Henkilökohtainen audiojärjestelmäSRS-X99

Yhteysmenetelmä 1: Laiteparin muodostaminen ja yhdistäminen BLUETOOTH-laitteeseen

Kaiutin voi muodostaa laiteparin enintään 9 BLUETOOTH-laitteen kanssa.

Laitteen ja kaiuttimen välille on muodostettava laitepari, jotta BLUETOOTH-yhteys voitaisiin muodostaa ensimmäisen kerran.

Suorita seuraavat toimenpiteet ennen aloitusta.

 • Aseta BLUETOOTH-laite enintään 1 metrin päähän kaiuttimesta.
 • Ota esille BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.
 • Pysäytä toisto BLUETOOTH-laitteesta, jotta vältetään äkilliset voimakkaat äänet kaiuttimesta.
 1. Kytke virta kaiuttimeen.

  (virta/valmiustila) -ilmaisin syttyy vihreänä.

 2. Napauta (BLUETOOTH) PAIRING -painiketta.

  (BLUETOOTH) -ilmaisin alkaa vilkkua valkoisena.

  • Kun kaiuttimeen kytketään virta ensimmäisen kerran ostamisen jälkeen, laiteparitietoja ei ole tallennettu kaiuttimeen. Napauta tässä tapauksessa (BLUETOOTH) PAIRING -painiketta, jolloin (BLUETOOTH) -ilmaisin alkaa vilkkua nopeasti valkoisena ja kaiutin siirtyy automaattisesti laiteparin muodostustilaan. Siirry sitten vaiheeseen 4.
  • Kun napautat (BLUETOOTH) PAIRING -painiketta, kaiutin yrittää muodostaa BLUETOOTH-yhteyden viimeksi yhdistettynä olleeseen BLUETOOTH-laitteeseen. Jos laite on lähistöllä, BLUETOOTH-yhteys muodostetaan automaattisesti ja (BLUETOOTH) -ilmaisin jää palamaan. Kun haluat yhdistää toisen BLUETOOTH-laitteen, katkaise nykyinen BLUETOOTH-yhteys käyttämällä parhaillaan yhdistettyä BLUETOOTH-laitetta.
 3. Napauta ja pidä (BLUETOOTH) PAIRING -painiketta painettuna, kunnes kuuluu piippauksia.

  (BLUETOOTH) -ilmaisin alkaa vilkkua nopeasti valkoisena, ja kaiutin siirtyy laiteparin muodostustilaan.

 4. Muodosta laitepari BLUETOOTH-laitteessa kaiuttimen havaitsemiseksi.

  Kun tunnistettujen laitteiden luettelo näytetään BLUETOOTH-laitteen näytöllä, valitse [SRS-X99].

  Jos BLUETOOTH-laitteen näytöllä kysytään tunnuslukua*, syötä ”0000”.

  * Tunnuskoodia voidaan kutsua myös ”Tunnusluvuksi”, ”PIN-koodiksi”, ”PIN-numeroksi” tai ”Salasanaksi”.

 5. Muodosta BLUETOOTH-yhteys BLUETOOTH-laitteesta.

  Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, (BLUETOOTH) -ilmaisin jää palamaan.

  Jos BLUETOOTH-yhteyttä ei muodosteta, toista menetelmä vaiheesta 3 alkaen.

Vihje

 • Lisätietoja on annettu BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
 • Voit muodostaa laiteparin tai yhdistää toiseen BLUETOOTH-laitteeseen, vaikka BLUETOOTH-yhteys on muodostettuna. Tässä tapauksessa edellinen yhteys katkaistaan.
 • SongPal-sovelluksessa ei ole toimintoa musiikin toistamiseksi BLUETOOTH-yhteyden kautta. Toista musiikkia BLUETOOTH-laitteella, kuten älypuhelimella, tietokoneella jne.

Huomautus

 • Pysäytä toisto BLUETOOTH-laitteesta ja pienennä laitteen äänenvoimakkuus etukäteen. Muussa tapauksessa kaiuttimesta voi kuulua äkillinen, voimakas ääni, kun musiikkia toistetaan ensimmäisen kerran laiteparin muodostamisen jälkeen.
 • Kaiuttimen laiteparin muodostustila vapautetaan noin 5 minuutin kuluttua ja (BLUETOOTH) -ilmaisin vilkkuu hitaasti. Kuitenkin jos laiteparitietoja ei ole tallennettu kaiuttimeen, esimerkiksi kun kytken kaiuttimeen virran ensimmäisen kerran ostamisen jälkeen, laiteparin muodostustilaa ei vapauteta. Jos laiteparin muodostustila vapautetaan ennen prosessin päättymistä, toista menetelmä kohdasta 3 alkaen.
 • Kun laitepari muodostetaan BLUETOOTH-laitteen kanssa, joka ei pysty näyttämään löydettyjen laitteiden luetteloa tai jossa ei ole näyttöä, laitepari voidaan muodostaa asettamalla sekä kaiutin että BLUETOOTH-laite laiteparin muodostustilaan. Jos tässä tapauksessa BLUETOOTH-laitteen tunnusluvuksi on annettu muu kuin ”0000”, laiteparia ei voida muodostaa kaiuttimen kanssa.
 • Kun BLUETOOTH-laitteet on paritettu, sitä ei tarvitse tehdä uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
  • Laiteparitiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.
  • Kaiutin on jo muodostanut laiteparin 9 laitteen kanssa ja seuraava laitepari yritetään muodostaa.

   Kaiutin voi muodostaa laiteparin enintään 9 laitteen kanssa. Jos laitepari muodostetaan uuden laitteen kanssa 9 laiteparin jälkeen, se paritettu laite, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uudella laitteella.

  • Kaiuttimen laiteparitiedot on poistettu BLUETOOTH-laitteesta.
  • Kun kaiutin alustetaan, kaikki laiteparitiedot poistetaan. Jos alustat kaiuttimen, se ei ehkä pysty yhdistämään iPhone/iPad/iPod-laitetta tai tietokonetta. Poista tässä tapauksessa laiteparitiedot iPhone/iPad/iPod-laitteesta tai tietokoneesta ja muodosta laiteparit uudelleen.
 • Kaiutin voi muodostaa laiteparin usean laitteen kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain yhdestä laitteesta kerrallaan.