Personlig lydanleggSRS-X77

Feilsøking

Feilsøking

Feilsøking

Hovedenhet

Strømforsyning

Lyd

Nettverk

Nettverksforbindelse

Musikktjenester

Hjemmenettverk (DLNA)

AirPlay

BLUETOOTH

Paring

One touch-tilkobling (NFC)

Lyd

Ekstra informasjon

Programvareoppdatering

Tilbakestill

Avhending og overføring