Henkilökohtainen audiojärjestelmäSRS-X2

Virran kytkeminen

  1. Paina (virta) -painiketta.

    (virta) -ilmaisin syttyy vihreänä.

Huomautus

  • Jos CHARGE-ilmaisin vilkkuu oranssina 3 kertaa ja sammuu, kun kytket virran kaiuttimeen, akku on tyhjä ja se on ladattava.
  • Kun CHARGE-ilmaisin vilkkuu hitaasti oranssina, akun varaus on lopussa ja se on ladattava. Tässä tilassa kaiuttimen äänenvoimakkuus hiljenee asteittain.