Henkilökohtainen audiojärjestelmäSRS-X99

Tietoja ilmaisimista

(virta/valmiustila) -ilmaisin

Sammuu
Kaiutin on valmiustilassa.
Palaa (vihreä)
Kaiuttimeen on kytketty virta.
Palaa (oranssi)
Kaiutin on BLUETOOTH/verkon valmiustilassa.
Vilkkuu (vihreä)
  • Jos katkaiset virran kaiuttimesta, ilmaisin vilkkuu hitaasti vihreänä ja syttyy sitten oranssina tai sammuu. Kun ilmaisin vilkkuu, kaiutin ei ole toiminnassa.
  • Kun napautat VOL (äänenvoimakkuus) –/+ -painiketta, ilmaisin vilkkuu kerran tai kolme kertaa äänenvoimakkuussäädön mukaan.
Vilkkuu (punainen)
Kaiutin on suojaustilassa tai ohjelmistopäivitys on epäonnistunut. Katso ”Virtailmaisin vilkkuu punaisena.”.

LINK-ilmaisin

Sammuu
Kaiutinta ei ole yhdistetty verkkoon.
Palaa (oranssi)
Kaiutin on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon.
Palaa (vaaleanpunainen)
Kaiutin on yhdistetty kiinteään verkkoon.
Vilkkuu (oranssi)
Kaiutin muodostaa yhteyttä Wi-Fi-verkkoon.
Vilkkuu (vaaleanpunainen)
Kaiutin muodostaa yhteyttä kiinteään verkkoon.
Syttyy (vihreä tai vaaleansininen)
Kaiutin on yhdistetty musiikkipalveluun.
Vilkkuu (punainen)
Verkkoyhteys epäonnistui.
Syttyy (punainen)
Verkkoyhteys epäonnistui tai yhteys epäonnistui, vaikka verkkoasetukset on tehty.

Reaktioilmaisin

Vilkkuu (valkoinen)
  • Reaktioilmaisin vilkkuu, kun kaukosäädintä käytetään ja äänenvoimakkuutta säädetään.
  • Kun äänenvoimakkuutta käytetään liitetystä laitteesta, ilmaisin vilkkuu.
  • Kun äänenvoimakkuus säädetään minimi- tai maksimitasolle, ilmaisin vilkkuu kolme kertaa.

AUDIO IN -ilmaisin*1*2

Palaa (valkoinen)
Kaiutin on AUDIO IN -tilassa.

USB-A -ilmaisin*1*2

Palaa (valkoinen)
Kaiutin on USB-A -tilassa.

USB-B -ilmaisin*1*2

Palaa (valkoinen)
Kaiutin on USB-B -tilassa.

(BLUETOOTH) PAIRING -ilmaisin*1*2*3*4

Palaa (valkoinen)
Kaiutin on yhdistetty BLUETOOTH-laitteeseen.
Vilkkuu nopeasti (valkoinen)
Kaiutin muodostaa laiteparia BLUETOOTH-laitteen kanssa.
Vilkkuu (valkoinen)
Kaiutin etsii yhdistettävää BLUETOOTH-laitetta.

NETWORK-ilmaisin*1*2*3

Palaa (valkoinen)
Kaiutin on NETWORK -tilassa.
Vilkkuu (valkoinen)
Kaiutin vastaanottaa äänitiedostoa verkon kautta.

UPDATE-painike

Palaa (oranssi)
Kaiutin havaitsee saatavilla olevan ohjelmistopäivityksen, kun se on yhdistetty Internetiin. Kun napautat ja pidät palavaa painiketta, kaiuttimen ohjelmiston päivitys käynnistyy.
Vilkkuu (oranssi)
  • Kaiutin päivittää ohjelmistoa. Kaiutinta ei voi käyttää päivityksen aikana.
  • Kun kaiuttimen virta kytkeytyy päälle ensimmäisen kerran ohjelmistopäivityksen jälkeen, UPDATE-painike vilkkuu kolme kertaa sen merkiksi, että päivitys on valmis.

*1 Ilmaisin syttyy myös silloin, kun ohjelmistopäivitys epäonnistuu.

*2 Ilmaisin vilkkuu myös silloin, kun tarkistetaan Wi-Fi-signaalin voimakkuutta.

*3 Ilmaisin vilkkuu myös silloin, kun langaton toiminto kytketään päälle tai pois.

*4 Ilmaisin vilkkuu myös silloin, kun kytketään BLUETOOTH-audion suoratoisto.