Henkilökohtainen audiojärjestelmäSRS-X99

Laitteen musiikin kuuntelu BLUETOOTH-yhteyden kautta

Voit kuunnella BLUETOOTH-laitteen musiikkia ja käyttää sitä BLUETOOTH-yhteyden kautta, jos se tukee seuraavia BLUETOOTH-profiileja.

 • A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

  Mahdollistaa korkealaatuisen audiosisällön kuuntelun langattomasti.

 • AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

  Mahdollistaa BLUETOOTH-laitteen jne. äänenvoimakkuuden säätämisen.

Toiminnot voivat vaihdella BLUETOOTH-laitteesta riippuen. Tutustu myös BLUETOOTH-laitteen mukana tulleisiin käyttöohjeisiin.

Huomautus

 • Varmista etukäteen, että BLUETOOTH-laitteen äänenvoimakkuus on säädetty kohtuulliselle tasolle äkillisten, voimakkaiden äänten välttämiseksi kaiuttimesta.
 1. Yhdistä kaiutin BLUETOOTH-laitteeseen.

  (BLUETOOTH) -ilmaisin syttyy valkoisena, kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu.

 2. Säädä äänenvoimakkuutta BLUETOOTH-laitteella tai kaiuttimen VOL (äänenvoimakkuus) –/+ -painikkeella.

  Kun napautat VOL (äänenvoimakkuus) –/+ -painiketta, (virta/valmiustila) -ilmaisin vilkkuu kerran tai kolme kertaa äänenvoimakkuussäädön mukaan.

 3. Käynnistä toisto BLUETOOTH-laitteessa.

Dynaamisemman äänen kuunteleminen

Irrota kaiutinsäleikkö kaiuttimen edestä kaiutinsäleikön irrotustyökalulla (vakiovaruste).*

*Säilytä irrotettua säleikköä tasaisella alustalla, ettei se väänny.

Huomautus

 • Älä koske kaiuttimen paljastuneeseen osaan (kaiutinelementteihin) kaiutinsäleikön irrotuksen jälkeen.

Mitä kaiuttimella ja kaukosäätimellä voidaan tehdä toiston aikana

Äänenvoimakkuutta voidaan säätää kaiuttimen VOL (äänenvoimakkuus) -/+ -painikkeilla tai kaukosäätimen VOLUME +/- -painikkeilla.

Voit myös käyttää kaukosäätimen MUTING-, (toisto/tauko)- tai / (edellinen/seuraava) -painikkeita.

Vihje

 • Kun SongPal-sovellus on ladattu ja asennettu älypuhelimeen/iPhoneen, voit käyttää sitä kaukosäätimenä kaiuttimeen yhdistettyjen laitteiden käyttämiseksi.
 • SongPal-sovelluksessa ei ole toimintoa musiikin toistamiseksi BLUETOOTH-yhteyden kautta. Toista musiikkia BLUETOOTH-laitteella, kuten älypuhelimella, tietokoneella jne.
 • BLUETOOTH-laitteesta riippuen yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuutta tai sen äänilähdön asetusta voidaan joutua säätämään.

Huomautus

 • Pysäytä toisto BLUETOOTH-laitteesta ja pienennä laitteen äänenvoimakkuus etukäteen. Muussa tapauksessa kaiuttimesta voi kuulua äkillinen, voimakas ääni, kun musiikkia toistetaan ensimmäisen kerran BLUETOOTH-yhteyden muodostamisen jälkeen.
 • Jos yhteysedellytykset ovat huonot, BLUETOOTH-laite voi reagoida väärin kaiuttimen toimintoihin.
 • Kaiuttimella tai kaukosäätimellä voit käyttää BLUETOOTH-laitetta, joka tukee AVRCP-profiilia. Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella BLUETOOTH-laitteesta riippuen. Lisätietoja on annettu BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetussa käyttöohjeissa.