Henkilökohtainen audiojärjestelmäSRS-X99

Toisto ei käynnisty

  • Tarkista, että kaiutin ja verkkolaite on yhdistetty kotiverkkoon.
  • Tarkista, onko äänitiedosto yhteensopimaton tai poistettu palvelimelta. Katso lisätietoja palvelimen käyttöohjeista.
  • Palvelin yrittää toistaa äänitiedostoa audiomuodossa, jota kaiutin ei tue. Tarkista palvelimen tukemat audiomuodot.
  • Poista langattoman reitittimen/tukiaseman ryhmälähetysohjaus (multicast) käytöstä. Jos se on käytössä, äänen toistaminen saattaa kestää useita minuutteja. Lisätietoja on annettu langattoman reitittimen/tukiaseman käyttöohjeissa.
  • Palvelin ei ehkä salli pääsyä kaiuttimelle. Muuta palvelimen asetuksia niin, että pääsy kaiuttimelle on sallittu. Lisätietoja on annettu palvelimen käyttöohjeissa.