Yleistä

AC-0540-EU/AC-0540-UK


AC-0540-UK


Lue erikseen toimitettava Tärkeitä tietoja -lehtinen ennen laitteen käyttämistä.


Sony Corporation tai sen paikallinen tytäryhtiö julkaisee tämän käyttöoppaan ilman mitään takuita. Sony Corporation saattaa tehdä tähän käyttöoppaaseen painovirheiden, epätäsmällisten tietojen tai laitteeseen ja/tai sen ohjelmistoon tehtyjen parannusten edellyttämiä korjauksia ja muutoksia ilman eri ilmoitusta. Mahdolliset muutokset sisällytetään käyttöoppaan uusiin painoksiin.


Kaikki oikeudet pidätetään.


©2021 Sony Corporation


1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japani


Sony Europe B.V.

Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia


Sony on tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Sony Corporation.


Kaikki tässä mainitut tuote- ja yritysnimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Pidätämme kaikki oikeudet, joita ei tässä erikseen myönnetä. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.


Lisätietoja on osoitteessa https://www.xperiainfo.com/.


Kaikki kuvat on tarkoitettu vain havainnollistaviksi, eivätkä ne välttämättä kuvaa tarkasti itse lisälaitetta.