Henkilökohtainen audiojärjestelmäSRS-X99

Yhteysmenetelmä 1: Yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon langattoman reitittimen WPS-painikkeella

Jos langattomassa reitittimessä on WPS-painike, voit muodostaa yhteyden Wi-Fi-verkkoon seuraavalla menetelmällä.

Katso reitittimen käyttöohjeista, miten tarkistat, onko langaton reitittimesi yhteensopiva WPS (Wi-Fi Protected Setup) -määrityksen kanssa.

Suorita seuraavat toimenpiteet ennen aloitusta.

 • Irrota LAN-kaapeli (lisävaruste) kaiuttimesta.
 • Aseta kaiutin lähelle langatonta reititintä.
 • Nosta takapaneelissa oleva Wi-Fi-antenni pystyasentoon.
 1. Kytke virta kaiuttimeen.

  (virta/valmiustila) -ilmaisin syttyy vihreänä ja sitten LINK-ilmaisin alkaa vilkkua. Siirry seuraavaan vaiheeseen, kun LINK-ilmaisin alkaa vilkkua hitaasti (kerran kolmessa sekunnissa).

  Kun määrität kaiuttimen asetuksia ensimmäisen kerran sen ostamisen tai alustamisen jälkeen, tämän hitaan vilkkumisen alkaminen voi joskus kestää noin 4 – 5 minuuttia.

 2. Paina kaiuttimen takana olevaa WPS-painiketta, kunnes kuulet piippauksen (noin 2 sekunnin ajan).

  LINK-ilmaisin vilkkuu oranssina.

 3. Paina langattoman reitittimen WPS-painiketta*.

  Käytä 90 sekunnin kuluessa kaiuttimen WPS-painikkeen painamisesta. Langattomasta reitittimestä riippuen WPS-painiketta voidaan joutua painamaan muutaman sekunnin ajan. Lisätietoja on annettu reitittimen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

  *WPS-painikkeen sijainti ja muoto vaihtelevat langattoman reitittimen mukaan.

 4. Tarkista, että LINK-ilmaisin vaihtuu vilkkuvasta pysyvästi oranssiksi.

  Kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu, LINK-ilmaisin syttyy oranssina.

  Ympäristöstä riippuen LINK-ilmaisimen syttyminen saattaa kestää yli minuutin.

  Yhteys on muodostettu.

Jos LINK-ilmaisin syttyy punaisena

Kaiutin ei onnistunut muodostamaan yhteyttä Wi-Fi-verkkoon. Yritä yhdistää uudelleen.

Vihje

 • Lisätietoja langattoman reitittimen WPS-painikkeesta on annettu sen käyttöohjeissa.
 • Jos Wi-FI-yhteys epäonnistuu usean yrityksen jälkeen, alusta kaiutin ja poista Wi-Fi-yhteyden asetustiedot ja yritä sitten muodostaa yhteys uudelleen.

Huomautus

 • Kun LAN-kaapeli (lisävaruste) on liitetty kaiuttimeen, kaiutinta ei voida yhdistää Wi-Fi-verkkoon.
 • Kun kaiutin yhdistetään Wi-Fi-verkkoon ensimmäisen kerran ostamisen tai kaiuttimen alustamisen jälkeen, BLUETOOTH/valmiustilatoiminto kytkeytyy päälle automaattisesti.