Henkilökohtainen audiojärjestelmäSRS-X99

Automaattinen valmiustilatoiminto

Kaiutin siirtyy automaattisesti valmiustilaan tai vaihtaa BLUETOOTH/verkon valmiustilaan, jos kaiutin on jossakin seuraavista tiloista noin 15 minuuttia.

  • Kaiutinta ei käytetä.
  • Liitäntä-/irrotustoimenpiteitä ulkoisista laitteista kaiuttimeen ei ole suoritettu.
  • Musiikkia (ääntä) ei toisteta, kun kaiutin on liitetty ulkoisiin laitteisiin.

Vihje

  • USB-laitteen lataaminen jatkuu, vaikka kaiutin siirtyy valmiustilaan tai BLUETOOTH/verkon valmiustilaan.
  • Automaattinen valmiustilatoiminto voidaan poistaa käytöstä SongPal-sovelluksella.