Personlig lydanleggSRS-X77

Lytte til musikk på en PC via et nettverk (Windows 8) (Windows Media Player)

Du kan bruke en PC som en kontrollenhet (betjeningsenhet).

Musikk kan spilles av med [Play To]-funksjonen, etter at Windows Media Player er startet. Følg anvisningene på PC-skjermen for å utføre betjeningen.

 1. Koble høyttaleren og PC-en til det samme nettverket.

  Koble høyttaleren og PC-en til samme SSID på den trådløse ruteren.

  LINK-indikatoren tennes med et oransje eller rosa lys når tilkoblingen er utført.

 2. Trykk på NETWORK-knappen.

  NETWORK-indikatoren tennes i hvitt og høyttaleren bytter til NETWORK-modus.

  Høyttaleren kan også settes i NETWORK-modus automatisk, i stedet for å trykke på NETWORK-knappen, ved å spille av musikk med [Play To]-funksjonen, etter at Windows Media Player er startet.

 3. Høyreklikk startskjermen til PC-en.

  Hvis et berøringspanel finnes, sveip fra nederst til øverst på startskjermen, velg deretter [All Apps] nederst til høyre på skjermen.

 4. Velg [Windows Media Player].

 5. Høyreklikk eller trykk og hold en sang som skal spilles av.
 6. Velg [Play To] fra menyen.

  Enhetslisten vises.

 7. Velg [SRS-X77].

 8. Spill av den valgte sangen, og reguler volumet.

  Den valgte sangen høres fra høyttaleren.

Hint

 • Etter at den dedikerte applikasjonen SongPal er lastet ned og installert på smarttelefonen/iPhone, kan du bruke den som en fjernkontroll for å betjene komponenter som er koblet til høyttaleren.

Merknad

 • Fremgangsmåten forklart over er kun en veiledning. Vanligvis synkroniserer ikke volumnivået på en datamaskin og høyttaleren. Avhengig av versjonen til Windows Media Player som er installert på en datamaskin eller datamaskinens tilstand, kan volumnivåene derimot synkroniseres.
 • Høyttaleren kan spille av filer i formatet MP3, WMA, AAC og WAV (kun AAC-filer med filendelsen ".m4a," ".mp4" eller ".3gp" kan spilles av). Selv om bithastigheten og filformatet støttes, garanteres ikke avspillingen av alle filer og det kan være en endring i spesifikasjonen.
 • Filer med DRM-kopibeskyttelse (Digital Rights Management) kan ikke spilles av på høyttaleren. For å sjekke om en WMA-fil er beskyttet av DRM, høyreklikker du filen på PC-en. Hvis det er en [License]-fane, er filen DRM-kopibeskyttet.
 • Når du lytter til musikk via et hjemmenettverk, kan det ta noe tid, da hver DLNA-kompatible enhet må gjenkjenne komponenten som brukes nå.
 • Noe innhold kan kanskje ikke spilles av med DLNA-sertifiserte produkter.