Użyj tej instrukcji w przypadku napotkania problemów lub jeśli masz pytania związane z użyciem przenośnego projektora do wyświetlania z bardzo małej odległości.