Personlig lydanleggSRS-X77

Koble til en bærbar lydenhet, e.l.

Husk på at du må slå av strømmen på enheten før du gjør tilkoblinger.

  1. Koble en enhet til AUDIO IN-kontakten med en kommersielt tilgjengelig lydkabel.