Henkilökohtainen audiojärjestelmäSRS-X99

Yhteysmenetelmä 3: Yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon langattomasti yhdistetyllä PC-tietokoneella (Windows 7/Windows 8)

Huomaa, että kaiutin on alustettava tehtaan oletusasetuksiin tätä yhteyttä varten. Kaikki BLUETOOTH-laitteiden rekisteröintitiedot (laiteparit) poistetaan.

Tässä osiossa kuvataan Windows 7- tai Windows 8 -tietokoneen ja kaiuttimen yhdistäminen langattomasti ja yhdistäminen sen jälkeen langattomaan reitittimeen tietokonetta käyttämällä.

Suorita seuraavat toimenpiteet ennen aloitusta.

 • Irrota LAN-kaapeli (lisävaruste) kaiuttimesta.
 • Aseta kaiutin lähelle langatonta reititintä.
 • Nosta takapaneelissa oleva Wi-Fi-antenni pystyasentoon.
 • Selvitä SSID (langattoman verkon nimi) ja salausavain (WEP tai WPA), jotka tarvitaan Wi-Fi-verkon asettamiseen. Salausavain rajoittaa pääsyä verkossa oleviin laitteisiin. Sitä käytetään tiedonsiirron suojaamiseen langattomiin reitittimiin tai tukiasemiin yhdistettyjen laitteiden välillä.
 1. Pidä Wi-Fi-verkon nimi (SSID) ja langattoman reitittimen salasana valmiina.

  Lisätietoja on annettu langattoman reitittimen käyttöohjeessa.

 2. Kun kaiuttimeen on kytketty virta, napauta ja pidä VOL (äänenvoimakkuus) – -painiketta ja (virta/valmiustila) -painiketta painettuina samanaikaisesti yli 5 sekunnin ajan.

  Kaiuttimen virta katkaistaan automaattisesti. Kaiuttimen asetukset palautetaan tehtaan oletusasetuksiksi, ja verkkoasetukset ja kaikki BLUETOOTH-laiteparitiedot (rekisteröintitiedot) poistetaan.

 3. Kytke virta kaiuttimeen.

  (virta/valmiustila) -ilmaisin syttyy vihreänä ja sitten LINK-ilmaisin alkaa vilkkua. Siirry seuraavaan vaiheeseen, kun LINK-ilmaisin vilkkuu hitaasti (kerran kolmessa sekunnissa).
  Tämän hitaan vilkkumisen alkaminen voi joskus kestää noin 4 – 5 minuuttia.

 4. Liitä kaiutin tietokoneeseen.
  1. Napsauta tai napauta työpöytää aloitusnäytössä.
  2. Valitse - tai -kuvake.
  3. Valitse [SRS-X99] verkkoluettelosta.
 5. Tuo [Sony Network Device Settings] -näyttö näkyviin.
  1. Käynnistä selain (Internet Explorer jne.).
  2. Kirjoita seuraava osoite osoiteriville.
 6. Valitse [Network Settings] valikosta.

 7. Valitse langattoman reitittimen SSID ja anna sitten salasana.

  Vihje

  • Luettelossa voidaan näyttää jopa 20 SSID:tä.
  • Jos SSID, johon haluat yhdistää, ei näy luettelossa, tarkista, että langattomaan reitittimeen on kytketty virta ja katkaise sitten virta kaiuttimesta ja toista menettely uudelleen vaiheesta 3 alkaen. Jos et vieläkään löydä haluttua SSID:tä, syötä SSID suoraan [Wireless Settings] -asetuksiin edellä olevassa ikkunassa.
 8. Valitse [Apply].

 9. Tarkista, että LINK-ilmaisin syttyy oranssina.

  Kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu, LINK-ilmaisin syttyy oranssina. LINK-ilmaisimen syttyminen saattaa kestää yli minuutin.

  Yhteys on muodostettu.

 10. Yhdistä tietokone käytettävään langattomaan reitittimeen.

Vihje

 • Jos haluat asettaa kiinteän IP-osoitteen, tee asetus edellä olevan vaiheen 6 näytössä.
 • Kun kaiutin on muodostanut yhteyden Wi-Fi-verkkoosi, yhdistä tietokone langattoman reitittimesi aikaisempaan kohteeseen.

Huomautus

 • Tämä toimenpide on suoritettava loppuun 30 minuutin kuluessa. Jos sitä ei voida suorittaa loppuun 30 minuutin kuluessa, aloita uudelleen vaiheesta 2.
 • Wi-Fi-verkko ei ole suojattu, ennen kuin asetus on tehty loppuun. Wi-Fi-verkko on jälleen suojattu, kun Wi-Fi-suojausasetukset on tehty.
 • Kun kaiutin yhdistetään Wi-Fi-verkkoon ensimmäisen kerran ostamisen jälkeen, BLUETOOTH/valmiustilatoiminto kytkeytyy päälle automaattisesti.