WIELOKANAŁOWY ODBIORNIK AVSTR-DN1060/STR-DN860

Korzystaj z tego przewodnika w przypadku wątpliwości związanych z używaniem odbiornika.
O ile nie wskazano inaczej, w tym przewodniku w celach ilustracyjnych przedstawiany jest model STR-DN1060.
Obraz powyżej dotyczy modelu STR-DN1060.