Henkilökohtainen audiojärjestelmäSRS-X2

Langattoman yhteyden muodostaminen BLUETOOTH-laitteisiin

Voit nauttia langattomasta musiikin kuuntelusta ja handsfree-puheluista kaiuttimella käyttämällä laitteesi BLUETOOTH-toimintoa.

Muista suorittaa seuraava ennen kaiuttimen käyttöä:

 • Aseta BLUETOOTH-laite enintään 1 metrin päähän kaiuttimesta.

 • Liitä kaiutin pistorasiaan tai lataa akkua riittävästi.

 • Ota esille BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

Laiteparin muodostaminen kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille

Laiteparin muodostus on prosessi, joka vaaditaan langattomasti yhdistettävien BLUETOOTH-laitteiden tietojen rekisteröimiseksi keskenään.

Laitteen ja kaiuttimen välille on muodostettava laitepari, jotta BLUETOOTH-yhteys voitaisiin muodostaa ensimmäisen kerran.

Valitse tilanteesi sopiva tapa seuraavista 2 yhteystavasta.

 • Laiteparin muodostaminen ja yhdistäminen BLUETOOTH-laitteeseen

 • Yhden kosketuksen yhteys älypuhelimella (NFC)

Kaiuttimen yhdistäminen paritettuun laitteeseen

Kun BLUETOOTH-laitteiden kanssa on muodostettu laiteparit, sitä ei tarvitse tehdä uudelleen. Katso seuraava aihe yhteyden muodostamiseksi valmiiksi paritettuun laitteeseen.

 • Yhdistäminen paritettuun BLUETOOTH-laitteeseen

Kaiuttimen yhdistäminen älypuhelimeen yhdellä kosketuksella (NFC)

Kun kaiutinta kosketetaan älypuhelimella, kaiuttimen virta kytketään päälle automaattisesti, jonka jälkeen muodostetaan laitepari ja BLUETOOTH-yhteys. Lisätietoja on annettu seuraavassa aiheessa.

 • Yhden kosketuksen yhteys älypuhelimella (NFC)
 • Älypuhelimen yhteyden katkaiseminen yhdellä kosketuksella (NFC)
 • Laitteiden vaihtaminen yhdellä kosketuksella (NFC)
Yhteensopivat älypuhelimet
NFC-yhteensopivat älypuhelimet, joissa Android 2.3.3 tai uudempi asennettuna
NFC
NFC (Near Field Communication) on tekniikka, jonka avulla saadaan lyhyen kantaman langaton tiedonsiirto eri laitteiden, kuten älypuhelinten ja IC-tunnisteiden, välille.
NFC-toiminnon avulla voidaan saavuttaa tiedonsiirto - esimerkiksi BLUETOOTH-laiteparin muodostamiseksi - helposti koskettamalla NFC-yhteensopivia laitteita toisiinsa (ts. laitteiden N-symbolia tai määrättyä kohtaa).

Huomautus

 • Kun BLUETOOTH-laitteet on paritettu, sitä ei tarvitse tehdä uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
  • Laiteparitiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.
  • Kaiutin on jo muodostanut laiteparin 4 laitteen kanssa ja seuraava laitepari yritetään muodostaa.

   Kaiutin voi muodostaa laiteparin enintään 4 laitteen kanssa. Jos laitepari muodostetaan uuden laitteen kanssa 4 laiteparin jälkeen, se paritettu laite, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uudella laitteella.

  • Kun laiteparitiedot kaiuttimen kanssa on poistettu BLUETOOTH-laitteesta.
  • Kun kaiutin alustetaan, kaikki laiteparitiedot poistetaan.
 • Kaiutin voi muodostaa laiteparin usean laitteen kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain yhdestä laitteesta kerrallaan.