Henkilökohtainen audiojärjestelmäSRS-X99

Yhteysmenetelmä 2: Yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon LAN-kaapelilla liitetyllä tietokoneella

Tässä osiossa kuvataan menetelmä kaiuttimen ja tietokoneen yhdistämiseksi kaupoista saatavalla LAN-kaapelilla, ja menetelmä kaiuttimen yhdistämiseksi langattomaan reitittimeen käyttämällä tietokonetta.

Suorita seuraavat toimenpiteet ennen aloitusta.

 • Aseta kaiutin lähemmäksi langatonta reititintä.
 • Nosta takapaneelissa oleva Wi-Fi-antenni pystyasentoon.
 • Selvitä SSID (langattoman verkon nimi) ja salausavain (WEP tai WPA), jotka tarvitaan Wi-Fi-verkon asettamiseen. Salausavain rajoittaa pääsyä verkossa oleviin laitteisiin. Sitä käytetään tiedonsiirron suojaamiseen langattomiin reitittimiin tai tukiasemiin yhdistettyjen laitteiden välillä.
 1. Pidä Wi-Fi-verkon nimi (SSID) ja langattoman reitittimen salasana valmiina.

  Katso lisätiedot SSID:stä ja salasanasta langattoman reitittimen käyttöohjeista.

 2. Liitä tietokone LAN -liitäntään kaupoista saatavalla LAN-kaapelilla.

 3. Kytke virta kaiuttimeen.

  (virta/valmiustila) -ilmaisin syttyy vihreänä ja sitten LINK-ilmaisin alkaa vilkkua.

  Odota noin minuutti, kunnes LINK-ilmaisin syttyy vaaleanpunaisena.

  Vihje

  • Kun liität kaiuttimen tietokoneeseen ensimmäisen kerran, kestää noin 4 – 5 minuuttia, ennen kuin LINK-ilmaisin lakkaa vilkkumasta ja jää palamaan vaaleanpunaisena.
 4. Tuo [Sony Network Device Settings] -näyttö näkyviin tietokoneessa.
  1. Käynnistä selain (esimerkiksi Internet Explorer).
  2. Kirjoita seuraava osoite osoiteriville.

   http://169.254.1.1

   Edellä olevaa osoitetta käytetään, kun tietokone ja kaiutin liitetään kaupoista saatavalla LAN-kaapelilla.

 5. Valitse [Network Settings] valikosta.

  Jos edellä oleva näyttö ei tule näkyviin, kytke tietokone irti langattomasta Internet-yhteydestä.

 6. Valitse langattoman reitittimen SSID ja anna sitten salasana.

  Vihje

  • Luettelossa voidaan näyttää jopa 20 SSID:tä.
  • Jos SSID, johon haluat yhdistää, ei näy luettelossa, tarkista, että langattomaan reitittimeen on kytketty virta ja katkaise sitten virta kaiuttimesta ja toista menettely uudelleen vaiheesta 3 alkaen. Jos et vieläkään löydä haluttua SSID:tä, syötä SSID suoraan [Wireless Settings] -asetuksiin edellä olevassa ikkunassa.
 7. Valitse [Apply].

 8. Kun tietokoneen näytöllä ilmoitetaan, irrota LAN-kaapeli kaiuttimesta.
 9. Tarkista, että LINK-ilmaisin syttyy oranssina.

  Kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu, LINK-ilmaisin syttyy oranssina.

  LINK-ilmaisimen syttyminen saattaa kestää yli minuutin.

  Yhteys on muodostettu.

Jos LINK-ilmaisin syttyy punaisena

Kaiutin ei onnistunut muodostamaan yhteyttä Wi-Fi-verkkoon. Yritä yhdistää uudelleen.

Vihje

 • Jos Wi-FI-yhteys epäonnistuu usean yrityksen jälkeen, alusta kaiutin ja poista Wi-Fi-yhteyden asetustiedot ja yritä sitten muodostaa yhteys uudelleen.

Huomautus

 • Kun kaiutin yhdistetään Wi-Fi-verkkoon ensimmäisen kerran ostamisen tai kaiuttimen alustamisen jälkeen, BLUETOOTH/valmiustilatoiminto kytkeytyy päälle automaattisesti.