Henkilökohtainen audiojärjestelmäSRS-X2

Yhdistäminen paritettuun BLUETOOTH-laitteeseen

  1. Kytke virta kaiuttimeen.

    (BLUETOOTH) -ilmaisin alkaa vilkkua valkoisena.

    Kun virta on kytkettynä, kaiutin yrittää muodostaa yhteyden viimeksi yhdistettynä olleeseen BLUETOOTH-laitteeseen. Jos laite on lähistöllä, BLUETOOTH-yhteys muodostetaan ehkä automaattisesti. Kun haluat yhdistää toisen BLUETOOTH-laitteen, katkaise nykyinen BLUETOOTH-yhteys käyttämällä parhaillaan yhdistettyä BLUETOOTH-laitetta.

  2. Muodosta BLUETOOTH-yhteys BLUETOOTH-laitteesta.

    Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, (BLUETOOTH) -ilmaisin jää palamaan.

Vihje

  • Kun BLUETOOTH-valmiustilatoiminto on kytketty päälle, kaiuttimen virta kytketään päälle automaattisesti, kun käytetään BLUETOOTH-laitetta, ja BLUETOOTH-yhteys muodostetaan.

Huomautus

  • Jos kaiutin yrittää muodostaa yhteyden viimeksi yhdistettynä olleeseen BLUETOOTH-laitteeseen, yhteys voi epäonnistua joissakin tapauksissa. Katkaise tässä tapauksessa BLUETOOTH-yhteys käyttämällä yhdistettyä BLUETOOTH-laitetta.