Цифрова записваща HD видеокамераHDR-CX530E/CX540/CX610E/PJ530E/PJ540/PJ540E/PJ610E

Възпроизвеждане на изображения чрез „Event View“