Henkilökohtainen audiojärjestelmäSRS-X99

Varotoimet

Turvallisuus

Tyyppikilpi, jossa on Sony-tavaramerkki, mallinumero ja käyttöjännitetiedot, on kaiuttimen pohjassa.

MAC-osoite sijaitsee kaiuttimen pohjassa.

MAC1 : MAC kiinteiden verkkojen osoite

MAC2 : MAC Wi-Fi-verkkojen osoite

  • Varmista ennen kaiuttimen käyttöä, että kaiuttimen käyttöjännite ja paikallinen verkkojännite vastaavat toisiaan.

Tietoja pääyksikön lämpenemisestä

Jos kaiutinta käytetään pitkään, pääyksikkö saattaa lämmetä. Se ei ole toimintahäiriö.

Sijoittaminen

  • Älä aseta kaiutinta vinoon asentoon.
  • Älä jätä kaiutinta lämpölähteiden lähelle tai paikkaan, jossa se altistuu suoralle auringonvalolle, pölylle, kosteudelle, sateelle tai iskuille.

Käyttäminen

  • Älä työnnä pieniä esineitä tms. kaiuttimen takana oleviin liittimiin tai tuuletusaukkoon. Kaiuttimeen voi tulla oikosulku tai toimintahäiriö.

Puhdistaminen

  • Älä käytä kotelon puhdistuksessa alkoholia, bentseeniä tai tinneriä.

Muita tietoja

  • Jos sinulla on kaiuttimeen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, joita ei ole mainittu tässä käyttöoppaassa, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
  • Kun hävität tai luovutat kaiuttimen eteenpäin, muista alustaa se kaikkien asetusten palauttamiseksi tehtaan oletusasetuksiksi.