Henkilökohtainen audiojärjestelmäSRS-X2

Liittäminen pistorasiaan

Kaiutinta voidaan käyttää USB-verkkolaitteella (vakiovaruste) tai sisäisellä akulla (ladattava).

Lataa akku ennen kaiuttimen ensimmäistä käyttökertaa.

Kaiutinta voidaan käyttää USB-verkkolaitteen sijasta sisäisellä akulla lataamalla kaiutin ennen käyttöä.

 1. Yhdistä USB-verkkolaite (vakiovaruste) DC IN 5 V -liitäntään.
 2. Liitä USB-verkkolaite (vakiovaruste) pistorasiaan.

  Lataus alkaa, kun sammutettu kaiutin liitetään pistorasiaan toimitetun USB-verkkolaitteen kautta, ja CHARGE-ilmaisin palaa oranssina. Lataus on valmis noin 3 tunnin* kuluttua ja ilmaisin sammuu.

  *Aika, joka tarvitaan tyhjän akun lataamiseksi täyteen.

Akun käyttöaika (BLUETOOTH-yhteyttä käytettäessä)

Noin 5 tuntia.

Edellä ilmoitettu aika voi vaihdella ympäristön lämpötilan ja käyttöolosuhteiden mukaan.

Kun akun varaus on lopussa

 • Kun CHARGE-ilmaisin vilkkuu hitaasti oranssina, akun varaus on lopussa ja se on ladattava.
 • Jos CHARGE-ilmaisin vilkkuu oranssina 3 kertaa ja sammuu, kun kytket virran kaiuttimeen, akku on tyhjä ja se on ladattava.

Jos USB-verkkolaitteen mukana toimitetaan pistoke/pistokkeet

USB-verkkolaitteen ulkonäkö poikkeaa kuvasta. Kiinnitä pistoke USB-verkkolaitteeseen ennen käyttöä. Jos toimitus sisältää useita pistokkeita, käytä omaan maahasi/alueellesi sopivaa mallia. Muista työntää pistoke kunnolla USB-verkkolaitteeseen, kunnes kuuluu naksahdus.

Huomautus

 • Kaiutinta voidaan ladata sen ollessa liitettynä toimitettuun USB-verkkolaitteeseen, vaikka kaiuttimesta toistetaan musiikkia. (CHARGE-ilmaisin ei pala.) Koska latausaika voi kuitenkin olla pidempi käyttötilasta riippuen, suosittelemme kaiuttimen sammuttamista latauksen ajaksi.
 • Kun kaiutinta käytetään suurella äänenvoimakkuudella, akun varaus saattaa heikentyä, vaikka kaiutin on liitetty USB-verkkolaitteeseen. Jos haluat käyttää kaiutinta latauksen aikana, pienennä kaiuttimen äänenvoimakkuutta. Katkaise muussa tapauksessa virta kaiuttimesta ja lataa akku täyteen ennen käyttöä.
 • Kun vaihdat virtalähdettä USB-verkkolaitteen ja akun välillä liittämällä/irrottamalla USB-verkkolaitteen, äänen toistaminen kaiuttimesta saattaa joissakin harvoissa tapauksissa lakata hetkeksi. Se ei ole toimintahäiriö.
 • Maksimiteho on pienempi, kun USB-verkkolaite on irrotettu tai akun varaus on loppumaisillaan.
 • Äärimmäisen kylmässä tai kuumassa ympäristössä lataaminen saattaa päättyä ennen aikojaan tai se ei ehkä ole mahdollista. Tämä ei ole toimintahäiriö.
 • Vaikka kaiutinta ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, lataa akku täyteen 6 kuukauden välein sen suoritustason säilyttämiseksi.