Henkilökohtainen audiojärjestelmäSRS-X99

Valmiustilojen erot

Valmiustilatoiminto

Kaiutin on valmiustilassa, kun (virta/valmiustila) -ilmaisin on sammuneena.

Jos katkaiset virran kaiuttimesta napauttamalla (virta/valmiustila) -painiketta, (virta/valmiustila) -ilmaisin sammuu ja kaiutin siirtyy valmiustilaan.

BLUETOOTH/verkon valmiustilatoiminto

Kaiutin on BLUETOOTH/verkon valmiustilassa, kun (virta/valmiustila) -ilmaisin syttyy oranssina.

Jos BLUETOOTH/verkon valmiustilatoiminto on käytössä, kaiuttimen virta kytkeytyy automaattisesti päälle, kun käytetään verkkolaitetta tai BLUETOOTH-laitetta, ja verkko- tai BLUETOOTH-yhteys käynnistyy.

Kun kaiutin kytketään BLUETOOTH/verkon valmiustilaan, käynnistysaika lyhenee ja kaiutin on käyttövalmis nopeammin verrattuna siihen, että kaiutin kytketään päälle valmiustilassa.

Kun kaiuttimeen on kytketty virta, napauta ja pidä (virta/valmiustila) -painiketta painettuna, kunnes (virta/valmiustila) -ilmaisin syttyy oranssina. Kaiuttimen virta katkaistaan ja se siirtyy BLUETOOTH/verkon valmiustilaan.

Vihje

  • Eurooppalaisten virransäästömääräysten täyttämiseksi tuotteet, joiden sarjanumero on 2200001 tai uudempi, eivät voi käyttää tätä toimintoa, kun tuote on yhdistettynä langalliseen verkkoon tai sitä ei ole yhdistetty langattomaan verkkoon. Tämä toiminto ei ole käytettävissä myöskään silloin, kun verkkoyhteys on katkaistu. Jos näin on, aseta tämä toiminto uudelleen.
  • Kun monihuonetoiminto kytkeytyy päälle, se tukee TDLS (Tunneled Direct Link Setup) -asetustoimintoa ja toimii langattomana reitittimenä, joka parantaa datayhteyden laatua (version 1.60 tai uudempi).

Automaattinen valmiustilatoiminto

Kaiutin siirtyy automaattisesti valmiustilaan tai vaihtaa BLUETOOTH/verkon valmiustilaan, jos kaiutin on jossakin seuraavista tiloista noin 15 minuuttia.

  • Kaiutinta ei käytetä.
  • Ei yhdistämis-/katkaisemistoimintoja ulkoisista laitteista kaiuttimeen.
  • Musiikkia (ääntä) ei toisteta, kun kaiutin on liitetty ulkoiseen laitteeseen.

Vihje

  • Kaiuttimen virrankulutus laskee valmiustilassa.
  • BLUETOOTH/verkon valmiustilassa kaiuttimen käynnistymisaika on lyhyempi.
  • Automaattinen valmiustilatoiminto voidaan poistaa käytöstä SongPal-sovelluksella.