MULTI CHANNEL AV RECEIVERSTR-DH750/STR-DH550

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania prijímača, použite túto príručku pomoci.

V tejto príručke pomoci sa na ilustračné účely používa model STR-DH750, ak nie je uvedené inak.