МНОГОКАНАЛЕН АУДИО-ВИДЕО ПРИЕМНИКSTR-DH750/STR-DH550

Използвайте това помощно ръководство, когато имате каквито и да е въпроси относно употребата на приемника.

В това помощно ръководство STR-DH750 е използван за илюстрационни цели, освен когато е посочено друго.