Home-audiosysteemCMT-SX7/SX7B

Hierna wordt het gebruik van het Home-audiosysteem toegelicht. Selecteer een onderwerp in het navigatievenster aan de linkerzijde.

Raadpleeg voor meer informatie over SongPal de volgende URL:
http://info.songpal.sony.net/