Henkilökohtainen audiojärjestelmäSRS-X99

BLUETOOTH/verkon valmiustilatoiminnon käyttäminen

Jos BLUETOOTH/verkon valmiustilatoiminto on käytössä, kaiuttimen virta kytkeytyy automaattisesti päälle, kun käytetään BLUETOOTH- tai verkkolaitetta, ja BLUETOOTH- tai verkkoyhteys käynnistyy.

Kun kaiutin kytketään BLUETOOTH/verkon valmiustilaan, käynnistysaika lyhenee ja kaiutin on käyttövalmis nopeammin verrattuna siihen, että kaiutin kytketään päälle valmiustilassa.

  1. Kytke virta kaiuttimeen.

    (virta/valmiustila) -ilmaisin syttyy vihreänä.

  2. Napauta ja pidä (virta/valmiustila) -painiketta painettuna, kunnes (virta/valmiustila) -ilmaisin syttyy oranssina.

    Kaiuttimen virta katkaistaan ja se siirtyy BLUETOOTH/verkon valmiustilaan.

    Jos käytät BLUETOOTH- tai verkkolaitetta, kaiuttimeen kytketään virta automaattisesti ja yhteys käynnistyy.

BLUETOOTH/verkon valmiustilatoiminnon poistaminen käytöstä

Kun kaiuttimeen on kytketty virta, napauta ja pidä (virta/valmiustila) -painiketta painettuna, kunnes (virta/valmiustila) -ilmaisin sammuu. Kun (virta/valmiustila) -ilmaisin sammuu, BLUETOOTH/verkon valmiustilatoiminto on kytketty pois toiminnasta ja kaiutin siirtyy valmiustilaan.

Vihje

  • Eurooppalaisten virransäästömääräysten täyttämiseksi tuotteet, joiden sarjanumero on 2200001 tai uudempi, eivät voi käyttää tätä toimintoa, kun tuote on yhdistettynä langalliseen verkkoon tai sitä ei ole yhdistetty langattomaan verkkoon. Tämä toiminto ei ole käytettävissä myöskään silloin, kun verkkoyhteys on katkaistu. Jos näin on, aseta tämä toiminto uudelleen.
  • Kun monihuonetoiminto kytkeytyy päälle, se tukee TDLS (Tunneled Direct Link Setup) -asetustoimintoa ja toimii langattomana reitittimenä, joka parantaa datayhteyden laatua (version 1.60 tai uudempi).