Henkilökohtainen audiojärjestelmäSRS-X99

Yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon käyttämällä SongPal-sovellusta (iPhone)

Kaiutin voidaan yhdistää Wi-Fi-verkkoon käyttämällä iPhoneen asennettua SongPal-sovellusta.

Muodosta ensin BLUETOOTH-yhteys kaiuttimen ja iPhonen välille. Määritä sitten Wi-Fi-asetukset. SongPal-sovelluksen Wi-Fi-asetukset lähetetään iPhonesta kaiuttimeen BLUETOOTH-yhteydellä. Suorita vaihe 9 15 minuutin kuluessa siitä, kun virta on kytketty kaiuttimeen. Jos asetuksia ei tehdä 15 minuutin kuluessa, kaiuttimen virta katkaistaan automaattisesti.

Suorita seuraavat toimenpiteet ennen aloitusta.

 • Irrota LAN-kaapeli (lisävaruste) kaiuttimesta.
 • Aseta kaiutin lähemmäksi langatonta reititintä.
 • Nosta takapaneelissa oleva Wi-Fi-antenni pystyasentoon.

Muista ennen tämän toimenpiteen aloittamista, että Wi-Fi-verkkosi asetustietoja ei ole suojattu, ennen kuin tämä asetus on tehty. Kun asetus on tehty, Wi-Fi-verkon asetustiedot on jälleen suojattu, kun asetat WLAN-suojauksen.

Teknisiä tietoja ja rakennetta voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

 1. Yhdistä iPhone langattomaan reitittimeen.

  Yhdistä 2,4 GHz:n (11b, 11g, 11n) tai 5 GHz:n (11a, 11n) kaistalle. Tämä kaiutin ei ole yhteensopiva standardin IEEE 802.11ac kanssa.

 2. Etsi SongPal App storesta ja lataa se iPhoneen.

  SongPal

 3. Kytke virta kaiuttimeen.

  Suorita vaihe 9 15 minuutin kuluessa siitä, kun virta on kytketty kaiuttimeen.

  (virta/valmiustila) -ilmaisin syttyy vihreänä ja sitten LINK-ilmaisin alkaa vilkkua. Siirry seuraavaan vaiheeseen, kun LINK-ilmaisin alkaa vilkkua hitaasti (kerran kolmessa sekunnissa).

  Kun määrität kaiuttimen asetuksia ensimmäisen kerran sen ostamisen tai alustamisen jälkeen, tämän hitaan vilkkumisen alkaminen voi joskus kestää noin 4 – 5 minuuttia.

 4. Napauta kerran kaiuttimen (BLUETOOTH) PAIRING -painiketta.

  (BLUETOOTH) -ilmaisin alkaa vilkkua valkoisena.

  Kun kaiuttimeen kytketään virta ensimmäisen kerran ostamisen jälkeen, laiteparitietoja ei ole tallennettu kaiuttimeen. Napauta tässä tapauksessa (BLUETOOTH) PAIRING -painiketta, jolloin (BLUETOOTH) -ilmaisin alkaa vilkkua nopeasti valkoisena ja kaiutin siirtyy automaattisesti laiteparin muodostustilaan. Siirry sitten vaiheeseen 6.

 5. Napauta ja pidä kaiuttimen (BLUETOOTH) PAIRING -painiketta painettuna, kunnes kuuluu piippauksia.

  (BLUETOOTH) -ilmaisin alkaa vilkkua nopeasti valkoisena, ja kaiutin siirtyy laiteparin muodostustilaan.

 6. Etsi kaiutin iPhonella.
  1. Napauta [Settings].
  2. Napauta [Bluetooth].

  3. Ota BLUETOOTH käyttöön napauttamalla [].

  4. Napauta [SRS-X99].

 7. Tarkista, että kaiuttimen (BLUETOOTH) -ilmaisin palaa.

  Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, (BLUETOOTH) -ilmaisin jää palamaan.

 8. Määritä Wi-Fi-asetukset SongPal-sovelluksen näytölle tulevien ohjeiden mukaisesti.
  1. Napauta [SongPal] iPhonesta.

   Noudata näytössä näkyviä ohjeita.

   SongPal

  2. Kun seuraava näyttö tulee näkyviin, napauta [OK].

  3. Jos näytetään [Share Wi-Fi settings?], napauta [Allow].

   Seuraava näyttö tulee näkyviin.

 9. Tarkista, että kaiuttimen LINK-ilmaisin palaa oranssina.

  Kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu, LINK-ilmaisin syttyy oranssina.

  Ympäristöstä riippuen LINK-ilmaisimen syttyminen saattaa kestää yli minuutin.

  Yhteys on muodostettu.

Huomautus

 • Internet-sopimuksestasi riippuen voit joutua maksamaan tietoliikennemaksun sovelluksen lataamisesta.
 • Kun kaiutin yhdistetään Wi-Fi-verkkoon ensimmäisen kerran ostamisen tai kaiuttimen alustamisen jälkeen, BLUETOOTH/valmiustilatoiminto kytkeytyy päälle automaattisesti.