Цифрова записваща HD видеокамераHDR-CX530E/CX540/CX610E/PJ530E/PJ540/PJ540E/PJ610E

Отстраняване на неизправности

Отстраняване на неизправности

Ако имате проблеми

Общи операции

Батерии/източници на захранване

Монитор

Карта с памет

Записване

Възпроизвеждане

Wi-Fi

Редактиране на видеоклипове/снимки на този продукт

Възпроизвеждане на телевизор

Копиране/Свързване на продукта към други устройства

Свързване към компютър

Екран за самодиагностика/Предупредителни индикатори

Екран за самодиагностика/Предупредителни индикатори

Предупредителни съобщения

Предупредителни съобщения