VÍCEKANÁLOVÝ AV RECEIVERSTR-DN1060/STR-DN860

V případě jakýchkoli dotazů ohledně použití receiveru použijte tohoto průvodce nápovědou.
Není-li výslovně uvedeno jinak, je v tomto průvodci nápovědou pro ilustraci použit model STR-DN1060.
Na výše uvedeném obrázku je zobrazen model STR-DN1060.

Tento průvodce nápovědou je k dispozici i ve formátu PDF ke stažení zde.