Personlig lydanleggSRS-X77

Lytte til musikk fra en Internett-streamingtjeneste (Google Cast)

Du kan lytte til musikk fra ulike streamingtjenester som tilbys på Internett via smarttelefonen/iPhone med SongPal installert.

Følgende instruksjoner forklarer hvordan du bruker en Google Cast-aktivert musikkapp.

Hvis du vil ha mer informasjon om Google Cast, kan du gå til følgende URL-adresse:

http://www.google.com/cast/audio/learn/

Avhengig av landet eller regionen, kan musikktjenester og hvor lenge de er tilgjengelig, variere.

Appens spesifikasjoner og design kan endres uten varsel.

 1. Trykk på [SongPal] på smarttelefonen/iPhone for å starte applikasjonen.

  SongPal

 2. Trykk på [SRS-X77].

 3. Trykk på [Settings].

 4. Trykk på [Google Cast].
 5. Trykk på [Learn how to cast].
 6. Les instruksjonene og finn og installer en Google Cast-aktivert app på smarttelefonen/iPhone-enheten.
 7. Start den Google Cast-aktiverte appen.
 8. Trykk på Cast-knappen for å velge [SRS-X77].

 9. Velg musikken du vil høre på, i den Google Cast-aktiverte appen.

  Musikk høres fra høyttaleren.

Merknad

 • Avhengig av landet eller regionen, kan musikktjenester og hvor lenge de er tilgjengelige variere. Separat registrering kreves for enkelte tjenester. En oppdatering av enheten kan være nødvendig.
 • I noen tilfeller, kan det hende at høyttaleren må aktiveres av en musikktjeneste. Følg anvisningene på musikktjenestens applikasjon eller SongPal.
 • Tjenestene som tredjepartene leverer kan bli endret, stoppet og opphøre uten forvarsel. Sony påtar seg ikke noe ansvar for dette.