SRS-X99/SRS-X88/SRS-X77/CMT-SX7/CMT-SX7B

Vigtige oplysninger om software (ver.1.0)

本機のソフトウェアについて

Important information on software

Informations importantes concernant le logiciel

Información importante acerca del software

Wichtige Informationen zur Software

Belangrijke informatie over de software

Informazioni importanti sul software

Viktig information om programvara

Ważne informacje na temat oprogramowania

Vigtige oplysninger om software

Tärkeitä tietoja ohjelmistosta

Informações importantes sobre o software

Informaţii importante privind software-ul

Viktig informasjon om programvaren

Σημαντικές πληροφορίες για το λογισμικό

Důležité informace o softwaru

Fontos tájékoztatás a szoftverrel kapcsolatban

Важна информация относно софтуера

Dôležité informácie o softvéri

Pomembne informacije o programski opremi

Tähtis teave tarkvara kohta

Svarīga informācija par programmatūru

Svarbi informacija apie programinę įrangą

Yazılımla ilgili önemli bilgiler

Важная информация о программном обеспечении

Важлива інформація щодо програмного забезпечення

Бағдарламалық құрал туралы маңызды ақпарат

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวซอฟต์แวร์

소프트웨어에 대한 중요한 정보

有關軟體的重要資訊

有关软件的重要信息

معلومات مهمة حول البرامج

この製品では、以下のソフトウェアを使用しています。

This section covers the software used by this system.

Cette section aborde le logiciel utilisé par ce système.

Este apartado habla sobre el software utilizado en este sistema.

Dieser Abschnitt behandelt die vom System verwendete Software.

Dit hoofdstuk behandelt de software die gebruikt wordt door dit systeem.

Questa sezione riguarda il software utilizzato dal sistema.

Dessa avsnitt innefattar den programvara som detta system använder.

W tej sekcji opisano oprogramowanie używane w systemie.

Dette afsnit beskriver softwaren, der anvendes af dette system.

Tämä jakso käsittelee tämän järjestelmän käyttämää ohjelmistoa.

Esta secção abrange o software utilizado por este sistema.

Această secţiune vizează software-ul utilizat de acest sistem.

Denne delen dekker programvaren som benyttes av dette systemet.

Η ενότητα αυτή καλύπτει το λογισμικό που χρησιμοποιείται από αυτό το σύστημα.

Tato část se vztahuje k softwaru používanému v tomto systému.

Ez a rész a rendszer által használt szoftverrel foglalkozik.

Този раздел се отнася за софтуера, използван от тази система.

Táto časť sa zaoberá softvérom používaným v tomto systéme.

V tem poglavju je obravnavana programska oprema, ki jo uporablja ta sistem.

Selles jaotises kirjeldatakse süsteemis kasutatud tarkvara.

Šī sadaļa apraksta sistēmā izmantoto programmatūru.

Šis skyrius apima programinę įrangą, naudojamą šioje sistemoje.

Bu bölüm bu sistem tarafından kullanılan yazılımı kapsamaktadır.

В данном разделе описывается программное обеспечение, используемое данной системой.

У цьому розділі описано програмне забезпечення, що використовується в цій системі.

Бұл бөлімде осы жүйе пайдаланатын бағдарламалық құрал сипатталады.

หัวข้อนี้จะครอบคลุมซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่ระบบนี้ใช้งาน

이 단원에서는 본 시스템에서 사용되는 소프트웨어에 대해 다룹니다.

本節介紹本系統使用的軟體。

本节介绍本系统使用的软件。

يتناول هذا القسم البرامج التي يستخدمها هذا النظام.

Softwarelicensoplysninger

BEMÆRKNINGER OG LICENSER FOR SOFTWARE, DER ER BRUGT I DETTE PRODUKT

Påkrævet offentlig erklæring og licens for GPL/LGPL-licenseret software, der er anvendt i dette produkt


Dette produkt indeholder software, der er underlagt følgende GNU General Public License ("GPL") eller GNU Lesser General Public License ("LGPL"). Disse slår fast, at kunderne har ret til at hente, redigere og gendistribuere kildekoden af pågældende software i henhold til betingelserne i GPL eller LGPL.

Pakkeliste


Linux kernel


bash


busybox


coreutils


dibbler-client


DirectFB


e2fsprogs


findutils


gawk


gdb


glibc


grep


gzip


inetutils


iproute2


libiconv


libmtp


libnl


libusb


libusb-compat


linux-fusion


module-init-tools


mtd-utils


procps


psmisc


sawman


sed


squashfs


sysvinit


tar


tcpdump


u-boot


wifi_tools


Kildekoden til ovennævnte software er tilgængelig på internettet.


Hvis du vil downloade den, kan du gå til følgende URL:


http://oss.sony.net/Products/Linux


Bemærk, at Sony kan ikke besvare forespørgsler vedrørende indholdet i denne kildekode.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, juni 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.,

51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA


Alle har tilladelse til at kopiere og distribuere ordrette kopier af dette licensdokument, men ændring af det er ikke tilladt.


Forord


De fleste licenser til software har til formål at fjerne din frihed til at dele og ændre softwaren med andre. I modsætning hertil har GNU General Public License til formål at garantere din frihed til at dele og ændre fri software – for at sikre, at den pågældende software er tilgængelig for alle dens brugere. Denne General Public License gælder for størstedelen af Free Software Foundations software samt for ethvert andet program, hvis forfattere ønsker at anvende den. (Andet af Free Software Foundations software er i stedet dækket af The GNU Library General Public License). Du kan også anvende den til dine programmer.


Når vi taler om fri software, henviser vi til frihed – ikke til pris. Vores licenser, General Public Licenses, er udarbejdet for at sikre, at du har frihed til at distribuere kopier af fri software (og evt. tage betaling for denne ydelse), at du modtager kildetekst eller kan få den, hvis du vil, eller at du kan ændre softwaren eller bruge dele af den til nye programmer, og at du er klar over, at du har disse rettigheder.


For at beskytte dine rettigheder er vi nødt til at foretage begrænsninger, der forbyder andre at nægte dig disse rettigheder eller kræve, at du afstår fra disse rettigheder. Disse begrænsninger indebærer visse forpligtelser for dig, hvis du distribuerer kopier af softwaren, eller hvis du ændrer den.


Hvis du f.eks. distribuerer kopier af et sådant program, enten gratis eller mod gebyr, så skal du tildele modtagere alle de rettigheder, som du selv har. Du skal sikre, at modtagerne også får eller kan få fat på kildekoden. Og du skal vise modtagerne disse betingelser, så de er bekendt med deres rettigheder.


Vi beskytter dine rettigheder i to trin: (1) vi tager copyright på softwaren og (2) vi tilbyder dig denne licens, der giver dig juridisk ret til at kopiere, distribuere og/eller ændre softwaren.


Desuden vil vi med henblik på at beskytte de enkelte forfattere og os selv sikre os, at alle er bekendt med, at der ikke ydes nogen garanti på denne fri software. Hvis softwaren er ændret af en anden og givet videre, ønsker vi, at modtagerne skal vide, at deres version ikke er den originale software. Sådan undgår vi, at eventuelle problemer, der introduceres af andre, ikke påvirker de oprindelige forfatteres omdømme.


Endelig er ethvert frit program under konstant trussel fra softwarepatenter. Vi ønsker at undgå faren for, at de, der videredistribuerer et frit program, personligt udtager patentlicens, hvorved programmet faktisk bliver beskyttet af copyright. For at forhindre dette har vi gjort det klart, at ethvert patent skal licenseres til alles frie afbenyttelse eller slet ikke licenseres.


De præcise vilkår og betingelser for kopiering, distribuering og ændring findes nedenfor.


GNU GENERAL PUBLIC LICENSE


VILKÅR OG BETINGELSER FOR KOPIERING, DISTRIBUERING OG ÆNDRING


0. Denne licens gælder for ethvert program eller andet værk, som ved siden af navnet på copyrightindehaveren indeholder en meddelelse om, at det pågældende produkt må distribueres under de gældende betingelser for denne General Public License. I det følgende henviser ordet "program" til ethvert sådant program eller værk, og et "værk baseret på programmet" betyder enten programmet eller ethvert afledt værk i henhold til copyrightlovgivningen. Det betyder med andre ord et værk, der indeholder programmet eller en del af det, enten ordret eller med ændringer, og/eller oversat til et andet sprog. (I det følgende omfattes oversættelser, uden begrænsninger, af termen "ændring"). Enhver licenstager tiltales som "du".


Aktiviteter ud over kopiering, distribuering og ændring er ikke dækket af denne licens. De falder uden for dens område. Der er ingen begrænsninger på at køre programmet, og outputtet fra programmet er kun dækket, hvis indholdet heraf udgør et værk baseret på programmet (uafhængigt af at være blevet oprettet ved at køre programmet). Om dette er tilfældet, afhænger af, hvad programmet gør.


1. Du må kopiere og distribuere ordrette kopier af programmets kildekode, som du har modtaget den, på ethvert medie, under forudsætning af, at alle kopier tydeligt og på behørig vis forsynes med en passende copyrightmeddelelse og garantifraskrivelse, at alle meddelelser, der refererer til denne licens og den manglende garanti, bevares, og at der vedlægges en kopi af denne licens, når du distribuerer programmet.


Du har ret til at tage et gebyr for den fysiske handling at overføre en kopi, og du kan eventuelt tilbyde garantibeskyttelse mod et gebyr.


2. Du må ændre din/dine kopi eller kopier eller en hvilken som helst del deraf, og derved skabe et værk baseret på programmet. Du må også kopiere og distribuere sådanne ændringer eller et sådant værk i henhold til afsnit 1 ovenfor, forudsat du også opfylder alle følgende betingelser:


a) Du skal sørge for, at de ændrede filer indeholder tydelige meddelelser om, at du har ændret filerne samt datoen for enhver ændring.


b) Du er forpligtet til at sikre, at ethvert værk, som du distribuerer eller offentliggør, der helt eller delvist indeholder programmet, eller som er afledt af programmet eller dele heraf, bliver licenseret som en helhed til fri afbenyttelse for alle i henhold til denne licens.


c) Hvis det ændrede program normalt læser kommandoer interaktivt, når det køres, skal du sikre, at der ved starten på en sådan interaktiv brug på den mest normale vis udskrives eller vises en meddelelse, som indeholder behørig copyrightmeddelelse samt en meddelelse om, at der ikke er nogen garanti (eller alternativt tilkendegive, at du tilbyder en garanti) samt fortæller, at brugere har ret til videredistribuere programmet under disse betingelser. Desuden skal meddelelsen orientere brugeren om, hvordan en kopi af denne licens kan vises. (Undtagelse: Hvis selve programmet er interaktivt, men ikke normalt viser printer en sådan meddelelse, kræves det ikke, at dit værk baseret på programmet viser den omtalte meddelelse).


Disse krav er gældende for det ændrede værk i sin helhed. Hvis identificerbare afsnit af værket ikke er afledt af programmet, og hvis disse i sig selv med rimelighed kan anses for at være selvstændige og separate værker, så gælder denne licens og dens betingelser ikke for de afsnit, når du distribuerer dem som separate værker. Men hvis du distribuerer de samme afsnit som en del af en helhed, der udgør et værk baseret på programmet, skal denne distribution være i overensstemmelse med licensens betingelser, hvis rettigheder for andre licenstagere udvides til den pågældende helhed og således gælder for enhver del af værket, uanset hvem der har skrevet det.


Det er således ikke hensigten med dette afsnit at påberåbe os rettigheder eller bestride dine rettigheder til værker, der er skrevet af dig alene. Hensigten er derimod at udøve retten til at kontrollere distributionen af afledte værker eller kollektive værker baseret på programmet.


Desuden gælder det, at forekomsten af et andet værk, der ikke er baseret på programmet (eller et værk baseret på programmet), på et lagrings- eller distributionsmedium, der indeholder programmet, ikke medfører, at det andet værk omfattes af betingelserne for denne licens.


3. Du må kopiere og distribuere programmet (eller et værk baseret på programmet i henhold til afsnit 2) i objektkode eller i eksekverbar form i henhold til betingelserne i afsnit 1 og 2 under forudsætning af, at du gør et af følgende:


a) Medtag den fuldstændige tilhørende maskinlæsbare kildekode, der skal distribueres under betingelserne i afsnit 1 og 2 ovenfor på et medie, der sædvanligvis bruges til udveksling af software, eller


b) Medtag et skriftligt tilbud, som er gældende i mindst tre år, om at give tredjepart en fuldstændig maskinlæsbar kildekode, der skal distribueres under betingelserne i afsnit 1 og 2 ovenfor på et medie, der sædvanligvis bruges til udveksling af software, mod et gebyr, der maksimalt dækker dine omkostninger ved rent fysisk at udføre kildedistributionen, eller


c) Medtag de oplysninger, som du modtog vedrørende tilbuddet om at distribuere kildekoden. (Dette alternativ gælder udelukkende for ikke-kommerciel distribution, og kun hvis du har modtaget programmet i objektkode eller i eksekverbar form med et sådant tilbud i henhold til underafsnit b ovenfor).


Kildekoden for et værk betyder den form af et angivet værk, der foretrækkes som grundlag for at ændre det. For et eksekverbart værk betyder den fuldstændige kildekode hele kildekoden for alle de moduler, det indeholder, plus eventuelle tilknyttede grænsefladedefinitionsfiler plus de scripts, der anvendes til at styre kompileringen og installationen af den eksekverbare software. Men som en særlig undtagelse behøver den kildekode, der distribueres, ikke at indeholde noget, der normalt distribueres (enten i kildeform eller i binær form) sammen med de større komponenter af operativsystemet (compiler, kerneprogram osv.), som det eksekverbare program køres på, medmindre den pågældende komponent selv ledsager det eksekverbare program.


Hvis distributionen af det eksekverbare program eller objektkoden foretages ved tilbud om adgang til at kopiere fra et angivet sted, regnes tilbud om tilsvarende adgang til at kopiere kildekoden fra det samme sted som distribution af kildekoden, også selv om tredjepart ikke er tvunget til at kopiere kilden sammen med objektkoden.


4. Du må ikke kopiere, ændre, udstede underlicenser eller distribuere programmet, bortset som udtrykkeligt angivet under denne licens. Ethvert forsøg på anden måde på at kopiere, ændre, udstede underlicenser eller distribuere programmet vil gøre det ugyldigt og vil automatisk bringe din rettigheder under denne licens til ophør.


Men personer, som har modtaget kopier eller rettigheder fra dig under denne licens, vil dog ikke få deres licenser bragt til ophør, såfremt disse parter overholder vilkårene.


5. Du er ikke forpligtet til at acceptere denne licens, da du ikke har skrevet under på den. Der er dog ingen anden mulighed for at få tilladelse til at ændre eller distribuere programmet eller dets afledte værker. Disse handlinger er forbudt ved lov, hvis du ikke accepterer denne licens. Ved at ændre eller distribuere programmet (eller et værk baseret på programmet) tilkendegiver du derfor din accept af denne licens samt alle dens betingelser og vilkår for at kopiere, distribuere eller ændre programmet eller værker, der er baseret på programmet.


6. Hver gang du distribuerer programmet (eller et værk baseret på programmet), får modtageren automatisk licens fra den oprindelige licensgiver til at kopiere, distribuere eller ændre programmet i henhold til disse betingelser og vilkår. Du har ikke ret til at pålægge modtagerne yderligere restriktioner i deres brug af de rettigheder, der gives heri.


Du er ikke ansvarlig for at håndhæve tredjeparts overholdelse af denne licens.


7. Hvis du som følge af en retsafgørelse eller påstand om krænkelse af patentet eller af en hvilken som helst anden grund (ikke begrænset til patentudstedelse) påtvinges vilkår (det være sig ved retskendelse, kontrakt eller andet), der strider mod vilkårene for denne licens, er du ikke dermed fritaget for vilkårene i denne licens. Hvis du ikke kan distribuere programmet, således at du på samme tid opfylder dine forpligtelser i henhold til denne licens og i overensstemmelse med andre relevante forpligtelser, har du ikke har tilladelse til at distribuere programmet overhovedet. Hvis f.eks. en patentlicens ikke ville tillade afgiftsfri videredistribution af programmet via alle dem, der modtager kopier direkte eller indirekte igennem dig, ville den eneste måde, hvorpå du kan overholde både patentlicensen og denne licens, være at du fuldstændigt afholder dig fra at distribuere programmet.


Hvis nogen del af dette afsnit erklæres ugyldig eller bliver umuligt at håndhæve i en bestemt situation, skal resten af afsnittet anvendes, ligesom afsnittet som helhed skal gælde i andre situationer.


Det er ikke formålet med dette afsnit at tilskynde dig til at krænke andre patenter eller ejendomskrav eller at bestride gyldigheden af sådanne krav. Dette afsnit har udelukkende til formål at beskytte integriteten af distributionssystemet for fri software, som er implementeret gennem offentlig licenspraksis. Der er mange mennesker, der har ydet store bidrag til det brede udvalg af software, der distribueres via dette system i tiltro til, at systemet anvendes konsekvent. Det er op til softwareproducenten/donoren at beslutte, om han eller hun er villig til at distribuere software via et andet system, og en licenstager har ikke ret til at påtvinge nogen et sådant valg.


Formålet med dette afsnit er at gøre det fuldstændigt klart, hvad konsekvensen af resten af denne licens menes at være.


8. Hvis distributionen og/eller brugen af programmet er underlagt restriktioner i visse lande pga. enten patenter eller grænseflader, der er belagt med copyright, kan den oprindelige copyrightindehaver, der har placeret programmet under denne licens, tilføje en udtrykkelig geografisk distributionsbegrænsning, der udelukker de pågældende lande, således at distribution kun er tilladt i eller imellem lande, der ikke på denne vis er udelukket. I tilfælde heraf indarbejder denne licens en sådan begrænsning, som om den var indarbejdet i selve licenstekstens ordlyd.


9. Free Software Foundation offentliggør reviderede og/eller nye versioner af General Public License fra tid til anden. Sådanne nye versioner vil udtrykke den samme grundlæggende tankegang som den nuværende version, men visse detaljer vil sikkert ændres for at tage højde for nye vinkler eller problemer.


Hver version har et entydigt versionsnummer. Hvis programmet angiver et versionsnummer for denne licens som gældende for programmet, tillige med ordene "alle senere versioner", har du mulighed for at vælge, om du vil følge vilkår og betingelser for enten den pågældende version eller en anden senere version udgivet af Free Software Foundation. Hvis programmet ikke angiver et versionsnummer for denne licens, kan du vælge blandt samtlige versioner, der nogensinde er udgivet af Free Software Foundation.


10. Hvis du ønsker at indarbejde dele af programmet i andre frie programmer, der er underlagt andre distributionsbetingelser, foreslår vi, at du skriver til forfatteren og anmoder om tilladelse. Hvis det drejer sig om software, hvor copyrighten tilhører Free Software Foundation, bedes du skrive til Free Software Foundation. Vores afgørelse vil være baseret på to mål - at bevare den frie status for alle afledte værker af vores fri software og at fremme udvekslingen og genbrug af software generelt.


INGEN GARANTI


11. DA LICENSEN GIVER GRATIS BRUGSTILLADELSE PÅ PROGRAMMET, YDES DER INGEN GARANTI PÅ PROGRAMMET I DET OMFANG, DET ER TILLADT EFTER GÆLDENDE LOV. MEDMINDRE DET UDTRYKKELIGT MEDDELES SKRIFTLIGT, LEVERER COPYRIGHTINDEHAVERNE OG/ELLER ANDRE PARTER PROGRAMMET "SOM DET ER" UDEN GARANTI AF NOGEN ART, DET VÆRE SIG UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. DEN FULDE RISIKO, HVAD ANGÅR PROGRAMMETS KVALITET OG YDELSE, PÅHVILER DIG. SÅFREMT PROGRAMMET VISER SIG AT VÆRE DEFEKT, PÅLÆGGES DU ALLE OMKOSTNINGER VED NØDVENDIG SERVICERING, REPARATION ELLER KORREKTION.


12. COPYRIGHTINDEHAVER ELLER EN ANDEN PART, DER HAR TILLADELSE TIL AT ÆNDRE OG/ELLER DISTRIBUERE PROGRAMMET, SOM BESKREVET OVENFOR, KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER, MEDMINDRE DET KRÆVES AF GÆLDENDE LOV ELLER ER SKRIFTLIGT AFTALT, VÆRE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR DIG VEDRØRENDE SKADER, HERUNDER GENERELLE, SPECIFIKKE OG TILFÆLDIGE SKADER SAMT FØLGESKADER I FORBINDELSE MED BRUG AF ELLER MANGLENDE BRUG AF PROGRAMMET (HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL TAB AF DATA ELLER DATA, DER ER BLEVET UNØJAGTIGE, ELLER TAB, DER ER PÅFØRT DIG ELLER TREDJEPART, ELLER PROGRAMMETS MANGLENDE EVNE TIL AT KØRE SAMMEN MED ANDRE PROGRAMMER) SELVOM DEN PÅGÆLDENDE COPYRIGHTINDEHAVER ELLER ANDEN PART ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR, AT SÅDANNE TAB KUNNE OPSTÅ.


SLUT PÅ VILKÅR OG BETINGELSER


Sådan anvender du disse betingelser på dine nye programmer


Hvis du udvikler et nyt program, og du ønsker, at det i videst muligt omfang skal kunne bruges af offentligheden, kan du stille det til rådighed som fri software, som alle kan videredistribuere og ændre i henhold til disse vilkår.


For at gøre dette skal følgende meddelelser ledsage programmet. Det er sikrest at tilføje dem i starten af hver kildefil, så meddelelsen om fravær af garanti fremgår tydeligt. Og i hver fil skal der som minimum findes en "copyright"-linje samt en henvisning til hele filen.


<en linje til at angive programmets navn og en kort beskrivelse af, hvad det gør.>


Copyright (C) <år> <navn på forfatter>


Dette program er fri software. Du har ret til at videredistribuere og/eller ændre det i henhold til betingelserne i GNU General Public License som offentliggjort af Free Software Foundation, enten version 2 af licensen eller (efter dit eget valg) eventuelle senere versioner.


Dette program distribueres i håb om, at det vil være nyttigt, men UDEN GARANTI, og også uden underforstået garanti for SALGBARHED eller EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Se GNU General Public Licens, hvis du ønsker yderligere oplysninger.


Du skulle have modtaget en kopi af GNU General Public License sammen med dette program. Hvis du ikke har, kan du skrive til Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.


Tilføj desuden oplysninger om, hvordan du kan kontaktes elektronisk og pr. post.


Hvis programmet er interaktivt, skal du få det til at vise en kort meddelelse som denne, når det starter i interaktiv tilstand:


Gnomovision version 69, Copyright (C) år navn på forfatter


Gnomovision leveres UDEN GARANTI OVERHOVEDET. Skriv "show w" for at få yderligere oplysninger.


Dette er fri software, og du er velkommen til at videredistribuere det under visse betingelser. Skriv "show c" for at få yderligere oplysninger.


De fiktive kommandoer"show w" og "show c" bruges til at vise de relevante dele af GNU General Public License. De kommandoer, som du vælger bruge, kan selvfølgelig hedde noget andet end "show w" og "show c". Det kan være klik på musen eller punkter på en menu, alt afhængig af, hvad der passer til dit program.


Du bør desuden få din arbejdsgiver (hvis du arbejder som programmør) eller din undervisningsinstitution (hvis relevant) til om nødvendigt at underskrive en "fraskrivelse af copyright". Her er et eksempel. Du skal ændre navnene:


Yoyodyne, Inc., fraskriver sig hermed alle copyrightrettigheder til programmet "Gnomovision" (der overfører data til compilere), som er skrevet af James Hacker.


<underskrevet af Ty Coon>, 1. april 1989


Ty Coon, vicepræsident


Denne General Public License tillader ikke indarbejdelse af dit program i programmer med copyright. Hvis dit program er et underrutinebibliotek, vil det måske være mere praktisk at linke programmer med copyright til biblioteket. Hvis du ønsker at gøre dette, skal du bruge GNU Lesser General Public License i stedet for denne licens.

GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, juni 1991

Copyright (C) 1991 Free Software Foundation, Inc.

675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA


Alle har tilladelse til at kopiere og distribuere ordrette kopier af dette licensdokument, men ændring af det er ikke tilladt.


[Dette er den først frigivne version af biblioteks-GPL. Den er nummereret som nummer 2, fordi den fungerer sammen med version 2 af den almindelige GPL].


Forord


De fleste licenser til software har til formål at fjerne din frihed til at dele og ændre softwaren med andre. I modsætning hertil har GNU General Public Licenses til formål at garantere din frihed til at dele og ændre fri software – for at sikre, at den pågældende software er tilgængelig for alle dens brugere.


Denne licens Library General Public License gælder for visse særligt angivne Free Software Foundations-softwareløsninger samt for ethvert andet bibliotek, hvis forfattere beslutter at anvende den. Du kan også anvende den til dine biblioteker.


Når vi taler om fri software, henviser vi til frihed – ikke til pris. Vores licenser, General Public Licenses, er udarbejdet for at sikre, at du har frihed til at distribuere kopier af fri software (og evt. tage betaling for denne ydelse), at du modtager kildetekst eller kan få den, hvis du vil, eller at du kan ændre softwaren eller bruge dele af den til nye programmer, og at du er klar over, at du har disse rettigheder.


For at beskytte dine rettigheder er vi nødt til at foretage begrænsninger, der forbyder andre at nægte dig disse rettigheder eller kræve, at du afstår fra disse rettigheder. Disse begrænsninger indebærer visse forpligtelser for dig, hvis du distribuerer kopier af biblioteket, eller hvis du ændrer den.


Hvis du f.eks. distribuerer kopier af et sådant bibliotek, enten gratis eller mod gebyr, så skal du tildele modtagerne alle de rettigheder, som vi har givet dig. Du skal sikre, at modtagerne også får eller kan få fat på kildekoden. Hvis du linker et program til biblioteket, skal du stille fuldstændige objektfiler til rådighed for modtagerne, så de kan viderelinke dem til biblioteket efter at have foretaget ændringer i programmet og rekompileret det. Og du skal vise modtagerne disse betingelser, så de er bekendt med deres rettigheder.


Vi beskytter dine rettigheder med disse to trin: (1) vi tager copyright på biblioteket og (2) vi tilbyder dig denne licens, der giver dig juridisk ret til at kopiere, distribuere og/eller ændre biblioteket.


Desuden vil vi med henblik på at beskytte de enkelte distributører sikre os, at alle er bekendte med, at der ikke ydes nogen garanti på dette fri bibliotek. Hvis biblioteket ændres af en anden og gives videre, ønsker vi, at modtagerne skal vide, at deres version ikke er den originale version. Sådan undgår vi, at eventuelle problemer, der introduceres af andre, ikke påvirker de oprindelige forfatteres omdømme.


Endelig er ethvert frit program under konstant trussel fra softwarepatenter. Vi ønsker at undgå faren for, at virksomheder, der distribuerer fri software, personligt udtager patentlicens, og derved omdanner programmet til software med copyright. For at forhindre dette har vi gjort det klart, at ethvert patent skal licenseres til alles frie afbenyttelse eller slet ikke licenseres.


Hovedparten af GNU-software, herunder nogle biblioteker, er omfattet af den almindelige GNU General Public License, som er udarbejdet til hjælpeprogrammer. Denne licens, GNU Library General Public License, gælder for visse angivne biblioteker. Denne licens er væsentlig anderledes end den almindelige licens. Sørg for at læse den hele, og antag ikke, at noget i den er det samme som den almindelige licens.


Årsagen til at vi har en særskilt offentlig licens til nogle biblioteker er, at de slører den skelnen, vi normalt foretager mellem at ændre eller tilføje noget til et program og det at bruge det. Linkning af et program til et bibliotek, uden at ændre biblioteket, er på en måde enklere end at bruge biblioteket og svarer til at køre et hjælpeprogram eller et program. Men i tekstmæssig eller juridisk forstand er den linkede eksekverbare fil et kombineret værk, afledt af det oprindelige bibliotek, og den oprindelige ordinary General Public License behandler det som sådan.


Denne utydelige skelnen medførte, at muligheden for at bruge den almindelige General Public License til biblioteker ikke fremmede effektiv softwaredeling, da de fleste udviklere ikke anvendte bibliotekerne. Vi konkluderede, at mildere betingelser kunne fremme deling bedre.


Men ubegrænset linkning af ikke-fri programmer ville fratage brugerne af disse programmer alle fordelene ved den fri status på selve bibliotekerne. Denne Library General Public License er beregnet på at give udviklere af ikke-frie programmer tilladelse til at bruge frie biblioteker, samtidig med at den beskytter din frihed som bruger af sådanne programmer til at ændre frie biblioteker, der er indarbejdet i dem. (Vi har ikke fundet ud af, hvordan vi opnår dette i forbindelse med ændringer i header-filer, men vi har opnået det i forbindelse med ændringer i faktiske funktioner i biblioteket). Håbet er, at det vil føre til hurtigere udvikling af frie biblioteker.


De præcise vilkår og betingelser for kopiering, distribuering og ændring findes nedenfor. Vær opmærksom på forskellen mellem et "værk baseret på biblioteket" og et "værk, der bruger biblioteket". Det første indeholder kode, der er afledt af biblioteket, mens det sidste fungerer sammen med biblioteket.


Bemærk, at et bibliotek kan være dækket af den almindelige General Public License end af denne speciallicens.


GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE


VILKÅR OG BETINGELSER FOR KOPIERING, DISTRIBUERING OG ÆNDRING


0. Denne licensaftale gælder for ethvert softwarebibliotek, som ved siden af navnet på copyrightindehaveren eller anden bemyndiget part indeholder en meddelelse om, at det må distribueres under de gældende betingelser for denne Library General Public License (også kaldet "denne licens"). Enhver licenstager tiltales som "du".


Et "bibliotek" betyder en samling af softwarefunktioner og/eller data, der er forberedt, så de nemt kan linkes til applikationsprogrammer (som bruger nogle af disse funktioner og data) for at danne eksekverbare filer.


"Bibliotek" nedenfor refererer til alle sådanne softwarebiblioteker eller værker, som er distribueret under disse vilkår. Et "værk baseret på biblioteket" betyder enten biblioteket eller ethvert afledt værk i henhold til copyrightlovgivningen: Det betyder med andre ord et værk, der indeholder biblioteket eller en del af det, enten ordret eller med ændringer, og/eller direkte oversat til et andet sprog. (I det følgende omfattes oversættelser, uden begrænsninger, af termen "ændring").


"Kildekode" for et værk betyder den form af et angivet værk, der foretrækkes som grundlag for at ændre det. For et bibliotek betyder den fuldstændige kildekode hele kildekoden for alle de moduler, det indeholder, plus eventuelle tilknyttede grænsefladedefinitionsfiler plus de scripts, der anvendes til at styre kompileringen og installationen af biblioteket.


Aktiviteter ud over kopiering, distribuering og ændring er ikke dækket af denne licens. De falder uden for dens område. Der er ingen begrænsninger på at køre programmet, der bruger biblioteket, og outputtet fra et sådant program er kun dækket, hvis indholdet heraf udgør et værk baseret på biblioteket (uafhængigt af om biblioteket er brugt i et værktøj til at skrive det). Om dette er gældende, afhænger af, hvad resultatet gør, og hvad programmer, der bruger biblioteket, gør.


1. Du må kopiere og distribuere ordrette kopier af bibliotekets fuldstændige kildekode, som du har modtaget den, på ethvert medie, under forudsætning af, at alle kopier tydeligt og på behørig vis forsynes med en passende copyrightmeddelelse og garantifraskrivelse, at alle meddelelser, der refererer til denne licens og den manglende garanti, bevares, og at der vedlægges en kopi af denne licens sammen med biblioteket.


Du har ret til at tage et gebyr for den fysiske handling at overføre en kopi, og du kan eventuelt tilbyde garantibeskyttelse mod et gebyr.


2. Du må ændre din/dine kopi eller kopier af biblioteket eller en hvilken som helst del deraf, og derved skabe et værk baseret på biblioteket. Du må også kopiere og distribuere sådanne ændringer eller et sådant værk i henhold til afsnit 1 ovenfor, forudsat du også opfylder følgende betingelser:


a) Det ændrede værk skal selv være et softwarebibliotek.


b) Du skal sørge for, at de ændrede filer indeholder tydelige meddelelser om, at du har ændret filerne samt datoen for enhver ændring.


c) Du skal sørge for, at hele værket licenseres i sin helhed gratis til alle tredjeparter i henhold til vilkårene i denne licens.


d) Hvis en komponent i det ændrede bibliotek refererer til en funktion eller datatabel, der skal leveres af et applikationsprogram, der anvender komponenten, på en anden måde end som et argument, der overføres, når komponenten kaldes, skal du med rimelige bestræbelser sørge for, at komponenten stadig fungerer, hvis en applikation ikke leverer en sådan funktion eller datatabel, og at de resterende dele stadig er meningsfulde.


(F.eks. har en funktion i et bibliotek til at beregne kvadratrødder et veldefineret formål, der er uafhængigt af applikationen. Underafsnit 2d kræver derfor, at alle applikationsleverede funktioner og tabeller, som bruges af denne funktion, skal være valgfri: Hvis applikationen ikke leverer den, skal kvadratrodsfunktionen stadig beregne kvadratrødder).


Disse krav er gældende for det ændrede værk i sin helhed. Hvis identificerbare afsnit af værket ikke er afledt af biblioteket, og hvis disse i sig selv med rimelighed kan anses for at være selvstændige og separate værker, så gælder denne licens og dens betingelser ikke for de afsnit, når du distribuerer dem som separate værker. Men hvis du distribuerer de samme afsnit som en del af en helhed, der udgør et værk baseret på biblioteket, skal denne distribution være i overensstemmelse med licensens betingelser, hvis rettigheder for andre licenstagere udvides til den pågældende helhed og således gælder for enhver del af værket, uanset hvem der har skrevet det.


Det er således ikke hensigten med dette afsnit at påberåbe os rettigheder eller bestride dine rettigheder til værker, der er skrevet af dig alene. Hensigten er derimod at udøve retten til at kontrollere distributionen af afledte værker eller kollektive værker baseret på biblioteket.


Desuden gælder det, at forekomsten af et andet værk, der ikke er baseret på biblioteket (eller et værk baseret på biblioteket), på et lagrings- eller distributionsmedium, der indeholder biblioteket, ikke medfører, at det andet værk omfattes af betingelserne for denne licens.


3. Du kan vælge at anvende vilkårene i den almindelige GNU General Public License i stedet for denne licens på en angivet kopi af biblioteket. For at gøre dette skal du ændre alle meddelelser, der refererer til denne licens, så de i stedet for henviser til den almindelige GNU General Public License version 2. (Hvis der er kommet en nyere version end version 2 af den almindelige GNU General Public License, kan du angive denne version i stedet for, hvis du vil). Foretag ingen ændringer i disse meddelelser.


Når denne ændring er foretaget i en given kopi, kan det ikke fortrydes, så den almindelige GNU General Public License gælder for alle efterfølgende kopier og afledte værker, der er oprettet fra denne kopi.


Denne mulighed er nyttig, når du vil kopiere en del af koden i biblioteket til et program, som ikke er et bibliotek.


4. Du må kopiere og distribuere biblioteket (eller en del af eller en afledt del af det i henhold til afsnit 2) i objektkode eller eksekverbar form i henhold til vilkårene i afsnit 1 og 2 ovenfor, forudsat at du medtager den fuldstændige maskinlæsbare kildekode, som skal distribueres, i henhold til vilkårene i afsnit 1 og 2, på et medie, der sædvanligvis bruges til udveksling af software.


Hvis distributionen af objektkoden foretages ved tilbud om adgang til at kopiere fra et angivet sted, regnes tilbud om tilsvarende adgang til at kopiere kildekoden fra det samme sted som opfyldelse af kravet om distribution af kildekoden, også selv om tredjepart ikke er tvunget til at kopiere kilden sammen med objektkoden.


5. Et program, som ikke indeholder nogen afledning af nogen del af biblioteket, men som er designet til at fungere med biblioteket ved at blive kompileret eller linket med det, kaldes et "værk, der bruger biblioteket". Et sådant værk er i sig selv ikke et afledt værk af biblioteket og falder derfor uden for omfanget af denne licens.


Linkning af et "værk, der bruger biblioteket" med biblioteket, opretter en eksekverbar fil, der er en afledt fil af biblioteket (fordi den indeholder dele af biblioteket) i stedet for et "værk, der bruger biblioteket". Den eksekverbare fil er derfor omfattet af denne licens.


Afsnit 6 beskriver vilkårene for distribution af sådanne eksekverbare filer.


Når et "værk, der bruger biblioteket" bruger materiale fra en header-fil, som er del af biblioteket, kan objektkoden for værket være et afledt værk af biblioteket, selvom kildekoden ikke er det. Om dette er gældende, er især betydende, hvis der kan linkes til værket uden biblioteket, eller om værket i sig selv er et bibliotek. Tærsklen for dette er ikke defineret præcist i loven.


Hvis en sådan objektfil kun bruger numeriske parametre, datastrukturlayout og accessorer samt mindre makroer og små interne funktioner (højst ti linjer), er anvendelsen af filen ubegrænset, uanset om den juridisk er et afledt værk. (Eksekverbare filer, som indeholder denne objektkode plus dele af biblioteket, er stadig omfattet af afsnit 6).


Ellers gælder det, at hvis værket er afledt fra biblioteket, så må du distribuere objektkoden for værket i henhold til vilkårene i afsnit 6.


Alle eksekverbare filer, som indeholder dette værk, er også omfattet af afsnit 6, uanset om de er direkte linket til selve biblioteket.


6. Som en undtagelse til afsnittene ovenfor må du også kompilere eller linke et "værk, der bruger biblioteket" med biblioteket for at fremstille et værk, der indeholder dele af biblioteket, og distribuere dette værk i henhold til de vilkår, du vælger, forudsat at vilkårene tillader ændring af værket til kundens eget brug samt reverse engineering til fejlfinding af sådanne ændringer.


Medtag en meddelelse på et fremtrædende sted i hver kopi af værket om, at biblioteket anvendes i det, og at biblioteket og dets anvendelse er dækket af denne licens. Du kan vedlægge en kopi af denne licens. Hvis værket under kørsel viser copyrightmeddelelser, skal du medtage copyrightmeddelelsen for biblioteket samt en henvisning, der dirigerer brugeren til kopien af denne licens. Du skal gøre en af disse ting:


a) Medtag den fuldstændige tilsvarende maskinlæsbare kildekode til biblioteket, inklusive alle ændringer, der er brugt i værket (som skal distribueres i henhold til afsnit 1 og 2 ovenfor), og hvis værket er en eksekverbar fil, som er linket til biblioteket, skal du medtage det fuldstændige maskinlæsbare "værk, der bruger biblioteket" som objektkode og/eller kildekode, så brugeren kan ændre biblioteket og derefter viderelinke for at producere en ændret eksekverbar fil, der indeholder det ændrede bibliotek. (Det er underforstået, at brugeren, som ændrer indholdet i definitionsfilerne i biblioteket ikke nødvendigvis har mulighed for at rekompilere applikationen til at bruge de ændrede definitioner).


b) Medtag et skriftligt tilbud i værket, som er gældende i mindst tre år, om at give den samme bruger de materialer, der er angivet i underafsnit 6a ovenfor, mod et gebyr, der maksimalt dækker dine omkostninger ved at udføre distributionen.


c) Hvis distributionen af værket sker ved at tilbyde adgang til at kopiere fra et angivet sted, skal der tilbydes tilsvarende adgang til at kopiere de anførte materialer ovenfor fra den samme placering.


d) Kontroller, at brugeren allerede har modtaget en kopi af disse materialer, eller at du allerede har sendt denne bruger en kopi.


For en eksekverbar fil skal den påkrævede form af "værket, der bruger biblioteket" indeholde alle data og hjælpeprogrammer, der er nødvendige for at reproducere den eksekverbare fil fra det. Men som en særlig undtagelse behøver den kildekode, der distribueres, ikke at indeholde noget, der normalt distribueres (enten i kildeform eller i binær form) sammen med de større komponenter af operativsystemet (compiler, kerneprogram osv.), som det eksekverbare program køres på, medmindre den pågældende komponent selv ledsager det eksekverbare program.


Det kan forekomme, at dette krav strider imod licensbegrænsningerne for andre biblioteker med copyright, som normalt ikke ledsager operativsystemet. Hvis dette forekommer, kan du ikke bruge både dem og biblioteket sammen i en eksekverbar fil, som du distribuerer.


7. Du kan placere bibliotekskomponenter, som er et værk, der er baseret på biblioteket, side om side i et enkelt bibliotek sammen med andre bibliotekskomponenter, som ikke er dækket af denne licens, og distribuere et sådant kombineret bibliotek, forudsat den særskilte distribution af værket, der er baseret på biblioteket, og af de andre bibliotekskomponenter er tilladt på anden måde, og forudsat at du gør følgende to ting:


a) Medtag en kopi af det samme værk, der er baseret på biblioteket, i det kombinerede bibliotek, ikke-kombineret med nogen andre bibliotekskomponenter. Dette skal distribueres i henhold til vilkårene i afsnittene ovenfor.


b) Medtag en meddelelse på et fremtrædende sted i det kombinerede bibliotek om, at en del af det er et værk, der er baseret på biblioteket, og som forklarer hvor den ledsagende ikke-kombinerede form af samme værk findes.


8. Du må ikke kopiere, ændre, udstede underlicenser, linke til eller distribuere biblioteket, bortset som udtrykkeligt angivet under denne licens. Ethvert forsøg på anden måde på at kopiere, ændre, udstede underlicenser, linke til eller distribuere biblioteket vil gøre det ugyldigt og vil automatisk bringe din rettigheder under denne licens til ophør. Men personer, som har modtaget kopier eller rettigheder fra dig under denne licens, vil dog ikke få deres licenser bragt til ophør, såfremt disse parter overholder vilkårene.


9. Du er ikke forpligtet til at acceptere denne licens, da du ikke har skrevet under på den. Der er dog ingen anden mulighed for at få tilladelse til at ændre eller distribuere biblioteket eller dets afledte værker. Disse handlinger er forbudt ved lov, hvis du ikke accepterer denne licens. Ved at ændre eller distribuere biblioteket (eller et værk baseret på biblioteket) tilkendegiver du derfor din accept af denne licens samt alle dens betingelser og vilkår for at kopiere, distribuere eller ændre biblioteket eller værker, der er baseret på biblioteket.


10. Hver gang du distribuerer biblioteket (eller et værk baseret på biblioteket), får modtageren automatisk licens fra den oprindelige licensgiver til at kopiere, distribuere, linke til eller ændre biblioteket i henhold til disse betingelser og vilkår. Du har ikke ret til at pålægge modtagerne yderligere restriktioner i deres brug af de rettigheder, der gives heri.


Du er ikke ansvarlig for at håndhæve tredjeparts overholdelse af denne licens.


11. Hvis du som følge af en retsafgørelse eller påstand om krænkelse af patentet eller af en hvilken som helst anden grund (ikke begrænset til patentudstedelse) påtvinges vilkår (det være sig ved retskendelse, kontrakt eller andet), der strider mod vilkårene for denne licens, er du ikke dermed fritaget for vilkårene i denne licens. Hvis du ikke kan distribuere programmet, således at du på samme tid opfylder dine forpligtelser i henhold til denne licens og i overensstemmelse med andre relevante forpligtelser, har du ikke har tilladelse til at distribuere biblioteket overhovedet. Hvis f.eks. en patentlicens ikke ville tillade afgiftsfri videredistribution af biblioteket via alle dem, der modtager kopier direkte eller indirekte igennem dig, ville den eneste måde, hvorpå du kan overholde både patentlicensen og denne licens, være at du fuldstændigt afholder dig fra at distribuere biblioteket.


Hvis nogen del af dette afsnit erklæres ugyldig eller bliver umuligt at håndhæve i en bestemt situation, skal resten af afsnittet anvendes, ligesom afsnittet som helhed skal gælde i andre situationer.


Det er ikke formålet med dette afsnit at tilskynde dig til at krænke andre patenter eller ejendomskrav eller at bestride gyldigheden af sådanne krav. Dette afsnit har udelukkende til formål at beskytte integriteten af distributionssystemet for frit software, som er implementeret gennem offentlig licenspraksis. Der er mange mennesker, der har ydet store bidrag til det brede udvalg af software, der distribueres via dette system i tiltro til, at systemet anvendes konsekvent. Det er op til softwareproducenten/donoren at beslutte, om han eller hun er villig til at distribuere software via et andet system, og en licenstager har ikke ret til at påtvinge nogen et sådant valg.


Formålet med dette afsnit er at gøre det fuldstændigt klart, hvad konsekvensen af resten af denne licens menes at være.


12. Hvis distributionen og/eller brugen af biblioteket er underlagt restriktioner i visse lande pga. enten patenter eller grænseflader, der er belagt med copyright, kan den oprindelige copyrightindehaver, der har placeret biblioteket under denne licens, tilføje en udtrykkelig geografisk distributionsbegrænsning, der udelukker de pågældende lande, således at distribution kun er tilladt i eller imellem lande, der ikke på denne vis er udelukket. I tilfælde heraf indarbejder denne licens en sådan begrænsning, som om den var indarbejdet i selve licenstekstens ordlyd.


13. Free Software Foundation offentliggør reviderede og/eller nye versioner af Library General Public License fra tid til anden. Sådanne nye versioner vil udtrykke den samme grundlæggende tankegang som den nuværende version, men visse detaljer vil sikkert ændres for at tage højde for nye vinkler eller problemer.


Hver version har et entydigt versionsnummer. Hvis biblioteket angiver et versionsnummer for denne licens som gældende for programmet, tillige med ordene "alle senere versioner", har du mulighed for at vælge, om du vil følge vilkår og betingelser for enten den pågældende version eller en anden senere version udgivet af Free Software Foundation. Hvis biblioteket ikke angiver et licensversionsnummer, kan du vælge blandt samtlige versioner, der nogensinde er udgivet af Free Software Foundation.


14. Hvis du ønsker at indarbejde dele af biblioteket i andre frie programmer, der er underlagt andre distributionsbetingelser, som er inkompatible med disse, foreslår vi, at du skriver til forfatteren og anmoder om tilladelse. Hvis det drejer sig om software, hvor copyrighten tilhører Free Software Foundation, bedes du skrive til Free Software Foundation. Vores afgørelse vil være baseret på to mål - at bevare den frie status for alle afledte værker af vores fri software og at fremme udvekslingen og genbrug af software generelt.


INGEN GARANTI


15. DA LICENSEN GIVER GRATIS BRUGSTILLADELSE TIL BIBLIOTEKET, YDES DER INGEN GARANTI PÅ BIBLIOTEKET, I DET OMFANG DET ER TILLADT EFTER GÆLDENDE LOV. MEDMINDRE DET UDTRYKKELIGT MEDDELES SKRIFTLIGT, LEVERER COPYRIGHTINDEHAVERNE OG/ELLER ANDRE PARTER BIBLIOTEKET "SOM DET ER" UDEN GARANTI AF NOGEN ART, DET VÆRE SIG UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. DEN FULDE RISIKO, HVAD ANGÅR BIBLIOTEKETS KVALITET OG YDELSE, PÅHVILER DIG. SÅFREMT BIBLIOTEKET VISER SIG AT VÆRE DEFEKT, PÅLÆGGES DU ALLE OMKOSTNINGER VED NØDVENDIG SERVICERING, REPARATION ELLER KORREKTION.


16. COPYRIGHTINDEHAVER ELLER EN ANDEN PART, DER HAR TILLADELSE TIL AT ÆNDRE OG/ELLER DISTRIBUERE BIBLIOTEKET, SOM BESKREVET OVENFOR, KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER, MEDMINDRE DET KRÆVES AF GÆLDENDE LOV ELLER ER SKRIFTLIGT AFTALT, VÆRE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR DIG VEDRØRENDE SKADER, HERUNDER GENERELLE, SPECIFIKKE OG TILFÆLDIGE SKADER SAMT FØLGESKADER I FORBINDELSE MED BRUG AF ELLER MANGLENDE BRUG AF BIBLIOTEKET (HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL TAB AF DATA ELLER DATA, DER ER BLEVET UNØJAGTIGE, ELLER TAB, DER ER PÅFØRT DIG ELLER TREDJEPART, ELLER BIBLIOTEKETS MANGLENDE EVNE TIL AT KØRE SAMMEN MED ANDEN SOFTWARE) SELVOM DEN PÅGÆLDENDE COPYRIGHTINDEHAVER ELLER ANDEN PART ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR, AT SÅDANNE TAB KUNNE OPSTÅ.


SLUT PÅ VILKÅR OG BETINGELSER


Appendiks: Sådan anvender du disse betingelser på dine nye biblioteker


Hvis du udvikler et nyt bibliotek, og du ønsker, at det i videst muligt omfang skal kunne bruges af offentligheden, anbefaler vi, at du stiller det til rådighed som fri software, som alle kan videredistribuere og ændre. Du kan gøre dette ved at tillade videredistribution i henhold til disse vilkår (eller alternativt i henhold til vilkårene i den almindelige General Public License License).


For at anvende disse vilkår skal følgende meddelelser ledsage biblioteket. Det er sikrest at tilføje dem i starten af hver kildefil, så meddelelsen om fravær af garanti fremgår tydeligt. Og i hver fil skal der som minimum findes en "copyright"-linje samt en henvisning til hele filen.


<en linje til at angive bibliotekets navn og en kort beskrivelse af, hvad det gør.>


Copyright (C) <år> <navn på forfatter>


Dette bibliotek er fri software. Du har ret til at videredistribuere og/eller ændre det i henhold til betingelserne i GNU Library General Public License som offentliggjort af Free Software Foundation, enten version 2 af licensen eller (efter dit eget valg) eventuelle senere versioner.


Dette bibliotek distribueres i håb om, at det vil være nyttigt, men UDEN GARANTI, og også uden underforstået garanti for SALGBARHED eller EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Se GNU Library General Public Licens, hvis du ønsker yderligere oplysninger.


Du skulle have modtaget en kopi af GNU Library General Public License sammen med dette bibliotek. Hvis du ikke har, kan du skrive til Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.


Tilføj desuden oplysninger om, hvordan du kan kontaktes elektronisk og pr. post.


Du bør desuden få din arbejdsgiver (hvis du arbejder som programmør) eller din undervisningsinstitution (hvis relevant) til om nødvendigt at underskrive en "fraskrivelse af copyright" for biblioteket. Her er et eksempel. Du skal ændre navnene:


Yoyodyne, Inc., fraskriver sig hermed alle copyrightrettigheder til biblioteket "Frob" (et bibliotek til at finjustere kontroller), som er skrevet af James Random Hacker.


<underskrevet af Ty Coon>, 1. april 1990


Ty Coon, vicepræsident


Det er alt, hvad der er om det!

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2.1, februar 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.

51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA


Alle har tilladelse til at kopiere og distribuere ordrette kopier af dette licensdokument, men ændring af det er ikke tilladt.


[Dette er den først frigivne version af Lesser GPL. Den udgør også efterfølgeren til GNU Library Public License, version 2, derfor har den versionsnummer 2.1.]


Forord


De fleste licenser til software har til formål at fjerne din frihed til at dele og ændre softwaren med andre. I modsætning hertil har GNU General Public Licenses til formål at garantere din frihed til at dele og ændre fri software – for at sikre, at den pågældende software er tilgængelig for alle dens brugere.


Denne licens Lesser General Public License gælder for visse særligt angivne softwarepakker, typisk biblioteker, fra Free Software Foundation samt andre forfattere beslutter, der beslutter at anvende den. Du kan også anvende den, men vi anbefaler, at du først overvejer, om du denne licens eller denne almindelige General Public License er en bedre strategi at bruge i en given situation, baseret på nedenstående forklaringer.


Når vi taler om fri software, henviser vi til frihed til at anvende – ikke til pris. Vores licenser, General Public Licenses, er udarbejdet for at sikre, at du har frihed til at distribuere kopier af fri software (og evt. tage betaling for denne ydelse), at du modtager kildetekst eller kan få den, hvis du vil, eller at du kan ændre softwaren og bruge dele af den i nye, fri programmer, og at du er informeret om, at du har disse rettigheder.


For at beskytte dine rettigheder er vi nødt til at foretage begrænsninger, der forbyder distributører at nægte dig disse rettigheder eller kræve, at du afstår fra disse rettigheder. Disse begrænsninger indebærer visse forpligtelser for dig, hvis du distribuerer kopier af biblioteket, eller hvis du ændrer det.


Hvis du f.eks. distribuerer kopier af et sådant bibliotek, enten gratis eller mod gebyr, så skal du tildele modtagerne alle de rettigheder, som vi har givet dig. Du skal sikre, at modtagerne også får eller kan få fat på kildekoden. Hvis du linker anden kode til biblioteket, skal du stille fuldstændige objektfiler til rådighed for modtagerne, så de kan viderelinke dem til biblioteket efter at have foretaget ændringer i programmet og rekompileret det. Og du skal vise modtagerne disse betingelser, så de er bekendt med deres rettigheder.


Vi beskytter dine rettigheder i to trin: (1) vi tager copyright på biblioteket og (2) vi tilbyder dig denne licens, der giver dig juridisk ret til at kopiere, distribuere og/eller ændre biblioteket.


Med henblik på at beskytte de enkelte distributører ønsker vi at sikre os, at det tydeligt fremgår, at der ikke ydes nogen garanti på dette fri bibliotek. Og hvis biblioteket ændres af en anden og gives videre, skal modtagerne vide, at deres version ikke er den originale version. Sådan undgår vi, at eventuelle problemer, der måtte blive introduceret af andre, ikke påvirker de oprindelige forfatteres omdømme.


Endelig udgør softwarepatenter en konstant trussel for ethvert frit program. Vi ønsker at sikre, at et firma ikke effektivt kan begrænse brugernes adgang til et frit program ved at få en begrænset licens fra en licensindehaver. Derfor holder vi fast på, at enhver patentlicens, der udtages for en version af biblioteket, skal være i overensstemmelse med de fri rettigheder til at bruge biblioteket, som er angivet i denne licens.


Hovedparten af GNU-software, herunder nogle biblioteker, er omfattet af den almindelige GNU General Public License. Denne GNU Lesser General Public License gælder for visse angivne biblioteker og er noget forskellig fra den almindelige General Public License. Vi anvender denne licens til bestemte programbiblioteker for at tillade linkning af disse biblioteker til ikke-fri programmer.


Når et program linkes til et bibliotek, hvad enten det er statistisk eller ved hjælp af et delt bibliotek, er kombinationen af disse to i juridisk forstand et kombineret værk afledt af det oprindelige bibliotek. Den almindelige GNU General Public License tillader derfor kun sådan linkning, hvis hele kombinationen opfylder kriterierne for fri anvendelse. GNU Lesser General Public License har mildere kriterier for linkning af anden kode til biblioteket.


Vi kalder denne licens for GNU "Lesser" General Public License, fordi den gør mindre for at beskytte brugerens frihedsgrad end den almindelige GNU General Public License. Desuden giver den andre udviklere af fri software færre fordele i forhold til konkurrerende ikke-fri programmer Disse ulemper er årsagen til, at vi anvender den almindelige General Public License til mange biblioteker. Men Lesser-licensen kan med fordel anvendes i bestemte situationer.


Det kan for eksempel være, i de sjældne tilfælde, hvor der er særligt behov for at anspore til den bredest mulige anvendelse af et bestemt programbibliotek, så det bliver en faktisk standard. For at opnå dette skal ikke-fri programmer kunne anvende biblioteket. En mere typisk situation er, hvor et frit bibliotek har den samme funktionalitet som udbredte, ikke-fri biblioteker. I dette tilfælde er der næppe fordele ved at begrænse det fri bibliotek til kun fri software, så derfor anvender vi GNU Lesser General Public License.


I andre tilfælde gør tilladelsen til at anvende et bestemt bibliotek i ikke-fri programmer det muligt for flere mennesker at bruge en stor mængde fri software. F.eks. betyder tilladelsen til at anvende GNU C Library i ikke-fri programmer, at mange flere mennesker kan anvende hele GNU-operativsystemet plus varianten heraf, nemlig GNU/Linux-operativsystemet.


Selvom Lesser General Public License beskytter brugernes frie afbenyttelse i mindre omfang, sikrer denne licens, at brugeren af et program, der er linket til biblioteket, har den fri afbenyttelse og de økonomiske midler til at køre det pågældende program ved hjælp af en ændret version af biblioteket.


De præcise vilkår og betingelser for kopiering, distribuering og ændring findes nedenfor. Vær opmærksom på forskellen mellem et "værk baseret på biblioteket" og et "værk, der bruger biblioteket". Det første indeholder kode, der er afledt af biblioteket, mens det sidste skal kombineres med biblioteket for at køre.


GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE


VILKÅR OG BETINGELSER FOR KOPIERING, DISTRIBUERING OG ÆNDRING


0. Denne licensaftale gælder for ethvert softwarebibliotek eller et andet program, som ved siden af navnet på copyrightindehaveren eller anden bemyndiget part indeholder en meddelelse om, at det må distribueres under de gældende betingelser for denne Lesser General Public License (også kaldet "denne licens").


Enhver licenstager tiltales som "du".


Et "bibliotek" betyder en samling af softwarefunktioner og/eller data, der er forberedt, så de nemt kan linkes til applikationsprogrammer (som bruger nogle af disse funktioner og data) for at danne eksekverbare filer.


"Bibliotek" nedenfor refererer til alle sådanne softwarebiblioteker eller værker, som er distribueret under disse vilkår. Et "værk baseret på biblioteket" betyder enten biblioteket eller ethvert afledt værk i henhold til copyrightlovgivningen: Det betyder med andre ord et værk, der indeholder biblioteket eller en del af det, enten ordret eller med ændringer, og/eller direkte oversat til et andet sprog. (I det følgende omfattes oversættelser, uden begrænsninger, af termen "ændring").


"Kildekode" for et værk betyder den form af et angivet værk, der foretrækkes som grundlag for at ændre det. For et bibliotek betyder den fuldstændige kildekode hele kildekoden for alle de moduler, det indeholder, plus eventuelle tilknyttede grænsefladedefinitionsfiler plus de scripts, der anvendes til at styre kompileringen og installationen af biblioteket.


Aktiviteter ud over kopiering, distribuering og ændring er ikke dækket af denne licens. De falder uden for dens område. Der er ingen begrænsninger på at køre programmet, der bruger biblioteket, og outputtet fra et sådant program er kun dækket, hvis indholdet heraf udgør et værk baseret på biblioteket (uafhængigt af om biblioteket er brugt i et værktøj til at skrive det). Om dette er gældende, afhænger af, hvad resultatet gør, og hvad programmer, der bruger biblioteket, gør.


1. Du må kopiere og distribuere ordrette kopier af bibliotekets fuldstændige kildekode, som du har modtaget den, på ethvert medie, under forudsætning af, at alle kopier tydeligt og på behørig vis forsynes med en passende copyrightmeddelelse og garantifraskrivelse, at alle meddelelser, der refererer til denne licens og den manglende garanti, bevares, og at der vedlægges en kopi af denne licens sammen med biblioteket.


Du har ret til at tage et gebyr for den fysiske handling at overføre en kopi, og du kan eventuelt tilbyde garantibeskyttelse mod et gebyr.


2. Du må ændre din/dine kopi eller kopier af biblioteket eller en hvilken som helst del deraf, og derved skabe et værk baseret på biblioteket. Du må også kopiere og distribuere sådanne ændringer eller et sådant værk i henhold til afsnit 1 ovenfor, forudsat du også opfylder følgende betingelser:


a) Det ændrede værk skal selv være et softwarebibliotek.


b) Du skal sørge for, at de ændrede filer indeholder tydelige meddelelser om, at du har ændret filerne samt datoen for enhver ændring.


c) Du skal sørge for, at hele værket licenseres i sin helhed gratis til alle tredjeparter i henhold til vilkårene i denne licens.


d) Hvis en komponent i det ændrede bibliotek refererer til en funktion eller datatabel, der skal leveres af et applikationsprogram, der anvender komponenten, på en anden måde end som et argument, der overføres, når komponenten kaldes, skal du med rimelige bestræbelser sørge for, at komponenten stadig fungerer, hvis en applikation ikke leverer en sådan funktion eller datatabel, og at de resterende dele stadig er meningsfulde.


(F.eks. har en funktion i et bibliotek til at beregne kvadratrødder et veldefineret formål, der er uafhængigt af applikationen. Underafsnit 2d kræver derfor, at alle applikationsleverede funktioner og tabeller, som bruges af denne funktion, skal være valgfri: Hvis applikationen ikke leverer den, skal kvadratrodsfunktionen stadig beregne kvadratrødder).


Disse krav er gældende for det ændrede værk i sin helhed. Hvis identificerbare afsnit af værket ikke er afledt af biblioteket, og hvis disse i sig selv med rimelighed kan anses for at være selvstændige og separate værker, så gælder denne licens og dens betingelser ikke for de afsnit, når du distribuerer dem som separate værker. Men hvis du distribuerer de samme afsnit som en del af en helhed, der udgør et værk baseret på biblioteket, skal denne distribution være i overensstemmelse med licensens betingelser, hvis rettigheder for andre licenstagere udvides til den pågældende helhed og således gælder for enhver del af værket, uanset hvem der har skrevet det.


Det er således ikke hensigten med dette afsnit at påberåbe os rettigheder eller bestride dine rettigheder til værker, der er skrevet af dig alene. Hensigten er derimod at udøve retten til at kontrollere distributionen af afledte værker eller kollektive værker baseret på biblioteket.


Desuden gælder det, at forekomsten af et andet værk, der ikke er baseret på biblioteket (eller et værk baseret på biblioteket), på et lagrings- eller distributionsmedium, der indeholder biblioteket, ikke medfører, at det andet værk omfattes af betingelserne for denne licens.


3. Du kan vælge at anvende vilkårene i den almindelige GNU General Public License i stedet for denne licens på en angivet kopi af biblioteket. For at gøre dette skal du ændre alle meddelelser, der refererer til denne licens, så de i stedet for henviser til den almindelige GNU General Public License version 2. (Hvis der er kommet en nyere version end version 2 af den almindelige GNU General Public License, kan du angive denne version i stedet for, hvis du vil). Foretag ingen ændringer i disse meddelelser.


Når denne ændring er foretaget i en given kopi, kan det ikke fortrydes, så den almindelige GNU General Public License gælder for alle efterfølgende kopier og afledte værker, der er oprettet fra denne kopi.


Denne mulighed er nyttig, når du vil kopiere en del af koden i biblioteket til et program, som ikke er et bibliotek.


4. Du må kopiere og distribuere biblioteket (eller en del af eller en afledt del af det i henhold til afsnit 2) i objektkode eller eksekverbar form i henhold til vilkårene i afsnit 1 og 2 ovenfor, forudsat at du medtager den fuldstændige maskinlæsbare kildekode, som skal distribueres, i henhold til vilkårene i afsnit 1 og 2, på et medie, der sædvanligvis bruges til udveksling af software.


Hvis distributionen af objektkoden foretages ved tilbud om adgang til at kopiere fra et angivet sted, regnes tilbud om tilsvarende adgang til at kopiere kildekoden fra det samme sted som opfyldelse af kravet om distribution af kildekoden, også selv om tredjepart ikke er tvunget til at kopiere kilden sammen med objektkoden.


5. Et program, som ikke indeholder nogen afledning af nogen del af biblioteket, men som er designet til at fungere med biblioteket ved at blive kompileret eller linket med det, kaldes et "værk, der bruger biblioteket". Et sådant værk er i sig selv ikke et afledt værk af biblioteket og falder derfor uden for omfanget af denne licens.


Linkning af et "værk, der bruger biblioteket" med biblioteket, opretter en eksekverbar fil, der er en afledt fil af biblioteket (fordi den indeholder dele af biblioteket) i stedet for et "værk, der bruger biblioteket". Den eksekverbare fil er derfor omfattet af denne licens.


Afsnit 6 beskriver vilkårene for distribution af sådanne eksekverbare filer.


Når et "værk, der bruger biblioteket" bruger materiale fra en header-fil, som er del af biblioteket, kan objektkoden for værket være et afledt værk af biblioteket, selvom kildekoden ikke er det. Om dette er gældende, er især betydende, hvis der kan linkes til værket uden biblioteket, eller om værket i sig selv er et bibliotek. Tærsklen for dette er ikke defineret præcist i loven.


Hvis en sådan objektfil kun bruger numeriske parametre, datastrukturlayout og accessorer samt mindre makroer og små interne funktioner (højst ti linjer), er anvendelsen af filen ubegrænset, uanset om den juridisk er et afledt værk. (Eksekverbare filer, som indeholder denne objektkode plus dele af biblioteket, er stadig omfattet af afsnit 6).


Hvis værket er afledt af biblioteket, må du distribuere objektkoden til værket under vilkårene i afsnit 6. Alle eksekverbare filer, der indeholder værket, omfattes også af afsnit 6, uanset om de er linket direkte til selve biblioteket.


6. Som en undtagelse til afsnittene ovenfor må du også kombinere eller linke et "værk, der bruger biblioteket" med biblioteket for at fremstille et værk, der indeholder dele af biblioteket, og distribuere dette værk i henhold til de vilkår, du vælger, forudsat at vilkårene tillader ændring af værket til kundens eget brug samt reverse engineering til fejlfinding af sådanne ændringer.


Medtag en meddelelse på et fremtrædende sted i hver kopi af værket om, at biblioteket anvendes i det, og at biblioteket og dets anvendelse er dækket af denne licens. Du kan vedlægge en kopi af denne licens. Hvis værket under kørsel viser copyrightmeddelelser, skal du medtage copyrightmeddelelsen for biblioteket samt en henvisning, der dirigerer brugeren til kopien af denne licens. Du skal gøre en af disse ting:


a) Medtag den fuldstændige tilsvarende maskinlæsbare kildekode til biblioteket, inklusive alle ændringer, der er brugt i værket (som skal distribueres i henhold til afsnit 1 og 2 ovenfor), og hvis værket er en eksekverbar fil, som er linket til biblioteket, skal du medtage det fuldstændige maskinlæsbare "værk, der bruger biblioteket" som objektkode og/eller kildekode, så brugeren kan ændre biblioteket og derefter viderelinke for at producere en ændret eksekverbar fil, der indeholder det ændrede bibliotek. (Det er underforstået, at brugeren, som ændrer indholdet i definitionsfilerne i biblioteket ikke nødvendigvis har mulighed for at rekompilere applikationen til at bruge de ændrede definitioner).


b) Brug en egnet delt biblioteksmekanisme til linkning til biblioteket. En egnet mekanisme er en, der (1) under kørsel anvender en kopi af programbiblioteket, som allerede findes på brugerens computer i stedet for at kopiere bibliotekets funktioner til det eksekverbare program, og (2) fungerer korrekt sammen med en ændret version af biblioteket, hvis brugeren installerer et, så længe den ændrede version er grænsefladekompatibel med den version, som værket oprindeligt er udviklet med.


c) Medtag et skriftligt tilbud i værket, som er gældende i mindst tre år, om at give den samme bruger de materialer, der er angivet i underafsnit 6a ovenfor, mod et gebyr, der maksimalt dækker dine omkostninger ved at udføre distributionen.


d) Hvis distributionen af værket sker ved at tilbyde adgang til at kopiere fra et angivet sted, skal der tilbydes tilsvarende adgang til at kopiere de anførte materialer ovenfor fra den samme placering


e) Kontroller, at brugeren allerede har modtaget en kopi af disse materialer, eller at du allerede har sendt en kopi til denne bruger.


For en eksekverbar fil skal den påkrævede form af "værket, der bruger biblioteket" indeholde alle data og hjælpeprogrammer, der er nødvendige for at reproducere den eksekverbare fil fra det. Men som en særlig undtagelse behøver de materialer, der skal distribueres, ikke at indeholde noget, der normalt distribueres (enten i kildeform eller i binær form) sammen med de større komponenter af operativsystemet (compiler, kerneprogram osv.), som det eksekverbare program køres på, medmindre den pågældende komponent selv ledsager det eksekverbare program.


Det kan forekomme, at dette krav strider imod licensbegrænsningerne for andre biblioteker med copyright, som normalt ikke ledsager operativsystemet. Hvis dette forekommer, kan du ikke bruge både dem og biblioteket sammen i en eksekverbar fil, som du distribuerer.


7. Du kan placere bibliotekskomponenter, som er et værk, der er baseret på biblioteket, side om side i et enkelt bibliotek sammen med andre bibliotekskomponenter, som ikke er dækket af denne licens, og distribuere et sådant kombineret bibliotek, forudsat den særskilte distribution af værket, der er baseret på biblioteket, og af de andre bibliotekskomponenter er tilladt på anden måde, og forudsat at du gør følgende to ting:


a) Medtag en kopi af det samme værk, der er baseret på biblioteket, i det kombinerede bibliotek, ikke-kombineret med nogen andre bibliotekskomponenter. Dette skal distribueres i henhold til vilkårene i afsnittene ovenfor.


b) Medtag en meddelelse på et fremtrædende sted i det kombinerede bibliotek om, at en del af det er et værk, der er baseret på biblioteket, og som forklarer hvor den ledsagende ikke-kombinerede form af samme værk findes.


8. Du må ikke kopiere, ændre, udstede underlicenser, linke til eller distribuere biblioteket, bortset som udtrykkeligt angivet under denne licens. Ethvert forsøg på anden måde på at kopiere, ændre, udstede underlicenser, linke til eller distribuere biblioteket vil gøre det ugyldigt og vil automatisk bringe din rettigheder under denne licens til ophør. Men personer, som har modtaget kopier eller rettigheder fra dig under denne licens, vil dog ikke få deres licenser bragt til ophør, såfremt disse parter overholder vilkårene.


9. Du er ikke forpligtet til at acceptere denne licens, da du ikke har skrevet under på den. Der er dog ingen anden mulighed for at få tilladelse til at ændre eller distribuere biblioteket eller dets afledte værker. Disse handlinger er forbudt ved lov, hvis du ikke accepterer denne licens. Ved at ændre eller distribuere biblioteket (eller et værk baseret på biblioteket) tilkendegiver du derfor din accept af denne licens samt alle dens betingelser og vilkår for at kopiere, distribuere eller ændre biblioteket eller værker, der er baseret på biblioteket.


10. Hver gang du distribuerer biblioteket (eller et værk baseret på biblioteket), får modtageren automatisk licens fra den oprindelige licensgiver til at kopiere, distribuere, linke til eller ændre biblioteket i henhold til disse betingelser og vilkår. Du har ikke ret til at pålægge modtagerne yderligere restriktioner i deres brug af de rettigheder, der gives heri. Du er ikke ansvarlig for at håndhæve tredjeparts overholdelse af denne licens.


11. Hvis du som følge af en retsafgørelse eller påstand om krænkelse af patentet eller af en hvilken som helst anden grund (ikke begrænset til patentudstedelse) påtvinges vilkår (det være sig ved retskendelse, kontrakt eller andet), der strider mod vilkårene for denne licens, er du ikke dermed fritaget for vilkårene i denne licens. Hvis du ikke kan distribuere programmet, således at du på samme tid opfylder dine forpligtelser i henhold til denne licens og i overensstemmelse med andre relevante forpligtelser, har du ikke har tilladelse til at distribuere biblioteket overhovedet. Hvis f.eks. en patentlicens ikke ville tillade afgiftsfri videredistribution af biblioteket via alle dem, der modtager kopier direkte eller indirekte igennem dig, ville den eneste måde, hvorpå du kan overholde både patentlicensen og denne licens, være at du fuldstændigt afholder dig fra at distribuere biblioteket.


Hvis nogen del af dette afsnit erklæres ugyldig eller bliver umuligt at håndhæve i en bestemt situation, skal resten af afsnittet anvendes, ligesom afsnittet som helhed skal gælde i andre situationer.


Det er ikke formålet med dette afsnit at tilskynde dig til at krænke andre patenter eller ejendomskrav eller at bestride gyldigheden af sådanne krav. Dette afsnit har udelukkende til formål at beskytte integriteten af distributionssystemet for frit software, som er implementeret gennem offentlig licenspraksis. Der er mange mennesker, der har ydet store bidrag til det brede udvalg af software, der distribueres via dette system i tiltro til, at systemet anvendes konsekvent. Det er op til softwareproducenten/donoren at beslutte, om han eller hun er villig til at distribuere software via et andet system, og en licenstager har ikke ret til at påtvinge nogen et sådant valg.


Formålet med dette afsnit er at gøre det fuldstændigt klart, hvad konsekvensen af resten af denne licens menes at være.


12. Hvis distributionen og/eller brugen af biblioteket er underlagt restriktioner i visse lande pga. enten patenter eller grænseflader, der er belagt med copyright, kan den oprindelige copyrightindehaver, der har placeret biblioteket under denne licens, tilføje en udtrykkelig geografisk distributionsbegrænsning, der udelukker de pågældende lande, således at distribution kun er tilladt i eller imellem lande, der ikke på denne vis er udelukket. I tilfælde heraf indarbejder denne licens en sådan begrænsning, som om den var indarbejdet i selve licenstekstens ordlyd.


13. Free Software Foundation offentliggør reviderede og/eller nye versioner af Lesser General Public License fra tid til anden. Sådanne nye versioner vil udtrykke den samme grundlæggende tankegang som den nuværende version, men visse detaljer vil sikkert ændres for at tage højde for nye vinkler eller problemer.


Hver version har et entydigt versionsnummer. Hvis biblioteket angiver et versionsnummer for denne licens som gældende for programmet, tillige med ordene "alle senere versioner", har du mulighed for at vælge, om du vil følge vilkår og betingelser for enten den pågældende version eller en anden senere version udgivet af Free Software Foundation. Hvis biblioteket ikke angiver et licensversionsnummer, kan du vælge blandt samtlige versioner, der nogensinde er udgivet af Free Software Foundation.


14. Hvis du ønsker at indarbejde dele af biblioteket i andre frie programmer, der er underlagt andre distributionsbetingelser, som er inkompatible med disse, foreslår vi, at du skriver til forfatteren og anmoder om tilladelse. Hvis det drejer sig om software, hvor copyrighten tilhører Free Software Foundation, bedes du skrive til Free Software Foundation. Vores afgørelse vil være baseret på to mål - at bevare den frie status for alle afledte værker af vores fri software og at fremme udvekslingen og genbrug af software generelt.


INGEN GARANTI


15. DA LICENSEN GIVER GRATIS BRUGSTILLADELSE TIL BIBLIOTEKET, YDES DER INGEN GARANTI PÅ BIBLIOTEKET, I DET OMFANG DET ER TILLADT EFTER GÆLDENDE LOV. MEDMINDRE DET UDTRYKKELIGT MEDDELES SKRIFTLIGT, LEVERER COPYRIGHTINDEHAVERNE OG/ELLER ANDRE PARTER BIBLIOTEKET "SOM DET ER" UDEN GARANTI AF NOGEN ART, DET VÆRE SIG UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. DEN FULDE RISIKO, HVAD ANGÅR BIBLIOTEKETS KVALITET OG YDELSE, PÅHVILER DIG. SÅFREMT BIBLIOTEKET VISER SIG AT VÆRE DEFEKT, PÅLÆGGES DU ALLE OMKOSTNINGER VED NØDVENDIG SERVICERING, REPARATION ELLER KORREKTION.


16. COPYRIGHTINDEHAVER ELLER EN ANDEN PART, DER HAR TILLADELSE TIL AT ÆNDRE OG/ELLER DISTRIBUERE BIBLIOTEKET, SOM BESKREVET OVENFOR, KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER, MEDMINDRE DET KRÆVES AF GÆLDENDE LOV ELLER ER SKRIFTLIGT AFTALT, VÆRE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR DIG VEDRØRENDE SKADER, HERUNDER GENERELLE, SPECIFIKKE OG TILFÆLDIGE SKADER SAMT FØLGESKADER I FORBINDELSE MED BRUG AF ELLER MANGLENDE BRUG AF BIBLIOTEKET (HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL TAB AF DATA ELLER DATA, DER ER BLEVET UNØJAGTIGE, ELLER TAB, DER ER PÅFØRT DIG ELLER TREDJEPART, ELLER BIBLIOTEKETS MANGLENDE EVNE TIL AT KØRE SAMMEN MED ANDEN SOFTWARE) SELVOM DEN PÅGÆLDENDE COPYRIGHTINDEHAVER ELLER ANDEN PART ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR, AT SÅDANNE TAB KUNNE OPSTÅ.


SLUT PÅ VILKÅR OG BETINGELSER


Sådan anvender du disse betingelser på dine nye biblioteker


Hvis du udvikler et nyt bibliotek, og du ønsker, at det i videst muligt omfang skal kunne bruges af offentligheden, anbefaler vi, at du stiller det til rådighed som fri software, som alle kan videredistribuere og ændre. Du kan gøre dette ved at tillade videredistribution i henhold til disse vilkår (eller alternativt i henhold til vilkårene i den almindelige General Public License License).


For at anvende disse vilkår skal følgende meddelelser ledsage biblioteket. Det er sikrest at tilføje dem i starten af hver kildefil, så meddelelsen om fravær af garanti fremgår tydeligt. Og i hver fil skal der som minimum findes en "copyright"-linje samt en henvisning til hele filen.


<en linje til at angive bibliotekets navn og en kort beskrivelse af, hvad det gør.>


Copyright (C) <år> <navn på forfatter>


Dette bibliotek er fri software. Du har ret til at videredistribuere og/eller ændre det i henhold til betingelserne i GNU Lesser General Public License som offentliggjort af Free Software Foundation, enten version 2.1 af licensen eller (efter dit eget valg) eventuelle senere versioner.


Dette bibliotek distribueres i håb om, at det vil være nyttigt, men UDEN GARANTI, og også uden underforstået garanti for SALGBARHED eller EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Se GNU Lesser General Public Licens, hvis du ønsker yderligere oplysninger.


Du skulle have modtaget en kopi af GNU Lesser General Public License sammen med dette bibliotek. Hvis du ikke har, kan du skrive til Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.


Tilføj desuden oplysninger om, hvordan du kan kontaktes elektronisk og pr. post.


Du bør desuden få din arbejdsgiver (hvis du arbejder som programmør) eller din undervisningsinstitution (hvis relevant) til om nødvendigt at underskrive en "fraskrivelse af copyright" for biblioteket. Her er et eksempel. Du skal ændre navnene:


Yoyodyne, Inc., fraskriver sig hermed alle copyrightrettigheder til biblioteket "Frob" (et bibliotek til at finjustere kontroller), som er skrevet af James Random Hacker.


<underskrevet af Ty Coon>, 1. april 1990


Ty Coon, vicepræsident


Det er alt, hvad der er om det!

protobuf

==============

Copyright 2008, Google Inc.

Alle rettigheder forbeholdes.


Videredistribution og brug i kildeform og binær form, med eller uden ændringer, er tilladt, såfremt følgende betingelser overholdes:

* Videredistribution af kildekode skal bevare den ovenstående meddelelse om copyright, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse.

* Videredistribution i binær form skal gengive ovenstående meddelelse om copyright, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller andre materialer, der leveres med ved distributionen.

* Hverken navnet på Google Inc. eller navnene på dets bidragydere må bruges til at støtte eller promovere produkter afledt af denne software uden en specifik forudgående skriftlig tilladelse.


DENNE SOFTWARE LEVERES AF OPRETSHAVERNE OG BIDRAGYDERNE "SOM DEN ER", OG ENHVER UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, FRASKRIVES. COPYRIGHTEJEREN ELLER BIDRAGYDERE KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGE, SÆRSKILT DOKUMENTEREDE SKADER, PØNALE SKADER ELLER FØLGESKADER (HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL FREMSKAFFELSE AF ERSTATNINGSVARER ELLER TJENESTER, MANGLENDE ANVENDELSE, TAB AF DATA ELLER INDTJENING ELLER DRIFTSAFBRYDELSER), UANSET HVORDAN DETTE MÅTTE VÆRE FORÅRSAGET OG I HENHOLD TIL ENHVER TEORI OM ERSTATNINGSANSVAR, I HENHOLD TIL KONTRAKT, SKÆRPET ANSVAR ELLER TORT (INKLUSIVE FORSØMMELIGHED ELLER ANDET), SOM FØLGE AF BRUGEN AF DENNE SOFTWARE, SELVOM DER ER INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.


Kode, der er genereret af Protocol Buffer-compileren, er ejet af ejeren af den inputfil, der blev brugt, da den blev genereret. Denne kode er ikke enkeltstående og kræver, at der linkes til et supportbibliotek. Dette supportbibliotek dækkes også af ovenstående licens.

WPA Supplicant

==============

Copyright (c) 2003-2012, Jouni Malinen <j@w1.fi> og bidragydere

Alle rettigheder forbeholdes.


Dette program er licenseret under BSD-licensen (den med annonceringsklausulen fjernet).


Hvis du indsender ændringer til projektet, bedes du se i CONTRIBUTIONS-filen, hvis du ønsker flere oplysninger.


Licens

-------


Denne software kan distribueres, bruges og ændres under betingelserne i BSD-licensen:


Videredistribution og brug i kildeform og binær form, med eller uden ændringer, er tilladt, såfremt følgende betingelser overholdes:


1. Videredistribution af kildekode skal bevare den ovenstående meddelelse om copyright, denne betingelsesliste og følgende ansvarsfraskrivelse.


2. Videredistribution i binær form skal gengive ovenstående meddelelse om copyright, denne betingelsesliste og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller andre materialer, der leveres med ved distributionen.


3. Hverken navnene på de ovenfor anførte indehavere af copyrighten eller navnene på bidragydere må bruges til at støtte eller promovere produkter afledt af denne software uden en specifik forudgående skriftlig tilladelse.


DENNE SOFTWARE LEVERES AF OPRETSHAVERNE OG BIDRAGYDERNE "SOM DEN ER", OG ENHVER UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, FRASKRIVES. COPYRIGHTEJEREN ELLER BIDRAGYDERE KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGE, SÆRSKILT DOKUMENTEREDE SKADER, PØNALE SKADER ELLER FØLGESKADER (HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL FREMSKAFFELSE AF ERSTATNINGSVARER ELLER TJENESTER, MANGLENDE ANVENDELSE, TAB AF DATA ELLER INDTJENING ELLER DRIFTSAFBRYDELSER), UANSET HVORDAN DETTE MÅTTE VÆRE FORÅRSAGET OG I HENHOLD TIL ENHVER TEORI OM ERSTATNINGSANSVAR, I HENHOLD TIL KONTRAKT, SKÆRPET ANSVAR ELLER TORT (INKLUSIVE FORSØMMELIGHED ELLER ANDET), SOM FØLGE AF BRUGEN AF DENNE SOFTWARE, SELVOM DER ER INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

lighttpd

==============

Copyright (c) 2004, Jan Kneschke, incremental

Alle rettigheder forbeholdes.


Videredistribution og brug i kildeform og binær form, med eller uden ændringer, er tilladt, såfremt følgende betingelser overholdes:

- Videredistribution af kildekode skal bevare den ovenstående meddelelse om copyright, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse.

- Videredistribution i binær form skal gengive ovenstående meddelelse om copyright, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller andre materialer, der leveres med ved distributionen.

- Hverken navnet på "incremental" eller navnene på dens bidragydere må bruges til at støtte eller promovere produkter afledt af denne software uden en specifik forudgående skriftlig tilladelse.


DENNE SOFTWARE LEVERES AF OPRETSHAVERNE OG BIDRAGYDERNE "SOM DEN ER", OG ENHVER UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, FRASKRIVES. COPYRIGHTEJEREN ELLER BIDRAGYDERE KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGE, SÆRSKILT DOKUMENTEREDE SKADER, PØNALE SKADER ELLER FØLGESKADER (HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL FREMSKAFFELSE AF ERSTATNINGSVARER ELLER TJENESTER, MANGLENDE ANVENDELSE, TAB AF DATA ELLER INDTJENING ELLER DRIFTSAFBRYDELSER), UANSET HVORDAN DETTE MÅTTE VÆRE FORÅRSAGET OG I HENHOLD TIL ENHVER TEORI OM ERSTATNINGSANSVAR, I HENHOLD TIL KONTRAKT, SKÆRPET ANSVAR ELLER TORT (INKLUSIVE FORSØMMELIGHED ELLER ANDET), SOM FØLGE AF BRUGEN AF DENNE SOFTWARE, SELVOM DER ER INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

MIT-licens

============

* Liste over MIT-licenseret software, der er anvendt i dette produkt

expat

Copyright (c) 1998, 1999, 2000

Thai Open Source Software Center Ltd og Clark Cooper

Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006

Expat maintainers.

Alle rettigheder forbeholdes.

xml2

Copyright (C) 1998-2003 Daniel Veillard.

Alle rettigheder forbeholdes.

libjansson

Copyright (c) 2009-2014 Petri Lehtinen <petri@digip.org>


Tilladelse gives hermed gratis til enhver person, der erhverver en kopi af denne software og tilhørende dokumentationsfiler (softwaren), til at anvende softwaren uden restriktioner, herunder uden begrænsning rettighederne til at bruge, kopiere, ændre, flette, offentliggøre, distribuere, underlicensere og/eller sælge kopier af softwaren, og til at tillade personer, til hvem softwaren er udarbejdet til at gøre dette, i henhold til følgende betingelser:


Ovenstående meddelelse om copyright og denne meddelelse om tilladelse skal medtages i alle kopier eller væsentlige dele af softwaren.


SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER", UDEN GARANTI AF NOGEN ART, UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN FORFATTERE ELLER COPYRIGHTINDEHAVERE HOLDES ANSVARLIGE FOR ERSTATNINGSKRAV, SKADESERSTATNING ELLER ANDEN FORPLIGTELSE, HVERKEN I FORBINDELSE MED KONTRAKTHANDLING, TORT ELLER ANDET, DER ER OPSTÅET SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED SOFTWAREN ELLER ANVENDELSEN, ELLER ANDRE FORHOLD I FORBINDELSE MED SOFTWAREN.

ncurses

Copyright (c) 1998-2000,2006 Free Software Foundation, Inc.


Tilladelse gives hermed gratis til enhver person, der erhverver en kopi af denne software og tilhørende dokumentationsfiler ("softwaren"), til at anvende softwaren uden restriktioner, herunder uden begrænsning rettighederne til at bruge, kopiere, ændre, flette, offentliggøre, distribuere,distribuere med ændringer, underlicensere og/eller sælge kopier af softwaren, og til at tillade personer, til hvem softwaren er udarbejdet, til at gøre dette, i henhold til følgende betingelser:


Ovenstående meddelelse om copyright og denne meddelelse om tilladelse skal medtages i alle kopier eller væsentlige dele af softwaren.


SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER", UDEN GARANTI AF NOGEN ART, UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN OVENNÆVNTE COPYRIGTHINDEHAVERE HOLDES ANSVARLIGE FOR ERSTATNINGSKRAV, SKADESERSTATNING ELLER ANDEN FORPLIGTELSE, HVERKEN I FORBINDELSE MED KONTRAKTHANDLING, TORT ELLER ANDET, DER ER OPSTÅET SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED SOFTWAREN ELLER ANVENDELSEN, ELLER ANDRE FORHOLD I FORBINDELSE MED SOFTWAREN.


Bortset fra som beskrevet i denne meddelelse må navnet/navnene på ovennævnte copyrightindehavere anvendes i annoncering eller på anden måde til at fremme salget, anvendelsen eller andre forhold i forbindelse med softwaren uden forudgående skriftlig godkendelse fra copyrightindehaveren.

c-ares

Copyright 1998 tilhørende Massachusetts Institute of Technology.


Der gives hermed tilladelse til at anvende, kopiere, ændre og distribuere denne software til ethvert formål og uden afgift, forudsat at ovenstående meddelelse om copyright og denne meddelelse om tilladelse vises i alle kopier, og at både meddelelse om copyright og denne meddelelse om tilladelse vises i understøttende dokumentation, og at navnet på M.I.T. ikke anvendes i annoncering eller i offentlig omtale af softwaren uden forudgående skriftlig tilladelse. M.I.T. foregiver intet om egnetheden af denne software til noget formål. Den leveres "som den er" uden udtrykkelig eller underforstået garanti.

ntpdate

Copyright (c) University of Delaware 1992-2011


Der gives hermed tilladelse til at anvende, kopiere, ændre og distribuere denne software til ethvert formål og med eller uden afgift, forudsat at ovenstående meddelelse om copyright og denne meddelelse om tilladelse vises i alle kopier, og at både meddelelse om copyright og denne meddelelse om tilladelse vises i understøttende dokumentation, og at navnet University of Delaware ikke anvendes i annoncering eller i offentlig omtale af softwaren uden forudgående skriftlig tilladelse. University of Delaware foregiver intet om egnetheden af denne software til noget formål. Den leveres "som den er" uden udtrykkelig eller underforstået garanti.


Unicode-licens

============

* Liste over Unicode-licenseret software, der er anvendt i dette produkt

HarfBuzz

International Components for Unicode

Unicode-tovejsalgoritme

Copyright (C) 1991-2014 Unicode, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Distribueres under anvendelsesvilkårene i

http://www.unicode.org/copyright.html.


Tilladelse gives hermed gratis til enhver person, der erhverver en kopi af Unicode-datafilerne og tilhørende dokumentation ("datafilerne") eller af Unicode-software og alt tilhørende dokumentation ("software"), til at handle med datafilerne eller softwaren uden restriktioner, herunder uden begrænsning rettighederne til at bruge, kopiere, ændre, flette, offentliggøre, distribuere og/eller sælge kopier af datafilerne eller softwaren og til at tillade personer, til hvem datafilerne eller softwaren er udarbejdet, til at gøre dette i henhold til følgende betingelser:


(a) Denne meddelelse om copyright og denne meddelelse om tilladelse skal vises i alle kopier af datafilerne eller softwaren.


(b) Denne meddelelse om copyright og denne meddelelse om tilladelse skal vises i tilhørende dokumentation, og


(c) Der skal være en tydelig meddelelse i alle ændrede datafiler eller i softwaren samt i den medfølgende dokumentation til datafilerne eller softwaren om, at dataene eller softwaren er blevet ændret.


DATAFILERNE OG SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER", UDEN GARANTI AF NOGEN ART, UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEPARTS RETTIGHEDER.


COPYRIGTINDEHAVEREN/-INDEHAVERNE, DER ER MEDTAGET I DENNE MEDDELELSE, KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIGE FOR NOGEN SKADE ELLER NOGEN SPECIEL INDIREKTE SKADE ELLER FØLGESKADER, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF BRUGS-, DATA- ELLER INDTJENINGSTAB, HVERKEN I FORBINDELSE MED KONTRAKTHANDLING, UAGTSOMHED ELLER ANDEN TORT, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED BRUGEN AF ELLER DATAFILERNES ELLER SOFTWARENS YDEEVNE.


Bortset fra som beskrevet i denne meddelelse må navnet på en copyrightindehaver ikke anvendes i annoncering eller på anden måde til at fremme salget, anvendelsen eller andre forhold i forbindelse med disse datafiler eller softwaren uden forudgående skriftlig godkendelse fra copyrightindehaveren.

FreeType Project-LICENS

27. jan. 2006

Copyright 1996-2002, 2006 David Turner, Robert Wilhelm og Werner Lemberg


Introduktion

============


FreeType Project distribueres i form af flere arkivpakker. Nogle af dem kan, udover FreeType-skrifttypesystemet, indeholde forskellige værktøjer og bidrag, som bygger på eller er relateret til FreeType Project


Denne licens gælder for alle filer, der findes i sådanne pakker, og som ikke er omfattet af deres egen eksplicitte licens. Licensen omfatter således mindst FreeType-skrifttypesystemet, testprogrammer, dokumentation og makefiles.


Denne licens er inspireret af BSD-, Artistic- og IJG-licenser (Independent JPEG Group), som alle opfordrer til inkludering og anvendelse af fri software i både kommercielle programmer og freeware. Derfor er dens hovedpunkter:


◦ Vi lover ikke, at denne software fungerer. Men vi er interesserede i eventuelle fejlrapporter. ("som det er"-distribution)


◦ Du kan bruge denne software til det, du vil, delvist eller i sin helhed, uden at skulle betale os. ("royalty-fri" anvendelse)


◦ Du må ikke lade som om, du har skrevet denne software. Hvis du bruger den eller dele af den i et program, skal du meddele et eller andet sted i dokumentationen, at du har brugt FreeType-koden. ("bidragydere")


Vi tillader og opfordrer til inkludering af denne software, med eller uden ændringer, i kommercielle produkter Vi fraskriver os alle garantier, der dækker FreeType Project og påtager os intet ansvar med relation til FreeType Project


Vi har fået mange forespørgsler om, hvorvidt der er en foretrukket form for angivelse af bidragydere/ansvarsfraskrivelse, der skal bruges med denne licens. Derfor opfordrer vi til at bruge denne tekst:


"""

Dele af denne denne software er underlagt copyright c <år> The FreeType Project (www.freetype.org). Alle rettigheder forbeholdes.

"""


Erstat <år> med værdien fra den FreeType-version, du bruger.


Juridiske vilkår

============


0. Definitioner

--------------


I denne licens henviser termerne "pakke", "FreeType Project" og "FreeType-arkiv" til det sæt filer, der oprindeligt blev distribueret af forfatterne (David Turner, Robert Wilhelm og Werner Lemberg) som "FreeType Project", benævnt som alfa-, beta- og endelig version.


'"Du" henviser til licenstageren eller den person, der anvender projektet, hvor "bruger" er et generisk udtryk, der omfatter kompilering af projektets kildekode samt linkning til et "program" eller en "eksekverbar fil". Der henvises til dette program som "et program, der bruger FreeType-systemet".


Denne licens gælder for alle filer, der distribueres i det oprindelige FreeType Project, inklusive alt kildekode, binære filer og dokumentation, medmindre andet er angivet i filen i dens oprindelige, uændrede form som distribueret i det oprindelige arkiv. Hvis du er usikker på, om en bestemt fil er dækket af denne licens, kan du kontakte os for at få det kontrolleret.


FreeType Project er copyrightbeskyttet (C) 1996-2000 David Turner, Robert Wilhelm og Werner Lemberg. Alle rettigheder forbeholdes, bortset fra som angivet nedenfor.


1. Ingen garanti

--------------


FREETYPE PROJECT LEVERES "SOM DET ER", UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN FORFATTERE ELLER COPYRIGHTINDEHAVERE HOLDES ANSVARLIGE FOR NOGEN SKADE, DER SKYLDES BRUGEN AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT KUNNE BRUGE FREETYPE PROJECT.


2. Videredistribution

-----------------


Denne licens tildeler en verdensomspændende, royalty-fri, permanent og uigenkaldelig ret og licens til at bruge, køre, udføre, kompilere, vise, kopiere, oprette afledte værker af, distribuere og underlicensere FreeType Project (i både kilde- og objektkodeformat) samt afledte værker deraf til ethvert formål, og til at godkende andre til at udøve nogle eller alle rettigheder, der tildeles heri, under følgende vilkår:


◦ Videredistribution af kildekode skal indeholde denne licensfil ("FTL.TXT") uden ændringer. Alle tilføjelser, sletninger eller ændringer i de oprindelige filer skal tydeligt beskrives i den ledsagende dokumentation. Copyrightmeddelelserne i de uændrede, oprindelige filer skal bevares i alle kopier af kildefiler.


◦ Videredistribution i binær form skal indeholde en ansvarsfraskrivelse i den distribuerede dokumentation, der angiver, at softwaren er delvist baseret på arbejdet i FreeType Team. Vi opfordrer dig også til at indsætte en URL til FreeTypes webside i dokumentationen, men dette er ikke obligatorisk.


Disse vilkår gælder for al software, der er afledt fra eller baseret på FreeType Project, ikke kun de ændrede filer. Hvis du bruger vores værk, skal du indsætte os i en kildeangivelse. Men du behøver ikke betale os noget.


3. Annoncering

--------------


Hverken FreeType's forfattere og bidragydere eller du må bruge hinandens navne til kommercielle, annonceringsmæssige eller reklamemæssige formål uden en specifik forudgående skriftlig tilladelse.


Vi foreslår, men vi kræver ikke, at du bruger en eller flere af følgende udtryk til at henvise til denne software i din dokumentations- eller annonceringsmaterialer "FreeType Project", "FreeType-system", "FreeType-bibliotek" eller "FreeType-distribution".


Du er ikke forpligtet til at acceptere denne licens, da du ikke har skrevet under på den. Men da FreeType Project er copyrightbeskyttet materiale, er det kun denne licens eller en anden licens fra forfatterne, der giver dig ret til at bruge, distribuere og ændre den. Ved at bruge, distribuere eller ændre FreeType Project angiver du derfor, at du forstår og accepterer alle vilkårene i denne licens.


4. Kontakter

-----------


Der er to mailinglister relateret til FreeType:


◦ freetype@nongnu.org


Beskriver generel brug af FreeType samt fremtidige og ønskede tilføjelser til biblioteket og distributionen.


Hvis du leder efter support, kan du starte med denne liste, hvis du ikke finder noget, der kan hjælpe dig, i dokumentationen.


◦ freetype-devel@nongnu.org


Beskriver fejl samt interne kodninger i systemet, designproblemer, specifikke licenser, porting osv.


Du finder vores startside på

http://www.freetype.org

--- slut på FTL.TXT ---

libjpeg

Denne software er delvist baseret på Independent JPEG Group's værk

libcurl

MEDDELELSE OM COPYRIGHT OG TILLADELSER

Copyright (c) 1996 - 2011, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>.

Alle rettigheder forbeholdes.


Der gives hermed tilladelse til at anvende, kopiere, ændre og distribuere denne software til ethvert formål med eller uden afgift, forudsat at ovenstående meddelelse om copyright og denne meddelelse om tilladelse vises i alle kopier.


SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER", UDEN GARANTI AF NOGEN ART, UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEPARTS RETTIGHEDER. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN FORFATTERE ELLER COPYRIGHTINDEHAVERE HOLDES ANSVARLIGE FOR ERSTATNINGSKRAV, SKADESERSTATNING ELLER ANDEN FORPLIGTELSE, HVERKEN I FORBINDELSE MED KONTRAKTHANDLING, TORT ELLER ANDET, DER ER OPSTÅET SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED SOFTWAREN ELLER ANVENDELSEN, ELLER ANDRE FORHOLD I FORBINDELSE MED SOFTWAREN.


Bortset fra som beskrevet i denne meddelelse må navnet på en copyrightindehaver anvendes i annoncering eller på anden måde til at fremme salget, anvendelsen eller andre forhold i forbindelse med softwaren uden forudgående skriftlig godkendelse fra copyrightindehaveren.

libpng


Denne kopi af libpng-meddelelser er medtaget af praktiske årsager. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem denne kopi og meddelelserne i filen png.h, der er inkluderet i libpng-distributionen, har den sidstnævnte forrang.


COPYRIGHTMEDDELELSE, ANSVARSFRASKRIVELSE og LICENS:


Hvis du ændrer libpng, skal du indsætte yderligere meddelelser umiddelbart efter denne sætning.


Denne koder er underlagt libpng-licensen.


libpng version 1.2.6 15. august 2004 til 1.2.35 14. februar 2009 er copyrightbeskyttet (c) 2004, 2006-2008 af Glenn Randers-Pehrson og distribueres i henhold til den samme ansvarsfraskrivelse og licens som libpng-1.2.5 med følgende person føjet til listen over bidragende forfattere


Cosmin Truta


libpng version 1.0.7 1. juli 2000 til 1.2.5 - 3. oktober 2002 er copyrightbeskyttet (c) 2000-2002 af Glenn Randers-Pehrson og distribueres i henhold til den samme ansvarsfraskrivelse og licens som libpng-1.0.6 med følgende personer føjet til listen over bidragende forfattere


Simon-Pierre Cadieux


Eric S. Raymond


Gilles Vollant


og med følgende tilføjelser til ansvarsfraskrivelsen:


Der er ingen garanti for bibliotekets funktionalitet eller mod krænkelse. Der er ingen garanti for, at vores bestræbelser eller biblioteket opfylder bestemte formål eller behov. Dette bibliotek leveres med alle fejl, og hele risikoen for tilfredsstillende kvalitet, ydeevne, nøjagtighed og bestræbelser påhviler brugeren.


libpng version 0.97 januar 1998 til 1.0.6 20. marts 2000 er copyrightbeskyttet (c) 1998, 1999 af Glenn Randers-Pehrson og distribueres i henhold til den samme ansvarsfraskrivelse og licens som libpng-0.96 med følgende personer føjet til listen over bidragende forfattere:


Tom Lane


Glenn Randers-Pehrson


Willem van Schaik


libpng version 0.89 juni 1996 til 0.96 maj 1997 er copyrightbeskyttet (c) 1996, 1997 af Andreas Dilger Distributed og distribueres i henhold til den samme ansvarsfraskrivelse og licens som libpng-0.88 med følgende personer føjet til listen over bidragende forfattere:


John Bowler


Kevin Bracey


Sam Bushell


Magnus Holmgren


Greg Roelofs


Tom Tanner


libpng version 0.5 maj 1995 til 0.88 januar 1996 er copyrightbeskyttet (c) 1995, 1996 af Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.


I denne copyright og licens er "bidragende forfattere" defineret som følgende personer:


Andreas Dilger


Dave Martindale


Guy Eric Schalnat


Paul Schmidt


Tim Wegner


PNG Reference Library leveres "SOM DET ER". De bidragende forfattere og Group 42, Inc. fraskriver sig alle garantier, udtrykkelige eller underforståede, herunder, uden begrænsning, garantier for salgbarhed og egnethed til noget bestemt formål. De bidragende forfattere og Group 42, Inc. påtager intet ansvar for direkte, indirekte, hændelige, særlige skader eller følgeskader, som kan være opstået som følge af brugen af PNG Reference Library, selv hvis der er blevet oplyst om muligheden for en sådan skade.


Der gives hermed tilladelse til at anvende, kopiere, ændre og distribuere denne kildekode eller dele deraf til noget formål, uden gebyr, med følgende begrænsninger:


1. Oprindelsen af denne kildekode må ikke forvanskes.


2. Ændrede versioner skal være tydeligt markeret som sådanne, og må ikke være forvansket som værende den oprindelige kilde.


3. Copyrightmeddelelsen må ikke fjernes eller ændres fra nogen kilde eller ændret kildedistribution.


De bidragende forfattere og Group 42, Inc. tillader specifikt, uden gebyr, og opfordrer til brug af denne kildekode som en komponent til understøttelse af PNG-filformatet i kommercielle produkter. Hvis du bruger kildekoden i et produkt, vil en kildeangivelse i dokumentationen blive værdsat, men er ikke påkrævet.


Der er en "png_get_copyright"-funktion tilgængelig til bekvem anvendelse i "om"-bokse og lignende:


printf("%s",png_get_copyright(NULL));


Og PNG-logoet (i PNG-format selvfølgelig) leveres i filerne "pngbar.png" og "pngbar.jpg (88 x 31) og "pngnow.png" (98 x 31).


Libpng er OSI Certified Open Source-software. OSI Certified Open Source er et certificeringsmærke, der tilhører Open Source Initiative.


Glenn Randers-Pehrson


glennrp på users.sourceforge.net


4. februar 2009

OpenSSL


SOFTWARE, DER ER UDVIKLET AF OPENSSL PROJECT TIL BRUG I SSL TOOLKIT


LICENSPROBLEMER

============


OpenSSL Toolkit omfattes af en dobbeltlicens, dvs. at både betingelserne for OpenSSL License og den oprindelige SSLeay-licens gælder for toolkittet.


Se de faktiske licenstekster nedenfor. Begge licenser er Open Source-licenser i BSD-format. I tilfælde af licensproblemer med relation til OpenSSL bedes du kontakte openssl-core@openssl.org.


Licens til OpenSSL

---------------

Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. Alle rettigheder forbeholdes.


Videredistribution og brug i kildeform og binær form, med eller uden ændringer, er tilladt, såfremt følgende betingelser overholdes:


1. Videredistribution af kildekode skal bevare den ovenstående meddelelse om copyright, denne betingelsesliste og følgende ansvarsfraskrivelse.


2. Videredistribution i binær form skal gengive ovenstående meddelelse om copyright, denne betingelsesliste og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller andre materialer, der leveres med ved distributionen.


3. Alt reklamemateriale, der omtaler funktioner eller anvendelse af denne software, skal indeholde følgende tilkendegivelse:


"Dette produkt indeholder software udviklet af The OpenSSL Project til anvendelse i OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"


4. Navnene "OpenSSL Toolkit" og "OpenSSL Project" må ikke bruges til at støtte eller promovere produkter afledt af denne software uden en specifik forudgående skriftlig tilladelse. For skriftlig tilladelse bedes du kontakte openssl-core@openssl.org.


5. Produkter, der er afledt af denne software, må ikke kaldes "OpenSSL", og "OpenSSL" må ikke forekomme i deres navne uden forudgående skriftlig tilladelse fra OpenSSL Project.


6. Ved videredistribuering i enhver form skal følgende tilkendegivelse fremgå:

"Dette produkt indeholder software udviklet af The OpenSSL Project til anvendelse i OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"


DENNE SOFTWARE LEVERES AF OpenSSL PROJECT "SOM DEN ER OG FOREFINDES", OG ENHVER DIREKTE ELLER INDIREKTE GARANTI, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, FRASKRIVES. OpenSSL PROJECT ELLER DETS BIDRAGYDERE KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIGE FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGE, SÆRSKILT DOKUMENTEREDE SKADER, PØNALE SKADER ELLER FØLGESKADER (HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL FREMSKAFFELSE AF ERSTATNINGSVARER ELLER TJENESTER, MANGLENDE ANVENDELSE, TAB AF DATA ELLER INDTJENING ELLER DRIFTSAFBRYDELSER), UANSET HVORDAN DETTE MÅTTE VÆRE FORÅRSAGET OG I HENHOLD TIL ENHVER TEORI OM ERSTATNINGSANSVAR, I HENHOLD TIL KONTRAKT, SKÆRPET ANSVAR ELLER TORT (INKLUSIVE FORSØMMELIGHED ELLER ANDET), SOM FØLGE AF BRUGEN AF DENNE SOFTWARE, SELVOM DER ER INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.


Dette produkt indeholder kryptografisk software, der er skrevet af Eric Young (eay@cryptsoft.com). Dette produkt indeholder software, der er skrevet af Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Original SSLeay-licens

-----------------------

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)

Alle rettigheder forbeholdes.


Denne pakke er en SSL-implementering, der er skrevet af Eric Young (eay@cryptsoft.com).


Implementeringer er skrevet for at overholde Netscapes SSL.


Dette bibliotek kan frit anvendes til kommerciel og ikke-kommerciel brug, når følgende betingelser overholdes. Følgende betingelser gælder for al kode, der er fundet i denne distribution, det være i RC4-, RSA-, lhash- eller DES-kode osv., ikke kun SSL-kode. SSL-dokumentationen som er inkluderet i denne distribution er dækkes af samme copyrightvilkår, bortset fra at indehaveren er Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).


Copyright forbliver Eric Youngs, og derfor må ingen af copyrightmeddelelserne i koden fjernes.


Hvis denne pakke bruges i et produkt, skal Eric Young nævnes som forfatter til de dele af biblioteket, der bruges.


Dette kan være i form af en tekstmeddelelse ved programstart eller i dokumentationen (online eller trykt), som leveres sammen med pakken.


Videredistribution og brug i kildeform og binær form, med eller uden ændringer, er tilladt, såfremt følgende betingelser overholdes:


1. Videredistribution af kildekode skal bevare copyrightmeddelelsen, denne betingelsesliste og følgende ansvarsfraskrivelse.


2. Videredistribution i binær form skal gengive ovenstående meddelelse om copyright, denne betingelsesliste og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller andre materialer, der leveres med ved distributionen.


3. Alt reklamemateriale, der omtaler funktioner eller anvendelse af denne software, skal indeholde følgende tilkendegivelse:


"Dette produkt indeholder kryptografisk software, der er skrevet af Eric Young (eay@cryptsoft.com)". Ordet "kryptografisk" kan udelades, hvis rutiner fra det anvendte bibliotek ikke er kryptografisk relaterede :-).


4. Hvis du inkluderer specifik Windows-kode (eller kode afledt heraf) fra appsmappen (programkode), skal du indføje en tilkendegivelse: "Dette produkt indeholder software, der er skrevet af Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"


DENNE SOFTWARE LEVERES AF ERIC YOUNG "SOM DEN ER OG FOREFINDES", OG ENHVER DIREKTE ELLER INDIREKTE GARANTI, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, FRASKRIVES. FORFATTEREN ELLER BIDRAGYDERE KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGE, SÆRSKILT DOKUMENTEREDE SKADER, PØNALE SKADER ELLER FØLGESKADER (INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL TILVEJEBRINGELSE AF ERSTATNINGSVARER ELLER TJENESTER, BRUGS-, DATA-, DRIFTSTAB ELLER FOR DRIFTSAFBRYDELSER), UANSET HVORDAN DETTE MÅTTE VÆRE FORÅRSAGET OG I HENHOLD TIL ENHVER TEORI OM ERSTATNINGSANSVAR, I HENHOLD TIL KONTRAKT, SKÆRPET ANSVAR ELLER TORT (INKLUSIVE FORSØMMELIGHED ELLER ANDET), SOM FØLGE AF BRUGEN AF DENNE SOFTWARE, SELVOM DER ER INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.


Licens- og distributionsvilkårene for enhver offentligt tilgængelig version eller afledning af denne kode kan ikke ændres. Det vil sige, at denne kode må ikke kopieres og placeres under en anden distributionslicens [inklusive GNU Public Licence].

Apache-licens

============

* Liste over Apache-licenseret software, der er anvendt i dette produkt xerces-c

Version 2.0, januar 2004


http://www.apache.org/licenses/


VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG, GENGIVELSE OG DISTRIBUTION


1. Definitioner.


"Licens" betyder de vilkår og betingelser for brug, gengivelse og distribution, som det er defineret i afsnit 1 til 9 i dette dokument.


"Licensgiver" betyder copyrightejeren eller en enhed, der er godkendt af copyrightejeren, som tildeler licensen.


"Juridisk enhed" betyder sammenslutningen af den fungerende enhed og alle andre enheder, der kontrollerer, kontrolleres af eller er under fælles kontrol af den pågældende enhed. I forbindelse med denne definition betyder "kontrol" (i) myndighed, direkte eller indirekte, til at forårsage påvirkning af ledelse eller administration af en sådan enhed, enten i henhold til kontrakt eller på anden måde eller ved (ii) ejerskab af halvtreds procent (50 %) eller mere af udestående aktier, eller ved (iii) retsmæssigt ejerskab af en sådan enhed.


"Du" (eller "Din") betyder en person eller en juridisk enhed, der bruger de tilladelser, der er tildelt med denne licens.


"Kilde"-format betyder det foretrukne format til at foretage ændringer, herunder men ikke begrænset til softwarekildekode, dokumentationskilde og konfigurationsfiler.


"Objekt"-form betyder enhver form, der er resultat af mekanisk omdannelse eller oversættelse af en kildeform, herunder men ikke begrænset til kompileret objektkode, genereret dokumentation og konverteringer til andre medietyper.


"Værk" betyder forfatterens værk, det være sig i kilde- eller objektform, som er gjort tilgængeligt i henhold til licensen, som angivet i en note vedr. copyright, som er inkluderet i eller vedhæftet værket (der er et eksempel nedenfor i appendikset).


"Afledte værker" betyder ethvert værk, det være sig i kilde- eller objektform, som er baseret på (eller afledt af) værket, og for hvilket de redigerede ændringer, kommentarer, videreudviklinger eller andre ændringer som et hele repræsenterer et originalt værk. I forbindelse med denne licens, skal afledte værker ikke omfatte værker, som forbliver adskillelige fra eller blot linker (eller har navneforbindelse) med interfaces til værket og afledte værker heraf.


"Bidrag" betyder ethvert værk, herunder den oprindelige version af værket med eventuelle ændringer eller udvidelser til dette værk eller afledte værker heraf, som tilsigtet sendes til licensgiveren til inkludering i værket af copyrightejeren eller af en person eller juridisk enhed, der har godkendelse til at sende på vegne af copyrightejeren. I forbindelse med denne definition betyder "sendt" enhver form for elektronisk, mundtlig eller skriftlig kommunikation sendt til licensgiveren eller dennes repræsentanter, herunder men ikke begrænset til, kommunikation via elektroniske mailinglister, kildekodekontrolsystemer samt systemer til problemsporing, som administreres af eller på vegne af licensgiveren med det formål at diskutere og forbedre værket, men eksklusive kommunikation som tydeligt er mærket eller på anden måde skriftligt angivet af copyrightejeren som "Ikke et bidrag".


"Bidragyder" betyder licensgiver og en hvilken som helst person eller juridisk enhed på vegne af hvem, et bidrag er modtaget af licensgiver og efterfølgende indarbejdet i værket.


2. Tildeling af copyrightlicens.


I henhold til betingelserne og vilkårene i denne licens tildeler hver bidragyder hermed dig en kontinuerlig, verdensomspændende, ikke-eksklusiv, gratis, afgiftsfri, uigenkaldelig copyrightlicens til at gengive, forberede afledte værker af, offentligt fremvise, offentligt udføre, underlicensere samt distribuere værket samt afledte værker i kilde- eller objektform.


3. Tildeling af patentlicens.


I henhold til vilkårene og betingelserne i denne licens, tildeler hver bidragyder hermed dig en kontinuerlig, verdensomspændende, ikke-eksklusive, gratis, vederlagsfri, uigenkaldelig (bortset fra som angivet i dette afsnit) patentlicens til at foretage, have foretaget, bruge, tilbyde at sælge, sælge, importere og på anden måde overføre værket, hvor en sådan licens kun gælder for de patentkrav, som kan licenseres af en sådan bidragyder, som nødvendigvis krænkes af deres bidrag alene eller i kombination med deres bidrag til værket, til hvilket et eller flere sådanne bidrag er sendt. Hvis du anlægger sag mod en enhed (inklusive krydskrav eller modkrav i en retssag) i en klage over, at værket eller et bidrag indarbejdet i værket udgør en direkte eller bidrager til en patentkrænkelse, skal alle patentlicenser tildelt dig i henhold til denne licens i relation til dette værk, ophøre fra den dato, hvor en sådan sag indgives.


4. Videreformidling.


Du må gengive og distribuere kopier af værket eller afledte værker heraf på et hvilket som helst medie, med eller uden ændringer og i kilde- eller objektform, under forudsætning af at du opfylder følgende betingelser:


(a) Du skal give alle andre modtagere af værket eller afledte værker heraf en kopi af denne licens, og


(b) Du skal sørge for, at alle ændrede filer indeholder tydelige bemærkninger, som angiver, at du har ændret filerne, og


(c) Du skal bevare i kildeformen for alle afledte værker som du distribuerer, alle bemærkninger vedrørende copyright, patent, varemærke og tilskrevne bemærkninger fra kildeformen af værket, bortset fra de bemærkninger som ikke vedrører nogen del af de afledte værker, og


(d) Hvis værket indeholder en "NOTICE"-tekstfil som en del af distributionen, så skal alle Afledte værker, som du distribuerer, også omfatte en læselig kopi af de tilskrevne bemærkningerne i en sådan NOTICE-fil, bortset fra de bemærkninger som ikke vedrører nogen del af de afledte værker, mindst et af følgende steder: i en NOTICE-tekstfil distribueret som del af de afledte værker, i kildeformen eller dokumentationen, hvis denne leveres sammen med de afledte værker, eller i en visning genereret af de afledte værker, hvis og hvor som helst sådanne bemærkninger vedr. tredjepart normalt vises. Indholdet af NOTICE-filen er kun informativt og påvirker på ingen måde licensen. Du kan tilføje dine egne bemærkninger i de afledte værker, som du distribuerer, sammen med eller som et tillæg til NOTICE-teksten hørende til værket, hvis sådanne ekstra bemærkninger ikke kan betragtes som ændring af licensen.


Du kan tilføje din egen copyrighterklæring i dine egne ændringer og kan angive yderligere eller andre licensvilkår og -betingelser for brug, gengivelse eller distribution af dine ændringer eller for sådanne afledte værker som en helhed, hvis din brug, gengivelse og distribution af værket ellers overholder vilkårene beskrevet i denne licens.


5. Indsendelse af bidrag.


Medmindre du udtrykkeligt erklærer andet, skal alle bidrag, som du indsender til medtagelse i værket til licensgiveren, være omfattet af vilkårene og betingelserne i denne licens, uden nogen ekstra vilkår og betingelser. Uanset ovenstående kan intet heri erstatte eller ændre vilkårene i en separat licensaftale, som kan være gjort retsgyldig over for licensgiver med hensyn til sådanne bidrag.


6. Varemærker.


Denne licens giver ikke ret til brug af firmanavne, varemærker, servicemærker eller produktnavne tilhørende licensgiver, bortset fra hvis det er påkrævet til passende og almindelig brug i forbindelse med beskrivelse af værkets oprindelse og til gengivelse af indhold i NOTICE-filen.


7. Ansvarsfraskrivelse.


Medmindre det er påkrævet af gældende love eller aftalt skriftligt, stilles værket til rådighed af licensgiveren (og hvert bidrag af bidragyder) "SOM DET ER", UDEN GARANTIER ELLER BETINGELSER AF NOGEN ART, det være sig udtrykkeligt eller underforstået, uden begrænsninger inklusive alle garantier og betingelser vedrørende EJENDOMSRET, IKKE-KRÆNKELSE, SALGBARHED eller EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Du er eneansvarlig for at sørge for hensigtsmæssig brug og videreformidling af værket og påtager dig alle risici forbundet med din brug af tilladelser under denne licens.


8. Ansvarsbegrænsning.


Bidragyderne kan i intet tilfælde og ikke under nogen retspraksis, det være sig skadevoldende (herunder forsømmelse), kontraktligt, eller på anden måde, medmindre det er påkrævet i henhold til gældende lovgivning (som ved bevidste og groft negligerende handlinger), eller aftalt skriftligt, være ansvarlig over for dig for skader, hverken direkte, indirekte, særlige, hændelige skader eller følgeskader af nogen art, som måtte opstå som resultat af denne licens eller som følge af brug eller manglende evne til at bruge værket (herunder men ikke begrænset til skader for tab af goodwill, arbejdsstop, computerfejl eller andre fejl eller andre kommercielle skader eller tab), selv hvis en sådan bidragyder er blevet oplyst om muligheden for sådanne skader.


9. Accept af garanti eller yderligere ansvar.


I forbindelse med videreformidling af værket eller heraf afledte værker, kan du vælge at tilbyde samt kræve et gebyr for at acceptere support, garanti, godtgørelse eller andre ansvarsforpligtelser og/eller rettigheder i overensstemmelse med denne licens. Ved accept af sådanne forpligtelser, må du kun handle på vegne af dig selv og for dit eget ansvar, ikke på vegne af nogen anden bidragyder, og kun hvis du erklærer dig enig i at sikre, forsvare og holde hver bidragyder ansvarsfri for alle forpligtelser påført af, eller krav rejst mod bidragydere, som følge af din accept af sådanne garantier og yderligere ansvar.


SLUT PÅ VILKÅR OG BETINGELSER


APPENDIKS: Sådan anvender du Apache-licensen på dit arbejde.


Hvis du vil anvende Apache-licensen i dit arbejde, skal du vedhæfte følgende standardtekst med felterne i skarpe parenteser "[]" erstattet med dine egne identifikationsoplysninger. (Medtag ikke de skarpe parenteser!) Teksten skal indsættes i den relevante kommentarsyntaks for filformatet. Vi anbefaler, at der også medtages et fil- eller klassenavn og formålsbeskrivelse på den samme "trykte side" som meddelelsen om copyright, så det er nemmere at identificere i tredjepartsarkiver.


Copyright [yyyy] [navn på copyrightejer]


Licenseret under Apache-licens, version 2.0


("licensen"). Du må ikke bruge denne fil, bortset fra i overensstemmelse med licensen.


Du kan hente en kopi af licensen på


http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0


Medmindre det er påkrævet af gældende love eller aftalt skriftligt, distribueres softwaren, som distribueres under licensen "SOM DEN ER", UDEN GARANTIER ELLER BETINGELSER AF NOGEN ART, det være sig udtrykkeligt eller underforstået. Se licensen for det specifikke sprog, der dækker tilladelser og begrænsninger under licensen.

zlib

zlib.h -- grænseflade for "zlib", generelt formål, komprimeringsbibliotek version 1.2.3, 18. juli 2005

Copyright (C) 1995-2005 Jean-loup Gailly og Mark Adler


Denne software leveres "som den er" uden nogen udtrykkelig eller underforstået garanti. Under ingen omstændigheder kan forfatterne holdes ansvarlige for nogen skader, der måtte opstå som følge af brugen af denne software.


Der gives tilladelse til enhver til at anvende denne software til ethvert formål, herunder kommercielle programmer, og til at ændre den og frit videredistribuere den med følgende begrænsninger:


1. Oprindelsen af denne software må ikke være forvansket, og du må ikke påstå, at du skrev den oprindelige software. Hvis du anvender softwaren i et produkt, vil en kildeangivelse i dokumentationen til produktet blive værdsat, men er ikke påkrævet.


2. Ændrede kildeversioner skal være tydeligt markeret som sådanne, og må ikke være forvansket som værende den oprindelige software.


3. Denne meddelelse må ikke fjernes eller ændres fra nogen kildedistribution.


Boost-softwarelicens - Version 1.0 - 17. august 2003


Tilladelse gives hermed gratis til enhver person eller organisation, der erhverver en kopi af softwaren og ledsagende dokumentation, der er dækket af denne licens ("softwaren"), til at anvende, reproducere, vise, distribuere, afvikle og overføre softwaren og til at forberede afledte værker af softwaren og til at tillade tredjeparter, til hvem softwaren er udarbejdet til at gøre dette, alt sammen i henhold til følgende:


Meddelelserne om copyright i softwaren og hele denne erklæring, herunder ovennævnte licenstildeling, denne begrænsning og følgende ansvarsfraskrivelse, skal medtages i alle kopier af softwaren, helt eller delvist, og i alle afledte værker af softwaren, medmindre sådanne kopier eller afledte værker udelukkende er i form af maskineksekverbar objektkode genereret af en kildesprogsprocessor.


SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER", UDEN GARANTI AF NOGEN ART, UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, EJENDOMSRET OG IKKE-KRÆNKELSE. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN COPYRIGHTINDEHAVERE ELLER NOGEN DER DISTRIBUERER SOFTWAREN, HOLDES ANSVARLIGE FOR SKADESERSTATNING ELLER ANDEN FORPLIGTELSE, HVERKEN I FORBINDELSE MED KONTRAKTHANDLING, TORT ELLER ANDET, DER ER OPSTÅET SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED SOFTWAREN ELLER ANVENDELSEN, ELLER ANDRE FORHOLD I FORBINDELSE MED SOFTWAREN.

ConvertUTF

==============================================================================

LLVM-versionslicens

==============================================================================

University of Illinois/NCSA


Open Source-licens


Copyright (c) 2007-2013 University of Illinois at Urbana-Champaign.


Alle rettigheder forbeholdes.


Udviklet af:

LLVM Team


University of Illinois at Urbana-Champaign


http://llvm.org


Tilladelse gives hermed gratis til enhver person, der erhverver en kopi af denne software og tilhørende dokumentationsfiler ("softwaren"), til at anvende softwaren uden restriktioner, herunder uden begrænsning rettighederne til at bruge, kopiere, ændre, flette, offentliggøre, distribuere, underlicensere og/eller sælge kopier af softwaren, og til at tillade personer, til hvem softwaren er udarbejdet til at gøre dette, i henhold til følgende betingelser:


* Videredistribution af kildekode skal bevare den ovenstående meddelelse om copyright, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse.


* Videredistribution i binær form skal gengive ovenstående meddelelse om copyright, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelser i dokumentationen og/eller andre materialer, der leveres med ved distributionen.


* Hverken navnene på LLVM Team, University of Illinois at Urbana-Champaign eller navnene på dets bidragydere må bruges til at støtte eller promovere produkter afledt af denne software uden en specifik forudgående skriftlig tilladelse.


SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER", UDEN GARANTI AF NOGEN ART, UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN BIDRAGYDERE ELLER COPYRIGHTINDEHAVERE HOLDES ANSVARLIGE FOR ERSTATNINGSKRAV, SKADESERSTATNING ELLER ANDEN FORPLIGTELSE, HVERKEN I FORBINDELSE MED KONTRAKTHANDLING, TORT ELLER ANDET, DER ER OPSTÅET SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED SOFTWAREN ELLER ANVENDELSEN, ELLER ANDRE FORHOLD I FORBINDELSE MED SOFTWAREN.


==============================================================================


LLVM-softwareN indeholder kode, der er skrevet af tredjeparter. Sådan software vil have sin egen individuelle LICENSE.TXT-fil i den mappe, som den vises i.


Denne fil beskriver copyrights, licens og begrænsninger, der gælder for denne kode.


Fraskrivelsen af garantien i University of Illinois Open Source License gælder for al kode i LLVM-distributionen, og intet i nogen af de andre licenser giver tilladelse til at bruge navnene på LLVM Team eller University of Illinois til at støtte eller promovere produkter afledt af denne software.

http_parser.c


http_parser.c er baseret på src/http/ngx_http_parse.c fra NGINX copyright af Igor Sysoev.


Yderligere ændringer er licenseret under de samme vilkår som NGINX og copyright af Joyent, Inc. og andre Node-bidragydere. Alle rettigheder forbeholdes.


Tilladelse gives hermed gratis til enhver person, der erhverver en kopi af denne software og tilhørende dokumentationsfiler (softwaren), til at anvende softwaren uden restriktioner, herunder uden begrænsning rettighederne til at bruge, kopiere, ændre, flette, offentliggøre, distribuere, underlicensere og/eller sælge kopier af softwaren, og til at tillade personer, til hvem softwaren er udarbejdet til at gøre dette, i henhold til følgende betingelser:


Ovenstående meddelelse om copyright og denne meddelelse om tilladelse skal medtages i alle kopier eller væsentlige dele af softwaren.


SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER", UDEN GARANTI AF NOGEN ART, UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN FORFATTERE ELLER COPYRIGHTINDEHAVERE HOLDES ANSVARLIGE FOR ERSTATNINGSKRAV, SKADESERSTATNING ELLER ANDEN FORPLIGTELSE, HVERKEN I FORBINDELSE MED KONTRAKTHANDLING, TORT ELLER ANDET, DER ER OPSTÅET SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED SOFTWAREN ELLER ANVENDELSEN, ELLER ANDRE FORHOLD I FORBINDELSE MED SOFTWAREN.

jscre


-----------------------------------------------------------------------------

Følgende licenstekst er udtrukket fra sidehovedet fra filen ASCIICType.h og gælder kun for denne fil.

-----------------------------------------------------------------------------


Copyright (C) 2007, 2008 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes.


Videredistribution og brug i kildeform og binær form, med eller uden ændringer, er tilladt, såfremt følgende betingelser overholdes:


1. Videredistribution af kildekode skal bevare den ovenstående meddelelse om copyright, denne betingelsesliste og følgende ansvarsfraskrivelse.


2. Videredistribution i binær form skal gengive ovenstående meddelelse om copyright, denne betingelsesliste og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller andre materialer, der leveres med ved distributionen.


3. Hverken navnet på Apple Computer, Inc. ("Apple") eller navnene på dets bidragydere må bruges til at støtte eller promovere produkter afledt af denne software uden en specifik forudgående skriftlig tilladelse.


DENNE SOFTWARE LEVERES AF APPLE OG DETS BIDRAGYDERNE "SOM DEN ER", OG ENHVER DIREKTE ELLER INDIREKTE GARANTI, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, FRASKRIVES. APPLE ELLER DETS BIDRAGYDERE KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGE, SÆRSKILT DOKUMENTEREDE SKADER, PØNALE SKADER ELLER FØLGESKADER (INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL TILVEJEBRINGELSE AF ERSTATNINGSVARER ELLER TJENESTER, BRUGS-, DATA-, DRIFTSTAB ELLER FOR DRIFTSAFBRYDELSER), UANSET HVORDAN DETTE MÅTTE VÆRE FORÅRSAGET OG I HENHOLD TIL ENHVER TEORI OM ERSTATNINGSANSVAR, I HENHOLD TIL KONTRAKT, SKÆRPET ANSVAR ELLER TORT (INKLUSIVE FORSØMMELIGHED ELLER ANDET), SOM FØLGE AF BRUGEN AF DENNE SOFTWARE, SELVOM DER ER INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.


-----------------------------------------------------------------------------

Følgende licenstekst er fra filen COPYING og gælder for de andre kildefiler i denne mappe.

-----------------------------------------------------------------------------


PCRE er et bibliotek med funktioner til at understøtte regulære udtryk, hvis syntaks og semantik er så tæt som muligt på Perl 5-sproget.


Dette er JavaScriptCore's variant af PCRE-biblioteket. Dette bibliotek startede ud som en kopi af PCRE, men mange af funktionerne i PCRE er blevet fjernet.


Copyright (c) 1997-2005 University of Cambridge. Alle rettigheder forbeholdes.


Videredistribution og brug i kildeform og binær form, med eller uden ændringer, er tilladt, såfremt følgende betingelser overholdes:


* Videredistribution af kildekode skal bevare den ovenstående meddelelse om copyright, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse.


* Videredistribution i binær form skal gengive ovenstående meddelelse om copyright, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller andre materialer, der leveres med ved distributionen.


* Hverken navnet på University of Cambridge eller navnet på Apple Inc eller navnene på deres bidragydere må bruges til at støtte eller promovere produkter afledt af denne software uden en specifik forudgående skriftlig tilladelse.


DENNE SOFTWARE LEVERES AF OPRETSHAVERNE OG BIDRAGYDERNE "SOM DEN ER", OG ENHVER UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, FRASKRIVES. COPYRIGHTEJEREN ELLER BIDRAGYDERE KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGE, SÆRSKILT DOKUMENTEREDE SKADER, PØNALE SKADER ELLER FØLGESKADER (HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL FREMSKAFFELSE AF ERSTATNINGSVARER ELLER TJENESTER, MANGLENDE ANVENDELSE, TAB AF DATA ELLER INDTJENING ELLER DRIFTSAFBRYDELSER), UANSET HVORDAN DETTE MÅTTE VÆRE FORÅRSAGET OG I HENHOLD TIL ENHVER TEORI OM ERSTATNINGSANSVAR, I HENHOLD TIL KONTRAKT, SKÆRPET ANSVAR ELLER TORT (INKLUSIVE FORSØMMELIGHED ELLER ANDET), SOM FØLGE AF BRUGEN AF DENNE SOFTWARE, SELVOM DER ER INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.


-----------------------------------------------------------------------------

Følgende copyrightlinjer er fundet i andre individuelle filer end ASCIICType.h

-----------------------------------------------------------------------------


Copyright (C) 2002, 2004, 2006, 2007 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes.


Copyright (C) 2002, 2004, 2006, 2007, 2008 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes.


Copyright (C) 2007 Eric Seidel <eric@webkit.org>


Copyright (c) 1997-2005 University of Cambridge


Copyright (c) 1997-2005 University of Cambridge. Alle rettigheder forbeholdes.


Copyright (c) 1997-2006 University of Cambridge


Copyright (c) 2005, 2006, 2007 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

JsonCpp


JsonCpp-bibliotekets kildekode, inklusive ledsagende dokumentation, test og demonstrationsapplikationer er licenseret under følgende betingelser...


Forfatteren (Baptiste Lepilleur) fraskriver sig eksplicit copyright i alle jurisdiktioner, som anerkender en sådan fraskrivelse. I sådanne jurisdiktioner frigives denne software i public domain.


I jurisdiktioner, der ikke anerkender public domain-ejendommen (f.eks. Tyskland pr. 2010), er denne software copyrightbeskyttet (c) 2007-2010 af Baptiste Lepilleur, og frigives under vilkårene i MIT-licensen (se nedenfor).


I jurisdiktioner som anerkender public domain-ejendommen, kan brugeren af denne software vælge at acceptere den enten som 1) public domain, 2) under betingelserne for MIT-licensen (se nedenfor) eller 3) i henhold til vilkårene i den dobbelte public domain/MIT-licens, som beskrives her


MIT-licensen er så tæt på public domain, som en licens kan komme og er tydeligt beskrevet på:


http://en.wikipedia.org/wiki/MIT_License


Den fulde tekst i MIT-licensen er følgende:


========================================================================

Copyright (c) 2007-2010 Baptiste Lepilleur


Tilladelse gives hermed gratis til enhver person, der erhverver en kopi af denne software og tilhørende dokumentationsfiler (softwaren), til at anvende softwaren uden restriktioner, herunder uden begrænsning rettighederne til at bruge, kopiere, ændre, flette, offentliggøre, distribuere, underlicensere og/eller sælge kopier af softwaren, og til at tillade personer, til hvem softwaren er udarbejdet til at gøre dette, i henhold til følgende betingelser:


Ovenstående meddelelse om copyright og denne meddelelse om tilladelse skal medtages i alle kopier eller væsentlige dele af softwaren.


SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER", UDEN GARANTI AF NOGEN ART, UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN FORFATTERE ELLER COPYRIGHTINDEHAVERE HOLDES ANSVARLIGE FOR ERSTATNINGSKRAV, SKADESERSTATNING ELLER ANDEN FORPLIGTELSE, HVERKEN I FORBINDELSE MED KONTRAKTHANDLING, TORT ELLER ANDET, DER ER OPSTÅET SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED SOFTWAREN ELLER ANVENDELSEN, ELLER ANDRE FORHOLD I FORBINDELSE MED SOFTWAREN.

========================================================================


(SLUT PÅ LICENSTEKST)


MIT-licensen er kompatibel med både GPL-softwaren og kommerciel software og giver brugeren alle de samme rettigheder som i public domain med den lille ulempe, at copyrightmeddelelsen og licensteksten ovenfor skal bevares i kildekoden. Bemærk også, at ved at acceptere public domain-"licensen" kan du viderelicensere din kopi ved brug af en licens efter dit valg.

libj

libnode

Copyright (c) 2012-2013, Plenluno

Alle rettigheder forbeholdes.


Videredistribution og brug i kildeform og binær form, med eller uden ændringer, er tilladt, såfremt følgende betingelser overholdes:


* Videredistribution af kildekode skal bevare den ovenstående meddelelse om copyright, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse.


* Videredistribution i binær form skal gengive ovenstående meddelelse om copyright, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller andre materialer, der leveres med ved distributionen.


DENNE SOFTWARE LEVERES AF OPRETSHAVERNE OG BIDRAGYDERNE "SOM DEN ER", OG ENHVER UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, FRASKRIVES. COPYRIGHTEJEREN ELLER BIDRAGYDERE KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGE, SÆRSKILT DOKUMENTEREDE SKADER, PØNALE SKADER ELLER FØLGESKADER (HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL FREMSKAFFELSE AF ERSTATNINGSVARER ELLER TJENESTER, MANGLENDE ANVENDELSE, TAB AF DATA ELLER INDTJENING ELLER DRIFTSAFBRYDELSER), UANSET HVORDAN DETTE MÅTTE VÆRE FORÅRSAGET OG I HENHOLD TIL ENHVER TEORI OM ERSTATNINGSANSVAR, I HENHOLD TIL KONTRAKT, SKÆRPET ANSVAR ELLER TORT (INKLUSIVE FORSØMMELIGHED ELLER ANDET), SOM FØLGE AF BRUGEN AF DENNE SOFTWARE, SELVOM DER ER INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

libuv

libuv er del af Node-projektet: http://nodejs.org/

libuv kan distribueres alene under Node's licens:


====

Copyright Joyent, Inc. og andre Node-bidragydere. Alle rettigheder forbeholdes.


Tilladelse gives hermed gratis til enhver person, der erhverver en kopi af denne software og tilhørende dokumentationsfiler (softwaren), til at anvende softwaren uden restriktioner, herunder uden begrænsning rettighederne til at bruge, kopiere, ændre, flette, offentliggøre, distribuere, underlicensere og/eller sælge kopier af softwaren, og til at tillade personer, til hvem softwaren er udarbejdet til at gøre dette, i henhold til følgende betingelser:


Ovenstående meddelelse om copyright og denne meddelelse om tilladelse skal medtages i alle kopier eller væsentlige dele af softwaren.


SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER", UDEN GARANTI AF NOGEN ART, UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN FORFATTERE ELLER COPYRIGHTINDEHAVERE HOLDES ANSVARLIGE FOR ERSTATNINGSKRAV, SKADESERSTATNING ELLER ANDEN FORPLIGTELSE, HVERKEN I FORBINDELSE MED KONTRAKTHANDLING, TORT ELLER ANDET, DER ER OPSTÅET SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED SOFTWAREN ELLER ANVENDELSEN, ELLER ANDRE FORHOLD I FORBINDELSE MED SOFTWAREN.

====


Denne licens gælder for alle dele af libuv, som ikke er eksternt vedligeholdte biblioteker.


De eksternt vedligeholdte biblioteker, der bruges af libuv, er:


- tree.h (fra FreeBSD), copyright af Niels Provos. BSD-licens med to paragraffer.


- ngx_queue.h (fra Nginx), copyright af Igor Sysoev. BSD-licens med to paragraffer.


- libev, placeret på ev/ med copyright af Marc Alexander Lehmann og dobbeltlicenseret under MIT-licensen og GPL2.


- libeio, placeret på eio/ med copyright af Marc Alexander Lehmann og dobbeltlicenseret under MIT-licensen og GPL2.


- inet_pton- og inet_ntop-implementeringer, indeholdt i src/inet.c med copyright af Internet Systems Consortium, Inc. og licenseret under ISC-licensen.

flac

Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson

Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation


Videredistribution og brug i kildeform og binær form, med eller uden ændringer, er tilladt, såfremt følgende betingelser overholdes:


- Videredistribution af kildekode skal bevare den ovenstående meddelelse om copyright, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse.


- Videredistribution i binær form skal gengive ovenstående meddelelse om copyright, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller andre materialer, der leveres med ved distributionen.


- Hverken navnet på Xiph.org-fonden eller navnene på dens bidragydere må bruges til at støtte eller promovere produkter afledt af denne software uden en specifik forudgående skriftlig tilladelse.


DENNE SOFTWARE LEVERES AF OPRETSHAVERNE OG BIDRAGYDERNE "SOM DEN ER", OG ENHVER UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, FRASKRIVES. FONDEN ELLER BIDRAGYDERE KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGE, SÆRSKILT DOKUMENTEREDE SKADER, PØNALE SKADER ELLER FØLGESKADER (INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL TILVEJEBRINGELSE AF ERSTATNINGSVARER ELLER TJENESTER; DER OPSTÅR SOM FØLGE AF BRUGS-, DATA-, DRIFTSTAB ELLER FOR DRIFTSAFBRYDELSER) UANSET HVORDAN DETTE MÅTTE VÆRE FORÅRSAGET OG I HENHOLD TIL ENHVER TEORI OM ERSTATNINGSANSVAR, I HENHOLD TIL KONTRAKT, SKÆRPET ANSVAR ELLER TORT (INKLUSIVE FORSØMMELIGHED ELLER ANDET), SOM FØLGE AF BRUGEN AF DENNE SOFTWARE, SELVOM DER ER INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

flex

Flex bruger den samme copyright, som der bruges til BSD-software, med små ændringer, da det blev udviklet på Lawrence Berkeley (ikke Livermore!) Laboratory, som drives under en kontrakt med Department of Energy:


Copyright (c) 1990 The Regents of the University of California.


Alle rettigheder forbeholdes.


Denne kode er afledt af software, som er leveret til Berkeley af Vern Paxson.


Den amerikanske regering har rettigheder til dette arbejde i henhold til kontraktnr. DE-AC03-76SF00098 mellem United States Department of Energy og University of California.


Videredistribution og brug i kildeform og binær form, med eller uden ændringer, er tilladt, såfremt:


(1) Kildedistributioner bevarer hele denne copyrightmeddelelse og kommentar, og


(2) distributioner inklusive binære filer indeholder følgende tilkendegivelse: "Dette produkt indeholder software, der er udviklet af University of California, Berkeley og dets bidragydere" i dokumentation eller andet materiale, der leveres med distributionen samt i alt annonceringsmateriale, som nævner funktioner eller bruger denne software. Hverken navnet på universitetet eller navnene på dens bidragydere må bruges til at støtte eller promovere produkter afledt af denne software uden en specifik forudgående skriftlig tilladelse.


SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER", OG UDEN GARANTI AF NOGEN ART, UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.


Dette kan siges på denne måde: "Gør, hvad du vil med denne software, bortset fra at fjerne denne meddelelse eller at udnytte universitetets (eller flex-forfatterens) navn".


Bemærk, at "flex.skl"-scannerskeletfilen ikke har nogen copyrightmeddelelse. Du kan gøre, hvad du vil med scannere, der genereres ved brug af flex – du er ikke engang bundet af ovenstående copyright.

libfcgi(FastCGI)


Open Market-licens

===================


Denne FastCGI-applikationsbibliotekskilde og objektkode ("softwaren") og dens dokumentation ("dokumentationer") er copyrightbeskyttet af Open Market, Inc ("Open Market"). Følgende vilkår gælder for alle filer, der er tilknyttet softwaren og dokumentationen, medmindre det eksplicit er fraskrevet i individuelle filer.


Open Market tillader dig at anvende, kopiere, ændre og distribuere og licensere denne software og dokumentation til ethvert formål, forudsat at eksisterende copyrightmeddelelser bevares i alle kopier, og at meddelelsen inkluderes ordret i alle distributioner. Der kræves ingen skriftlig aftale, licens eller royaltygebyr for nogen form for godkendt anvendelse. Ændringer af denne software og dokumentation kan være copyrightbeskyttet af deres forfattere og behøver ikke følge de licenseringsvilkår, der er beskrevet her. Hvis ændringer af denne software og dokumentation har nye licenseringsvilkår, skal de nye vilkår tydeligt angives på den første side af hver fil, hvor de gælder.


OPEN MARKET GIVER HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI MED HENSYN TIL SOFTWAREN ELLER DOKUMENTATIONEN, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING NOGEN GARANTI FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. OPEN MARKET KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIGE OVER FOR DIG ELLER NOGEN TREDJEPART FOR NOGEN SKADER, DER MÅTTE OPSTÅ FRA ELLER I RELATION TIL DENNE SOFTWARE ELLER DOKUMENTATION, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, NOGEN INDIREKTE ELLER SÆRLIGE SKADER ELLER FØLGESKADER ELLER LIGNENDE SKADER, HERUNDER TABT INDTJENING ELLER MISTEDE DATA, SELV HVIS OPEN MARKET ER BLEVET GJORT BEKENDT MED MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. SOFTWAREN OG DOKUMENTATIONEN LEVERES "SOM DEN ER". OPEN MARKET HAR INTET KONTRAKTMÆSSIGT ANSVAR I FORBINDELSE MED TORT, UAGTSOMHED ELLER PÅ ANDEN MÅDE, SOM FØLGE AF ANVENDELSE AF DENNE SOFTWARE ELLER DOKUMENTATIONEN.

PCRE


PCRE-LICENS

------------


PCRE er et bibliotek med funktioner til at understøtte regulære udtryk, hvis syntaks og semantik er så tæt som muligt på Perl 5-sproget.

Version 8 af PCRE distribueres under betingelserne i "BSD"-licensen, som angivet nedenfor. Dokumentation til PCRE, der leveres i "doc"-mappen, distribueres under de samme vilkår som selve softwaren.


De grundlæggende biblioteksfunktioner er skrevet i C og er fritstående. I distributioner er der også inkluderet et sæt af C++ wrapper-funktioner samt en just-in-time-compiler, der kan bruges til at optimere mønstermatchning. Disse er begge valgfri funktioner, der kan udelades, når biblioteket er bygget.


DE GRUNDLÆGGENDE BIBLIOTEKSFUNKTIONER

---------------------------

Skrevet af: Philip Hazel

Lokal e-mail: ph10

E-maildomæne: cam.ac.uk

University of Cambridge Computing Service,

Cambridge, England.

Copyright (c) 1997-2014 University of Cambridge

Alle rettigheder forbeholdes.


UNDERSTØTTELSE AF PCRE JUST-IN-TIME-KOMPILERING

-------------------------------------

Skrevet af: Zoltan Herczeg

Lokal e-mail: hzmester

E-maildomæne: freemail.hu

Copyright(c) 2010-2014 Zoltan Herczeg

Alle rettigheder forbeholdes.


STACK-LESS JUST-IN-TIME-COMPILER

--------------------------------

Skrevet af: Zoltan Herczeg

Lokal e-mail: hzmester

E-maildomæne: freemail.hu

Copyright(c) 2009-2014 Zoltan Herczeg

Alle rettigheder forbeholdes.


C++ WRAPPER-FUNKTIONER

-------------------------

Med bidrag fra: Google Inc.

Copyright (c) 2007-2012, Google Inc.

Alle rettigheder forbeholdes.


"BSD"-LICENCEN

-----------------

Videredistribution og brug i kildeform og binær form, med eller uden ændringer, er tilladt, såfremt følgende betingelser overholdes:


* Videredistribution af kildekode skal bevare den ovenstående meddelelse om copyright, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse.


* Videredistribution i binær form skal gengive ovenstående meddelelse om copyright, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller andre materialer, der leveres med ved distributionen.


* Hverken navnet på University of Cambridge eller navnet på Google Inc eller navnene på deres bidragydere må bruges til at støtte eller promovere produkter afledt af denne software uden en specifik forudgående skriftlig tilladelse.


DENNE SOFTWARE LEVERES AF OPRETSHAVERNE OG BIDRAGYDERNE "SOM DEN ER", OG ENHVER UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, FRASKRIVES. COPYRIGHTEJEREN ELLER BIDRAGYDERE KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGE, SÆRSKILT DOKUMENTEREDE SKADER, PØNALE SKADER ELLER FØLGESKADER (HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL FREMSKAFFELSE AF ERSTATNINGSVARER ELLER TJENESTER, MANGLENDE ANVENDELSE, TAB AF DATA ELLER INDTJENING ELLER DRIFTSAFBRYDELSER), UANSET HVORDAN DETTE MÅTTE VÆRE FORÅRSAGET OG I HENHOLD TIL ENHVER TEORI OM ERSTATNINGSANSVAR, I HENHOLD TIL KONTRAKT, SKÆRPET ANSVAR ELLER TORT (INKLUSIVE FORSØMMELIGHED ELLER ANDET), SOM FØLGE AF BRUGEN AF DENNE SOFTWARE, SELVOM DER ER INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.


Slut