Ändringar efter det att programvaran uppdaterats till Android 12

I tillägg till uppdateringarna i Android 12, har en del befintliga funktioner ändrats. Nedan anges några av de större ändringarna när din enhet uppdaterats till Android 12.

Denna Hjälpguide beskriver inte alla funktioner i Android 12. Vissa funktioner, inställningar och delar av skärmdesignen kan skilja sig från innehållet i denna Hjälpguide när du uppdaterat enheten till Android 12.

Rullande skärmdumpar

Du kan ta en skärmbild av en skärm som är rullningsbar.

OBS!

 • Rullande skärmdumpar är tillgängliga om appen stödjer funktionen.
 1. Tryck länge på volym ned-knappen och strömknappen samtidigt.

 2. Tryck på [Fånga mer].

  Bild som visar positionen för knappen Fånga mer i området längst ned till höger.

 3. Dra linjen för att justera skärmbildsområdet och tryck sedan på [Spara].

  Bild som visar positionen för knappen Spara i området längst upp till vänster.

Enhandsläge

Metoden för enhandsläge har ändrats från att förminska hela skärmen till att sänka den.

 1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Skärm] > [Enhandsläge] och tryck sedan på reglaget [Använd enhandsläge] när du vill aktivera funktionen.

  Ställ in fler alternativ genom att följa anvisningarna på skärmen.

 2. Dubbeltryck på (Startskärmsknapp) för att använda enhandsläget.

 3. Dubbeltryck på (Startskärmsknapp) igen eller tryck var som helst över appen för att avsluta enhandsläget.

Stöd för bildformatet AVIF

Android 12 stödjer nu bildformatet AVIF. Bildformatet AVIF uppnår bättre komprimering än andra format med fin bildkvalitet.

Andra uppdaterade funktioner

Slå på skärmen med ett knapptryck

Du kan slå på skärmen inte bara genom att trycka på strömknappen utan även genom att trycka på volymknappen.

Tryck på [Inställningar] > [System] > [Rörelser] och tryck sedan på reglaget [Väck skärmen vid knapptryck] för att aktivera funktionen.