WIELOKANAŁOWY ODBIORNIK AVSTR-DH750/STR-DH850

Korzystaj z tego przewodnika w przypadku wątpliwości związanych z używaniem odbiornika.

O ile nie wskazano inaczej, w tym przewodniku w celach ilustracyjnych przedstawiany jest model STR-DN1050.

Obraz powyżej dotyczy modelu STR-DN1050.