Особиста аудіосистемаSRS-X5

Створення пари та підключення до пристрою BLUETOOTH

Динамік може створити пару максимум із 8 пристроями BLUETOOTH.

У разі створення пари із 2 або більше пристроями BLUETOOTH виконайте процедуру створення пари нижче для кожного пристрою.

Перед використанням динаміка обов’язково виконайте такі дії. 

 • Розмістіть пристрій BLUETOOTH на відстані не більше 1 м від динаміка.
 • Підключіть динамік до розетки змінного струму або достатньо зарядіть елемент живлення.
 • Підготуйте для довідки інструкцію з експлуатації, що постачається із пристроєм BLUETOOTH.
 1. Увімкніть динамік.

  Індикатор (живлення) засвітиться зеленим.

 2. Торкніть кнопку (BLUETOOTH) PAIRING.

  Індикатор (BLUETOOTH) починає блимати білим.

  • Якщо динамік використовується вперше після виготовлення, відомості про створення пари не зберігаються в динаміку. У такому разі, як тільки торкнути кнопку (BLUETOOTH) PAIRING, індикатор (BLUETOOTH) почне швидко блимати білим, і динамік автоматично перейде в режим створення пари.
  • Якщо торкнути кнопку (BLUETOOTH) PAIRING, динамік намагається встановити підключення BLUETOOTH до пристрою BLUETOOTH, який підключався востаннє. Якщо цей пристрій знаходиться поблизу, підключення BLUETOOTH установлюється автоматично, й індикатор (BLUETOOTH) продовжує світитися. Якщо необхідно підключити інший пристрій BLUETOOTH, завершіть поточне підключення BLUETOOTH через наразі підключений пристрій BLUETOOTH.
 3. Торкніть та утримуйте кнопку (BLUETOOTH) PAIRING, доки не почуєте звукові сигнали, а індикатор (BLUETOOTH) не почне швидко блимати білим.

  Динамік перейде в режим створення пари.

 4. Виконайте процедуру створення пари на пристрої BLUETOOTH, щоб знайти динамік.

  Коли на дисплеї пристрою BLUETOOTH відобразиться список знайдених пристроїв, виберіть «SONY:SRS-X5».

  Якщо на дисплеї пристрою BLUETOOTH необхідно ввести ключ доступу*, введіть «0000».

  *Ключ доступу може називатися «кодом-паролем», «PIN-кодом», «числом PIN», «паролем» тощо.

 5. Установіть підключення BLUETOOTH із пристрою BLUETOOTH.

  Після встановлення підключення BLUETOOTH індикатор (BLUETOOTH) продовжує світитися.

  Якщо підключення BLUETOOTH не встановлено, повторіть із кроку 3.

Підказка

 • Для отримання більш детальної інформації див. інструкцію з експлуатації, яка постачається із пристроєм BLUETOOTH.

Примітка

 • Режим створення пари динаміка вимикається через приблизно 5 хвилин, і індикатор (BLUETOOTH) повільно блимає. Однак, якщо відомості про створення пари не зберігаються в динаміку, наприклад, якщо динамік використовується вперше після виготовлення, режим створення пари не вимикається. Якщо режим створення пари вимикається до завершення процесу, повторіть із кроку 3.
 • Під час створення пари із пристроєм BLUETOOTH, на якому не можна відобразити список знайдених пристроїв або який не має дисплея, можна створити пару із пристроєм, налаштувавши і динамік, і пристрій BLUETOOTH на режим створення пари. У такому випадку, якщо на пристрої BLUETOOTH установлено ще один ключ доступу, окрім «0000», буде неможливо створити пару з динаміком.
 • Після створення пари між пристроями BLUETOOTH не потрібно створювати пару між ними ще раз, окрім таких випадків.
  • Відомості про створення пари втрачені після ремонту тощо.
  • Для динаміка вже створено пару з 8 пристроями, і потрібно створити пару ще з одним пристроєм.

   Динамік може створити пару максимум із 8 пристроями. Якщо після створення пари з 8 пристроями додається новий пристрій, він заміняє у списку пар пристрій, підключення до якого відбувалося найдавніше.

  • Якщо відомості про створення пари з динаміком було видалено із пристрою BLUETOOTH.
  • У разі ініціалізації динаміка всі відомості про створення пари видаляються.
 • Динамік може створити пару з кількома пристроями, але музика може одночасно відтворюватися лише з одного пристрою, з яким створено пару.