Nastavení hlasitosti

Hlasitost se nastavuje tlačítkem VOL+/-. Hlasitost můžete nastavit v 31 krocích: od 0 do 30. Výchozí nastavení je „10“.
Vypnete-li Walkman s hlasitostí nastavenou na „0“, při dalším spuštění přehrávání bude hlasitost automaticky nastavena na „1“.