Henkilökohtainen audiojärjestelmäSRS-X99

Osat ja painikkeet (pääyksikkö)

Etu- ja yläpaneeli

Kun kaiuttimeen on kytketty virta, pidä kättäsi yläpaneelin yläpuolella. Taustavalo syttyy ja toimintopainikkeet (nro 7 – 11) tulevat näkyviin. Painikkeet sammuvat noin 20 sekunnin käyttämättömyyden jälkeen.

Toimintopainikkeiden näyttäminen
Aseta kätesi kuvan mukaisesti toimintopainikkeiden näyttämiseksi. Ne voidaan näyttää nopeasti koskettamalla yläpaneelin keskustaa.

Reaktioalue

Takapaneeli

 1. UPDATE-painike

  Näyttää laitteen ohjelmistopäivityksen tilan.

 2. LINK-ilmaisin

  Näyttää kaiuttimen verkkoyhteyden tilan.

 3. VOL (äänenvoimakkuus) -/+ -painikkeet

  Napauta äänenvoimakkuuden säätämiseksi.

  (virta/valmiustila) -ilmaisin ja reaktioilmaisin vilkkuvat napautettaessa äänenvoimakkuussäädön mukaisesti.

 4. (virta/valmiustila) -painike/ilmaisin

  Napauta kaiuttimen virran kytkemiseksi päälle ja pois.

  Näyttää kaiuttimen virtatilan sytyttämällä tai vilkuttamalla ilmaisinta.

 5. Kaukosäätimen tunnistin/reaktioilmaisin

  Kun kaiutin vastaanottaa signaaleja toimitetusta kaukosäätimestä, reaktioilmaisin (kaukosäätimen tunnistin) vilkkuu.

  Reaktioilmaisin vilkkuu myös silloin, kun kaiuttimen äänenvoimakkuutta säädetään.

 6. N-merkki

  Jos älypuhelin tai Walkman on NFC-yhteensopiva, kosketa älypuhelimella kaiuttimen N-merkkiä. Kaiutin kytkeytyy päälle automaattisesti, se rekisteröityy (muodostaa laiteparin) laitteen kanssa ja BLUETOOTH-yhteys voidaan muodostaa.

 7. NETWORK-painike/ilmaisin

  Napauta kaiuttimen vaihtamiseksi NETWORK-tilaan.

  Napauta kotiverkossa olevalle laitteelle tallennetun musiikin tai musiikkipalvelujen musiikin kuuntelemiseksi.

  Verkon yhteystila näytetään sytyttämällä tai vilkuttamalla ilmaisinta.

 8. (BLUETOOTH) PAIRING -painike/ilmaisin

  Napauta kaiuttimen vaihtamiseksi BLUETOOTH-tilaan tai laiteparin muodostustilaan.

  Napauta laiteparin tai yhteyden muodostamiseksi BLUETOOTH-laitteen kanssa tai musiikin kuuntelemiseksi BLUETOOTH-laitteella.

  BLUETOOTH-laitteen yhteystila näytetään sytyttämällä tai vilkuttamalla ilmaisinta.

  Napauta kerran kaiuttimen vaihtamiseksi BLUETOOTH-tilaan. Napauta ja pidä kaiuttimen vaihtamiseksi laiteparin muodostustilaan.

 9. USB-A-painike/ilmaisin

  Napauta kaiuttimen vaihtamiseksi USB-A-tilaan.

  Napauta musiikin kuuntelemiseksi USB A -liitäntään (A) liitetystä laitteesta.

  USB-A -ilmaisin syttyy napautettaessa.

 10. USB-B-painike/ilmaisin

  Napauta kaiuttimen vaihtamiseksi USB-B-tilaan.

  Napauta musiikin kuuntelemiseksi USB B -liitäntään (B) liitetystä laitteesta.

  USB-B -ilmaisin syttyy napautettaessa.

 11. AUDIO IN-painike/ilmaisin

  Napauta kaiuttimen vaihtamiseksi AUDIO IN-tilaan.

  Napauta musiikin kuuntelemiseksi AUDIO IN -liitäntään liitetystä laitteesta.

  AUDIO IN -ilmaisin syttyy napautettaessa.

 12. Wi-Fi-antenni

  Aseta pystyasentoon ennen Wi-Fi-yhteyttä alla olevan kuvan mukaisesti.

  Käännä antennin vasen puoli ulospäin.

  Vedä antennia hieman ulos, kunnes sitä voidaan kääntää.

  Käännä antennia 90 astetta myötäpäivään.

  Aseta antenni pystyasentoon.

 13. AC IN ‑liitin

  Liitä virtajohto (vakiovaruste).

 14. AUDIO IN -liitäntä

  Liitä kannettavan audiolaitteen jne. kuulokeliitäntään kaupoissa myytävällä audiokaapelilla.

 15. WPS-painike

  Paina ja pidä painettuna, kun muodostetaan yhteys Wi-Fi-verkkoon.

  2 sekunnin painamisen jälkeen kuuluu piippauksia sen merkiksi, että kaiutin on valmis yhdistämään langattomaan reitittimeen.

  Jos langattomassa reitittimessä on WPS-painike, voit käyttää kaiuttimen WPS-painiketta yhteyden muodostamiseksi verkkoon.

 16. LAN-liitäntä

  Liitä tietokone tai langaton reititin kaupoista saatavalla LAN-kaapelilla.

 17. USB B -liitäntä (B)

  Liitä tietokone USB-kaapelilla (lisävaruste).

  Kun liitetään korkearesoluutiota tukeva Walkman tai Xperia, käytä USB-kaapelia tai lisävarusteena saatavaa kaapelia Walkmanille tai Xperialle (lisävaruste).

 18. USB A -liitäntä (A)

  Liitä USB-muistitikku suoraan. Liitettäessä iPhone/iPad/iPod tai Walkman käytä laitteen mukana toimitettua kaapelia.