Använd denna bruksanvisning om du stöter på problem eller har frågor beträffande användning av den bärbara kortdistansprojektorn.