MULTI CHANNEL AV RECEIVERSTR-DN1060/STR-DN860

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον Οδηγό βοήθειας αν έχετε απορίες σχετικά με τη χρήση του δέκτη.
Σε αυτόν τον οδηγό βοήθειας, το μοντέλο STR-DN1060 χρησιμοποιείται ως παράδειγμα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
Η ανωτέρω εικόνα είναι του μοντέλου STR-DN1060.