VÍCEKANÁLOVÝ AV RECEIVERSTR-DN1050/STR-DN850

V případě jakýchkoli dotazů ohledně použití receiveru použijte tohoto průvodce nápovědou.

Není-li výslovně uvedeno jinak, je v tomto průvodci nápovědou pro ilustraci použit model STR-DN1050.

Na výše uvedeném obrázku je zobrazen model STR-DN1050.