Import hudby z disků CD pomocí Media Go

Media Go slouží ke kopírování (extrahování) hudby z disků CD. Při extrahování skladeb z disku CD do počítače postupujte podle těchto pokynů.
Tip
  • Podrobné informace o používání softwaru Media Go viz nápověda Media Go.

  1. Spusťte software Media Go a pak vložte zvukový disk CD.

Disk CD bude softwarem Media Go detekován a zobrazí se okno s informacemi o disku CD. Jakmile software Media Go získá informace o disku CD (název disku CD, název skladby, jméno interpreta atd.), zobrazí je v okně.
  1. Klepněte na .

Počkejte na import všech skladeb.
Tip
  • Doporučené formáty souborů při extrahování disků CD jsou AAC (.mp4) a MP3 (.mp3). Pomocí těchto formátů lze hudbu do přehrávače Walkman přenášet efektivněji.

  • Informace o disku CD získává software Media Go z internetové databáze. Nicméně v závislosti na disku CD nemusejí být informace v databázi k dispozici. V případě chybějících informací o disku CD je lze přidat po dokončení importu. Podrobnosti o přidávání a úpravě informací o disku CD viz nápověda Media Go.

Poznámka
  • Importované skladby slouží pouze pro osobní potřebu. Použití skladeb nad rámec tohoto omezení vyžaduje svolení držitelů autorských práv.


Související témata