МНОГОКАНАЛЕН АУДИО-ВИДЕО ПРИЕМНИКSTR-DN1060/STR-DN860

Използвайте това помощно ръководство, когато имате каквито и да е въпроси относно употребата на приемника.
В това помощно ръководство STR-DN1060 е използван за илюстрационни цели, освен когато е посочено друго.
Снимката по-горе е на STR-DN1060.