SRS-X99/SRS-X88/SRS-X77/CMT-SX7/CMT-SX7B

Tärkeitä tietoja ohjelmistosta (versio 1.0)

本機のソフトウェアについて

Important information on software

Informations importantes concernant le logiciel

Información importante acerca del software

Wichtige Informationen zur Software

Belangrijke informatie over de software

Informazioni importanti sul software

Viktig information om programvara

Ważne informacje na temat oprogramowania

Vigtige oplysninger om software

Tärkeitä tietoja ohjelmistosta

Informações importantes sobre o software

Informaţii importante privind software-ul

Viktig informasjon om programvaren

Σημαντικές πληροφορίες για το λογισμικό

Důležité informace o softwaru

Fontos tájékoztatás a szoftverrel kapcsolatban

Важна информация относно софтуера

Dôležité informácie o softvéri

Pomembne informacije o programski opremi

Tähtis teave tarkvara kohta

Svarīga informācija par programmatūru

Svarbi informacija apie programinę įrangą

Yazılımla ilgili önemli bilgiler

Важная информация о программном обеспечении

Важлива інформація щодо програмного забезпечення

Бағдарламалық құрал туралы маңызды ақпарат

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวซอฟต์แวร์

소프트웨어에 대한 중요한 정보

有關軟體的重要資訊

有关软件的重要信息

معلومات مهمة حول البرامج

この製品では、以下のソフトウェアを使用しています。

This section covers the software used by this system.

Cette section aborde le logiciel utilisé par ce système.

Este apartado habla sobre el software utilizado en este sistema.

Dieser Abschnitt behandelt die vom System verwendete Software.

Dit hoofdstuk behandelt de software die gebruikt wordt door dit systeem.

Questa sezione riguarda il software utilizzato dal sistema.

Dessa avsnitt innefattar den programvara som detta system använder.

W tej sekcji opisano oprogramowanie używane w systemie.

Dette afsnit beskriver softwaren, der anvendes af dette system.

Tämä jakso käsittelee tämän järjestelmän käyttämää ohjelmistoa.

Esta secção abrange o software utilizado por este sistema.

Această secţiune vizează software-ul utilizat de acest sistem.

Denne delen dekker programvaren som benyttes av dette systemet.

Η ενότητα αυτή καλύπτει το λογισμικό που χρησιμοποιείται από αυτό το σύστημα.

Tato část se vztahuje k softwaru používanému v tomto systému.

Ez a rész a rendszer által használt szoftverrel foglalkozik.

Този раздел се отнася за софтуера, използван от тази система.

Táto časť sa zaoberá softvérom používaným v tomto systéme.

V tem poglavju je obravnavana programska oprema, ki jo uporablja ta sistem.

Selles jaotises kirjeldatakse süsteemis kasutatud tarkvara.

Šī sadaļa apraksta sistēmā izmantoto programmatūru.

Šis skyrius apima programinę įrangą, naudojamą šioje sistemoje.

Bu bölüm bu sistem tarafından kullanılan yazılımı kapsamaktadır.

В данном разделе описывается программное обеспечение, используемое данной системой.

У цьому розділі описано програмне забезпечення, що використовується в цій системі.

Бұл бөлімде осы жүйе пайдаланатын бағдарламалық құрал сипатталады.

หัวข้อนี้จะครอบคลุมซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่ระบบนี้ใช้งาน

이 단원에서는 본 시스템에서 사용되는 소프트웨어에 대해 다룹니다.

本節介紹本系統使用的軟體。

本节介绍本系统使用的软件。

يتناول هذا القسم البرامج التي يستخدمها هذا النظام.

Ohjelmiston käyttöoikeustiedot

ILMOITUKSET JA KÄYTTÖOIKEUDET, JOTKA KOSKEVAT TÄSSÄ TUOTTEESSA KÄYTETTÄVÄÄ OHJELMISTOA

Tässä tuotteessa käytetyn, GPL- ja LGPL-lisenssiin perustuvan ohjelmiston julkinen ilmoitus ja käyttöoikeus


Tämä tuote sisältää ohjelmiston, joka on seuraavan GNU:n yleisen julkisen lisenssin (General Public License, GPL) tai GNU:n vähäisemmän yleisen julkisen lisenssin (Lesser General Public License, LGPL) alainen. Lisenssissä mainitaan, että asiakkailla on oikeus mainitun ohjelmiston lähdekoodin hankintaan, muuttamiseen ja edelleenlevitykseen GPL- tai LGPL-lisenssin ehtojen mukaisesti.

Pakettiluettelo


Linux kernel


bash


busybox


coreutils


dibbler-client


DirectFB


e2fsprogs


findutils


gawk


gdb


glibc


grep


gzip


inetutils


iproute2


libiconv


libmtp


libnl


libusb


libusb-compat


linux-fusion


module-init-tools


mtd-utils


procps


psmisc


sawman


sed


squashfs


sysvinit


tar


tcpdump


u-boot


wifi_tools


Edellä mainitun ohjelmiston lähdekoodi on saatavilla verkosta.


Se on ladattavissa seuraavassa URL-osoitteessa:


http://oss.sony.net/Products/Linux


Huomaa, että Sony ei vastaa tämän lähdekoodin sisältöön liittyviin kysymyksiin eikä ole vastuussa niistä.

GNU:N YLEINEN JULKINEN LISENSSI

Versio 2, kesäkuu 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, Yhdysvallat


Kuka tahansa voi jäljentää ja jakaa sanatarkkoja jäljennöksiä tästä lisenssiasiakirjasta, mutta sen muuttaminen ei ole sallittua.


Johdanto


Useimmat ohjelmistolisenssit on suunniteltu rajoittamaan oikeuttasi jakaa ja muuttaa ohjelmistoa. GNU:n yleinen julkinen lisenssi on sen sijaan tarkoitettu takaamaan oikeutesi jakaa ja muuttaa ohjelmistoa sekä varmistamaan, että ohjelmisto on maksuton kaikille sen käyttäjille. Tämä yleinen julkinen lisenssi soveltuu useimpiin Free Software Foundationin ohjelmistoihin ja myös muihin ohjelmistoihin, joiden tekijät sallivat niiden lisenssin alaisen käytön. (Free Software Foundationin jotkin ohjelmistot kattaa sen sijaan GNU:n vähäisempi yleinen julkinen lisenssi). Sinä voit myöskin soveltaa tätä lisenssiä omiin ohjelmistoihisi.


Kun puhumme vapaista ohjelmistoista, tarkoitamme oikeuksia, ei hintaa. Yleiset julkiset lisenssimme on tarkoitettu varmistamaan, että sinulla on oikeus jakaa jäljennöksiä vapaasta ohjelmistosta (ja veloittaa tästä palvelusta, jos haluat), että saat lähdekoodin tai voit saada sen, jos haluat, että voit muuttaa ohjelmistoa tai käyttää sen osia uusissa vapaissa ohjelmissa ja että sinä tiedät, että voit tehdä näitä asioita.


Oikeuksiesi suojaamiseksi meidän täytyy asettaa rajoituksia, jotka kieltävät ketä tahansa estämästä sinua käyttämästä näitä oikeuksia tai velvoittavat sinut luovuttamaan nämä oikeudet. Nämä rajoitukset asettavat sinulle tiettyjä velvollisuuksia, jos jaat ohjelmistosta kopioita tai muutat ohjelmistoa.


Esimerkiksi jos jaat kopioita tällaisesta ohjelmasta, maksutta tai maksua vastaan, sinun täytyy antaa vastaanottajille kaikki oikeudet, jotka sinulla on. Sinun on myös varmistettava, että he saavat tai voivat saada lähdekoodin. Sinun on myös näytettävä heille nämä ehdot niin, että he tietävät oikeutensa.


Suojaamme oikeuksiasi kahdella tavalla: (1) suojaamalla ohjelmiston tekijänoikeuksin ja (2) tarjoamalla sinulle tämän lisenssin, joka antaa sinulle laillisen oikeuden ohjelmiston jäljentämiseen, levitykseen ja/tai muuttamiseen.


Lisäksi jokaisen tekijän suojaksi ja omaksi suojaksemme haluamme varmistaa, että jokainen ymmärtää, että tälle ilmaisohjelmistolle ei ole mitään takuuta. Jos joku muu muuttaa ohjelmistoa ja siirtää sen eteenpäin, haluamme vastaanottajien tietävän, että heidän saamansa ohjelmisto ei ole alkuperäinen, ja että kaikki mahdolliset ongelmat, jotka muut ovat aiheuttaneet, eivät saata alkuperäisen tekijän mainetta epäedulliseen valoon.


Ohjelmistopatentit ovat uhka jokaisen vapaan ohjelman olemassaololle. Haluamme välttää vaaran, että vapaiden ohjelmien edelleenlevittäjät saavat yksilöllisiä patenttilisenssejä saadakseen omistusoikeuden ohjelmaan. Tämän estämiseksi olemme tehneet selväksi, että minkä tahansa patentin käyttöoikeus täytyy antaa maksutta kaikkien käyttöön tai sitä ei saa antaa ollenkaan.


Seuraavaksi esitetään jäljentämistä, levitystä ja muutoksia koskevat täsmälliset määräykset ja ehdot.


GNU:N YLEINEN JULKINEN LISENSSI


JÄLJENTÄMISTÄ, LEVITYSTÄ JA MUUTOKSIA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET JA EHDOT


0. Tämä lisenssi koskee mitä tahansa ohjelmaa tai teosta, joka sisältää tekijänoikeuden haltijan ilmoituksen, jossa sanotaan, että sitä voidaan levittää tämän yleisen julkisen lisenssin ehtojen mukaisesti. ”Ohjelma” viittaa jatkossa mihin tahansa tällaiseen ohjelmaan tai teokseen ja ”teokseen, joka perustuu tähän ohjelmaan”, tarkoittaen joko ohjelmaa tai tekijänoikeuslain mukaan teoksen johdannaista: toisin sanoen teosta, joka sisältää ohjelman tai sen osan, joko sanatarkasti tai muunneltuna ja/tai käännettynä toiselle kielelle. (Jäljempänä käännös sisältyy rajoituksetta käsitteeseen ”muutos”.) Jokaista lisenssin saajaa puhutellaan ”sinuna”.


Muut toiminnot kuin jäljentäminen, levitys ja muutokset eivät kuulu tämän lisenssin piiriin, vaan ne ovat sen soveltamisalan ulkopuolella. Ohjelman suorittamista ei ole rajoitettu, ja lisenssi suojaa ohjelman tuotosta vain silloin, jos sen sisältö muodostaa teoksen, joka perustuu ohjelmaan (riippumatta siitä, onko se tehty ohjelman avulla). Se, pitääkö tämä paikkansa, riippuu siitä, mitä ohjelma tekee.


1. Voit jäljentää ja jakaa sanatarkkoja jäljennöksiä tämän ohjelman lähdekoodista saatuasi sen miten tahansa, edellyttäen, että näkyvästi ja asianmukaisesti julkaiset jokaisessa jäljennöksessä asianmukaisen tekijänoikeusilmoituksen ja luopumisen takuusta, pidät koskemattomina kaikki ilmoitukset, jotka viittaavat tähän lisenssiin ja kaiken takuun puuttumiseen, ja annat kaikille tämän ohjelman vastaanottajille jäljennöksen tästä lisenssistä ohjelman kanssa.


Voit veloittaa maksun fyysisestä kopion siirtotoimenpiteestä ja voit halutessasi tarjota takuun maksua vastaan.


2. Voit muuttaa ohjelman jäljennöstä tai jäljennöksiä tai mitä tahansa sen osia ja siten muodostaa ohjelmaan perustuvan teoksen sekä jäljentää ja levittää tällaisia muutoksia tai teoksia kohdan 1 mukaisesti edellyttäen, että täytät myös kaikki seuraavat ehdot:


a) Sinun on liitettävä jokaiseen muokattuun tiedostoon selkeä ilmoitus siitä, että olet muuttanut tiedostoa, ja muutospäivämäärät.


b) Sinun on annettava kaikille kolmansille osapuolille tämän lisenssin ehtojen mukaisesti maksutta lisenssi kokonaisuudessaan mihin tahansa levittämääsi tai julkaisemaasi teokseen, joka kokonaan tai osittain sisältää tai on johdettu ohjelmasta tai jostain sen osasta.


c) Jos muunneltu ohjelma normaalisti lukee käskyjä interaktiivisesti, kun se suoritetaan, sinun täytyy ohjelmoida se siten, että kun se käynnistetään tavanomaisesti interaktiivisessa käytössä, se tulostaa tai näyttää ilmoituksen, joka sisältää asianmukaisen tekijänoikeusilmoituksen ja ilmoituksen, että takuuta ei ole (tai muutoin ilmoittaa, että sinä annat takuun) ja että käyttäjät voivat levittää ohjelmaa edelleen näiden ehtojen mukaisesti ilmoittamalla käyttäjälle, kuinka tämän lisenssin jäljennös voidaan saada näkyviin. (Poikkeus: jos ohjelma itsessään on interaktiivinen, mutta se ei normaalisti tulosta tällaista ilmoitusta, niin sinun ohjelmaan perustuvan teoksesikaan ei edellytetä tulostavan sitä).


Nämä vaatimukset koskevat muunneltua teosta kokonaisuudessaan. Jos teoksen tunnistettavissa olevia osia ei ole johdettu ohjelmasta ja niitä voidaan kohtuudella pitää itsenäisinä ja erillisinä teoksina sinänsä, silloin tämä lisenssi ja sen ehdot eivät koske niitä osia, joita levität erillisinä teoksina. Kun levität samoja osia ohjelmaan perustuvan teoksen kokonaisuudesta, kokonaisuutena levittämisen täytyy kuitenkin tapahtua tämän lisenssin ehtojen mukaisesti. Lisenssin toisia lisenssinsaajia koskevat luvat käsittävät kokonaisuuden ja siten jokaisen eri osan siitä riippumatta, kuka sen on kirjoittanut.


Tämän kappaleen tarkoituksena ei siis ole vaatia oikeuksia tai riitauttaa oikeuttasi kokonaan luomaasi teokseen, vaan tarkoituksena on pikemminkin käyttää oikeutta valvoa ohjelmaan perustuvien johdannaisteosten tai kollektiivisten teosten levitystä.


Lisäksi pelkästään toisen ohjelmaan perustumattoman teoksen liittäminen ohjelmaan (tai ohjelmaan perustuvaan teokseen) siirtämällä se tallennusvälineen taltioon tai jakeluvälineeseen ei tuo toista teosta tämän lisenssin piiriin.


3. Voit jäljentää ja levittää ohjelmaa (tai teosta, joka perustuu siihen kappaleen 2 mukaisesti) objektikoodin tai suoritettavan tiedoston muodossa edellä mainittujen kappaleiden 1 ja 2 mukaisesti edellyttäen, että teet myöskin jonkin seuraavista:


a) Liität siihen täydellisen vastaavan koneella luettavissa olevan lähdekoodin, joka täytyy luovuttaa yllä mainittujen kappaleiden 1 ja 2 mukaisesti tallennusvälineellä, jota tavanomaisesti käytetään ohjelmistojen vaihdossa; tai,


b) Liität siihen vähintään kolme vuotta voimassa olevan kirjallisen tarjouksen, jolla kenelle tahansa kolmannelle osapuolelle annetaan vastaavasta lähdekoodista täydellinen koneella luettavissa oleva jäljennös levitettäväksi ohjelmistojen vaihtoon tavanomaisesti käytettävällä tallennusvälineellä yllä mainittujen kappaleiden 1 ja 2 mukaisesti enintään lähdekoodin fyysisestä levittämisestä aiheutuvia kustannuksia vastaan; tai


c) Liität siihen tiedon, jonka olet saanut vastaavan lähdekoodin jakelua koskevasta tarjouksesta. (Tämä vaihtoehto on sallittu ainoastaan ei-kaupallisessa levityksessä ja ainoastaan silloin, jos olet saanut ohjelman objektikoodin tai suoritettavan tiedoston muodossa yllä mainitun b) kappaleen mukaisena tarjouksena.)


Teoksen lähdekoodilla tarkoitetaan muutosten tekemistä varten parasta teoksen muotoa. Suoritettavissa olevan teoksen täydellinen lähdekoodi tarkoittaa kaikkien sen sisältämien moduulien kaikkia lähdekoodeja sekä niihin liittyviä määrittelytiedostoja ja komentosarjoja, joita käytetään suoritettavan tiedoston kääntämisen ja asennuksen valvontaan. Erityisenä poikkeuksena kuitenkin levitetyn lähdekoodin ei tarvitse sisältää mitään, joka normaalisti luovutetaan (joko lähdekoodina tai binäärisessä muodossa) suoritettavan tiedoston käyttämän käyttöjärjestelmän pääasiallisten komponenttien (kääntäjä, käyttöjärjestelmä jne.) mukana, ellei komponentti sinänsä ole suoritettavassa muodossa.


Jos suoritettavan tiedoston tai objektikoodin levitys tapahtuu jakamalla kopio määrätystä paikasta, silloin vastaava mahdollisuus lähdekoodin kopiointiin samasta paikasta katsotaan lähdekoodin jakeluksi, vaikkakaan kolmansien osapuolten ei ole pakko kopioida lähdekoodia objektikoodin mukana.


4. Et saa jäljentää, muuttaa, alilisensoida tai levittää ohjelmaa muuten kuin tämän lisenssin mukaisesti. Kaikki yritykset muutoin jäljentää, muuttaa, alalisensoida tai levittää ohjelmaa ovat pätemättömiä ja automaattisesti lakkauttavat tähän lisenssiin perustuvat oikeutesi.


Kuitenkin osapuolet, jotka ovat saaneet jäljennöksiä tai oikeuksia tämän lisenssin perusteella, säilyttävät oikeutensa niin kauan kuin he noudattavat täysin näitä ehtoja.


5. Sinulta ei vaadita tämän lisenssin hyväksymistä, koska et ole allekirjoittanut sitä. Kuitenkin mikään muu ei anna sinulle lupaa muuttaa tai levittää tätä ohjelmaa tai siitä johdettuja teoksia. Nämä toimenpiteet ovat lain vastaisia, jos et hyväksy tätä lisenssiä. Siitä syystä muuttamalla tai levittämällä tätä ohjelmaa (tai mitä tahansa ohjelmaan perustuvaa teosta) osoitat, että olet hyväksynyt tämän lisenssin sekä sen kaikki määräykset ja ehdot ohjelman tai siihen perustuvien teosten jäljentämisestä, levityksestä ja muuttamisesta.


6. Aina kun levität ohjelmaa (tai mitä tahansa ohjelmaan perustuvaa teosta) edelleen, vastaanottaja saa automaattisesti lisenssin alkuperäiseltä haltijalta luvan jäljentää, levittää tai muuttaa ohjelmaa näiden määräysten ja ehtojen mukaisesti. Et voi asettaa mitään lisärajoituksia tässä vastaanottajalle myönnettyihin oikeuksiin.


Et ole velvollinen huolehtimaan siitä, että kolmannet osapuolet sitoutuvat noudattamaan tämän lisenssin määräyksiä.


7. Jos tuomioistuimen tuomion tai väitetyn patenttiloukkauksen vuoksi tai mistä tahansa muusta syystä (joka ei ole rajoittunut ainoastaan patenttiasioihin) sinulle asetetaan (joko oikeuden määräyksellä, sopimusteitse tai muutoin) ehtoja, jotka ovat ristiriidassa tämän lisenssin ehtojen kanssa, ne eivät vapauta sinua noudattamasta tämän lisenssin ehtoja. Jos et pysty hoitamaan levitystä noudattamalla samanaikaisesti tämän lisenssin mukaisia velvoitteitasi ja muita asianmukaisia velvoitteita, et saa levittää ohjelmaa lainkaan. Jos sinulta ohjelman kopion suoraan tai epäsuoraan saaneet henkilöt eivät patenttilisenssin ehtojen mukaisesti voi levittää ohjelmaa edelleen ilman tekijänoikeusmaksua, silloin ainoa tapa, jolla voit täyttää sekä patenttilisenssin että tämän lisenssin ehdot on pidättyä kokonaan ohjelman levittämisestä.


Jos jokin tämän kappaleen osa katsotaan tietyissä olosuhteissa pätemättömäksi tai toimeenpanokelvottomaksi, silloin sovelletaan kappaleen jäljellä olevia määräyksiä, ja muissa olosuhteissa sovelletaan kappaletta kokonaisuudessaan.


Tämän kappaleen tarkoituksena ei ole saada sinua loukkaamaan patentti- tai muita immateriaalioikeuksia tai riitauttamaan tällaiset oikeudet, vaan ainoastaan suojata vapaan ohjelmistolevitysjärjestelmän koskemattomuutta, joka on saatettu voimaan julkisilla lisenssikäytännöillä. Monet ihmiset ovat myötävaikuttaneet hyvin paljon ohjelmistoihin, joita on levitetty luottaen siihen, että järjestelmää sovelletaan johdonmukaisesti. Tekijän/lahjoittajan tehtävänä on päättää, haluaako hän levittää ohjelmistoja minkä tahansa muun järjestelmän kautta, eikä lisenssin saaja ei voi määrätä tätä valintaa.


Tämän kappaleen tarkoituksena on selventää, mitä seurauksia tämän lisenssin loppuosalla uskotaan olevan.


8. Jos tämän ohjelman levitystä ja/tai käyttöä on joissakin maissa rajoitettu patenteilla tai tekijänoikeuksin suojatuin käyttöliittymin, alkuperäinen tekijänoikeuden omistaja, jolla on lisenssi tähän ohjelmaan, voi lisätä ohjelmaan erityisen maantieteellisen levitysrajoituksen, jolla suljetaan kyseiset maat pois niin, että levitys on sallittu vain niissä maissa, joita ei ole suljettu pois. Tällöin tämä lisenssi sisältää rajoituksen aivan kuin se olisi kirjoitettu siihen.


9. Free Software Foundation voi ajoittain julkaista yleisestä julkisesta lisenssistä tarkastettuja ja/tai uusia versioita. Tällaiset uudet versiot ovat hengeltään samanlaisia kuin nykyinen versio, mutta ne voivat erota yksityiskohdiltaan uusien asioiden tai ongelmien osalta.


Jokaiselle versiolle annetaan yksilöllinen versionumero. Jos ohjelma erittelee tälle lisenssille versionumeron, joka koskee kyseistä versiota ja ”mitä tahansa myöhempää versiota”, sinulla on oikeus seuraavien määräysten ja ehtojen mukaan joko siihen versioon tai mihin tahansa myöhemmin Free Software Foundationin julkaisemaan versioon. Jos ohjelmassa ei mainita tämän lisenssin versionumeroa, voit valita Free Software Foundationin minkä tahansa joskus julkaiseman version.


10. Jos haluat sisällyttää osia ohjelmasta toisiin vapaisiin ohjelmiin, joiden levitysehdot ovat erilaisia, niin kirjoita tekijälle ja pyydä lupa. Jos kyse on ohjelmistoista, joiden tekijänoikeus on Free Software Foundationilla, kirjoita Free Software Foundationille; myönnämme joskus poikkeuslupia tähän. Päätöstämme ohjaa kaksi päämäärää: säilyttää vapaasta ohjelmistostamme johdettujen teosten vapaa asema ja edistää ohjelmistojen jakamista ja käyttöä yleisesti.


EI TAKUUTA


11. KOSKA TÄMÄN OHJELMAN KÄYTTÖOIKEUS ON MAKSUTON, NIIN OHJELMALLA EI OLE TAKUUTA SIINÄ MÄÄRIN KUIN SE ON SOVELLETTAVAN LAIN NOJALLA SALLITTUA. JOS KIRJALLISESTI EI TOISIN OLE ILMOITETTU, TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJAT JA/TAI MUUT OSAPUOLET TARJOAVAT OHJELMAN ”SELLAISENAAN” ILMAN MINKÄÄNLAISTA SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA, OLETETUT TAKUUT KAUPALLISTETTAVUUDESTA JA SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN MUKAAN LUKIEN, NIIHIN KUITENKAAN RAJOITTUMATTA. OHJELMAN LAATUA JA SUORITUSKYKYÄ KOSKEVA RISKI ON KOKONAAN SINULLA. JOS OHJELMA OSOITTAUTUU VIALLISEKSI, VASTAAT KAIKISTA HUOLTO-, KORJAUS- TAI OIKAISUKUSTANNUKSISTA ITSE.


12. JOS SOVELLETTAVA LAKI EI SITÄ EDELLYTÄ TAI KIRJALLISESTI EI TOISIN OLE SOVITTU, YKSIKÄÄN TEKIJÄNOIKEUDEN HALTIJA TAI MIKÄÄN MUU OSAPUOLI, JOKA VOI MUUTTAA JA/TAI LEVITTÄÄ OHJELMAA YLLÄ SALLITUIN TAVOIN, EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA SINULLE VAHINGOISTA, MUUN MUASSA YLEISISTÄ, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT OHJELMAN KÄYTÖSTÄ TAI KYVYTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ OHJELMAA (MUKAAN LUKIEN TIETOJEN KATOAMISESTA, TIETOJEN VIRHEELLISYYDESTÄ, SINUN TAI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN KÄRSIMISTÄ TAPPIOISTA TAI OHJELMAN YHTEENTOIMIMATTOMUUDESTA MUIDEN OHJELMIEN KANSSA, NÄIHIN KUITENKAAN RAJOITTUMATTA), VAIKKA TEKIJÄNOIKEUDEN HALTIJALLE TAI TOISELLE OSAPUOLELLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA.


MÄÄRÄYSTEN JA EHTOJEN LOPPU


Näiden ehtojen soveltaminen uusiin ohjelmiin


Jos kehität uuden ohjelman ja haluat, että se on mahdollisimman laajassa yleisessä käytössä, paras tapa tehdä tämä on tehdä siitä ilmaisohjelma, jonka kuka tahansa saa luovuttaa edelleen ja muuttaa näiden ehtojen mukaisesti.


Voit tehdä tämän lisäämällä seuraavat ilmoitukset ohjelmaan. On turvallisinta liittää ne mukaan jokaisen lähdekooditiedoston alkuun ilmoittaaksesi mahdollisimman tehokkaasti takuun puuttumisesta. Jokaisessa tiedostossa tulisi olla vähintään tekijänoikeusrivi ja tieto siitä, mistä koko ilmoitus löytyy.


<yhden rivin kuvaus, joka sisältää ohjelman nimen ja kertoo lyhyesti sen, mitä ohjelma tekee>


Copyright (C) <vuosi> <tekijän nimi>


Tämä ohjelma on vapaa ohjelma. Voit levittää ja/tai muuttaa sitä GNU:n yleisen julkisen lisenssin ehtojen mukaisesti sellaisena kun Free Software Foundation on sen julkaissut, joko lisenssin versiona 2 tai (valintasi mukaan) minä tahansa myöhempänä versiona.


Tätä ohjelmaa levitetään siinä toivossa, että siitä on hyötyä, mutta ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA, mukaan lukien oletetut takuut KAUPALLISTETTAVUUDESTA tai SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. Lisätietoja on GNU:n yleisessä julkisessa lisenssissä.


Sinun olisi pitänyt saada kopio GNU:n yleisestä julkisesta lisenssistä tämän ohjelman mukana. Jos et ole saanut sitä, kirjoita osoitteeseen Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, Yhdysvallat.


Kerro myös, miten voimme ottaa sinuun yhteyttä sähköpostitse ja perinteisen postin välityksellä.


Jos ohjelma on interaktiivinen, niin tee näyttötulosteeseen tällainen lyhyt ilmoitus, kun se käynnistyy interaktiivisessa tilassa:


Gnomovision versio 69, Copyright (C) vuosi tekijän nimi


Gnomovisionilla EI EHDOTTOMASTI OLE MITÄÄN TAKUUTA. Lisätietoja saat komennolla ”show w”.


Tämä on vapaa ohjelma, ja voit levittää sitä tiettyjen lupaehtojen mukaisesti. Lisätietoja saat komennolla ”show c”.


Hypoteettisten komentojen ”näytä w” ja ”näytä c” pitäisi näyttää asianmukaiset osat yleisestä julkisesta lisenssistä. Luonnollisesti käyttämiäsi komentoja voidaan kutsua myös muutoinkin kuin ”näytä w” ja ”näytä c”. Ne voivat olla jopa hiiren napsauksia tai valikkokohteita, mikä vaan parhaiten ohjelmaasi sopii.


Sinun pitäisi myöskin saada tarvittaessa työnantajasi (jos työskentelet ohjelmoijana) tai koulusi allekirjoittamaan ohjelmaa koskeva tekijänoikeuksista luopuminen. Tässä on malli, muuta nimet:


Yoyodyne, Inc. luopuu täten kaikista tekijänoikeuksistaan ohjelmaan ”Gnomovision” (jossa viitataan laatijoihin), jonka on kirjoittanut James Hacker.


<Ty Coonin allekirjoitus>, 1. huhtikuuta 1989


Ty Coon, varapresidentti


Tämä yleinen julkinen lisenssi ei anna oikeutta sisällyttää ohjelmaasi yksityisiin ohjelmiin. Jos ohjelmasi on aliohjelmakirjasto, voit pitää hyödyllisempänä sallia asianmukaisten sovellusten linkittämisen kirjastoon. Jos haluat tehdä niin, käytä tämän lisenssin sijaan GNU:n vähäisempää yleistä julkista lisenssiä.

GNU:N KIRJASTOJEN YLEINEN JULKINEN LISENSSI

Versio 2, kesäkuu 1991

Copyright (C) 1991 Free Software Foundation, Inc.

675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, Yhdysvallat


Kuka tahansa voi jäljentää ja jakaa sanatarkkoja jäljennöksiä tästä lisenssiasiakirjasta, mutta sen muuttaminen ei ole sallittua.


[Tämä on kirjastojen yleisen julkisen lisenssin ensimmäinen julkaistu versio. Sen numero on 2, sillä se toimitetaan tavallisen yleisen julkisen lisenssin version 2 mukana.]


Johdanto


Useimmat ohjelmistolisenssit on suunniteltu rajoittamaan oikeuttasi jakaa ja muuttaa ohjelmistoa. GNU:n yleiset julkiset lisenssit on sen sijaan tarkoitettu takaamaan oikeutesi jakaa ja muuttaa ohjelmistoa sekä varmistamaan, että ohjelmisto on maksuton kaikille sen käyttäjille.


Tätä lisenssiä, kirjastojen yleistä julkista lisenssiä, sovelletaan tiettyihin erikseen määritettyihin Free Software Foundationin ohjelmistoihin ja muihin kirjastoihin, joiden tekijät haluavat käyttää sitä. Sinä voit myöskin soveltaa sitä omiin kirjastoihisi.


Kun puhumme vapaista ohjelmistoista, tarkoitamme oikeuksia, ei hintaa. Yleiset julkiset lisenssimme on tarkoitettu varmistamaan, että sinulla on oikeus jakaa jäljennöksiä vapaasta ohjelmistosta (ja veloittaa tästä palvelusta, jos haluat), että saat lähdekoodin tai voit saada sen, jos haluat, että voit muuttaa ohjelmistoa tai käyttää sen osia uusissa vapaissa ohjelmissa ja että sinä tiedät, että voit tehdä näitä asioita.


Oikeuksiesi suojaamiseksi meidän täytyy asettaa rajoituksia, jotka kieltävät ketä tahansa estämästä sinua käyttämästä näitä oikeuksia tai velvoittavat sinut luovuttamaan nämä oikeudet. Nämä rajoitukset asettavat sinulle tiettyjä velvollisuuksia, jos jaat kirjastosta kopioita tai muutat kirjastoa.


Esimerkiksi jos jaat kopioita kirjastosta, maksutta tai maksua vastaan, sinun täytyy antaa vastaanottajille kaikki oikeudet, jotka annoimme sinulle. Sinun on myös varmistettava, että he saavat tai voivat saada lähdekoodin. Jos linkität kirjastoon ohjelman, sinun on annettava vastaanottajille täydelliset objektitiedostot, jotta he voivat linkittää tiedostot uudelleen kirjastoon sen jälkeen, kun ovat tehneet muutoksia kirjastoon ja kääntäneet sen uudelleen. Sinun on myös näytettävä heille nämä ehdot niin, että he tietävät oikeutensa.


Suojaamme oikeuksiasi kahdella tavalla: (1) suojaamalla kirjaston tekijänoikeuksin ja (2) tarjoamalla sinulle tämän lisenssin, joka antaa sinulle laillisen oikeuden kirjaston jäljentämiseen, levitykseen ja/tai muuttamiseen.


Lisäksi jokaisen levittäjän suojaksi haluamme varmistaa, että jokainen ymmärtää, että tälle ilmaiskirjastolle ei ole mitään takuuta. Jos joku muu muuttaa kirjastoa ja siirtää sen eteenpäin, haluamme vastaanottajien tietävän, että heidän saamansa kirjasto ei ole alkuperäinen versio, ja että kaikki mahdolliset ongelmat, jotka muut ovat aiheuttaneet, eivät saata alkuperäisen tekijän mainetta epäedulliseen valoon.


Ohjelmistopatentit ovat uhka jokaisen vapaan ohjelman olemassaololle. Haluamme välttää vaaran, että vapaita ohjelmistoja levittävät yritykset saavat yksilöllisiä patenttilisenssejä ja siten muuttavat ohjelman omistusoikeudelliseksi sovellukseksi. Tämän estämiseksi olemme tehneet selväksi, että minkä tahansa patentin käyttöoikeus täytyy antaa maksutta kaikkien käyttöön tai sitä ei saa antaa ollenkaan.


Useimpiin GNU-ohjelmiin ja myös joihinkin kirjastoihin sovelletaan GNU:n yleistä julkista lisenssiä, joka on kehitetty apuohjelmia varten. Tätä lisenssisopimusta, GNU:n kirjastojen yleistä julkista lisenssiä, sovelletaan tiettyihin erikseen määriteltyihin kirjastoihin. Tämä lisenssi eroaa merkittävästi tavallisesta yleisestä julkisesta lisenssistä, joten lue se kokonaisuudessaan, äläkä oleta, että se vastaa sisällöltään tavallista lisenssiä.


Joitakin kirjastoja varten on luotu erillinen julkinen lisenssi sen vuoksi, että niiden tapauksessa ohjelman muokkaamisen tai lisäämisen ja sen käytön välillä yleensä tehtävä ero on häilyvä. Ohjelman linkittäminen kirjastoon kirjastoa muuttamatta tarkoittaa jossakin mielessä kirjaston käyttöä, ja se vastaa apuohjelman tai sovelluksen suorittamista. Tekstuaalisessa ja juridisessa mielessä linkitetty suoritettava tiedosto on kuitenkin yhdistelmäteos eli alkuperäisen kirjaston johdannaisteos, ja alkuperäinen yleinen julkinen lisenssi käsittelee sitä niin.


Tämän häilyvän eron vuoksi tavallisen julkisen yleisen lisenssin käyttö ei kirjastojen tapauksessa edistänyt ohjelmistojen jakamista, sillä useimmat kehittäjät eivät käyttäneet kirjastoja. Tulimme siihen johtopäätökseen, että väljemmät ehdot saattavat edistää jakamista paremmin.


Maksullisten ohjelmien rajoittamaton linkitys riistäisi kuitenkin kyseisten ohjelmien käyttäjiltä kaikki kirjastojen vapaaseen asemaan liittyvät edut. Tämän kirjastojen yleisen julkisen lisenssin tarkoituksena on antaa maksullisten ohjelmien kehittäjille lupa maksuttomien kirjastojen käyttöön, mutta samalla säilyttää vapautesi kyseisten ohjelmien käyttäjänä muuttaa niihin sisältyviä maksuttomia kirjastoja. (Emme ole nähneet, miten voimme saavuttaa tämän tavoitteen otsikkotiedostojen muutosten osalta, mutta olemme saavuttaneet tämän tavoitteen kirjaston toimintojen muutosten osalta.) Toivomme, että tämä nopeuttaa maksuttomien kirjastojen kehittämistä.


Seuraavaksi esitetään jäljentämistä, levitystä ja muutoksia koskevat täsmälliset määräykset ja ehdot. Kiinnitä huomiota käsitteiden ”kirjastoon perustuva teos” ja ”kirjastoa hyödyntävä teos” välisiin eroihin. Edellinen teos sisältää kirjastosta peräisin olevaa koodia, kun taas jälkimmäinen toimii vain yhdessä kirjaston kanssa.


Huomaa, että kirjastoon voidaan soveltaa myös tavallista yleistä julkista lisenssiä tämän erikoislisenssin sijaan.


GNU:N KIRJASTOJEN YLEINEN JULKINEN LISENSSI


JÄLJENTÄMISTÄ, LEVITYSTÄ JA MUUTOKSIA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET JA EHDOT


0. Tätä lisenssiä sovelletaan kaikkiin ohjelmakirjastoihin, jotka sisältävät tekijänoikeuden haltijan ilmoituksen, että teoksen levittäminen tapahtuu tämän kirjastojen yleisen julkisen lisenssin (kutsutaan myös nimellä ”tämä lisenssi”) ehtojen mukaan. Jokaista lisenssin saajaa puhutellaan ”sinuna”.


”Kirjastolla” tarkoitetaan ohjelmiston toimintojen ja/tai tietojen kokoelmaa, joka yhdistetään kätevästi sovelluksiin (jotka käyttävät joitakin näistä toiminnoista tai tiedoista) suoritettavien tiedostojen muodostamista varten.


”Kirjasto”, alla, viittaa mihin tahansa ohjelmistokirjastoon tai teokseen, jota on levitetty näiden ehtojen mukaisesti. ”Kirjastoon perustuva teos” tarkoittaa tekijänoikeuslakien alaista kirjastoa tai johdannaisteosta, toisin sanoen teosta, joka sisältää kirjaston tai sen osan, joko sanatarkasti tai muunneltuna ja/tai käännettynä suoraan toiselle kielelle. (Jäljempänä käännös sisältyy rajoituksetta käsitteeseen ”muutos”.)


Teoksen ”lähdekoodilla” tarkoitetaan muutosten tekemistä varten parasta teoksen muotoa. Kirjaston täydellinen lähdekoodi tarkoittaa kaikkien sen sisältämien moduulien kaikkia lähdekoodeja sekä niihin liittyviä määrittelytiedostoja ja komentosarjoja, joita käytetään kirjaston kääntämisen ja asennuksen valvontaan.


Muut toiminnot kuin jäljentäminen, levitys ja muutokset eivät kuulu tämän lisenssin piiriin, vaan ne ovat sen soveltamisalan ulkopuolella. Kirjastoa hyödyntävän ohjelman suorittamista ei ole rajoitettu, ja lisenssi suojaa ohjelman tuotosta vain silloin, jos sen sisältö muodostaa teoksen, joka perustuu kirjastoon (riippumatta siitä, onko sen kirjoittamiseen käytetyssä työkalussa hyödynnetty kirjastoa). Se, pitääkö tämä paikkansa, riippuu siitä, mitä kirjasto ja kirjastoa hyödyntävä ohjelma tekevät.


1. Voit jäljentää ja jakaa sanatarkkoja jäljennöksiä tämän kirjaston täydellisestä lähdekoodista saatuasi sen miten tahansa, edellyttäen, että näkyvästi ja asianmukaisesti julkaiset jokaisessa jäljennöksessä asianmukaisen tekijänoikeusilmoituksen ja luopumisen takuusta, pidät koskemattomina kaikki ilmoitukset, jotka viittaavat tähän lisenssiin ja kaiken takuun puuttumiseen, ja toimitat jäljennöksen tästä lisenssistä kirjaston kanssa.


Voit veloittaa maksun fyysisestä kopion siirtotoimenpiteestä ja voit halutessasi tarjota takuun maksua vastaan.


2. Voit muuttaa kirjaston jäljennöstä tai jäljennöksiä tai mitä tahansa sen osia ja siten muodostaa kirjastoon perustuvan teoksen sekä jäljentää ja levittää tällaisia muutoksia tai teoksia kohdan 1 mukaisesti edellyttäen, että täytät myös kaikki seuraavat ehdot:


a) Muunnellun teoksen on oltava ohjelmistokirjasto.


b) Sinun on liitettävä jokaiseen muokattuun tiedostoon selkeä ilmoitus siitä, että olet muuttanut tiedostoa, ja muutospäivämäärät.


c) Sinun on annettava kaikille kolmansille osapuolille tämän lisenssin ehtojen mukaisesti maksutta lisenssi koko teokseen.


d) Jos jokin muutetun kirjaston ominaisuus viittaa kyseistä ominaisuutta käyttävän sovelluksen toimintoon tai datataulukkoon, muuten kuin ominaisuutta käyttöön otettaessa välitettävänä argumenttina, sinun on vilpittömässä mielessä pyrittävä varmistamaan, että jos sovellus ei tue kyseistä toimintoa tai taulukkoa, ominaisuus toimii edelleen ja täyttää käyttötarkoituksestaan kaiken sen, jolla on vielä merkitystä.


(Esimerkiksi kirjaston neliöjuurten laskentaan kehitetyn toiminnon yksi tarkoitus on se, että se on tarkasti määritetty sovellukseen katsomatta. Siksi alakohdassa 2d vaaditaan, että tämän toiminnon käyttämien, sovelluksen tukemien toimintojen tai taulukoiden on oltava valinnaisia: vaikka sovellus ei tukisi niitä, neliöjuuritoiminnon on edelleen pystyttävä laskemaan neliöjuuria.)


Nämä vaatimukset koskevat muunneltua teosta kokonaisuudessaan. Jos teoksen tunnistettavissa olevia osia ei ole johdettu kirjastosta ja niitä voidaan kohtuudella pitää itsenäisinä ja erillisinä teoksina sinänsä, silloin tämä lisenssi ja sen ehdot eivät koske niitä osia, joita levität erillisinä teoksina. Kun levität samoja osia kirjastoon perustuvan teoksen kokonaisuudesta, kokonaisuutena levittämisen täytyy kuitenkin tapahtua tämän lisenssin ehtojen mukaisesti. Lisenssin toisia lisenssinsaajia koskevat luvat käsittävät kokonaisuuden ja siten jokaisen eri osan siitä riippumatta, kuka sen on kirjoittanut.


Tämän kappaleen tarkoituksena ei siis ole vaatia oikeuksia tai riitauttaa oikeuttasi kokonaan luomaasi teokseen, vaan tarkoituksena on pikemminkin käyttää oikeutta valvoa kirjastoon perustuvien johdannaisteosten tai kollektiivisten teosten levitystä.


Lisäksi pelkästään toisen kirjastoon perustumattoman teoksen liittäminen kirjastoon (tai kirjastoon perustuvaan teokseen) siirtämällä se tallennusvälineen taltioon tai jakeluvälineeseen ei tuo toista teosta tämän lisenssin piiriin.


3. Voit halutessasi soveltaa kirjaston kopioon tämän lisenssin ehtojen sijaan GNU:n tavallisen yleisen julkisen lisenssin ehtoja. Tällöin sinun on muutettava kaikki tähän lisenssiin viittaavat ilmoitukset niin, että ne viittaavat GNU:n yleisen julkisen lisenssin versio 2 sijaan tähän lisenssiin. (Jos GNU:n tavallisesta yleisestä julkisesta lisenssistä on julkaistu versiota 2 uudempi versio, voit halutessasi määrittää sen version.) Älä tee näihin ilmoituksiin muita muutoksia.


Kun tämä muutos on tehty johonkin kopioon, sitä ei kyseisen kopion osalta enää voi kumota, joten kaikkiin myöhempiin kopioihin ja kopiosta tehtyihin johdannaisteoksiin sovelletaan GNU:n tavallista yleistä julkista lisenssiä.


Tästä mahdollisuudesta on hyötyä, kun haluat kopioida osan kirjaston koodista ohjelmaan, joka ei ole kirjasto.


4. Voit jäljentää ja levittää kirjastoa (tai sen osaa tai johdannaisteosta, joka perustuu siihen kappaleen 2 mukaisesti) objektikoodin tai suoritettavan tiedoston muodossa edellä mainittujen kappaleiden 1 ja 2 mukaisesti edellyttäen, että liität siihen täydellisen vastaavan koneella luettavissa olevan lähdekoodin, joka täytyy luovuttaa yllä mainittujen kappaleiden 1 ja 2 mukaisesti tallennusvälineellä, jota tavanomaisesti käytetään ohjelmistojen vaihdossa.


Jos objektikoodin levitys tapahtuu jakamalla kopio määrätystä paikasta, silloin vastaava mahdollisuus lähdekoodin kopiointiin samasta paikasta täyttää lähdekoodin jakeluvaatimuksen, vaikkakaan kolmansien osapuolten ei ole pakko kopioida lähdekoodia objektikoodin mukana.


5. Jos ohjelma ei sisällä kirjaston minkään osan johdannaisteoksia, mutta se on suunniteltu toimimaan yhdessä kirjaston kanssa niin, että kirjasto käännetään tai liitetään ohjelmaan, ohjelmaa kutsutaan ”kirjastoa hyödyntäväksi teokseksi”. Tällainen työ ei itsessään ole kirjaston johdannaisteos, ja siksi se ei kuulu tämän lisenssin piiriin.


Kun ”kirjastoa hyödyntävä teos” liitetään kirjastoon, tuloksena on kuitenkin suoritettava tiedosto, joka on kirjaston johdannaisteos (sillä se sisältää osia kirjastosta) eikä ”kirjastoa hyödyntävä teos”. Suoritettava tiedosto kuuluu siten tämän lisenssin piiriin.


Tällaisten suoritettavien tiedostojen levitysehdot on esitetty kohdassa 6.


Kun ”kirjastoa hyödyntävä teos” käyttää kirjastoon kuuluvassa otsikkotiedostossa olevaa aineistoa, kyseisen teoksen objektikoodi voi olla kirjaston johdannaisteos, vaikka lähdekoodi ei sitä ole. Sillä, onko näin, on merkitystä erityisesti silloin, jos teos voidaan liittää ilman kirjastoa tai teos on itse kirjasto. Laissa ei ole määritetty täsmällisesti, milloin tämä ehto toteutuu.


Jos tällaisessa objektitiedostossa käytetään vain numeerisia parametreja, tietorakenneasetteluita ja seuraajia sekä pieniä makroja ja pieniä sisäisiä funktioita (pituus enintään kymmenen riviä), objektitiedoston käyttöä ei ole rajoitettu, siihen katsomatta, onko juridisessa mielessä kyseessä johdannaisteos. (Tämän objektikoodin ja kirjaston osia sisältäviin suoritettaviin tiedostoihin sovelletaan edelleen kohdan 6 ehtoja.)


Muussa tapauksessa, jos teos on kirjaston johdannaisteos, voit levittää teoksen objektikoodia kohdan 6 ehtojen mukaisesti.


Kyseisen teoksen sisältäviin suoritettaviin tiedostoihin sovelletaan myös kohdan 6 ehtoja, siihen katsomatta, onko ne liitetty kirjastoon suoraan vai ei.


6. Poikkeuksena yllä oleviin kohtiin voit myös luoda teoksen, joka sisältää osia kirjastosta kääntämällä tai linkittämällä ”kirjastoa hyödyntävän teoksen” kirjastoon ja levittää kyseistä teosta haluamillasi ehdoilla, edellyttäen kuitenkin, että ehdoissa sallitaan teoksen muokkaaminen asiakkaan omaan käyttöön sekä purkaminen tällaisten muutosten virheiden korjaamiseksi.


Jokaiseen teoksen kopioon on lisättävä selvästi erottuva ilmoitus siitä, että teoksessa on hyödynnetty kirjastoa ja että kirjasto sekä sen käyttö kuuluvat tämän lisenssin piiriin. Sinun on toimitettava kopio tästä lisenssistä teoksen mukana. Jos teos näyttää suorituksen aikana tekijänoikeusilmoituksia, sinun on lisättävä niihin kirjaston tekijänoikeusilmoitus, kuten myös viittaus siihen, mistä käyttäjä löytää lisenssin kopion. Sinun on myös tehtävä jokin seuraavista:


a) Liitä teoksen mukaan kirjaston täydellinen vastaava koneella luettavissa oleva lähdekoodi, mukaan lukien teokseen tehdyt muutokset (joiden levityksessä on noudatettava edellä olevien kohtien 1 ja 2 ehtoja). Jos teos on kirjastoon liitetty suoritettava tiedosto, siihen on liitettävä ”kirjastoa hyödyntävän teoksen” täydellinen koneella luettavissa oleva lähdekoodi objekti- ja/tai lähdekoodin muodossa, jotta käyttäjä voi muuttaa kirjastoa ja sitten liittää sen uudelleen luodakseen muutetun suoritettavan tiedoston, joka sisältää muutetun kirjaston. (Oletetaan, että kirjaston määritystiedostoja muuttava käyttäjä ei ehkä pysty kääntämään sovellusta uudelleen käyttääkseen muutettuja määrityksiä.)


b) Liitä teoksen mukaan vähintään kolme vuotta voimassa oleva kirjallinen tarjous luovuttaa samalle käyttäjälle edellä mainitussa alakohdassa 6a määritetyt materiaalit enintään kyseisten materiaalien fyysisen levittämisen hinnalla.


c) Jos teoksen levittäminen tapahtuu siten, että annetaan oikeudet tietyssä paikassa olevan kopion käyttöön, anna vastaavasti oikeudet edellä määritettyjen materiaalien samassa paikassa olevaan kopioon.


d) Vahvista, että käyttäjä on jo saanut kopion kyseisistä materiaaleista tai hänelle on jo lähetetty kopio.


Suoritettavan tiedoston osalta ”kirjastoa hyödyntävän teoksen” vaaditun muodon täytyy sisältää tiedot ja apuohjelmat, joita tarvitaan suoritettavan tiedoston toisintamiseen. Erityisenä poikkeuksena kuitenkin levitetyn lähdekoodin ei tarvitse sisältää mitään, joka normaalisti luovutetaan (joko lähdekoodina tai binäärisessä muodossa) suoritettavan tiedoston käyttämän käyttöjärjestelmän pääasiallisten komponenttien (kääntäjä, käyttöjärjestelmä jne.) mukana, ellei komponentti sinänsä ole suoritettavassa muodossa.


Tämä vaatimus on mahdollisesti ristiriidassa normaalisti käyttöjärjestelmän mukana toimittamattomien muiden yksinoikeudellisten kirjastojen lisenssirajoitusten kanssa. Tällaisen ristiriidan tapauksessa niitä ja kirjastoa ei voi käyttää levitettävässä suoritettavassa tiedostossa yhdessä.


7. Kirjaston ominaisuudet, jotka muodostavat kirjastoon perustuvan teoksen, voidaan asettaa rinnakkain yhteen kirjastoon yhdessä muiden kirjaston ominaisuuksien kanssa, jotka eivät kuulu tämän lisenssin piiriin, ja tällaista yhdistelmäkirjastoa voidaan levittää sillä edellytyksellä, että kirjastoon perustuvan teoksen ja muiden kirjaston ominaisuuksien erillinen jakelu on muuten sallittua ja että teet nämä kaksi asiaa:


a) Liitä yhdistelmäkirjaston mukaan kopio samaan kirjastoon perustuvasta teoksesta, yhdistämättä sitä mihinkään muuhun kirjaston ominaisuuteen. Sen levityksessä on noudatettava edellä olevien kohtien ehtoja.


b) Ilmaise yhdistelmäkirjastossa selkeästi, että osa siitä on kirjastoon perustuva teos, ja kerro, mistä sama teos löytyy yhdistämättömässä muodossa.


8. Et saa jäljentää, muuttaa, alilisensoida, liittää tai levittää kirjastoa muuten kuin tämän lisenssin mukaisesti. Kaikki yritykset muutoin jäljentää, muuttaa, alalisensoida, liittää tai levittää kirjastoa ovat pätemättömiä ja automaattisesti lakkauttavat tähän lisenssiin perustuvat oikeutesi. Kuitenkin osapuolet, jotka ovat saaneet jäljennöksiä tai oikeuksia tämän lisenssin perusteella, säilyttävät oikeutensa niin kauan kuin he noudattavat täysin näitä ehtoja.


9. Sinulta ei vaadita tämän lisenssin hyväksymistä, koska et ole allekirjoittanut sitä. Kuitenkin mikään muu ei anna sinulle lupaa muuttaa tai levittää tätä kirjastoa tai siitä johdettuja teoksia. Nämä toimenpiteet ovat lain vastaisia, jos et hyväksy tätä lisenssiä. Siitä syystä muuttamalla tai levittämällä tätä kirjastoa (tai mitä tahansa kirjastoon perustuvaa teosta) osoitat, että olet hyväksynyt tämän lisenssin sekä sen kaikki määräykset ja ehdot kirjaston tai siihen perustuvien teosten jäljentämisestä, levityksestä ja muuttamisesta.


10. Aina kun levität kirjastoa (tai mitä tahansa kirjastoon perustuvaa teosta) edelleen, vastaanottaja saa automaattisesti lisenssin alkuperäiseltä haltijalta luvan jäljentää, levittää, liittää tai muuttaa kirjastoa näiden määräysten ja ehtojen mukaisesti. Et voi asettaa mitään lisärajoituksia tässä vastaanottajalle myönnettyihin oikeuksiin.


Et ole velvollinen huolehtimaan siitä, että kolmannet osapuolet sitoutuvat noudattamaan tämän lisenssin määräyksiä.


11. Jos tuomioistuimen tuomion tai väitetyn patenttiloukkauksen vuoksi tai mistä tahansa muusta syystä (joka ei ole rajoittunut ainoastaan patenttiasioihin) sinulle asetetaan (joko oikeuden määräyksellä, sopimusteitse tai muutoin) ehtoja, jotka ovat ristiriidassa tämän lisenssin ehtojen kanssa, ne eivät vapauta sinua noudattamasta tämän lisenssin ehtoja. Jos et pysty hoitamaan levitystä noudattamalla samanaikaisesti tämän lisenssin mukaisia velvoitteitasi ja muita asianmukaisia velvoitteita, et saa levittää kirjastoa lainkaan. Jos sinulta kirjaston kopion suoraan tai epäsuoraan saaneet henkilöt eivät patenttilisenssin ehtojen mukaisesti voi levittää kirjastoa edelleen ilman tekijänoikeusmaksua, silloin ainoa tapa, jolla voit täyttää sekä patenttilisenssin että tämän lisenssin ehdot on pidättyä kokonaan kirjaston levittämisestä.


Jos jokin tämän kappaleen osa katsotaan tietyissä olosuhteissa pätemättömäksi tai toimeenpanokelvottomaksi, silloin sovelletaan kappaleen jäljellä olevia määräyksiä, ja muissa olosuhteissa sovelletaan kappaletta kokonaisuudessaan.


Tämän kappaleen tarkoituksena ei ole saada sinua loukkaamaan patentti- tai muita immateriaalioikeuksia tai riitauttamaan tällaiset oikeudet, vaan ainoastaan suojata vapaan ohjelmistolevitysjärjestelmän koskemattomuutta, joka on saatettu voimaan julkisilla lisenssikäytännöillä. Monet ihmiset ovat myötävaikuttaneet hyvin paljon ohjelmistoihin, joita on levitetty luottaen siihen, että järjestelmää sovelletaan johdonmukaisesti. Tekijän/lahjoittajan tehtävänä on päättää, haluaako hän levittää ohjelmistoja minkä tahansa muun järjestelmän kautta, eikä lisenssin saaja ei voi määrätä tätä valintaa.


Tämän kappaleen tarkoituksena on selventää, mitä seurauksia tämän lisenssin loppuosalla uskotaan olevan.


12. Jos tämän kirjaston levitystä ja/tai käyttöä on joissakin maissa rajoitettu patenteilla tai tekijänoikeuksin suojatuin käyttöliittymin, alkuperäinen tekijänoikeuden omistaja, jolla on lisenssi tähän kirjastoon, voi lisätä ohjelmaan erityisen maantieteellisen levitysrajoituksen, jolla suljetaan kyseiset maat pois niin, että levitys on sallittu vain niissä maissa, joita ei ole suljettu pois. Tällöin tämä lisenssi sisältää rajoituksen aivan kuin se olisi kirjoitettu siihen.


13. Free Software Foundation voi ajoittain julkaista kirjastojen yleisestä julkisesta lisenssistä tarkastettuja ja/tai uusia versioita. Tällaiset uudet versiot ovat hengeltään samanlaisia kuin nykyinen versio, mutta ne voivat erota yksityiskohdiltaan uusien asioiden tai ongelmien osalta.


Jokaiselle versiolle annetaan yksilöllinen versionumero. Jos kirjasto erittelee tälle lisenssille versionumeron, joka koskee kyseistä versiota ja ”mitä tahansa myöhempää versiota”, sinulla on oikeus seuraavien määräysten ja ehtojen mukaan joko siihen versioon tai mihin tahansa myöhemmin Free Software Foundationin julkaisemaan versioon. Jos kirjastossa ei mainita lisenssin versionumeroa, voit valita Free Software Foundationin minkä tahansa joskus julkaiseman version.


14. Jos haluat sisällyttää osia kirjastosta toisiin vapaisiin ohjelmiin, joiden levitysehdot ovat ristiriidassa näiden ehtojen kanssa, niin kirjoita tekijälle ja pyydä lupa. Jos kyse on ohjelmistoista, joiden tekijänoikeus on Free Software Foundationilla, kirjoita Free Software Foundationille; myönnämme joskus poikkeuslupia tähän. Päätöstämme ohjaa kaksi päämäärää: säilyttää vapaasta ohjelmistostamme johdettujen teosten vapaa asema ja edistää ohjelmistojen jakamista ja käyttöä yleisesti.


EI TAKUUTA


15. KOSKA TÄMÄN KIRJASTON KÄYTTÖOIKEUS ON MAKSUTON, NIIN KIRJASTOLLA EI OLE TAKUUTA SIINÄ MÄÄRIN KUIN SE ON SOVELLETTAVAN LAIN NOJALLA SALLITTUA. JOS KIRJALLISESTI EI TOISIN OLE ILMOITETTU, TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJAT JA/TAI MUUT OSAPUOLET TARJOAVAT KIRJASTON ”SELLAISENAAN” ILMAN MINKÄÄNLAISTA SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA, OLETETUT TAKUUT KAUPALLISTETTAVUUDESTA JA SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN MUKAAN LUKIEN, NIIHIN KUITENKAAN RAJOITTUMATTA. KIRJASTON LAATUA JA SUORITUSKYKYÄ KOSKEVA RISKI ON KOKONAAN SINULLA. JOS KIRJASTO OSOITTAUTUU VIALLISEKSI, VASTAAT KAIKISTA HUOLTO-, KORJAUS- TAI OIKAISUKUSTANNUKSISTA ITSE.


16. JOS SOVELLETTAVA LAKI EI SITÄ EDELLYTÄ TAI KIRJALLISESTI EI TOISIN OLE SOVITTU, YKSIKÄÄN TEKIJÄNOIKEUDEN HALTIJA TAI MIKÄÄN MUU OSAPUOLI, JOKA VOI MUUTTAA JA/TAI LEVITTÄÄ KIRJASTOA YLLÄ SALLITUIN TAVOIN, EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA SINULLE VAHINGOISTA, MUUN MUASSA YLEISISTÄ, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT KIRJASTON KÄYTÖSTÄ TAI KYVYTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ KIRJASTOA (MUKAAN LUKIEN TIETOJEN KATOAMISESTA, TIETOJEN VIRHEELLISYYDESTÄ, SINUN TAI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN KÄRSIMISTÄ TAPPIOISTA TAI KIRJASTON YHTEENTOIMIMATTOMUUDESTA MUIDEN OHJELMISTOJEN KANSSA, NÄIHIN KUITENKAAN RAJOITTUMATTA), VAIKKA TEKIJÄNOIKEUDEN HALTIJALLE TAI TOISELLE OSAPUOLELLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA.


MÄÄRÄYSTEN JA EHTOJEN LOPPU


Liite: Näiden ehtojen soveltaminen uusiin kirjastoihin


Jos kehität uuden kirjaston ja haluat, että se on mahdollisimman laajassa yleisessä käytössä, suosittelemme, että teet siitä ilmaisohjelman, jonka kuka tahansa saa luovuttaa edelleen ja muuttaa. Voit tehdä tämän sallimalla edelleenlevityksen näiden (tai vaihtoehtoisesti tavallisen yleisen julkisen lisenssin) ehtojen mukaisesti.


Jos haluat soveltaa näitä ehtoja, liitä seuraavat ilmoitukset ohjelmaan. On turvallisinta liittää ne mukaan jokaisen lähdekooditiedoston alkuun ilmoittaaksesi mahdollisimman tehokkaasti takuun puuttumisesta. Jokaisessa tiedostossa tulisi olla vähintään tekijänoikeusrivi ja tieto siitä, mistä koko ilmoitus löytyy.


<yhden rivin kuvaus, joka sisältää kirjaston nimen ja kertoo lyhyesti sen, mitä kirjasto tekee>


Copyright (C) <vuosi> <tekijän nimi>


Tämä kirjasto on vapaa ohjelma. Voit levittää ja/tai muuttaa sitä GNU:n kirjastojen yleisen julkisen lisenssin ehtojen mukaisesti sellaisena kun Free Software Foundation on sen julkaissut, joko lisenssin versiona 2 tai (valintasi mukaan) minä tahansa myöhempänä versiona.


Tätä kirjastoa levitetään siinä toivossa, että siitä on hyötyä, mutta ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA, mukaan lukien oletetut takuut KAUPALLISTETTAVUUDESTA tai SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. Lisätietoja on GNU:n kirjastojen yleisessä julkisessa lisenssissä.


Sinun olisi pitänyt saada kopio GNU:n kirjastojen yleisestä julkisesta lisenssistä tämän kirjaston mukana. Jos et ole saanut sitä, kirjoita osoitteeseen Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, Yhdysvallat.


Kerro myös, miten voimme ottaa sinuun yhteyttä sähköpostitse ja perinteisen postin välityksellä.


Sinun pitäisi myöskin saada tarvittaessa työnantajasi (jos työskentelet ohjelmoijana) tai koulusi allekirjoittamaan kirjastoa koskeva tekijänoikeuksista luopuminen. Tässä on malli, muuta nimet:


Yoyodyne, Inc. luopuu täten kaikista tekijänoikeuksistaan kirjastoon ”Frob” (nuppien säätöön tarkoitettu kirjasto), jonka on kirjoittanut James Random Hacker.


<Ty Coonin allekirjoitus>, 1. huhtikuuta 1990


Ty Coon, varapresidentti


Siinä kaikki!

GNU:N VÄHÄISEMPI YLEINEN JULKINEN LISENSSI

Version 2.1, helmikuu 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.

51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, Yhdysvallat


Kuka tahansa voi jäljentää ja jakaa sanatarkkoja jäljennöksiä tästä lisenssiasiakirjasta, mutta sen muuttaminen ei ole sallittua.


[Tämä on vähäisemmän yleisen julkisen lisenssin ensimmäinen julkaistu versio. Se katsotaan myös GNU:n Kirjastojen julkisen lisenssin version 2 seuraajaksi, minkä vuoksi versionumero on 2.1.]


Johdanto


Useimmat ohjelmistolisenssit on suunniteltu rajoittamaan oikeuttasi jakaa ja muuttaa ohjelmistoa. GNU:n yleiset julkiset lisenssit on sen sijaan tarkoitettu takaamaan oikeutesi jakaa ja muuttaa ohjelmistoa sekä varmistamaan, että ohjelmisto on maksuton kaikille sen käyttäjille.


Tätä lisenssiä, vähäisempää yleistä julkista lisenssiä, sovelletaan tiettyihin erikseen määritettyihin Free Software Foundationin ja kyseisen lisenssin soveltamista haluavien muiden tekijöiden ohjelmistopaketteihin, yleensä kirjastoihin. Myös sinä voit käyttää sitä, mutta suosittelemme harkitsemaan jäljempänä annettujen tietojen pohjalta, soveltuuko kuhunkin tapaukseen paremmin tämä lisenssi vai tavallinen yleinen julkinen lisenssi.


Kun puhumme vapaista ohjelmistoista, tarkoitamme käytön vapautta, ei hintaa. Yleiset julkiset lisenssimme on tarkoitettu varmistamaan, että sinulla on oikeus jakaa jäljennöksiä vapaasta ohjelmistosta (ja veloittaa tästä palvelusta, jos haluat), että saat lähdekoodin tai voit saada sen, jos haluat, että voit muuttaa ohjelmistoa tai käyttää sen osia uusissa vapaissa ohjelmissa ja että sinua tiedotetaan, että voit tehdä näitä asioita.


Oikeuksiesi suojaamiseksi meidän täytyy asettaa rajoituksia, jotka kieltävät levittäjiä estämästä sinua käyttämästä näitä oikeuksia tai velvoittavat sinut luovuttamaan nämä oikeudet. Nämä rajoitukset asettavat sinulle tiettyjä velvollisuuksia, jos jaat kirjastosta kopioita tai muutat kirjastoa.


Esimerkiksi jos jaat kopioita kirjastosta, maksutta tai maksua vastaan, sinun täytyy antaa vastaanottajille kaikki oikeudet, jotka annoimme sinulle. Sinun on myös varmistettava, että he saavat tai voivat saada lähdekoodin. Jos linkität kirjastoon muuta koodia, sinun on annettava vastaanottajille täydelliset objektitiedostot, jotta he voivat linkittää tiedostot uudelleen kirjastoon sen jälkeen, kun ovat tehneet muutoksia kirjastoon ja kääntäneet sen uudelleen. Sinun on myös näytettävä heille nämä ehdot niin, että he tietävät oikeutensa.


Suojaamme oikeuksiasi kahdella tavalla: (1) suojaamalla kirjaston tekijänoikeuksin ja (2) tarjoamalla sinulle tämän lisenssin, joka antaa sinulle laillisen oikeuden kirjaston jäljentämiseen, levitykseen ja/tai muuttamiseen.


Jokaisen levittäjän suojaamiseksi haluamme tehdä täysin selväksi, ettei vapaalle kirjastolle myönnetä takuita. Jos joku muu muuttaa kirjastoa ja siirtää sen eteenpäin, vastaanottajien pitäisi tietää, että heidän saamansa kopio ei ole alkuperäinen versio, jotta muiden mahdollisesti aiheuttamat ongelmat eivät saata alkuperäisen tekijän mainetta epäedulliseen valoon.


Ohjelmistopatentit ovat uhka jokaisen vapaan ohjelman olemassaololle. Haluamme varmistaa, ettei yksikään yritys voi rajoittaa vapaan ohjelman käyttäjien toimintaa hankkimalla patentinhaltijalta rajoittavaa lisenssiä. Siksi kaikkien kirjaston jotakin versiota koskevien patenttilisenssien on oltava tässä lisenssisopimuksessa määritettyjen vapaiden käyttöoikeuksien mukaisia.


Useimpiin GNU-ohjelmiin ja myös joihinkin kirjastoihin sovelletaan GNU:n yleistä julkista lisenssiä. Tätä lisenssisopimusta, GNU:n vähäisempää yleistä julkista lisenssiä, sovelletaan tiettyihin erikseen määriteltyihin kirjastoihin, ja se eroaa merkittävästi tavallisesta yleisestä julkisesta lisenssistä. Tämän lisenssisopimuksen soveltaminen tiettyihin kirjastoihin mahdollistaa niiden linkittämisen kaupallisiin ohjelmiin.


Kun ohjelma on linkitetty kirjastoon joko staattisesti tai käyttämällä jaettua kirjastoa, ohjelman ja kirjaston yhdistelmä on juridisesti katsoen yhdistelmäteos eli alkuperäisen kirjaston johdannaisteos. Tavallinen yleinen julkinen lisenssi sallii tämänkaltaisen linkittämisen ainoastaan silloin, jos yhdistelmä täyttää kokonaisuudessaan sopimuksessa esitetyt vapaan käytön ehdot. Vähäisemmän yleisen julkisen lisenssin ehdot muun koodin linkittämiselle kirjastoon ovat väljemmät.


Tätä sopimusta kutsutaan ”vähäisemmäksi” yleiseksi julkiseksi lisenssiksi, koska sen tarjoama suoja käyttäjän vapaudelle on tavallista yleistä julkista lisenssiä vähäisempi. Lisäksi se tarjoaa muille vapaiden ohjelmien kehittäjille vähäisemmän kilpailuedun kaupallisiin ohjelmiin nähden. Näiden haittapuolien vuoksi moniin kirjastoihin sovelletaankin tavallista yleistä julkista lisenssiä. Vähäisemmän lisenssin käytöstä on kuitenkin etua tietyissä erityistilanteissa.


Joissain harvinaisissa tapauksissa voi esimerkiksi olla tarvetta edistää tietyn kirjaston mahdollisimman laajaa käyttöä, jotta se muodostuisi de facto -standardiksi. Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää sitä, että kaupalliset ohjelmat voivat käyttää kirjastoa. Edellä mainittua yleisemmässä tapauksessa vapaa kirjasto suorittaa samat tehtävät kuin yleisesti käytössä olevat kaupalliset kirjastot. Tällöin vapaan kirjaston rajaamisesta ainoastaan vapaisiin ohjelmiin ei ole juuri hyötyä, joten siihen sovelletaan vähäisempää yleistä julkista lisenssiä.


Eräissä muissa tapauksissa aiempaa suurempi määrä ihmisiä voi käyttää suurta määrää vapaita ohjelmia, jos tietyn kirjaston käyttö kaupallisissa ohjelmissa sallitaan. Aiempaa useammat voivat esimerkiksi käyttää sekä GNU-käyttöjärjestelmää että sen rinnakkaisversiota, GNU/Linux-käyttöjärjestelmää kokonaisuudessaan, kun GNU C -kirjaston käyttö kaupallisissa ohjelmissa on sallittu.


Vaikka vähäisempi yleinen julkinen lisenssi tarjoaa vähäisemmän suojan käyttäjän vapaudelle, se takaa kuitenkin, että kirjastoon linkitetyn ohjelman käyttäjällä on vapaus ja taloudelliset edellytykset suorittaa kyseinen ohjelma käyttämällä kirjaston muokattua versiota.


Seuraavaksi esitetään jäljentämistä, levitystä ja muutoksia koskevat täsmälliset määräykset ja ehdot. Kiinnitä huomiota käsitteiden ”kirjastoon perustuva teos” ja ”kirjastoa hyödyntävä teos” välisiin eroihin. Edellinen teos sisältää kirjastosta peräisin olevaa koodia, kun taas jälkimmäisen suorittaminen edellyttää sen yhdistämistä kirjastoon.


GNU:N VÄHÄISEMPI YLEINEN JULKINEN LISENSSI


JÄLJENTÄMISTÄ, LEVITYSTÄ JA MUUTOKSIA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET JA EHDOT


0. Tätä lisenssiä sovelletaan kaikkiin ohjelmakirjastoihin tai muihin ohjelmiin, jotka sisältävät tekijänoikeuden haltijan ilmoituksen, että teoksen levittäminen tapahtuu tämän vähäisemmän yleisen julkisen lisenssin (kutsutaan myös nimellä ”tämä lisenssi”) ehtojen mukaan.


Jokaista lisenssin saajaa puhutellaan ”sinuna”.


”Kirjastolla” tarkoitetaan ohjelmiston toimintojen ja/tai tietojen kokoelmaa, joka yhdistetään kätevästi sovelluksiin (jotka käyttävät joitakin näistä toiminnoista tai tiedoista) suoritettavien tiedostojen muodostamista varten.


”Kirjasto”, alla, viittaa mihin tahansa ohjelmistokirjastoon tai teokseen, jota on levitetty näiden ehtojen mukaisesti. ”Kirjastoon perustuva teos” tarkoittaa tekijänoikeuslakien alaista kirjastoa tai johdannaisteosta, toisin sanoen teosta, joka sisältää kirjaston tai sen osan, joko sanatarkasti tai muunneltuna ja/tai käännettynä suoraan toiselle kielelle. (Jäljempänä käännös sisältyy rajoituksetta käsitteeseen ”muutos”.)


Teoksen ”lähdekoodilla” tarkoitetaan muutosten tekemistä varten parasta teoksen muotoa. Kirjaston täydellinen lähdekoodi tarkoittaa kaikkien sen sisältämien moduulien kaikkia lähdekoodeja sekä niihin liittyviä määrittelytiedostoja ja komentosarjoja, joita käytetään kirjaston kääntämisen ja asennuksen valvontaan.


Muut toiminnot kuin jäljentäminen, levitys ja muutokset eivät kuulu tämän lisenssin piiriin, vaan ne ovat sen soveltamisalan ulkopuolella. Kirjastoa hyödyntävän ohjelman suorittamista ei ole rajoitettu, ja lisenssi suojaa ohjelman tuotosta vain silloin, jos sen sisältö muodostaa teoksen, joka perustuu kirjastoon (riippumatta siitä, onko sen kirjoittamiseen käytetyssä työkalussa hyödynnetty kirjastoa). Se, pitääkö tämä paikkansa, riippuu siitä, mitä kirjasto ja kirjastoa hyödyntävä ohjelma tekevät.


1. Voit jäljentää ja jakaa sanatarkkoja jäljennöksiä tämän kirjaston täydellisestä lähdekoodista saatuasi sen miten tahansa, edellyttäen, että näkyvästi ja asianmukaisesti julkaiset jokaisessa jäljennöksessä asianmukaisen tekijänoikeusilmoituksen ja luopumisen takuusta, pidät koskemattomina kaikki ilmoitukset, jotka viittaavat tähän lisenssiin ja kaiken takuun puuttumiseen, ja toimitat jäljennöksen tästä lisenssistä kirjaston kanssa.


Voit veloittaa maksun fyysisestä kopion siirtotoimenpiteestä ja voit halutessasi tarjota takuun maksua vastaan.


2. Voit muuttaa kirjaston jäljennöstä tai jäljennöksiä tai mitä tahansa sen osia ja siten muodostaa kirjastoon perustuvan teoksen sekä jäljentää ja levittää tällaisia muutoksia tai teoksia kohdan 1 mukaisesti edellyttäen, että täytät myös kaikki seuraavat ehdot:


a) Muunnellun teoksen on oltava ohjelmistokirjasto.


b) Sinun on liitettävä jokaiseen muokattuun tiedostoon selkeä ilmoitus siitä, että olet muuttanut tiedostoa, ja muutospäivämäärät.


c) Sinun on annettava kaikille kolmansille osapuolille tämän lisenssin ehtojen mukaisesti maksutta lisenssi koko teokseen.


d) Jos jokin muutetun kirjaston ominaisuus viittaa kyseistä ominaisuutta käyttävän sovelluksen toimintoon tai datataulukkoon, muuten kuin ominaisuutta käyttöön otettaessa välitettävänä argumenttina, sinun on vilpittömässä mielessä pyrittävä varmistamaan, että jos sovellus ei tue kyseistä toimintoa tai taulukkoa, ominaisuus toimii edelleen ja täyttää käyttötarkoituksestaan kaiken sen, jolla on vielä merkitystä.


(Esimerkiksi kirjaston neliöjuurten laskentaan kehitetyn toiminnon yksi tarkoitus on se, että se on tarkasti määritetty sovellukseen katsomatta. Siksi alakohdassa 2d vaaditaan, että tämän toiminnon käyttämien, sovelluksen tukemien toimintojen tai taulukoiden on oltava valinnaisia: vaikka sovellus ei tukisi niitä, neliöjuuritoiminnon on edelleen pystyttävä laskemaan neliöjuuria.)


Nämä vaatimukset koskevat muunneltua teosta kokonaisuudessaan. Jos teoksen tunnistettavissa olevia osia ei ole johdettu kirjastosta ja niitä voidaan kohtuudella pitää itsenäisinä ja erillisinä teoksina sinänsä, silloin tämä lisenssi ja sen ehdot eivät koske niitä osia, joita levität erillisinä teoksina. Kun levität samoja osia kirjastoon perustuvan teoksen kokonaisuudesta, kokonaisuutena levittämisen täytyy kuitenkin tapahtua tämän lisenssin ehtojen mukaisesti. Lisenssin toisia lisenssinsaajia koskevat luvat käsittävät kokonaisuuden ja siten jokaisen eri osan siitä riippumatta, kuka sen on kirjoittanut.


Tämän kappaleen tarkoituksena ei siis ole vaatia oikeuksia tai riitauttaa oikeuttasi kokonaan luomaasi teokseen, vaan tarkoituksena on pikemminkin käyttää oikeutta valvoa kirjastoon perustuvien johdannaisteosten tai kollektiivisten teosten levitystä.


Lisäksi pelkästään toisen kirjastoon perustumattoman teoksen liittäminen kirjastoon (tai kirjastoon perustuvaan teokseen) siirtämällä se tallennusvälineen taltioon tai jakeluvälineeseen ei tuo toista teosta tämän lisenssin piiriin.


3. Voit halutessasi soveltaa kirjaston kopioon tämän lisenssin ehtojen sijaan GNU:n tavallisen yleisen julkisen lisenssin ehtoja. Tällöin sinun on muutettava kaikki tähän lisenssiin viittaavat ilmoitukset niin, että ne viittaavat GNU:n yleisen julkisen lisenssin versio 2 sijaan tähän lisenssiin. (Jos GNU:n tavallisesta yleisestä julkisesta lisenssistä on julkaistu versiota 2 uudempi versio, voit halutessasi määrittää sen version.) Älä tee näihin ilmoituksiin muita muutoksia.


Kun tämä muutos on tehty johonkin kopioon, sitä ei kyseisen kopion osalta enää voi kumota, joten kaikkiin myöhempiin kopioihin ja kopiosta tehtyihin johdannaisteoksiin sovelletaan GNU:n tavallista yleistä julkista lisenssiä.


Tästä mahdollisuudesta on hyötyä, kun haluat kopioida osan kirjaston koodista ohjelmaan, joka ei ole kirjasto.


4. Voit jäljentää ja levittää kirjastoa (tai sen osaa tai johdannaisteosta, joka perustuu siihen kappaleen 2 mukaisesti) objektikoodin tai suoritettavan tiedoston muodossa edellä mainittujen kappaleiden 1 ja 2 mukaisesti edellyttäen, että liität siihen täydellisen vastaavan koneella luettavissa olevan lähdekoodin, joka täytyy luovuttaa yllä mainittujen kappaleiden 1 ja 2 mukaisesti tallennusvälineellä, jota tavanomaisesti käytetään ohjelmistojen vaihdossa.


Jos objektikoodin levitys tapahtuu jakamalla kopio määrätystä paikasta, silloin vastaava mahdollisuus lähdekoodin kopiointiin samasta paikasta täyttää lähdekoodin jakeluvaatimuksen, vaikkakaan kolmansien osapuolten ei ole pakko kopioida lähdekoodia objektikoodin mukana.


5. Jos ohjelma ei sisällä kirjaston minkään osan johdannaisteoksia, mutta se on suunniteltu toimimaan yhdessä kirjaston kanssa niin, että kirjasto käännetään tai liitetään ohjelmaan, ohjelmaa kutsutaan ”kirjastoa hyödyntäväksi teokseksi”. Tällainen työ ei itsessään ole kirjaston johdannaisteos, ja siksi se ei kuulu tämän lisenssin piiriin.


Kun ”kirjastoa hyödyntävä teos” liitetään kirjastoon, tuloksena on kuitenkin suoritettava tiedosto, joka on kirjaston johdannaisteos (sillä se sisältää osia kirjastosta) eikä ”kirjastoa hyödyntävä teos”. Suoritettava tiedosto kuuluu siten tämän lisenssin piiriin.


Tällaisten suoritettavien tiedostojen levitysehdot on esitetty kohdassa 6.


Kun ”kirjastoa hyödyntävä teos” käyttää kirjastoon kuuluvassa otsikkotiedostossa olevaa aineistoa, kyseisen teoksen objektikoodi voi olla kirjaston johdannaisteos, vaikka lähdekoodi ei sitä ole. Sillä, onko näin, on merkitystä erityisesti silloin, jos teos voidaan liittää ilman kirjastoa tai teos on itse kirjasto. Laissa ei ole määritetty täsmällisesti, milloin tämä ehto toteutuu.


Jos tällaisessa objektitiedostossa käytetään vain numeerisia parametreja, tietorakenneasetteluita ja seuraajia sekä pieniä makroja ja pieniä sisäisiä funktioita (pituus enintään kymmenen riviä), objektitiedoston käyttöä ei ole rajoitettu, siihen katsomatta, onko juridisessa mielessä kyseessä johdannaisteos. (Tämän objektikoodin ja kirjaston osia sisältäviin suoritettaviin tiedostoihin sovelletaan edelleen kohdan 6 ehtoja.)


Muutoin, jos teos on kirjaston johdannaisteos, voit levittää teoksen objektikoodia kohdan 6 ehtojen mukaan. Myös kaikkiin suoritettaviin tiedostoihin, jotka sisältävät kyseisen teoksen, sovelletaan kohdan 6 ehtoja huolimatta siitä, onko niitä linkitetty suoraan kirjastoon itseensä vai ei.


6. Poikkeuksena yllä oleviin kohtiin voit myös luoda teoksen, joka sisältää osia kirjastosta yhdistämällä tai linkittämällä ”kirjastoa hyödyntävän teoksen” kirjastoon ja levittää kyseistä teosta haluamillasi ehdoilla, edellyttäen kuitenkin, että ehdoissa sallitaan teoksen muokkaaminen asiakkaan omaan käyttöön sekä purkaminen tällaisten muutosten virheiden korjaamiseksi.


Jokaiseen teoksen kopioon on lisättävä selvästi erottuva ilmoitus siitä, että teoksessa on hyödynnetty kirjastoa ja että kirjasto sekä sen käyttö kuuluvat tämän lisenssin piiriin. Sinun on toimitettava kopio tästä lisenssistä teoksen mukana. Jos teos näyttää suorituksen aikana tekijänoikeusilmoituksia, sinun on lisättävä niihin kirjaston tekijänoikeusilmoitus, kuten myös viittaus siihen, mistä käyttäjä löytää lisenssin kopion. Sinun on myös tehtävä jokin seuraavista:


a) Liitä teoksen mukaan kirjaston täydellinen vastaava koneella luettavissa oleva lähdekoodi, mukaan lukien teokseen tehdyt muutokset (joiden levityksessä on noudatettava edellä olevien kohtien 1 ja 2 ehtoja). Jos teos on kirjastoon liitetty suoritettava tiedosto, siihen on liitettävä ”kirjastoa hyödyntävän teoksen” täydellinen koneella luettavissa oleva lähdekoodi objekti- ja/tai lähdekoodin muodossa, jotta käyttäjä voi muuttaa kirjastoa ja sitten liittää sen uudelleen luodakseen muutetun suoritettavan tiedoston, joka sisältää muutetun kirjaston. (Oletetaan, että kirjaston määritystiedostoja muuttava käyttäjä ei ehkä pysty kääntämään sovellusta uudelleen käyttääkseen muutettuja määrityksiä.)


b) Linkitä teos kirjastoon sopivalla jaettujen kirjastojen käyttömekanismilla. Sopiva mekanismi (1) käyttää käyttäjän tietokonejärjestelmässä valmiina olevaa kirjaston suoritettavaa kopiota sen sijaan, että kopioisi kirjaston toiminnot suoritettavaan tiedostoon, ja (2) toimii kunnolla kirjaston muutellun version kanssa, jos käyttäjä asentaa sellaisen, edellyttäen että muuteltu versio on käyttöliittymän kannalta yhteensopiva sen version kanssa, jolla teos tehtiin.


c) Liitä teoksen mukaan vähintään kolme vuotta voimassa oleva kirjallinen tarjous luovuttaa samalle käyttäjälle edellä mainitussa alakohdassa 6a määritetyt materiaalit enintään kyseisten materiaalien fyysisen levittämisen hinnalla.


d) Jos teoksen levittäminen tapahtuu siten, että annetaan oikeudet tietyssä paikassa olevan kopion käyttöön, anna vastaavasti oikeudet edellä määritettyjen materiaalien samassa paikassa olevaan kopioon.


e) Vahvista, että käyttäjä on jo saanut kopion kyseisistä materiaaleista tai hänelle on jo lähetetty kopio.


Suoritettavan tiedoston osalta ”kirjastoa hyödyntävän teoksen” vaaditun muodon täytyy sisältää tiedot ja apuohjelmat, joita tarvitaan suoritettavan tiedoston toisintamiseen. Erityisenä poikkeuksena kuitenkin levitettyjen materiaalien ei tarvitse sisältää mitään, joka normaalisti luovutetaan (joko lähdekoodina tai binäärisessä muodossa) suoritettavan tiedoston käyttämän käyttöjärjestelmän pääasiallisten komponenttien (kääntäjä, käyttöjärjestelmä jne.) mukana, ellei komponentti sinänsä ole suoritettavassa muodossa.


Tämä vaatimus on mahdollisesti ristiriidassa normaalisti käyttöjärjestelmän mukana toimittamattomien muiden yksinoikeudellisten kirjastojen lisenssirajoitusten kanssa. Tällaisen ristiriidan tapauksessa niitä ja kirjastoa ei voi käyttää levitettävässä suoritettavassa tiedostossa yhdessä.


7. Kirjaston ominaisuudet, jotka muodostavat kirjastoon perustuvan teoksen, voidaan asettaa rinnakkain yhteen kirjastoon yhdessä muiden kirjaston ominaisuuksien kanssa, jotka eivät kuulu tämän lisenssin piiriin, ja tällaista yhdistelmäkirjastoa voidaan levittää sillä edellytyksellä, että kirjastoon perustuvan teoksen ja muiden kirjaston ominaisuuksien erillinen jakelu on muuten sallittua ja että teet nämä kaksi asiaa:


a) Liitä yhdistelmäkirjaston mukaan kopio samaan kirjastoon perustuvasta teoksesta, yhdistämättä sitä mihinkään muuhun kirjaston ominaisuuteen. Sen levityksessä on noudatettava edellä olevien kohtien ehtoja.


b) Ilmaise yhdistelmäkirjastossa selkeästi, että osa siitä on kirjastoon perustuva teos, ja kerro, mistä sama teos löytyy yhdistämättömässä muodossa.


8. Et saa jäljentää, muuttaa, alilisensoida, liittää tai levittää kirjastoa muuten kuin tämän lisenssin mukaisesti. Kaikki yritykset muutoin jäljentää, muuttaa, alalisensoida, liittää tai levittää kirjastoa ovat pätemättömiä ja automaattisesti lakkauttavat tähän lisenssiin perustuvat oikeutesi. Kuitenkin osapuolet, jotka ovat saaneet jäljennöksiä tai oikeuksia tämän lisenssin perusteella, säilyttävät oikeutensa niin kauan kuin he noudattavat täysin näitä ehtoja.


9. Sinulta ei vaadita tämän lisenssin hyväksymistä, koska et ole allekirjoittanut sitä. Kuitenkin mikään muu ei anna sinulle lupaa muuttaa tai levittää tätä kirjastoa tai siitä johdettuja teoksia. Nämä toimenpiteet ovat lain vastaisia, jos et hyväksy tätä lisenssiä. Siitä syystä muuttamalla tai levittämällä tätä kirjastoa (tai mitä tahansa kirjastoon perustuvaa teosta) osoitat, että olet hyväksynyt tämän lisenssin sekä sen kaikki määräykset ja ehdot kirjaston tai siihen perustuvien teosten jäljentämisestä, levityksestä ja muuttamisesta.


10. Aina kun levität kirjastoa (tai mitä tahansa kirjastoon perustuvaa teosta) edelleen, vastaanottaja saa automaattisesti lisenssin alkuperäiseltä haltijalta luvan jäljentää, levittää, liittää tai muuttaa kirjastoa näiden määräysten ja ehtojen mukaisesti. Et voi asettaa mitään lisärajoituksia tässä vastaanottajalle myönnettyihin oikeuksiin. Et ole velvollinen huolehtimaan siitä, että kolmannet osapuolet sitoutuvat noudattamaan tämän lisenssin määräyksiä.


11. Jos tuomioistuimen tuomion tai väitetyn patenttiloukkauksen vuoksi tai mistä tahansa muusta syystä (joka ei ole rajoittunut ainoastaan patenttiasioihin) sinulle asetetaan (joko oikeuden määräyksellä, sopimusteitse tai muutoin) ehtoja, jotka ovat ristiriidassa tämän lisenssin ehtojen kanssa, ne eivät vapauta sinua noudattamasta tämän lisenssin ehtoja. Jos et pysty hoitamaan levitystä noudattamalla samanaikaisesti tämän lisenssin mukaisia velvoitteitasi ja muita asianmukaisia velvoitteita, et saa levittää kirjastoa lainkaan. Jos sinulta kirjaston kopion suoraan tai epäsuoraan saaneet henkilöt eivät patenttilisenssin ehtojen mukaisesti voi levittää kirjastoa edelleen ilman tekijänoikeusmaksua, silloin ainoa tapa, jolla voit täyttää sekä patenttilisenssin että tämän lisenssin ehdot on pidättyä kokonaan kirjaston levittämisestä.


Jos jokin tämän kappaleen osa katsotaan tietyissä olosuhteissa pätemättömäksi tai toimeenpanokelvottomaksi, silloin sovelletaan kappaleen jäljellä olevia määräyksiä, ja muissa olosuhteissa sovelletaan kappaletta kokonaisuudessaan.


Tämän kappaleen tarkoituksena ei ole saada sinua loukkaamaan patentti- tai muita immateriaalioikeuksia tai riitauttamaan tällaiset oikeudet, vaan ainoastaan suojata vapaan ohjelmistolevitysjärjestelmän koskemattomuutta, joka on saatettu voimaan julkisilla lisenssikäytännöillä. Monet ihmiset ovat myötävaikuttaneet hyvin paljon ohjelmistoihin, joita on levitetty luottaen siihen, että järjestelmää sovelletaan johdonmukaisesti. Tekijän/lahjoittajan tehtävänä on päättää, haluaako hän levittää ohjelmistoja minkä tahansa muun järjestelmän kautta, eikä lisenssin saaja ei voi määrätä tätä valintaa.


Tämän kappaleen tarkoituksena on selventää, mitä seurauksia tämän lisenssin loppuosalla uskotaan olevan.


12. Jos tämän kirjaston levitystä ja/tai käyttöä on joissakin maissa rajoitettu patenteilla tai tekijänoikeuksin suojatuin käyttöliittymin, alkuperäinen tekijänoikeuden omistaja, jolla on lisenssi tähän kirjastoon, voi lisätä ohjelmaan erityisen maantieteellisen levitysrajoituksen, jolla suljetaan kyseiset maat pois niin, että levitys on sallittu vain niissä maissa, joita ei ole suljettu pois. Tällöin tämä lisenssi sisältää rajoituksen aivan kuin se olisi kirjoitettu siihen.


13. Free Software Foundation voi ajoittain julkaista vähäisemmästä yleisestä julkisesta lisenssistä tarkastettuja ja/tai uusia versioita. Tällaiset uudet versiot ovat hengeltään samanlaisia kuin nykyinen versio, mutta ne voivat erota yksityiskohdiltaan uusien asioiden tai ongelmien osalta.


Jokaiselle versiolle annetaan yksilöllinen versionumero. Jos kirjasto erittelee tälle lisenssille versionumeron, joka koskee kyseistä versiota ja ”mitä tahansa myöhempää versiota”, sinulla on oikeus seuraavien määräysten ja ehtojen mukaan joko siihen versioon tai mihin tahansa myöhemmin Free Software Foundationin julkaisemaan versioon. Jos kirjastossa ei mainita lisenssin versionumeroa, voit valita Free Software Foundationin minkä tahansa joskus julkaiseman version.


14. Jos haluat sisällyttää osia kirjastosta toisiin vapaisiin ohjelmiin, joiden levitysehdot ovat ristiriidassa näiden ehtojen kanssa, niin kirjoita tekijälle ja pyydä lupa. Jos kyse on ohjelmistoista, joiden tekijänoikeus on Free Software Foundationilla, kirjoita Free Software Foundationille; myönnämme joskus poikkeuslupia tähän. Päätöstämme ohjaa kaksi päämäärää: säilyttää vapaasta ohjelmistostamme johdettujen teosten vapaa asema ja edistää ohjelmistojen jakamista ja käyttöä yleisesti.


EI TAKUUTA


15. KOSKA TÄMÄN KIRJASTON KÄYTTÖOIKEUS ON MAKSUTON, NIIN KIRJASTOLLA EI OLE TAKUUTA SIINÄ MÄÄRIN KUIN SE ON SOVELLETTAVAN LAIN NOJALLA SALLITTUA. JOS KIRJALLISESTI EI TOISIN OLE ILMOITETTU, TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJAT JA/TAI MUUT OSAPUOLET TARJOAVAT KIRJASTON ”SELLAISENAAN” ILMAN MINKÄÄNLAISTA SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA, OLETETUT TAKUUT KAUPALLISTETTAVUUDESTA JA SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN MUKAAN LUKIEN, NIIHIN KUITENKAAN RAJOITTUMATTA. KIRJASTON LAATUA JA SUORITUSKYKYÄ KOSKEVA RISKI ON KOKONAAN SINULLA. JOS KIRJASTO OSOITTAUTUU VIALLISEKSI, VASTAAT KAIKISTA HUOLTO-, KORJAUS- TAI OIKAISUKUSTANNUKSISTA ITSE.


16. JOS SOVELLETTAVA LAKI EI SITÄ EDELLYTÄ TAI KIRJALLISESTI EI TOISIN OLE SOVITTU, YKSIKÄÄN TEKIJÄNOIKEUDEN HALTIJA TAI MIKÄÄN MUU OSAPUOLI, JOKA VOI MUUTTAA JA/TAI LEVITTÄÄ KIRJASTOA YLLÄ SALLITUIN TAVOIN, EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA SINULLE VAHINGOISTA, MUUN MUASSA YLEISISTÄ, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT KIRJASTON KÄYTÖSTÄ TAI KYVYTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ KIRJASTOA (MUKAAN LUKIEN TIETOJEN KATOAMISESTA, TIETOJEN VIRHEELLISYYDESTÄ, SINUN TAI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN KÄRSIMISTÄ TAPPIOISTA TAI KIRJASTON YHTEENTOIMIMATTOMUUDESTA MUIDEN OHJELMISTOJEN KANSSA, NÄIHIN KUITENKAAN RAJOITTUMATTA), VAIKKA TEKIJÄNOIKEUDEN HALTIJALLE TAI TOISELLE OSAPUOLELLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA.


MÄÄRÄYSTEN JA EHTOJEN LOPPU


Näiden ehtojen soveltaminen uusiin kirjastoihin


Jos kehität uuden kirjaston ja haluat, että se on mahdollisimman laajassa yleisessä käytössä, suosittelemme, että teet siitä ilmaisohjelman, jonka kuka tahansa saa luovuttaa edelleen ja muuttaa. Voit tehdä tämän sallimalla edelleenlevityksen näiden (tai vaihtoehtoisesti tavallisen yleisen julkisen lisenssin) ehtojen mukaisesti.


Jos haluat soveltaa näitä ehtoja, liitä seuraavat ilmoitukset ohjelmaan. On turvallisinta liittää ne mukaan jokaisen lähdekooditiedoston alkuun ilmoittaaksesi mahdollisimman tehokkaasti takuun puuttumisesta. Jokaisessa tiedostossa tulisi olla vähintään tekijänoikeusrivi ja tieto siitä, mistä koko ilmoitus löytyy.


<yhden rivin kuvaus, joka sisältää kirjaston nimen ja kertoo lyhyesti sen, mitä kirjasto tekee>


Copyright (C) <vuosi> <tekijän nimi>


Tämä kirjasto on vapaa ohjelma. Voit levittää ja/tai muuttaa sitä GNU:n vähäisemmän yleisen julkisen lisenssin ehtojen mukaisesti sellaisena kun Free Software Foundation on sen julkaissut, joko lisenssin versiona 2.1 tai (valintasi mukaan) minä tahansa myöhempänä versiona.


Tätä kirjastoa levitetään siinä toivossa, että siitä on hyötyä, mutta ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA, mukaan lukien oletetut takuut KAUPALLISTETTAVUUDESTA tai SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. Lisätietoja on GNU:n vähäisemmässä yleisessä julkisessa lisenssissä.


Sinun olisi pitänyt saada kopio GNU:n vähäisemmästä yleisestä julkisesta lisenssistä tämän kirjaston mukana. Jos et ole saanut sitä, kirjoita osoitteeseen Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, Yhdysvallat.


Kerro myös, miten voimme ottaa sinuun yhteyttä sähköpostitse ja perinteisen postin välityksellä.


Sinun pitäisi myöskin saada tarvittaessa työnantajasi (jos työskentelet ohjelmoijana) tai koulusi allekirjoittamaan kirjastoa koskeva tekijänoikeuksista luopuminen. Tässä on malli, muuta nimet:


Yoyodyne, Inc. luopuu täten kaikista tekijänoikeuksistaan kirjastoon ”Frob” (nuppien säätöön tarkoitettu kirjasto), jonka on kirjoittanut James Random Hacker.


<Ty Coonin allekirjoitus>, 1. huhtikuuta 1990


Ty Coon, varapresidentti


Siinä kaikki!

protobuf

==============

Copyright 2008, Google Inc.

Kaikki oikeudet pidätetään.


Uudelleenjakelu ja käyttö lähde- ja binäärimuodossa muuttamattomana tai muutettuna on sallittua sillä edellytyksellä, että seuraavat ehdot täyttyvät:

* Lähdekoodin uudelleenjakelun yhteydessä on mainittava edellä oleva tekijänoikeusilmoitus, nämä ehdot ja seuraava vastuuvapauslauseke.

* Binäärikoodin edelleenjakelun yhteydessä edellä oleva tekijänoikeusilmoitus, nämä ehdot ja seuraava vastuuvapauslauseke on liitettävä jakelun mukana toimitettavaan dokumentaatioon ja/tai muihin materiaaleihin.

*Google Inc:n nimeä tai sen sisällöntuottajien nimiä ei saa käyttää tämän ohjelmiston pohjalta johdettujen tuotteiden markkinoinnissa ilman ennalta myönnettyä kirjallista lupaa.


TÄMÄ OHJELMISTO TOIMITETAAN ”SELLAISENAAN” JA TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJAT JA MUUT SISÄLLÖNTUOTTAJAT EIVÄT MYÖNNÄ MITÄÄN SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA MUKAAN LUKIEN RAJOITTAMATTA TAKUUTA KAUPALLISTETTAVUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJA JA MUUT MYÖTÄVAIKUTTAJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, VÄLILLISISTÄ, ERITYISISTÄ, ESIMERKILLISISTÄ TAI SATUNNAISISTA VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA KORVAAVIEN TAVAROIDEN TAI PALVELUIDEN HANKINTA, KÄYTÖN, TIETOJEN TAI VOITTOJEN MENETYS JA LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN) AIHEUTUMISTAVASTA RIIPPUMATTA EIVÄTKÄ OLE SOPIMUKSENALAISESTIKAAN TEOREETTISESTI VASTUUSSA TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ AIHEUTUVASTA ANKARASTA VASTUUSTA TAI OIKEUDENLOUKKAUKSESTA (MUKAAN LUKIEN HUOLIMATTOMUUS JA MUUT SYYT), VAIKKA TÄLLAISEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA OLISI ILMOITETTU.


Protocol Buffer -kääntäjän luoman koodin omistaa koodin luontiin käytetyn syötekoodin omistaja. Koodi ei ole itsenäinen, vaan se vaatii tukikirjaston linkittämistä siihen. Tähän tukikirjastoon sovelletaan edellä olevaa lisenssiä.

WPA Supplicant

==============

Copyright (c) 2003–2012, Jouni Malinen <j@w1.fi> ja sisällöntuottajat

Kaikki oikeudet pidätetään.


Tämä ohjelma on julkaistu BSD-lisenssillä (siitä on poistettu mainosehto).


Jos teet muutoksia projektiin, lue lisäohjeita SISÄLLÖNTUOTTAJAT-tiedostosta.


Lisenssi

-------


Tätä ohjelmistoa voi jaella, käyttää ja muokata BSD-lisenssin ehtojen mukaisesti:


Uudelleenjakelu ja käyttö lähde- ja binäärimuodossa muuttamattomana tai muutettuna on sallittua sillä edellytyksellä, että seuraavat ehdot täyttyvät:


1. Lähdekoodin uudelleenjakelun yhteydessä on mainittava edellä oleva tekijänoikeusilmoitus, nämä ehdot ja seuraava vastuuvapauslauseke.


2. Binäärikoodin uudelleenjakelun yhteydessä edellä oleva tekijänoikeusilmoitus, nämä ehdot ja seuraava vastuuvapauslauseke on liitettävä jakelun mukana toimitettavaan dokumentaatioon ja/tai muihin materiaaleihin.


3. Edellä esitettyjen tekijänoikeuksien omistajien nimiä tai sisällöntuottajien nimiä ei saa käyttää tämän ohjelmiston pohjalta johdettujen tuotteiden markkinoinnissa ilman ennalta myönnettyä kirjallista lupaa.


TÄMÄ OHJELMISTO TOIMITETAAN ”SELLAISENAAN” JA TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJAT JA MUUT SISÄLLÖNTUOTTAJAT EIVÄT MYÖNNÄ MITÄÄN SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA MUKAAN LUKIEN RAJOITTAMATTA TAKUUTA KAUPALLISTETTAVUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJA JA MUUT MYÖTÄVAIKUTTAJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, VÄLILLISISTÄ, ERITYISISTÄ, ESIMERKILLISISTÄ TAI SATUNNAISISTA VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA KORVAAVIEN TAVAROIDEN TAI PALVELUIDEN HANKINTA, KÄYTÖN, TIETOJEN TAI VOITTOJEN MENETYS JA LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN) AIHEUTUMISTAVASTA RIIPPUMATTA EIVÄTKÄ OLE SOPIMUKSENALAISESTIKAAN TEOREETTISESTI VASTUUSSA TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ AIHEUTUVASTA ANKARASTA VASTUUSTA TAI OIKEUDENLOUKKAUKSESTA (MUKAAN LUKIEN HUOLIMATTOMUUS JA MUUT SYYT), VAIKKA TÄLLAISEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA OLISI ILMOITETTU.

lighttpd

==============

Copyright (c) 2004, Jan Kneschke, incremental

Kaikki oikeudet pidätetään.


Uudelleenjakelu ja käyttö lähde- ja binäärimuodossa muuttamattomana tai muutettuna on sallittua sillä edellytyksellä, että seuraavat ehdot täyttyvät:

- Lähdekoodin uudelleenjakelun yhteydessä on mainittava edellä oleva tekijänoikeusilmoitus, nämä ehdot ja seuraava vastuuvapauslauseke.

- Binäärikoodin edelleenjakelun yhteydessä edellä oleva tekijänoikeusilmoitus, nämä ehdot ja seuraava vastuuvapauslauseke on liitettävä jakelun mukana toimitettavaan dokumentaatioon ja/tai muihin materiaaleihin.

- incrementalin nimeä tai sen sisällöntuottajien nimiä ei saa käyttää tämän ohjelmiston pohjalta johdettujen tuotteiden markkinoinnissa ilman ennalta myönnettyä kirjallista lupaa.


TÄMÄ OHJELMISTO TOIMITETAAN ”SELLAISENAAN” JA TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJAT JA MUUT SISÄLLÖNTUOTTAJAT EIVÄT MYÖNNÄ MITÄÄN SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA MUKAAN LUKIEN RAJOITTAMATTA TAKUUTA KAUPALLISTETTAVUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJA JA MUUT MYÖTÄVAIKUTTAJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, VÄLILLISISTÄ, ERITYISISTÄ, ESIMERKILLISISTÄ TAI SATUNNAISISTA VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA KORVAAVIEN TAVAROIDEN TAI PALVELUIDEN HANKINTA, KÄYTÖN, TIETOJEN TAI VOITTOJEN MENETYS JA LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN) AIHEUTUMISTAVASTA RIIPPUMATTA EIVÄTKÄ OLE SOPIMUKSENALAISESTIKAAN TEOREETTISESTI VASTUUSSA TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ AIHEUTUVASTA ANKARASTA VASTUUSTA TAI OIKEUDENLOUKKAUKSESTA (MUKAAN LUKIEN HUOLIMATTOMUUS JA MUUT SYYT), VAIKKA TÄLLAISEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA OLISI ILMOITETTU.

MIT-lisenssi

============

* Tässä tuotteessa MIT-lisenssillä käytettyjen ohjelmistojen luettelo

expat

Copyright (c) 1998, 1999, 2000

Thai Open Source Software Center Ltd ja Clark Cooper

Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006

Expatin ylläpitäjät.

Kaikki oikeudet pidätetään.

xml2

Copyright (C) 1998–2003 Daniel Veillard.

Kaikki oikeudet pidätetään.

libjansson

Copyright (c) 2009–2014 Petri Lehtinen <petri@digip.org>


Täten myönnetään lupa tämän ohjelmiston ja sen dokumentaatiotiedostojen (”Ohjelmisto”) hankkijalle käyttää Ohjelmistoa maksutta ilman rajoituksia, mukaan lukien oikeus käyttää, kopioida, muokata, yhdistää, julkaista, jaella, alilisensoida ja/tai myydä Ohjelmiston kopioita, niihin kuitenkaan rajoittumatta, sekä sallia niiden henkilöiden, joille Ohjelmisto on toimitettu, tehdä tällaisia toimia edellyttäen, että seuraavat ehdot täyttyvät:


Edellä oleva tekijänoikeusilmoitus ja tämä lupailmoitus tulee sisällyttää kaikkiin Ohjelmiston kappaleisiin tai niiden merkittäviin osiin.


OHJELMISTO TOIMITETAAN ”SELLAISENAAN” ILMAAN MITÄÄN SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA MUKAAN LUKIEN RAJOITTAMATTA TAKUUTA KAUPALLISTETTAVUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. TEKIJÄT TAI TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN TODELLISISTA TAI TEOREETTISEN VASTUUSEEN, KUTEN SOPIMUSRIKKOMUKSEEN, OIKEUDENLOUKKAUKSEEN TAI MUUHUN OIKEUSPERUSTEESEEN, PERUSTUVISTA VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT TÄSTÄ OHJELMISTOSTA TAI LIITTYVÄT SEN KÄYTTÖÖN.

ncurses

Copyright (c) 1998–2000, 2006 Free Software Foundation, Inc.


Täten myönnetään lupa tämän ohjelmiston ja sen dokumentaatiotiedostojen (”Ohjelmisto”) hankkijalle käyttää Ohjelmistoa maksutta ilman rajoituksia, mukaan lukien oikeus käyttää, kopioida, muokata, yhdistää, julkaista, jaella, jaella muutoksin, alilisensoida ja/tai myydä Ohjelmiston kopioita, niihin kuitenkaan rajoittumatta, sekä sallia niiden henkilöiden, joille Ohjelmisto on toimitettu, tehdä tällaisia toimia edellyttäen, että seuraavat ehdot täyttyvät:


Edellä oleva tekijänoikeusilmoitus ja tämä lupailmoitus tulee sisällyttää kaikkiin Ohjelmiston kappaleisiin tai niiden merkittäviin osiin.


OHJELMISTO TOIMITETAAN ”SELLAISENAAN” ILMAAN MITÄÄN SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA MUKAAN LUKIEN RAJOITTAMATTA TAKUUTA KAUPALLISTETTAVUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. EDELLÄ MAINITUT TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN TODELLISISTA TAI TEOREETTISEN VASTUUSEEN, KUTEN SOPIMUSRIKKOMUKSEEN, OIKEUDENLOUKKAUKSEEN TAI MUUHUN OIKEUSPERUSTEESEEN, PERUSTUVISTA VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT TÄSTÄ OHJELMISTOSTA TAI LIITTYVÄT SEN KÄYTTÖÖN.


Tätä ilmoitusta lukuun ottamatta edellä mainittuja tekijänoikeuksien haltijoiden nimiä ei saa käyttää mainostamisessa, muussa tämän ohjelmiston myynnin tai käytön edistämisessä tai muissa ohjelmistoon liittyvissä toimissa ilman etukäteistä kirjallista suostumusta.

c-ares

Copyright 1998 Massachusetts Institute of Technology (MIT).


Täten myönnetään lupa tämän ohjelmiston ja sen dokumentaation käyttöön, kopiointiin, muokkaamiseen ja jakelemiseen mihin tahansa tarkoitukseen maksullisena tai maksuttomana edellyttäen, että kaikki kappaleet sisältävät edellä esitetyn tekijänoikeusilmoituksen, että tukidokumentaatio sisältää sekä tekijänoikeusilmoituksen että tämän lupailmoituksen ja että MIT:n nimeä ei käytetä ohjelmiston mainostamisessa tai jakeluun liittyvässä mainonnassa ilman nimenomaista etukäteistä kirjallista suostumusta. MIT ei anna mitään lupauksia tämän ohjelmiston soveltuvuudesta mihinkään tarkoitukseen. Ohjelmisto toimitetaan ”sellaisenaan” ilman suoria tai epäsuoria takuita.

ntpdate

Copyright (c) Delawaren yliopisto 1992–2011


Täten myönnetään lupa tämän ohjelmiston ja sen dokumentaation käyttöön, kopiointiin, muokkaamiseen ja jakelemiseen mihin tahansa tarkoitukseen maksullisena tai maksuttomana edellyttäen, että kaikki kappaleet sisältävät edellä esitetyn tekijänoikeusilmoituksen, että tukidokumentaatio sisältää sekä tekijänoikeusilmoituksen että tämän lupailmoituksen ja että Delawaren yliopiston nimeä ei käytetä ohjelmiston mainostamisessa tai jakeluun liittyvässä mainonnassa ilman nimenomaista etukäteistä kirjallista suostumusta. Delawaren yliopisto ei anna mitään lupauksia tämän ohjelmiston soveltuvuudesta mihinkään tarkoitukseen. Ohjelmisto toimitetaan ”sellaisenaan” ilman suoria tai epäsuoria takuita.


Unicode-lisenssi

============

* Tässä tuotteessa Unicode-lisenssillä käytettyjen ohjelmistojen luettelo

HarfBuzz

International Components for Unicode

Unicode Bidirectional Algorithm

Copyright (C) 1991–2014 Unicode, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Jakelu osoitteessa

http://www.unicode.org/copyright.html annettujen ohjeiden mukaan.


Täten myönnetään lupa Unicode-datatiedostojen ja niihin liittyvien dokumentaatiotiedostojen (”Datatiedostot”) tai Unicode-ohjelmiston ja siihen liittyvien dokumentaatiotiedostojen (”Ohjelmisto”) hankkijalle käyttää Datatiedostoja tai Ohjelmistoa maksutta ilman rajoituksia, mukaan lukien oikeus käyttää, kopioida, muokata, yhdistää, julkaista, jaella ja/tai myydä Datatiedostojen tai Ohjelmiston kopioita, niihin kuitenkaan rajoittumatta, sekä sallia niiden henkilöiden, joille Datatiedostot tai Ohjelmisto on toimitettu, tehdä tällaisia toimia edellyttäen, että seuraavat ehdot täyttyvät:


(a) Tämä tekijänoikeusilmoitus ja lupailmoitus näkyvät Datatiedostojen tai Ohjelmiston kaikissa kopioissa.


(b) Tämä tekijänoikeusilmoitus ja lupailmoitus näkyvät niihin liittyvissä dokumenttitiedostoissa.


(c) Jokaisessa muutetussa Datatiedostossa tai Ohjelmistossa, kuten myös Datatiedostoihin tai Ohjelmistoon liittyvissä dokumenttitiedostoissa on selkeä ilmoitus siitä, että tietoja tai ohjelmistoa on muutettu.


DATATIEDOSTOT JA OHJELMISTO TOIMITETAAN ”SELLAISINAAN” ILMAN MINKÄÄNLAISTA SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA, MUKAAN LUKIEN TAKUUT KAUPALLISTETTAVUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN TAI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA.


TÄSSÄ ILMOITUKSESSA MAINITUT TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN SOPIMUSRIKKOMUKSEEN, LAIMINLYÖNTIIN TAI MUUHUN OIKEUKSIA LOUKKAAVAAN TOIMINTAAN PERUSTUVISTA VAATIMUKSISTA, ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA TAI VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT KÄYTTÖMAHDOLLISUUKSIEN, TIETOJEN TAI VOITTOJEN MENETTÄMISESTÄ, SIIHEN KATSOMATTA, OVATKO NE AIHEUTUNEET DATATIEDOSTOJEN TAI OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ TAI TOIMINNASTA TAI LIITTYVÄTKÖ NE DATATIEDOSTOJEN TAI OHJELMISTON KÄYTTÖÖN TAI TOIMINTAAN.


Tätä ilmoitusta lukuun ottamatta tekijänoikeuksien omistajan nimeä ei saa käyttää mainostamisessa, muussa tämän ohjelmiston myynnin tai käytön edistämisessä tai muissa näihin datatiedostoihin tai ohjelmistoon liittyvissä toimissa ilman tekijäoikeuksien omistajan etukäteistä kirjallista suostumusta.

FreeType Project -LISENSSI

27.1.2006

Copyright 1996–2002, 2006 by David Turner, Robert Wilhelm ja Werner Lemberg


Johdanto

============


FreeType Project -projektia levitetään useissa arkistopaketeissa. Osa niistä voi sisältää FreeType-fonttimoduulin lisäksi erilaisia työkaluja ja työpanoksia, jotka ovat riippuvaisia FreeType Project -projektista tai liittyvät siihen.


Tämä lisenssi koskee kaikkia kyseisissä paketeissa olevia tiedostoja, jotka eivät ole oman, erityisen lisenssinsä alaisia. Lisenssi koskee siten vähintään FreeType-fonttimoduulia, testiohjelmia, dokumentaatiota ja makefile-tiedostoja.


Tätä lisenssiä inspiroivat BSD:n, Artisticin ja IJG:n (Independent JPEG Group) lisenssit, jotka kaikki kannustavat vapaan ohjelmiston sisällyttämiseen ja käyttämiseen sekä kaupallisissa tuotteissa että ilmaisohjelmatuotteissa. Näin ollen sen tärkeimmät seikat ovat seuraavat:


◦ Emme lupaa, että tämä ohjelmisto toimii. Olemme kuitenkin kiinnostuneita saamaan kaikenlaisia ilmoituksia ohjelmavirheistä. (Levitys ”sellaisenaan”.)


◦ Voit käyttää tätä ohjelmistoa haluamallasi tavalla osittain tai täydessä muodossa ilman, että sinun tarvitsee maksaa meille. (”Tekijänoikeusmaksuton” käyttö.)


◦ Et saa uskotella kirjoittaneesi tätä ohjelmistoa. Jos käytät sitä tai sen osia jossakin ohjelmassa, sinun on ilmaistava dokumentaation jossakin kohdassa, että olet käyttänyt FreeType-koodia. (”Tekijätiedot”.)


Sallimme tämän ohjelmiston sisällyttämisen ja kannustamme siihen erityisesti kaupallisissa tuotteissa joko muokkauksin tai ilman niitä. Emme anna mitään takuita FreeType Project -projektille, emmekä ota mitään FreeType Project -projektiin liittyviä vastuita.


Lopuksi, monet ovat kysyneet meiltä suositeltua muotoa tämän lisenssin mukaisen käytön yhteydessä käytettäville tekijä- ja vastuuvapaustiedoille. Kannustamme seuraavan tekstin käyttämiseen:


"""

Osa tästä ohjelmistosta on suojattu tekijänoikeuksin c <vuosi> The FreeType Project (www.freetype.org). Kaikki oikeudet pidätetään.

"""


Korvaa <vuosi> sen FreeType-version arvolla, jota käytät.


Juridiset termit

============


0. Määritelmät

--------------


Koko tässä lisenssissä termit ”paketti”, ”FreeType Project” ja ”FreeType-arkisto” viittaavat joukkoon tiedostoja, joita alun perin levittivät tekijät (David Turner, Robert Wilhelm ja Werner Lemberg) ”FreeType Project” -projektina, olivatpa ne nimettyjä alfa- tai beetaversioksi tai lopulliseksi versioksi.


”Sinä” viittaa lisenssin saajaan tai projektia käyttävään henkilöön. Tässä ”käyttäminen” on yleinen termi, joka sisältää projektin lähdekoodin kääntämisen sekä sen linkittämisen niin, että ”ohjelma” tai ”suoritettava tiedosto” muodostuu. Tätä ohjelmaa kutsutaan ”FreeType-moduulia käyttäväksi ohjelmaksi”.


Tämä lisenssi koskee kaikkia alkuperäisessä FreeType Project -projektissa levitettyjä tiedostoja, mukaan lukien kaikkea lähdekoodia ja dokumentaatiota sekä kaikkia binääritiedostoja, ellei alkuperäisessä arkistossa levitetyssä tiedostossa sen alkuperäisessä, muokkaamattomassa muodossa toisin sanota. Jos et ole varma siitä, kattaako tämä lisenssi jonkin tietyn tiedoston, sinun on otettava meihin yhteyttä ja varmistettava asia.


FreeType Projectin tekijänoikeus: (C) 1996–2000, David Turner, Robert Wilhelm ja Werner Lemberg. Kaikki oikeudet pidätetään lukuun ottamatta edellä määritettyä.


1. Ei takuuta

--------------


FREETYPE PROJECT -PROJEKTI TOIMITETAAN ”SELLAISENAAN” ILMAN MINKÄÄNLAISTA SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA, MUKAAN LUKIEN TAKUUT KAUPALLISTETTAVUUDESTA JA SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. TEKIJÄT TAI TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT FREETYPE PROJECT -PROJEKTIN KÄYTÖSTÄ TAI KÄYTÖN ESTYMISESTÄ.


2. Edelleenlevitys

-----------------


Tämä lisenssi antaa täten maailmanlaajuisen, tekijänoikeusmaksuttoman, pysyvän ja peruuttamattoman oikeuden ja lisenssin käyttää, suorittaa, kääntää, näyttää, kopioida, levittää ja alilisensoida FreeType Project -projektia (sekä lähde- että objektikoodimuodoissa) ja johdettuja teoksia sekä luoda niistä johdettuja teoksia mihin tahansa tarkoitukseen ja valtuuttaa muita käyttämään joitakin tässä myönnetyistä oikeuksista seuraavien ehtojen mukaisesti:


◦ Lähdekoodin edelleenlevityksessä on säilytettävä tämä lisenssitiedosto (FTL.TXT) muokkaamattomana. Kaikki lisäykset alkuperäisiin tiedostoihin, niistä poistamiset tai niihin tehdyt muutokset tulee ilmaista selkeästi mukana toimitetussa dokumentaatiossa. Muokkaamattomien alkuperäisten tiedostojen tekijänoikeushuomautukset on säilytettävä lähdetiedostojen kaikissa kopioissa.


◦ Binäärimuotoisessa edelleenlevityksessä levittämisdokumentaatioon on sisällytettävä vastuuvapauslauseke, joka ilmoittaa ohjelmiston perustuvan osittain FreeType Team -ryhmän teokseen. Suosittelemme myös, että dokumentaatioon sijoitetaan FreeType-verkkosivun URL-osoite, mutta se ei ole pakollista.


Nämä ehdot koskevat kaikkia ohjelmistoja, jotka on johdettu FreeType Project -projektista tai perustuvat siihen, eivät ainoastaan muokkaamattomia tiedostoja. Jos käytät teostamme, meidät on mainittava. Meille ei kuitenkaan tarvitse maksaa mitään maksuja.


3. Mainonta

--------------


FreeTypen tekijät, projektiin osallistujat ja käyttäjä eivät saa käyttää toistensa nimeä kaupalliseen tarkoitukseen, mainontaan tai myynnin edistämiseen ilman erityistä etukäteen saatua kirjallista lupaa.


Ehdotamme, mutta emme edellytä sitä, että käyttäjä käyttää dokumentaatiossaan tai mainosmateriaalissaan yhtä tai useampaa seuraavista termeistä viittaamaan tähän ohjelmistoon: ”FreeType Project -projekti”, ”FreeType-moduuli”, ”FreeType-kirjasto” tai ”FreeType-levitys”.


Sinulta ei vaadita tämän lisenssin hyväksymistä, koska et ole allekirjoittanut sitä. Koska FreeType Project -projekti on tekijänoikeuksin suojattua materiaalia, vain tämä lisenssi tai toinen tekijöiden kanssa solmittu lisenssi myöntää sinulle oikeuden käyttää, levittää ja muokata sitä. Siten käyttämällä, levittämällä tai muokkaamalla FreeType Project -projektia ilmaiset ymmärtäväsi ja hyväksyväsi tämän lisenssin kaikki ehdot.


4. Yhteystiedot

-----------


FreeTypeen liittyy kaksi postituslistaa:


◦ freetype@nongnu.org


Käsittelee FreeTypen yleiskäyttöä ja sovelluksia, tulevaisuutta, kirjastoon toivottuja lisäyksiä ja levitystä.


Jos haluat saada tukea, sinun tulee aloittaa tästä listasta, jos dokumentaatiosta ei ole löytynyt aiheeseen liittyvä apua.


◦ freetype-devel@nongnu.org


Käsittelee muun muassa ohjelmavirheitä, moduulin sisäisiä kohteita, suunnitteluongelmia, tiettyjä lisenssejä ja sovittamista.


Kotisivumme on osoitteessa

http://www.freetype.org.

--- tiedoston FTL.TXT loppu ---

libjpeg

Tämä ohjelmisto perustuu osittain Independent JPEG Groupin työhön.

libcurl

TEKIJÄNOIKEUS- JA LUPAILMOITUS

Copyright (c) 1996–2011, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>.

Kaikki oikeudet pidätetään.


Täten myönnetään lupa tämän ohjelmiston käyttöön, kopiointiin, muokkaamiseen ja jakelemiseen mihin tahansa tarkoitukseen maksullisena tai maksuttomana edellyttäen, että kaikki kappaleet sisältävät edellä esitetyn tekijänoikeusilmoituksen ja tämän lupailmoituksen.


OHJELMISTO TOIMITETAAN ”SELLAISENAAN” ILMAAN MITÄÄN SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA MUKAAN LUKIEN RAJOITTAMATTA TAKUUTA KAUPALLISTETTAVUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. TEKIJÄT TAI TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN TODELLISISTA TAI TEOREETTISEN VASTUUSEEN, KUTEN SOPIMUSRIKKOMUKSEEN, OIKEUDENLOUKKAUKSEEN TAI MUUHUN OIKEUSPERUSTEESEEN, PERUSTUVISTA VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT TÄSTÄ OHJELMISTOSTA TAI LIITTYVÄT SEN KÄYTTÖÖN.


Tätä ilmoitusta lukuun ottamatta tekijänoikeuksien omistajan nimeä ei saa käyttää mainostamisessa, muussa tämän ohjelmiston myynnin tai käytön edistämisessä tai muissa ohjelmistoon liittyvissä toimissa ilman tekijäoikeuksien omistajan etukäteistä kirjallista suostumusta.

libpng


Tämä libpng:n ilmoituksen kopio on julkaistu mukavuussyistä. Jos tämän kopion ja libpng-jakeluun kuuluvan png.h-tiedoston ilmoitusten välillä on ristiriitoja, määräävänä on pidettävä jälkimmäistä.


TEKIJÄNOIKEUKSIA KOSKEVA HUOMAUTUS, VASTUUVAPAUSLAUSEKE ja KÄYTTÖOIKEUS:


Jos muokkaat libpng-versiota, voit lisätä lisähuomautuksia tämän lauseen perään.


Tämä koodi julkaistaan libpng-lisenssin mukaisesti.


libpng-versiot 1.2.6 (15.8.2004) - 1.2.35 (14.2.2009) Copyright (c) 2004, 2006–2008 Glenn Randers-Pehrson. Jakelu libpng-1.2.5-version vastuuvapauslausekkeen ja käyttöoikeuksien mukaisesti. Myötävaikuttaneiden tekijöiden luetteloon on lisäksi lisätty seuraava henkilö:


Cosmin Truta


libpng-versiot 1.0.7 (1.7.2000) - 1.2.5 (3.10.2002) Copyright (c) 2000-2002 Glenn Randers-Pehrson. Jakelu libpng-1.0.6-version vastuuvapauslausekkeen ja käyttöoikeuksien mukaisesti. Myötävaikuttaneiden tekijöiden luetteloon on lisäksi lisätty seuraavat henkilöt:


Simon-Pierre Cadieux


Eric S. Raymond


Gilles Vollant


Lisäksi vastuuvapauslausekkeeseen on lisätty seuraavaa:


Mitään takuita ei myönnetä kirjaston käyttökokemuksessa aiheutuvien häiriöiden tai rikkomusten varalta. Emme takaa, että toimenpiteemme tai kirjasto vastaavat mihinkään nimenomaisiin käyttötarkoituksiin tai tarpeisiin. Tämä kirjasto toimitetaan sellaisenaan kaikkine vikoineen, eikä laadusta, suorituskyvystä, täsmällisyydestä sekä toimivuudesta esitetä mitään takeita käyttäjälle.


libpng-versiot 0.97 (tammikuu 1998) - 1.0.6 (20.3.2000) Copyright (c) 1998, 1999 Glenn Randers-Pehrson. Jakelu libpng-0.96-version vastuuvapauslausekkeen ja käyttöoikeuksien mukaisesti. Myötävaikuttaneiden tekijöiden luetteloon on lisäksi lisätty seuraavat henkilöt:


Tom Lane


Glenn Randers-Pehrson


Willem van Schaik


libpng-versiot 0.89 (kesäkuu 1996) - 0.96 (toukokuu 1997) Copyright (c) 1996, 1997 Andreas Dilger. Jakelu libpng-0.88-version vastuuvapauslausekkeen ja käyttöoikeuksien mukaisesti. Myötävaikuttaneiden tekijöiden luetteloon on lisäksi lisätty seuraavat henkilöt:


John Bowler


Kevin Bracey


Sam Bushell


Magnus Holmgren


Greg Roelofs


Tom Tanner


libpng-versiot 0.5 (toukokuu 1995) - 0.88 (tammikuu 1996) Copyright (c) 1995, 1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.


Seuraavat henkilöt on luokiteltu ”myötävaikuttaneiksi tekijöiksi” näiden tekijänoikeuksien ja käyttöoikeuksien määrittämistarkoituksissa:


Andreas Dilger


Dave Martindale


Guy Eric Schalnat


Paul Schmidt


Tim Wegner


PNG -viitekirjasto toimitetaan ”SELLAISENAAN”. Myötävaikuttaneet tekijät ja Group 42, Inc. eivät ota vastuuta mistään nimenomaisista tai oletetuista takuista mukaan lukien rajoituksetta takuut myyntikelpoisuudesta ja soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Myötävaikuttaneet tekijät ja Group 42, Inc. eivät ole missään vastuussa suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä, esimerkillisistä tai välillisistä vahingoista, joita saattaa aiheutua PNG-viitekirjaston käytöstä, vaikka tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta olisi ilmoitettu.


Käyttäjälle myönnetään täten oikeus käyttää, kopioida, muokata ja jakaa tätä lähdekoodia tai sen osia mihin tahansa tarkoitukseen veloituksetta seuraavien rajoitusten alaisesti:


1. Tämän lähdekoodin alkuperää ei saa vääristää.


2. Muutetut versiot on merkittävä selvästi, eikä niitä saa esittää vääristellysti alkuperäisenä lähteenä.


3. Tätä tekijänoikeuksia koskevaa huomautusta ei saa poistaa eikä muuttaa mistään lähteestä eikä jakelulähteestä.


Myötävaikuttaneet tekijät ja Group 42, Inc. sallivat erikseen tämän lähdekoodin käytön veloituksetta ja kannustavat sen käyttöä komponenttina, joka tukee PNG-tiedostomuotoa kaupallisissa tuotteissa. Jos käytät tätä lähdekoodia tuotteessa, koodia ei ole pakko mainita, mutta se olisi suositeltavaa.


Saatavilla on ”png_get_copyright”-toiminto, jota voi käyttää kätevästi tietoruuduissa ja vastaavissa:


printf("%s",png_get_copyright(NULL));


Lisäksi mukana toimitetaan PNG-logo (luonnollisesti PNG-muodossa) tiedostoissa ”pngbar.png” ja ”pngbar.jpg” (88x31) sekä ”pngnow.png” (98x31).


Libpng on OSI Certified Open Source -ohjelmisto. OSI Certified Open Source on Open Source Initiativen sertifiointimerkki.


Glenn Randers-Pehrson


glennrp osoitteessa users.sourceforge.net


14.2.2009

OpenSSL


OPENSSL-PROJEKTISSA KEHITETTY OHJELMISTO, JOKA ON TARKOITETTU KÄYTETTÄVÄKSI OPENSSL-TYÖKALUSARJASSA


LISENSSIONGELMAT

============


OpenSSL-työkalusarjaan sovelletaan kahta lisenssiä: OpenSSL-lisenssin ja alkuperäisen SSLeay-lisenssin ehtoja.


Lisenssien tekstit on esitetty alla. Molemmat lisenssit ovat BSD-tyyppisiä avoimen lähdekoodin lisenssejä. Jos sinulla on OpenSSL:ään liittyviä lisenssiongelmia, ota yhteyttä kirjoittamalla osoitteeseen openssl-core@openssl.org.


OpenSSL-lisenssi

---------------

Copyright (c) 1998–2011 The OpenSSL Project. Kaikki oikeudet pidätetään.


Uudelleenjakelu ja käyttö lähde- ja binäärimuodossa muuttamattomana tai muutettuna on sallittua sillä edellytyksellä, että seuraavat ehdot täyttyvät:


1. Lähdekoodin uudelleenjakelun yhteydessä on mainittava edellä oleva tekijänoikeusilmoitus, nämä ehdot ja seuraava vastuuvapauslauseke.


2. Binäärikoodin uudelleenjakelun yhteydessä edellä oleva tekijänoikeusilmoitus, nämä ehdot ja seuraava vastuuvapauslauseke on liitettävä jakelun mukana toimitettavaan dokumentaatioon ja/tai muihin materiaaleihin.


3. Kaikessa markkinointimateriaalissa, jossa mainitaan tämän ohjelmiston ominaisuudet tai käyttö, on oltava seuraava ilmoitus:


”Tämä tuote sisältää OpenSSL-projektissa kehitetyn ohjelmiston, joka on tarkoitettu käytettäväksi OpenSSL-työkalusarjassa. (http://www.openssl.org/)”


4. Nimiä ”OpenSSL-työkalusarja” ja ”OpenSSL-projekti” ei saa käyttää tästä ohjelmistosta johdettujen tuotteiden mainostamiseen ilman erillistä kirjallista lupaa. Pyydä kirjallista lupaa osoitteesta openssl-core@openssl.org.


5. Tästä ohjelmistosta johdettuja tuotteita ei saa kutsua nimellä ”OpenSSL” eikä nimeä ”OpenSSL” saa liittää osaksi niiden nimeä ilman OpenSSL-projektilta erikseen saatua kirjallista lupaa.


6. Kaikenmuotoisten uudelleen jaettujen versioiden on sisällettävä seuraava ilmoitus:

”Tämä tuote sisältää OpenSSL-projektissa kehitetyn ohjelmiston, joka on tarkoitettu käytettäväksi OpenSSL-työkalusarjassa. (http://www.openssl.org/)”


OpenSSL-PROJEKTI TOIMITTAA OHJELMISTON ”SELLAISENAAN” JA SANOUTUU IRTI KAIKISTA NIMENOMAISISTA TAI OLETETUISTA TAKUISTA MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA OLETETUT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA JA SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. OpenSSL-PROJEKTI JA SEN MYÖTÄVAIKUTTAJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, VÄLILLISISTÄ, ERITYISISTÄ, ESIMERKILLISISTÄ TAI SATUNNAISISTA VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA KORVAAVIEN TAVAROIDEN TAI PALVELUIDEN HANKINTA, KÄYTÖN, TIETOJEN TAI VOITTOJEN MENETYS JA LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN) AIHEUTUMISTAVASTA RIIPPUMATTA EIVÄTKÄ OLE SOPIMUKSENALAISESTIKAAN TEOREETTISESTI VASTUUSSA TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ AIHEUTUVASTA ANKARASTA VASTUUSTA TAI OIKEUDENLOUKKAUKSESTA (MUKAAN LUKIEN HUOLIMATTOMUUS JA MUUT SYYT), VAIKKA TÄLLAISEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA OLISI ILMOITETTU.


Tämä tuote sisältää cryptographic-ohjelmiston, jonka on kirjoittanut Eric Young (eay@cryptsoft.com). Tämä tuote sisältää ohjelmiston, jonka on kirjoittanut Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Alkuperäinen SSLeay-lisenssi

-----------------------

Copyright (C) 1995–1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)

Kaikki oikeudet pidätetään.


Tämä paketti on Eric Youngin (eay@cryptsoft.com) kirjoittama SSL-toteutus.


Toteutus kirjoitettiin Netscapes SSL -yhdenmukaisuuden laatimiseksi.


Tätä kirjastoa voi käyttää maksutta kaupalliseen ja muuhun kuin kaupalliseen käyttöön, kunhan seuraavia ehtoja noudatetaan. Seuraavat ehdot koskevat kaikkea tässä jakeluversiossa olevaa koodia (esimerkiksi RC4, RSA, lhash, DES ja niin edelleen), ei pelkästään SSL-koodia. Tämän jakeluversion mukana toimitettavaa SSL-dokumentaatiota koskevat samat tekijänoikeusehdot sillä erotuksella, että oikeudet omistaa Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).


Tekijänoikeudet omistaa Eric Young, eikä koodissa olevia tekijänoikeuksia koskevia huomautuksia saa poistaa.


Jos tätä pakettia käytetään tuotteessa, Eric Young on merkittävä käytetyn kirjaston osien tekijäksi.


Tämän voi ilmaista ohjelman käynnistyksen yhteydessä näytettävänä tekstinä tai osana paketin mukana toimitettavaa dokumentaatiota (online tai painettu).


Uudelleenjakelu ja käyttö lähde- ja binäärimuodossa muuttamattomana tai muutettuna on sallittua sillä edellytyksellä, että seuraavat ehdot täyttyvät:


1. Lähdekoodin uudelleenjakelun yhteydessä on mainittava tekijänoikeusilmoitus, nämä ehdot ja seuraava vastuuvapauslauseke.


2. Binäärikoodin uudelleenjakelun yhteydessä edellä oleva tekijänoikeusilmoitus, nämä ehdot ja seuraava vastuuvapauslauseke on liitettävä jakelun mukana toimitettavaan dokumentaatioon ja/tai muihin materiaaleihin.


3. Kaikessa markkinointimateriaalissa, jossa mainitaan tämän ohjelmiston ominaisuudet tai käyttö, on oltava seuraava ilmoitus:


”Tämä tuote sisältää cryptographic-ohjelmiston, jonka on kirjoittanut Eric Young (eay@cryptsoft.com).” Sanan ”cryptographic” voi jättää pois, jos kirjastosta käytettävät ominaisuudet eivät liity cryptographic-ominaisuuksiin :-).


4. Jos lisäät Windows-koodia (tai sen johdannaista) sovellushakemistosta (sovelluskoodia), seuraava ilmoitus on lisättävä mukaan sovellukseen: ”Tämä tuote sisältää ohjelmiston, jonka on kirjoittanut Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).”


ERIC YOUNG TOIMITTAA OHJELMISTON ”SELLAISENAAN” JA SANOUTUU IRTI KAIKISTA NIMENOMAISISTA TAI OLETETUISTA TAKUISTA MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA OLETETUT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA JA SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. TEKIJÄ JA MUUT MYÖTÄVAIKUTTAJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, VÄLILLISISTÄ, ERITYISISTÄ, ESIMERKILLISISTÄ TAI SATUNNAISISTA VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA KORVAAVIEN TAVAROIDEN TAI PALVELUIDEN HANKINTA, KÄYTÖN, TIETOJEN TAI VOITTOJEN MENETYS JA LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN) AIHEUTUMISTAVASTA RIIPPUMATTA EIVÄTKÄ OLE SOPIMUKSENALAISESTIKAAN TEOREETTISESTI VASTUUSSA TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ AIHEUTUVASTA ANKARASTA VASTUUSTA TAI OIKEUDENLOUKKAUKSESTA (MUKAAN LUKIEN HUOLIMATTOMUUS JA MUUT SYYT), VAIKKA TÄLLAISEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA OLISI ILMOITETTU.


Minkään tämän koodin julkisesti saatavilla olevan version tai johdannaisen käyttöoikeus- tai jakeluehtoja ei voi muuttaa. Toisin sanoen tätä koodia ei voi kopioida ja asettaa jonkin toisen jakeluversion käyttöoikeuksien alaiseksi [julkinen GNU-käyttöoikeus mukaan lukien].

Apache-lisenssi

============

* Tässä xerces-c-tuotteessa Apache-lisenssillä käytettyjen ohjelmistojen luettelo

Version 2.0, tammikuu 2004


http://www.apache.org/licenses/


KÄYTTÖÄ, TOISINTAMISTA JA JAKELUA KOSKEVAT EHDOT


1. Määritelmät.


”Lisenssillä” tarkoitetaan tämän asiakirjan osissa 1–9 määriteltyä käyttöä, toisintamista ja jakelua koskevia ehtoja.


”Lisenssin myöntäjä” tarkoittaa tekijänoikeuden omistajaa tai tekijänoikeuden omistajan valtuuttamaa Lisenssin myöntäjää.


”Oikeushenkilö” tarkoittaa toimintayksikön sekä kaikkien sitä hallitsevien, sen hallitsemien ja sen kanssa saman hallintovallan alla olevien yksikköjen yhdistelmää. Tässä määritelmässä ”hallinnalla” tarkoitetaan (i) suoraa tai välillistä oikeutta johtaa kyseessä olevaa yksikköä joko sopimuksen perusteella tai muulla tavoin, (ii) vähintään 50 prosentin (50 %) osakeomistusta tai (iii) tällaisen yksikön todellista omistajuutta.


Sanalla “Sinä" tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai Oikeushenkilöä, joka käyttää tämän Lisenssin myöntämiä oikeuksia.


”Lähde” tarkoittaa ensisijaista lähdemuotoa, johon muutokset tehdään, mukaan lukien rajoittamatta ohjelmiston lähdekoodi, dokumentaatio sekä kokoonpanon määritystiedostot.


”Objekti” tarkoittaa muotoja, jotka syntyvät Lähteen mekaanisen muuntamisen tai kääntämisen tuloksena, mukaan lukien rajoittamatta käännetty objektikoodi, luotu dokumentaatio sekä muunnokset muihin mediatyyppeihin.


”Teos” tarkoittaa luontityön tulosta, jonka muoto voi olla Lähde tai Objekti ja joka annetaan käyttöön Lisenssin mukaisesti teoksessa tai sen mukana toimitetussa tekijänoikeusilmoituksessa ilmaistulla tavalla (esimerkki on jäljempänä olevassa liitteessä).


”Johdetut teokset” tarkoittavat teosta, jonka muoto voi olla Lähde tai Objekti, joka perustuu Teokseen (tai on johdettu siitä) ja jonka kanssa uudet versiot, huomautukset, parannukset vai muut muutokset muodostavat yhdessä alkuperäisen teoksen. Tämä Lisenssi edellyttää, että Johdetut teokset eivät sisällä teoksia, jotka ovat erillään tai vain linkitettyjä (tai nimen perusteella sidottuja) Teoksen tai sen pohjalta Johdettujen teosten liittymiin.


”Tuotettu sisältö” tarkoittaa kaikkia luontityön tuloksia, mukaan lukien Teoksen alkuperäinen versio sekä kaikki siihen tehdyt muutokset ja lisäykset ja sen pohjalta Johdetut teokset, jotka tekijänoikeuden omistaja tai hänen puolestaan toimimaan valtuutettu henkilö tai Oikeushenkilö on tarkoituksella toimittanut Lisenssin myöntäjälle liitettäväksi Teokseen. Tässä määritelmässä sanalla ”toimittaa” tarkoitetaan mitä tahansa sähköistä, sanallista tai kirjallista viestintää, joka on osoitettu Lisenssin myöntäjälle tai tämän edustajille, mukaan lukien rajoittamatta viestinnän sellaisten sähköisten postituslistojen, lähdekoodin hallintajärjestelmien ja seurantajärjestelmien kautta, joita Lisenssin myöntäjä tai hänen edustajansa hallinnoi ja joiden tarkoituksena on Teoksesta keskusteleminen ja sen parantaminen, mutta poissulkien viestinnän, jonka tekijänoikeuden omistaja on selvästi merkinnyt tai muuten kirjallisesti ilmaissut olevan muuta kuin Tuotettua sisältöä.


”Sisällöntuottaja” tarkoittaa Lisenssin myöntäjää sekä kaikkia luonnollisia henkilöitä tai Oikeushenkilöitä, joiden puolesta Lisenssin myöntäjä on vastaanottanut Tuotetun sisällön ja liittänyt sen Teokseen.


2. Tekijänoikeuslisenssin myöntäminen.


Tämän Lisenssin ehtojen mukaisesti jokainen Sisällöntuottaja myöntää Sinulle pysyvän, maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, maksuttoman, tekijänoikeusvapaan ja peruuttamattoman tekijänoikeuslisenssin Teoksen ja Johdettujen teosten, joiden muotona on Lähde tai Objekti, toisintamiseen, käyttämiseen Johdettujen teosten pohjana, julkiseen näyttämiseen, julkiseen esittämiseen, alilisensointiin ja jakeluun.


3. Patenttilisenssin myöntäminen.


Tämän Lisenssin ehtojen mukaisesti jokainen Sisällöntuottaja myöntää Sinulle pysyvän, maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, maksuttoman, tekijänoikeusvapaan ja peruuttamattoman (tässä osiossa kuvatut poikkeukset pois lukien) patenttilisenssin Teoksen valmistamiseen, valmistuttamiseen, käyttöön, myyntiin tarjoamiseen, myyntiin, tuontiin ja siirtoon muulla tavalla. Tällainen patenttilisenssi koskee vain niitä patenttivaatimuksia, joihin Sisällöntuottajalla on lisenssinmyöntöoikeus ja joita on välttämätöntä käyttää Tuotetussa sisällössä tai Tuotetun sisällön ja sen Teoksen yhdistelmässä, johon Tuotettu sisältö on toimitettu. Jos aloitat patenttioikeudenkäynnin jotakin yksikköä vastaan (oikeusjutun vastakanteet mukaan lukien) väittäen, että Teos tai siihen liitetty Tuotettu sisältö muodostaa suoran tai myötävaikuttavan patenttirikkomuksen, kaikki Sinulle tämän Lisenssin myötä myönnetyt patenttilisenssit kyseiseen Teokseen kumoutuvat oikeusriidan aloituspäivämääränä.


4. Edelleenjakelu.


Voit toisintaa ja jaella Teoksen tai sen pohjalta Johdettujen teosten kopioita, joiden muotona on Lähde tai Objekti, missä tahansa tietovälineessä muokattuna tai muokkaamattomana sillä edellytyksellä, että seuraavat ehdot täyttyvät:


(a) Jokaiselle Teoksen tai Johdetun teoksen vastaanottajalle on annettava kopio tästä Lisenssistä.


(b) Jokaiseen muokattuun tiedostoon on liitettävä selkeä ilmoitus siitä, että olet muuttanut tiedostoa.


(c) Sinun on säilytettävä Lähde-muodossa kaikki jakamasi Johdetut teokset, kaikki tekijänoikeus-, patentti-, tavaramerkki- ja tekijäilmoitukset, jotka ovat Teoksen Lähde-muodossa, lukuun ottamatta ilmoituksia, jotka eivät liity mihinkään Johdettujen teosten osaan.


(d) Jos jaeltava Teos sisältää ”NOTICE” (”Ilmoitus”) -nimisen tekstitiedoston, kaikkien jaeltavien Johdettujen teosten täytyy sisältää luettavassa muodossa oleva kopio tällaisen NOTICE-tiedoston sisältämistä tekijänilmoituksista, lukuun ottamatta ilmoituksia, jotka eivät liity mihinkään Johdettujen teosten osaan, vähintään yhdessä seuraavista paikoista: Johdettujen teosten mukana toimitettavassa NOTICE-tekstitiedostossa, Johdettujen teosten mukana toimitetussa Lähteessä tai dokumentaatiossa tai Johdettujen teosten tuottamassa näytössä, jos kolmannen osapuolen ilmoitukset normaalisti näkyvät siinä. NOTICE-tiedoston sisältö on tarkoitettu vain tiedoksi, eikä se vaikuta Lisenssin sisältöön. Voit lisätä jakelemiisi Johdettuihin teoksiin omia tekijäilmoituksia Teoksen NOTICE-tekstitiedoston lisäksi tai sen liitteenä edellyttäen, ettei tällaisten lisätekijäilmoitusten voi tulkita muokkaavan Lisenssiä.


Voit lisätä muokkauksiisi oman tekijänoikeusilmoituksesi ja antaa tekemiesi muokkausten tai koko Johdetun teoksen käyttöön, toisintamiseen tai jakeluun liittyviä lisenssiehtoja edellyttäen, että Teoksen käyttö, toisintaminen ja jakelu muuten noudattaa tässä Lisenssissä esitettyjä ehtoja.


5. Tuotetun sisällön toimittaminen.


Ellet nimenomaisesti toisin ilmoita, tämän Lisenssin ehdot ilman mitään lisäehtoja koskevat kaikkea Tuotettua sisältöä, jonka tarkoituksellisesti toimitat Lisenssin myöntäjälle Teokseen sisällyttämistä varten. Edellä esitetystä riippumatta mikään tässä esitetty ei ohita eikä muuta minkään Lisenssin myöntäjän kanssa solmimasi erillisen tällaista Tuotettua sisältöä koskevan lisenssisopimuksen ehtoja.


6. Tavaramerkit.


Tämä lisenssi ei myönnä oikeutta käyttää Lisenssin myöntäjän kauppanimiä, tavaramerkkejä, palvelumerkkejä tai tuotenimiä muuten kuin kohtuullisella ja tavanmukaisella tavalla kuvattaessa Teoksen alkuperää ja toisinnettaessa NOTICE-tiedoston sisältöä.


7. Vastuunvapautuslauseke.


Ellei voimassa oleva laki toisin määrää tai kirjallisesti toisin ole sovittu, Lisenssin myöntäjä toimittaa Teoksen (ja kukin Sisällöntuottaja toimittaa Tuotetun sisällön) ”SELLAISENAAN”, ILMAN MINKÄÄNLAISIA TAKUITA, mukaan lukien rajoittamatta OLETETUT TAKUUT TUOTTEEN KAUPALLISTETTAVUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN, OMISTUSOIKEUDESTA TAI OMISTUSOIKEUDEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. Olet yksin vastuussa Teoksen käytön tai edelleenjakelun sopivuuden määrittämisestä ja vastaat Lisenssin myöntämien oikeuksien käyttämiseen liittyvistä riskeistä.


8. Vastuunrajoitus.


Ellei voimassa oleva laki (esimerkiksi tahallisuutta tai törkeää huolimattomuutta koskeva laki) toisin määrää tai kirjallisesti toisin ole sovittu, yksikään Sisällöntuottaja ei missään tapauksessa vastaa mistään millä tahansa tavalla aiheutuneista tai teoreettiseen vastuuseen, kuten oikeudenloukkaukseen (mukaan lukien huolimattomuus), sopimusrikkomukseen tai muuhun oikeusperusteeseen perustuvista suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä, esimerkinomaisista tai välillisistä vahingoista (mukaan lukien rajoittamatta goodwill-arvon menettäminen, työn keskeytyminen, tietokoneen viat tai toimintahäiriöt tai kaupalliset vahingot tai menetykset), jotka aiheutuvat tästä Lisenssistä, Teoksen käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää Teosta, vaikka Sisällöntuottajalle olisi tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta ilmoitettu.


9. Takuun tai lisävastuun hyväksyminen.


Kun edelleenjaat Teosta tai sen pohjalta Johdettuja teoksia, voit tarjota maksutta tai maksua vastaan tämän Lisenssin ehdot täyttäviä tukipalveluja, takuun, vahingonkorvausvelvollisuuden tai muita vastuuvelvollisuuksia ja/tai oikeuksia. Hyväksyessäsi tällaiset velvollisuudet voit kuitenkin toimia vain omasta puolestasi ja omalla vastuullasi, et kenenkään muun Sisällöntuottajan puolesta, ja vain, jos sitoudut korvaamaan kunkin Sisällöntuottajan vahingot, jotka hänelle tällaisen Sinun hyväksymäsi takuun tai lisävastuun vuoksi aiheutuvat, sekä puolustamaan ja suojelemaan Sisällöntuottajia heihin tällaisen takuun tai lisävastuun vuoksi kohdistettuja vaatimuksia vastaan.


MÄÄRÄYSTEN JA EHTOJEN LOPPU


LIITE: Apache-lisenssin käyttäminen teoksessa.


Voit käyttää Apache-lisenssiä teoksessa liittämällä teokseen seuraavan ilmoituksen, jossa hakasulkeissa ([]) olevat kentät on korvattu omilla tunnistetiedoillasi. (Älä sisällytä sulkeita.) Teksti tulee sisällyttää tiedostomuodon soveltuvaan kommenttisyntaksiin. Suosittelemme myös, että sisällytät tiedoston tai luokan nimen ja käyttötarkoituksen kuvauksen samalle ”tulostetulle sivulle” kuin tekijänoikeusilmoituksen, jotta ne on helpompi tunnistaa kolmannen osapuolen arkistoissa.


Copyright [vvvv] [tekijänoikeuksien omistajan nimi]


Lisensoitu Apache-lisenssin version 2.0


(”Lisenssi”) mukaisesti. Tätä tiedostoa saa käyttää vain Lisenssin mukaisesti.


Lisenssi on osoitteessa


http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.


Ellei soveltuva laki toisin määrää tai kirjallisesti toisin ole sovittu, Lisenssin mukaisesti jaeltu ohjelmisto jaellaan ”SELLAISENAAN” ILMAN MITÄÄN suoria tai epäsuoria TAKUITA. Tietoja Lisenssin lupien ja rajoitusten erityisestä kielenkäytöstä on Lisenssissä.

zlib

zlib.h – yleisen zlib-pakkauskirjaston liittymä, versio 1.2.3, 18.7.2005

Copyright (C) 1995–2005 Jean-loup Gailly ja Mark Adler


Tämä ohjelmisto toimitetaan ”sellaisenaan” ilman suoria tai epäsuoria takuita. Tekijät eivät missään olosuhteissa vastaa tämän ohjelmiston käytöstä aiheutuvista vahingoista.


Jokaiselle myönnetään oikeus käyttää tätä ohjelmistoa mihin tahansa tarkoitukseen kaupalliset sovellukset mukaan lukien ja muuttaa sitä sekä edelleenjaella sitä vapaasti edellyttäen, että seuraavat ehdot täyttyvät:


1. Tämän ohjelmiston alkuperästä ei saa antaa virheellisiä tietoja. Et saa väittää kirjoittaneesi alkuperäisen ohjelmiston. Jos käytät tätä ohjelmistoa tuotteessa, tunnustusta tuotteen dokumentaatiossa arvostetaan, mutta se ei ole välttämätön.


2. Muutetut lähdeversiot täytyy selvästi merkitä muutetuiksi, eikä saa antaa sellaista kuvaa, että ne olisivat alkuperäistä ohjelmistoa.


3. Tätä ilmoitusta ei saa poistaa eikä muuttaa mistään lähteen jakelusta.


Boost-ohjelmistolisenssi, versio 1.0 – 17.8.2003


Täten myönnetään lupa tämän ohjelmiston ja siihen liittyvän tämän lisenssin kattavan dokumentaation (Ohjelmisto) hankkijalle käyttää, toisintaa, näyttää, jaella, suorittaa ja siirtää Ohjelmistoa maksutta sekä valmistaa johdettuja teoksia Ohjelmistosta sekä sallia niiden kolmansien osapuolien, joille Ohjelmisto on toimitettu, tehdä tällaisia toimia edellyttäen, että seuraavat ehdot täyttyvät:


Ohjelmistossa olevat tekijänoikeusilmoitukset ja tämä koko lauseke edellä oleva lisenssinmyöntölauseke, tämä rajoitus ja seuraava vastuunvapautuslauseke mukana lukien täytyy sisällyttää kaikkiin Ohjelmiston tai sen osien kopioihin sekä kaikkiin Ohjelmistosta johdettuihin teoksiin, elleivät tällaiset kopiot tai johdetut teokset ole yksinomaan lähdekieliprosessorin tuottaman, koneen suoritettavissa olevan objektikoodin muodossa.


OHJELMISTO TOIMITETAAN ”SELLAISENAAN” ILMAAN MITÄÄN SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA MUKAAN LUKIEN RAJOITTAMATTA TAKUUTA KAUPALLISTETTAVUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN, OMISTUSOIKEUDESTA TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. OMISTUSOIKEUDEN OMISTAJAT TAI OHJELMISTON JAKELIJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN TODELLISISTA TAI TEOREETTISEN VASTUUSEEN, KUTEN SOPIMUSRIKKOMUKSEEN, ANKARAAN VASTUUSEEN TAI MUUHUN OIKEUSPERUSTEESEEN, PERUSTUVISTA VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT TÄSTÄ OHJELMISTOSTA TAI LIITTYVÄT SEN KÄYTTÖÖN.

ConvertUTF

==============================================================================

LLVM-julkaisulisenssi

==============================================================================

Illinoisin yliopisto / NCSA


Avoimen lähdekoodin lisenssi


Copyright (c) 2007–2013 Illinoisin yliopisto Urbana-Champaignissa.


Kaikki oikeudet pidätetään.


Kehittänyt:

LLVM-ryhmä


Illinoisin yliopisto Urbana-Champaignissa


http://llvm.org


Täten myönnetään lupa tämän ohjelmiston ja sen dokumentaatiotiedostojen (”Ohjelmisto”) hankkijalle käyttää Ohjelmistoa maksutta ilman rajoituksia, mukaan lukien oikeus käyttää, kopioida, muokata, yhdistää, julkaista, jaella, alilisensoida ja/tai myydä Ohjelmiston kopioita, niihin kuitenkaan rajoittumatta, sekä sallia niiden henkilöiden, joille Ohjelmisto on toimitettu, tehdä tällaisia toimia edellyttäen, että seuraavat ehdot täyttyvät:


* Lähdekoodin uudelleenjakelun yhteydessä on mainittava edellä oleva tekijänoikeusilmoitus, nämä ehdot ja seuraavat vastuuvapauslausekkeet.


* Binäärikoodin edelleenjakelun yhteydessä edellä oleva tekijänoikeusilmoitus, nämä ehdot ja seuraavat vastuuvapauslausekkeet on liitettävä jakelun mukana toimitettavaan dokumentaatioon ja/tai muihin materiaaleihin.


* LLVM-ryhmän nimeä, Urbana-Champaignissa toimivan Illinoisin yliopiston nimeä tai sen sisällöntuottajien nimiä ei saa käyttää tämän Ohjelmiston pohjalta johdettujen tuotteiden markkinoinnissa ilman ennalta myönnettyä kirjallista lupaa.


OHJELMISTO TOIMITETAAN ”SELLAISENAAN” ILMAAN MITÄÄN SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA MUKAAN LUKIEN RAJOITTAMATTA TAKUUTA KAUPALLISTETTAVUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. SISÄLLÖNTUOTTAJAT TAI TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN TODELLISISTA TAI TEOREETTISEN VASTUUSEEN, KUTEN SOPIMUSRIKKOMUKSEEN, OIKEUDENLOUKKAUKSEEN TAI MUUHUN OIKEUSPERUSTEESEEN, PERUSTUVISTA VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT TÄSTÄ OHJELMISTOSTA TAI LIITTYVÄT SEN KÄYTTÖÖN.


==============================================================================


LLVM-ohjelmisto sisältää kolmansien osapuolten kirjoittamaa koodia. Tällaisella ohjelmistolla on oma yksittäinen LICENSE.TXT-tiedostonsa hakemistossa, jossa se sijaitsee.


Tässä tiedostossa kuvataan kyseiseen koodiin sovellettavat tekijänoikeudet, käyttöoikeudet ja rajoitukset.


Illinoisin yliopiston avoimen lähdekoodin lisenssin takuun vastuuvapauslauseke koskee kaikkia LLVM-jakeluun kuuluvia koodeja, ja mitkään muissa lisensseissä olevat seikat eivät anna sinulle lupaa käyttää LLVM-ryhmän tai Illinoisin yliopiston nimeä tämän Ohjelmiston pohjalta johdettujen tuotteiden markkinoinnissa.

http_parser.c


http_parser.c perustuu NGINXin src/http/ngx_http_parse.c:hen, copyright Igor Sysojev.


Muut muutokset on lisensoitu NGINXin ehdoilla, copyright Joyent, Inc. ja muut Noden sisällöntuottajat. Kaikki oikeudet pidätetään.


Täten myönnetään lupa tämän ohjelmiston ja sen dokumentaatiotiedostojen (”Ohjelmisto”) hankkijalle käyttää Ohjelmistoa maksutta ilman rajoituksia, mukaan lukien oikeus käyttää, kopioida, muokata, yhdistää, julkaista, jaella, alilisensoida ja/tai myydä Ohjelmiston kopioita, niihin kuitenkaan rajoittumatta, sekä sallia niiden henkilöiden, joille Ohjelmisto on toimitettu, tehdä tällaisia toimia edellyttäen, että seuraavat ehdot täyttyvät:


Edellä oleva tekijänoikeusilmoitus ja tämä lupailmoitus tulee sisällyttää kaikkiin Ohjelmiston kappaleisiin tai niiden merkittäviin osiin.


OHJELMISTO TOIMITETAAN ”SELLAISENAAN” ILMAAN MITÄÄN SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA MUKAAN LUKIEN RAJOITTAMATTA TAKUUTA KAUPALLISTETTAVUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. TEKIJÄT TAI TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN TODELLISISTA TAI TEOREETTISEN VASTUUSEEN, KUTEN SOPIMUSRIKKOMUKSEEN, OIKEUDENLOUKKAUKSEEN TAI MUUHUN OIKEUSPERUSTEESEEN, PERUSTUVISTA VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT TÄSTÄ OHJELMISTOSTA TAI LIITTYVÄT SEN KÄYTTÖÖN.

jscre


-----------------------------------------------------------------------------

Seuraava käyttöoikeusteksti on lainattu tiedoston ASCIICType.h ylätunnisteesta, ja se koskee vain kyseistä tiedostoa.

-----------------------------------------------------------------------------


Copyright (C) 2007, 2008 Apple Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.


Uudelleenjakelu ja käyttö lähde- ja binäärimuodossa muuttamattomana tai muutettuna on sallittua sillä edellytyksellä, että seuraavat ehdot täyttyvät:


1. Lähdekoodin uudelleenjakelun yhteydessä on mainittava edellä oleva tekijänoikeusilmoitus, nämä ehdot ja seuraava vastuuvapauslauseke.


2. Binäärikoodin uudelleenjakelun yhteydessä edellä oleva tekijänoikeusilmoitus, nämä ehdot ja seuraava vastuuvapauslauseke on liitettävä jakelun mukana toimitettavaan dokumentaatioon ja/tai muihin materiaaleihin.


3. Apple Computer, Inc:n (”Apple”) nimeä tai sen sisällöntuottajien nimiä ei saa käyttää tämän ohjelmiston pohjalta johdettujen tuotteiden markkinoinnissa ilman ennalta myönnettyä kirjallista lupaa.


APPLE JA SEN SISÄLLÖNTUOTTAJAT TOIMITTAVAT TÄMÄN OHJELMISTON ”SELLAISENAAN” ILMAN MINKÄÄNLAISTA SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA, JA NE KIISTÄVÄT MUUN MUASSA OLETETUT TAKUUT KAUPALLISTETTAVUUDESTA JA SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN, NIIHIN KUITENKAAN RAJOITTUMATTA. APPLE JA MUUT MYÖTÄVAIKUTTAJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, VÄLILLISISTÄ, ERITYISISTÄ, ESIMERKILLISISTÄ TAI SATUNNAISISTA VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA KORVAAVIEN TAVAROIDEN TAI PALVELUIDEN HANKINTA, KÄYTÖN, TIETOJEN TAI VOITTOJEN MENETYS JA LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN) AIHEUTUMISTAVASTA RIIPPUMATTA EIVÄTKÄ OLE SOPIMUKSENALAISESTIKAAN TEOREETTISESTI VASTUUSSA TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ AIHEUTUVASTA ANKARASTA VASTUUSTA TAI OIKEUDENLOUKKAUKSESTA (MUKAAN LUKIEN HUOLIMATTOMUUS JA MUUT SYYT), VAIKKA TÄLLAISEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA OLISI ILMOITETTU.


-----------------------------------------------------------------------------

Seuraava käyttöoikeusteksti on peräisin tiedostosta COPYING, ja se koskee tässä hakemistossa olevia muita lähdetiedostoja.

-----------------------------------------------------------------------------


PCRE on toimintokirjasto, joka tukee säännöllisiä lausekkeita, joiden syntaksi ja semantiikka ovat mahdollisimman lähellä Perl 5 -kieltä.


Tämä on JavaScriptCoren versio PCRE-kirjastosta. Vaikka tämä kirjasto oli aluksi PCRE:n kopio, monet PCRE:n ominaisuudet on poistettu.


Copyright (c) 1997–2005 Cambridgen yliopisto. Kaikki oikeudet pidätetään.


Uudelleenjakelu ja käyttö lähde- ja binäärimuodossa muuttamattomana tai muutettuna on sallittua sillä edellytyksellä, että seuraavat ehdot täyttyvät:


* Lähdekoodin uudelleenjakelun yhteydessä on mainittava edellä oleva tekijänoikeusilmoitus, nämä ehdot ja seuraava vastuuvapauslauseke.


* Binäärikoodin edelleenjakelun yhteydessä edellä oleva tekijänoikeusilmoitus, nämä ehdot ja seuraava vastuuvapauslauseke on liitettävä jakelun mukana toimitettavaan dokumentaatioon ja/tai muihin materiaaleihin.


* Cambridgen yliopiston tai Apple Inc:n nimeä tai niiden sisällöntuottajien nimiä ei saa käyttää tämän ohjelmiston pohjalta johdettujen tuotteiden markkinoinnissa ilman ennalta myönnettyä kirjallista lupaa.


TÄMÄ OHJELMISTO TOIMITETAAN ”SELLAISENAAN” JA TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJAT JA MUUT SISÄLLÖNTUOTTAJAT EIVÄT MYÖNNÄ MITÄÄN SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA MUKAAN LUKIEN RAJOITTAMATTA TAKUUTA KAUPALLISTETTAVUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJA JA MUUT MYÖTÄVAIKUTTAJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, VÄLILLISISTÄ, ERITYISISTÄ, ESIMERKILLISISTÄ TAI SATUNNAISISTA VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA KORVAAVIEN TAVAROIDEN TAI PALVELUIDEN HANKINTA, KÄYTÖN, TIETOJEN TAI VOITTOJEN MENETYS JA LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN) AIHEUTUMISTAVASTA RIIPPUMATTA EIVÄTKÄ OLE SOPIMUKSENALAISESTIKAAN TEOREETTISESTI VASTUUSSA TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ AIHEUTUVASTA ANKARASTA VASTUUSTA TAI OIKEUDENLOUKKAUKSESTA (MUKAAN LUKIEN HUOLIMATTOMUUS JA MUUT SYYT), VAIKKA TÄLLAISEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA OLISI ILMOITETTU.


-----------------------------------------------------------------------------

Seuraavat tekijänoikeusrivit löytyvät tiedostoa ASCIICType.h lukuun ottamatta yksittäisistä tiedostoista.

-----------------------------------------------------------------------------


Copyright (C) 2002, 2004, 2006, 2007 Apple Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.


Copyright (C) 2002, 2004, 2006, 2007, 2008 Apple Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.


Copyright (C) 2007 Eric Seidel <eric@webkit.org>


Copyright (c) 1997–2005 Cambridgen yliopisto


Copyright (c) 1997–2005 Cambridgen yliopisto. Kaikki oikeudet pidätetään.


Copyright (c) 1997–2006 Cambridgen yliopisto


Copyright (c) 2005, 2006, 2007 Apple Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

JsonCpp


JsonCpp-kirjaston lähdekoodi, siihen liittyvät asiakirjat, testit ja esittelysovellukset mukaan lukien, lisensoidaan seuraavilla ehdoilla.


Tekijä (Baptiste Lepilleur) erityisesti kiistää tekijänoikeudet kaikilla lainkäyttöalueilla, joilla tällainen vastuuvapauslauseke tunnustetaan. Tällaisilla lainkäyttöalueilla ohjelmisto julkaistaan tekijänoikeussuojasta vapaana aineistona.


Sellaisilla lainkäyttöalueilla, joilla tekijänoikeussuojasta vapaata aineistoa ei tunnusteta (esimerkiksi Saksassa vuoden 2010 tilanteen mukaan), tämän ohjelmiston tekijänoikeudet omistaa Baptiste Lepilleur, Copyright (c) 2007–2010, ja ohjelmisto julkaistaan MIT-lisenssin ehtojen mukaisesti (katso alla).


Lainkäyttöalueilla, joilla tekijänoikeussuojasta vapaa aineisto tunnustetaan, tämän ohjelmiston käyttäjä voi valintansa mukaan hyväksyä sen 1) tekijänoikeussuojasta vapaana aineistona, 2) MIT-lisenssin ehtojen mukaisesti (katso alla) tai 3) sekä tekijänoikeussuojasta vapaan aineiston että MIT-lisenssin ehtojen mukaisesti, kuten tässä on kuvattu.


MIT-lisenssi vastaa hyvin läheisesti tekijänoikeussuojasta vapaata aineistoa, ja se on kuvattu selkeästi ja lyhyesti täällä:


http://en.wikipedia.org/wiki/MIT_License


MIT-lisenssin koko teksti on seuraava:


========================================================================

Copyright (c) 2007–2010 Baptiste Lepilleur


Täten myönnetään lupa tämän ohjelmiston ja sen dokumentaatiotiedostojen (”Ohjelmisto”) hankkijalle käyttää Ohjelmistoa maksutta ilman rajoituksia, mukaan lukien oikeus käyttää, kopioida, muokata, yhdistää, julkaista, jaella, alilisensoida ja/tai myydä Ohjelmiston kopioita, niihin kuitenkaan rajoittumatta, sekä sallia niiden henkilöiden, joille Ohjelmisto on toimitettu, tehdä tällaisia toimia edellyttäen, että seuraavat ehdot täyttyvät:


Edellä oleva tekijänoikeusilmoitus ja tämä lupailmoitus tulee sisällyttää kaikkiin Ohjelmiston kappaleisiin tai niiden merkittäviin osiin.


OHJELMISTO TOIMITETAAN ”SELLAISENAAN” ILMAAN MITÄÄN SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA MUKAAN LUKIEN RAJOITTAMATTA TAKUUTA KAUPALLISTETTAVUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. TEKIJÄT TAI TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN TODELLISISTA TAI TEOREETTISEN VASTUUSEEN, KUTEN SOPIMUSRIKKOMUKSEEN, OIKEUDENLOUKKAUKSEEN TAI MUUHUN OIKEUSPERUSTEESEEN, PERUSTUVISTA VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT TÄSTÄ OHJELMISTOSTA TAI LIITTYVÄT SEN KÄYTTÖÖN.

========================================================================


(LISENSSIN TEKSTIN LOPPU)


MIT-lisenssiä voi käyttää sekä GPL-ohjelmistojen että kaupallisten ohjelmistojen kanssa, ja se sisältää kaikki tekijänoikeussuojasta vapaan aineiston oikeudet. Sen ainoana pienenä haittapuolena on se, että edellä oleva tekijänoikeusilmoitus ja käyttöoikeusteksti on säilytettävä lähdekoodissa. Huomaa myös, että hyväksymällä tekijänoikeussuojasta vapaan aineiston ”lisenssin” voit lisensoida kopiosi millä tahansa lisenssillä uudelleen.

libj

libnode

Copyright (c) 2012–2013, Plenluno

Kaikki oikeudet pidätetään.


Uudelleenjakelu ja käyttö lähde- ja binäärimuodossa muuttamattomana tai muutettuna on sallittua sillä edellytyksellä, että seuraavat ehdot täyttyvät:


* Lähdekoodin uudelleenjakelun yhteydessä on mainittava edellä oleva tekijänoikeusilmoitus, nämä ehdot ja seuraava vastuuvapauslauseke.


* Binäärikoodin edelleenjakelun yhteydessä edellä oleva tekijänoikeusilmoitus, nämä ehdot ja seuraava vastuuvapauslauseke on liitettävä jakelun mukana toimitettavaan dokumentaatioon ja/tai muihin materiaaleihin.


TÄMÄ OHJELMISTO TOIMITETAAN ”SELLAISENAAN” JA TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJAT JA MUUT SISÄLLÖNTUOTTAJAT EIVÄT MYÖNNÄ MITÄÄN SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA MUKAAN LUKIEN RAJOITTAMATTA TAKUUTA KAUPALLISTETTAVUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJA JA MUUT MYÖTÄVAIKUTTAJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, VÄLILLISISTÄ, ERITYISISTÄ, ESIMERKILLISISTÄ TAI SATUNNAISISTA VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA KORVAAVIEN TAVAROIDEN TAI PALVELUIDEN HANKINTA, KÄYTÖN, TIETOJEN TAI VOITTOJEN MENETYS JA LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN) AIHEUTUMISTAVASTA RIIPPUMATTA EIVÄTKÄ OLE SOPIMUKSENALAISESTIKAAN TEOREETTISESTI VASTUUSSA TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ AIHEUTUVASTA ANKARASTA VASTUUSTA TAI OIKEUDENLOUKKAUKSESTA (MUKAAN LUKIEN HUOLIMATTOMUUS JA MUUT SYYT), VAIKKA TÄLLAISEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA OLISI ILMOITETTU.

libuv

libuv sisältyy Node-projektiin: http://nodejs.org/

libuvia voidaan jaella itsenäisesti Noden lisenssillä:


====

Copyright Joyent, Inc. ja muut Noden sisällöntuottajat. Kaikki oikeudet pidätetään.


Täten myönnetään lupa tämän ohjelmiston ja sen dokumentaatiotiedostojen (”Ohjelmisto”) hankkijalle käyttää Ohjelmistoa maksutta ilman rajoituksia, mukaan lukien oikeus käyttää, kopioida, muokata, yhdistää, julkaista, jaella, alilisensoida ja/tai myydä Ohjelmiston kopioita, niihin kuitenkaan rajoittumatta, sekä sallia niiden henkilöiden, joille Ohjelmisto on toimitettu, tehdä tällaisia toimia edellyttäen, että seuraavat ehdot täyttyvät:


Edellä oleva tekijänoikeusilmoitus ja tämä lupailmoitus tulee sisällyttää kaikkiin Ohjelmiston kappaleisiin tai niiden merkittäviin osiin.


OHJELMISTO TOIMITETAAN ”SELLAISENAAN” ILMAAN MITÄÄN SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA MUKAAN LUKIEN RAJOITTAMATTA TAKUUTA KAUPALLISTETTAVUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. TEKIJÄT TAI TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN TODELLISISTA TAI TEOREETTISEN VASTUUSEEN, KUTEN SOPIMUSRIKKOMUKSEEN, OIKEUDENLOUKKAUKSEEN TAI MUUHUN OIKEUSPERUSTEESEEN, PERUSTUVISTA VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT TÄSTÄ OHJELMISTOSTA TAI LIITTYVÄT SEN KÄYTTÖÖN.

====


Tämä lisenssi koskee kaikkia libuvin osia, jotka eivät ole ulkoisesti ylläpidettyjä kirjastoja.


libuvin käyttämät ulkoisesti ylläpidetyt kirjastot ovat seuraavat:


- tree.h (FreeBSD), copyright Niels Provos. Kahden ehdon BSD-lisenssi.


- ngx_queue.h (Nginx), copyright Igor Sysojev. Kahden ehdon BSD-lisenssi.


- libev, jonka löydät sijainnista ev/, on copyright Marc Alexander Lehmann, ja se on lisensoitu sekä MIT- että GPL2-lisenssillä.


- libeio, jonka löydät sijainnista eio/, on copyright Marc Alexander Lehmann, ja se on lisensoitu sekä MIT- että GPL2-lisenssillä.


- inet_pton- ja inet_ntop-toteutukset, jotka sisältyvät src/inet.c:hen, ovat copyright Internet Systems Consortium, Inc., ja ne on lisensoitu ISC-lisenssillä.

flac

Copyright (C) 2000–2009 Josh Coalson

Copyright (C) 2011–2013 Xiph.Org Foundation


Uudelleenjakelu ja käyttö lähde- ja binäärimuodossa muuttamattomana tai muutettuna on sallittua sillä edellytyksellä, että seuraavat ehdot täyttyvät:


- Lähdekoodin uudelleenjakelun yhteydessä on mainittava edellä oleva tekijänoikeusilmoitus, nämä ehdot ja seuraava vastuuvapauslauseke.


- Binäärikoodin edelleenjakelun yhteydessä edellä oleva tekijänoikeusilmoitus, nämä ehdot ja seuraava vastuuvapauslauseke on liitettävä jakelun mukana toimitettavaan dokumentaatioon ja/tai muihin materiaaleihin.


- Xiph.org Foundationin nimeä tai sen sisällöntuottajien nimiä ei saa käyttää tämän ohjelmiston pohjalta johdettujen tuotteiden markkinoinnissa ilman ennalta myönnettyä kirjallista lupaa.


TÄMÄ OHJELMISTO TOIMITETAAN ”SELLAISENAAN” JA TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJAT JA MUUT SISÄLLÖNTUOTTAJAT EIVÄT MYÖNNÄ MITÄÄN SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA MUKAAN LUKIEN RAJOITTAMATTA TAKUUTA KAUPALLISTETTAVUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. SÄÄTIÖ JA MUUT MYÖTÄVAIKUTTAJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, VÄLILLISISTÄ, ERITYISISTÄ, ESIMERKILLISISTÄ TAI SATUNNAISISTA VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA KORVAAVIEN TAVAROIDEN TAI PALVELUIDEN HANKINTA, KÄYTÖN, TIETOJEN TAI VOITTOJEN MENETYS JA LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN) AIHEUTUMISTAVASTA RIIPPUMATTA EIVÄTKÄ OLE SOPIMUKSENALAISESTIKAAN TEOREETTISESTI VASTUUSSA TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ AIHEUTUVASTA ANKARASTA VASTUUSTA TAI OIKEUDENLOUKKAUKSESTA (MUKAAN LUKIEN HUOLIMATTOMUUS JA MUUT SYYT), VAIKKA TÄLLAISEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA OLISI ILMOITETTU.

flex

Flexiin sovelletaan BSD-ohjelmiston tekijänoikeusilmoitusta, jota on muutettu hieman, sillä ohjelmisto on kehitetty Lawrence Berkeley Laboratoryssa (ei Livermoressa), jolla on sopimus Yhdysvaltain energiaministeriön kanssa:


Copyright (c) 1990 The Regents of the University of California.


Kaikki oikeudet pidätetään.


Tämä koodi perustuu Vern Paxsonin Berkeleylle kehittämään ohjelmistoon.


Oikeudet tähän työhön omistaa Yhdysvaltain energiaministeriön ja Kalifornian yliopiston välisen sopimuksen DE-AC03-76SF00098 mukaisesti Yhdysvaltain valtio.


Uudelleenjakelu ja käyttö lähde- ja binäärimuodossa muuttamattomana tai muutettuna on sallittua sillä edellytyksellä, että


(1) tämä koko tekijänoikeusilmoitus ja kommentti säilyvät lähdekoodin jakelussa, ja


(2) binäärikoodin jakelun yhteydessä jakeluun kuuluvissa asiakirjoissa tai muissa materiaaleissa sekä kaikessa mainosaineistossa, jossa viitataan tämän ohjelmiston toimintoihin tai käyttöön, näytetään ilmoitus ”Tämä tuote sisältää Kalifornian yliopiston, Berkeley, ja sen avustajien kehittämän ohjelmiston”. Yliopiston nimeä tai sen sisällöntuottajien nimiä ei saa käyttää tämän ohjelmiston pohjalta johdettujen tuotteiden markkinoinnissa ilman ennalta myönnettyä kirjallista lupaa.


TÄMÄ OHJELMISTO TOIMITETAAN ”SELLAISENAAN” ILMAN MINKÄÄNLAISTA SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA, OLETETUT TAKUUT KAUPALLISTETTAVUUDESTA JA SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN MUKAAN LUKIEN, NIIHIN KUITENKAAN RAJOITTUMATTA.


Tämä tarkoittaa periaatteessa sitä, että ”tee tällä ohjelmistolla mitä haluat, mutta älä poista tätä ilmoitusta tai käytä yliopiston (tai flexin tekijöiden) nimeä hyväksesi”.


Huomaa, että flex.skl-skannerirunkoon ei liity tekijänoikeusilmoitusta. Voit tehdä flexillä tehdyillä skannereilla mitä tahansa, niiden osalta sinua ei sido edes edellä mainittu tekijänoikeusilmoitus.

libfcgi(FastCGI)


Open Marketin lisenssi

===================


Tämän FastCGI-sovelluskirjaston lähde- ja objektikoodin (”Ohjelmisto”) sekä sen dokumentaation (”Dokumentaatio”) tekijänoikeudet omistaa Open Market, Inc (”Open Market”). Kaikkiin Ohjelmistoon ja Dokumentaatioon liittyviin tiedostoihin sovelletaan seuraavia ehtoja, paitsi jos yksittäisissä tiedostoissa on todettu toisin.


Open Market myöntää sinulle luvan tämän Ohjelmiston ja Dokumentaation käyttöön, kopiointiin, muokkaamiseen, jakelemiseen ja lisensointiin mihin tahansa tarkoitukseen edellyttäen, että kaikki kappaleet sisältävät nykyiset tekijänoikeusilmoitukset ja että tämä ilmoitus lisätään sanatarkasti kaikkiin jakeluihin. Luvallinen käyttö ei edellytä mitään sopimusta, lisenssiä tai tekijänoikeusmaksua. Tekijät voivat suojata Ohjelmistoon ja Dokumentaatioon tekemänsä muutokset tekijänoikeuksin, joiden ei tarvitse olla tässä kuvattujen lisensointiehtojen mukaisia. Jos tämän Ohjelmiston ja Dokumentaation muutoksiin liittyy uusia lisensointiehtoja, uudet ehdot on ilmoitettava selkeästi jokaisen sellaisen tiedoston ensimmäisellä sivulla, jota muutos koskee.


OPEN MARKET EI ANNA MITÄÄN OHJELMISTOA TAI DOKUMENTAATIOTA KOSKEVAA SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA, OLETETUT TAKUUT KAUPALLISTETTAVUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN MUKAAN LUKIEN, NIIHIN KUITENKAAN RAJOITTUMATTA. OPEN MARKET EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA SINULLE TAI KOLMANSILLE OSAPUOLILLE AIHEUTUNEISTA VAHINGOISTA, KUTEN EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, NIIHIN KUITENKAAN RAJOITTUMATTA, TAI VASTAAVISTA VAHINGOISTA, KUTEN VOITTOJEN TAI TIETOJEN MENETTÄMISESTÄ, VAIKKA OPEN MARKETILLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. OHJELMISTO JA DOKUMENTAATIO TOIMITETAAN ”SELLAISINAAN”. OPEN MARKETILLA EI OLE TÄMÄN OHJELMISTON TAI DOKUMENTAATION OSALTA MITÄÄN SOPIMUSRIKKOMUKSEEN, OIKEUDENLOUKKAUKSEEN, LAIMINLYÖNTIIN TAI MUUHUN OIKEUSPERIAATTEESEEN LIITTYVÄÄ VELVOLLISUUTTA.

PCRE


PCRE-LISENSSI

------------


PCRE on toimintokirjasto, joka tukee säännöllisiä lausekkeita, joiden syntaksi ja semantiikka ovat mahdollisimman lähellä Perl 5 -kieltä.

PCRE:n versiota 8 jaellaan alla määritetyn BSD-lisenssin ehtojen mukaisesti. Doc-hakemistossa olevaa PCRE:n dokumentaatiota jaellaan itse ohjelmiston ehtojen mukaisesti.


Kirjastojen perustoiminnot on kirjoitettu C:llä, ja ne ovat itsenäisiä. Jakeluun sisältyy myös erilaisia C++-paketointitoimintoja ja just-in-time-kääntäjä, jota voidaan käyttää korvausmerkkien optimointiin. Nämä ovat molemmat valinnaisia toimintoja, jotka voidaan kirjastoa luotaessa jättää pois.


KIRJASTOJEN PERUSTOIMINNOT

---------------------------

Kirjoittanut: Philip Hazel

Sähköpostin paikallinen osa: ph10

Sähköpostitoimialue: cam.ac.uk

Cambridgen yliopiston laskentapalvelu

Cambridge, Englanti.

Copyright (c) 1997–2014 Cambridgen yliopisto

Kaikki oikeudet pidätetään.


PCRE:N JUST-IN-TIME-KÄÄNTÄJÄN TUKI

-------------------------------------

Kirjoittanut: Zoltan Herczeg

Sähköpostin paikallinen osa: hzmester

Sähköpostitoimialue: freemail.hu

Copyright(c) 2010–2014 Zoltan Herczeg

Kaikki oikeudet pidätetään.


PINOTON JUST-IN-TIME-KÄÄNTÄJÄ

--------------------------------

Kirjoittanut: Zoltan Herczeg

Sähköpostin paikallinen osa: hzmester

Sähköpostitoimialue: freemail.hu

Copyright (c) 2009–2014 Zoltan Herczeg

Kaikki oikeudet pidätetään.


C++-PAKETOINTITOIMINNOT

-------------------------

Toimittanut: Google Inc.

Copyright (c) 2007–2012, Google Inc.

Kaikki oikeudet pidätetään.


BSD-LISENSSI

-----------------

Uudelleenjakelu ja käyttö lähde- ja binäärimuodossa muuttamattomana tai muutettuna on sallittua sillä edellytyksellä, että seuraavat ehdot täyttyvät:


* Lähdekoodin uudelleenjakelun yhteydessä on mainittava edellä oleva tekijänoikeusilmoitus, nämä ehdot ja seuraava vastuuvapauslauseke.


* Binäärikoodin edelleenjakelun yhteydessä edellä oleva tekijänoikeusilmoitus, nämä ehdot ja seuraava vastuuvapauslauseke on liitettävä jakelun mukana toimitettavaan dokumentaatioon ja/tai muihin materiaaleihin.


* Cambridgen yliopiston tai Google Inc:n nimeä tai niiden sisällöntuottajien nimiä ei saa käyttää tämän ohjelmiston pohjalta johdettujen tuotteiden markkinoinnissa ilman ennalta myönnettyä kirjallista lupaa.


TÄMÄ OHJELMISTO TOIMITETAAN ”SELLAISENAAN” JA TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJAT JA MUUT SISÄLLÖNTUOTTAJAT EIVÄT MYÖNNÄ MITÄÄN SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA MUKAAN LUKIEN RAJOITTAMATTA TAKUUTA KAUPALLISTETTAVUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJA JA MUUT MYÖTÄVAIKUTTAJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, VÄLILLISISTÄ, ERITYISISTÄ, ESIMERKILLISISTÄ TAI SATUNNAISISTA VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA KORVAAVIEN TAVAROIDEN TAI PALVELUIDEN HANKINTA, KÄYTÖN, TIETOJEN TAI VOITTOJEN MENETYS JA LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN) AIHEUTUMISTAVASTA RIIPPUMATTA EIVÄTKÄ OLE SOPIMUKSENALAISESTIKAAN TEOREETTISESTI VASTUUSSA TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ AIHEUTUVASTA ANKARASTA VASTUUSTA TAI OIKEUDENLOUKKAUKSESTA (MUKAAN LUKIEN HUOLIMATTOMUUS JA MUUT SYYT), VAIKKA TÄLLAISEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA OLISI ILMOITETTU.


Loppu