Sony Tablet Help guide

Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy wersji 4.0.3 systemu Android.

Wybór języka
Możesz pobrać plik Help guide w formacie PDF, aby móc z niego korzystać w przypadku braku połączenia sieciowego.
Jeżeli zamierzasz z niego korzystać z poziomu tabletu, pobierz wcześniej aplikację Reader.
Po pobraniu wybierz „helpguide_pdf.pdf” za pomocą aplikacji Pobrane