NWZ-W274S

Příručka
Použijte tento návod, pokud se setkáte s potížemi nebo v případě dotazů ohledně přehrávače „WALKMAN“.

4-476-212-71(1)