Taşınabilir Kablosuz SunucuWG-C20

Kişiler” bilgisini içe aktarma (iOS)

  1. Giriş ekranında – [Diğer ayarlar] - [Kişiler] öğelerine dokunun.
  2. [İçeri aktar] öğesine dokunun.
  3. İletişim bilgilerinin alınacağı depolama cihazını seçin.

    Aşağıdaki dosya depolama cihazında bulunmalıdır.

    /FileManager/Contact/contacts.vcf

  4. [Kişiler içeri aktarıldı.] ekranı görüntülendiğinde [Tamam(OK)] öğesine dokunun.

    İletişim bilgilerinin aktarımı tamamlandı.

Not