Personlig lydanleggSRS-X77

Lytte til musikk på en PC via et nettverk (Windows 7) (Windows Media Player)

Du kan bruke en PC som en kontrollenhet (betjeningsenhet).

Musikk som er lagret på PC-en kan spilles av med enkle operasjoner med [Play To]-funksjonen til Windows 7. Følg anvisningene på PC-skjermen for å utføre betjeningen.

 1. Koble høyttaleren og en PC til det samme nettverket.

  Koble høyttaleren og PC-en til samme SSID på den trådløse ruteren.

  LINK-indikatoren tennes med et oransje eller rosa lys når tilkoblingen er utført.

 2. Trykk på NETWORK-knappen.

  NETWORK-indikatoren tennes i hvitt og høyttaleren bytter til NETWORK-modus.

  Høyttaleren kan også settes i NETWORK-modus automatisk, i stedet for å trykke på NETWORK-knappen, ved å spille av musikk med [Play To]-funksjonen, etter at Windows Media Player er startet.

 3. Start [Windows Media Player] på PC-en.
 4. Høyreklikk sangen som skal spilles av.
 5. Velg [Play To] fra menyen.

  Enhetslisten vises.

 6. Velg [SRS-X77].

 7. Spill av den valgte sangen, og reguler volumet.

  Den valgte sangen høres fra høyttaleren.

Hint

 • Etter at den dedikerte applikasjonen SongPal er lastet ned og installert på smarttelefonen/iPhone, kan du bruke den som en fjernkontroll for å betjene komponenter som er koblet til høyttaleren.

Merknad

 • Høyttaleren kan spille av filer i formatet MP3, WMA, AAC og WAV (kun AAC-filer med filendelsen ".m4a," ".mp4" eller ".3gp" kan spilles av). Selv om bithastigheten og filformatet støttes, garanteres ikke avspillingen av alle filer og det kan være en endring i spesifikasjonen.
 • Filer med DRM-kopibeskyttelse (Digital Rights Management) kan ikke spilles av på høyttaleren. For å sjekke om en WMA-fil er beskyttet av DRM, høyreklikker du filen på PC-en. Hvis det er en [License]-fane, er filen DRM-kopibeskyttet.
 • Når du lytter til musikk via et hjemmenettverk, kan det ta noe tid, da hver DLNA-kompatible enhet må gjenkjenne komponenten som brukes nå.
 • Noe innhold kan kanskje ikke spilles av med DLNA-sertifiserte produkter.