Henkilökohtainen audiojärjestelmäSRS-X99

BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)

Kun lopetat musiikin toistamisen BLUETOOTH-laitteella, katkaise BLUETOOTH-yhteys suorittamalla jokin seuraavista toiminnoista.

  • Kytke BLUETOOTH-laitteen BLUETOOTH-toiminto pois päältä. Lisätietoja on laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

  • Katkaise virta BLUETOOTH-laitteesta.

  • Katkaise virta kaiuttimesta.

  • Kosketa NFC-yhteensopivalla laitteella uudelleen kaiuttimen N-merkkiä (jos laitteessasi on NFC-toiminto).

Vihje

  • Jos mitään toimintoa ei suoriteta tai musiikkia (ääntä) ei toisteta BLUETOOTH-laitteella noin 15 minuuttiin, automaattinen valmiustilatoiminto siirtää kaiuttimen valmiustilaan, jonka jälkeen BLUETOOTH-yhteys katkaistaan.
  • Kun lopetat musiikin toistamisen, BLUETOOTH-yhteys saattaa katketa automaattisesti BLUETOOTH-laitteesta riippuen.