Personlig lydanleggSRS-X77

Tilkoblingsmetode 4: Koble til et kabelnettverk

Denne delen beskriver hvordan du kobler høyttaleren til en trådløs ruter med en kommersielt tilgjengelig LAN-kabel, og koble deretter ruteren til datamaskinen.

Vanligvis er DHCP-innstillingen stilt inn til PÅ når du kobler datamaskinen til nettverket.

Gjør følgende før du starter.

 • Still inn DHCP-innstillingen på datamaskinen til PÅ.
 • Sett NETWORK OFF/ON-bryteren bak i ON-posisjonen.
 1. Sjekk at datamaskinen og den trådløse ruteren er skrudd på.
 2. Koble den trådløse ruteren til LAN-porten med en kommersielt tilgjengelig LAN-kabel.
 3. Koble den trådløse ruteren til datamaskinen med en annen kommersielt tilgjengelig LAN-kabel, eller Wi-Fi-tilkobling.

 4. Slå på høyttaleren.

  (på/standby)-indikatoren tennes med et grønt lys, deretter begynner LINK-indikatoren å blinke rosa. Vent omtrent ett minutt inntil LINK-indikatoren tennes med et rosa lys.

  Når tilkoblingen er ferdig, endres LINK-indikatoren fra blinkende til et fast rosa lys.

  Hint

  • Når du kobler høyttaleren til en datamaskin første gang, tar det ca. fire til fem minutter før LINK-indikatoren slutter å blinke og lyser rosa.

Merknad

 • Når du kobler høyttaleren til et nettverk for første gang etter kjøpet, eller etter at du initialiserer høyttaleren, slås BLUETOOTH/nettverk-standbyfunksjonen på automatisk.