Allmänt

AC-0540-EU/AC-0540-UK


AC-0540-UK


Innan du använder produkten bör du läsa broschyren Viktig information som tillhandahålls separat.


Den här hjälpguiden publiceras av Sony Corporation eller dess lokala dotterbolag utan några garantier. Förbättringar och förändringar av den här hjälpguiden som är nödvändiga p.g.a. typografiska fel, felaktigheter i aktuell information eller förbättringar av programvara och/eller utrustning kan göras av Sony Corporation när som helst och utan föregående meddelande. Sådana ändringar kommer att tas med i nya utgåvor av den här hjälpguiden.


Med ensamrätt.


©2021 Sony Corporation


1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan


Sony Europe B.V.

Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgien


Sony är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Sony Corporation.


Alla produkt- och företagsnamn som omnämns häri är varumärken eller registrerade varumärken och tillhör sina respektive ägare. Andra eventuella rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri förbehålles. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.


Mer information hittar du på https://www.xperiainfo.com.


Bilderna i publikationen är endast illustrativa och ska inte betraktas som exakta avbildningar av tillbehöret.