Henkilökohtainen audiojärjestelmäSRS-X99

Yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon käyttämällä SongPal-sovellusta (älypuhelin)

Kaiutin voidaan yhdistää Wi-Fi-verkkoon käyttämällä älypuhelimeen asennettua SongPal-sovellusta.

Muodosta ensin BLUETOOTH-yhteys kaiuttimen ja älypuhelimen välille. Määritä sitten Wi-Fi-asetukset. SongPal-sovelluksen Wi-Fi-asetukset lähetetään älypuhelimesta kaiuttimeen BLUETOOTH-yhteydellä. Suorita vaihe 10 15 minuutin kuluessa siitä, kun virta on kytketty kaiuttimeen. Jos asetuksia ei tehdä 15 minuutin kuluessa, kaiuttimen virta katkaistaan automaattisesti.

Suorita seuraavat toimenpiteet ennen aloitusta.

 • Irrota LAN-kaapeli (lisävaruste) kaiuttimesta.
 • Aseta kaiutin lähemmäksi langatonta reititintä.
 • Nosta takapaneelissa oleva Wi-Fi-antenni pystyasentoon.

Muista ennen tämän toimenpiteen aloittamista, että Wi-Fi-verkkosi asetustietoja ei ole suojattu, ennen kuin tämä asetus on tehty. Kun asetus on tehty, Wi-Fi-verkon asetustiedot on jälleen suojattu, kun asetat WLAN-suojauksen.

Teknisiä tietoja ja rakennetta voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

 1. Yhdistä älypuhelin langattomaan reitittimeen.

  Yhdistä se 2,4 GHz:n (11b, 11g, 11n) tai 5 GHz:n (11a, 11n) kaistalle. Tämä kaiutin ei ole yhteensopiva standardin IEEE 802.11ac kanssa.

 2. Pidä Wi-Fi-verkon nimi (SSID) ja langattoman reitittimen salasana valmiina.

  Joissakin langattomissa reitittimissä on useita SSID:tä. Varmista, että SSID on sama, johon älypuhelimesi on yhdistetty.

  Lisätietoja on annettu langattoman reitittimen käyttöohjeissa.

 3. Asenna SongPal älypuhelimeen.

  Etsi SongPalGoogle Play™ -kaupasta.

  SongPal

 4. Kytke virta kaiuttimeen.

  Suorita vaihe 10 15 minuutin kuluessa siitä, kun virta on kytketty kaiuttimeen.

  (virta/valmiustila) -ilmaisin syttyy vihreänä ja sitten LINK-ilmaisin alkaa vilkkua. Siirry seuraavaan vaiheeseen, kun LINK-ilmaisin alkaa vilkkua hitaasti (kerran kolmessa sekunnissa).

  Kun määrität kaiuttimen asetuksia ensimmäisen kerran sen ostamisen tai alustamisen jälkeen, tämän hitaan vilkkumisen alkaminen voi joskus kestää noin 4 – 5 minuuttia.

 5. Käynnistä sovellus napauttamalla [SongPal] älypuhelimessa.

  Noudata näytössä näkyviä ohjeita.

  SongPal

 6. Jos älypuhelimesi on NFC-yhteensopiva, kosketa älypuhelimella kaiuttimen N-merkkiä (). Jos älypuhelimesi ei ole NFC-yhteensopiva, jatka vaiheeseen 7.

  Kosketa älypuhelimella kaiuttimen N-merkkiä, kunnes älypuhelin reagoi (saattaa kestää muutamia sekunteja). Siirry sitten vaiheeseen 8.

 7. Jos älypuhelimesi ei ole NFC-yhteensopiva, muodosta BLUETOOTH-yhteys kaiuttimen ja älypuhelimen välille.
  1. Ota älypuhelimen BLUETOOTH-toiminto käyttöön.
  2. Napauta [Open the Bluetooth setting screen] älypuhelimen SongPal-näytöllä.

  3. Napauta kerran kaiuttimen (BLUETOOTH) PAIRING -painiketta.

   (BLUETOOTH) -ilmaisin alkaa vilkkua valkoisena.

   Kun kaiuttimeen kytketään virta ensimmäisen kerran ostamisen jälkeen, laiteparitietoja ei ole tallennettu kaiuttimeen. Napauta tässä tapauksessa (BLUETOOTH) PAIRING -painiketta, jolloin (BLUETOOTH) -ilmaisin alkaa vilkkua nopeasti valkoisena ja kaiutin siirtyy automaattisesti laiteparin muodostustilaan. Siirry sitten vaiheeseen v.

  4. Napauta ja pidä kaiuttimen (BLUETOOTH) PAIRING -painiketta painettuna, kunnes kuuluu piippauksia.

   (BLUETOOTH) -ilmaisin alkaa vilkkua nopeasti valkoisena, ja kaiutin siirtyy laiteparin muodostustilaan.

  5. Napauta [SRS-X99] älypuhelimen SongPal-näytöllä.

   Jos [SRS-X99] ei tule näkyviin, etsi laite. Lisätietoja on annettu älypuhelimen käyttöohjeissa.

 8. Tarkista, että kaiuttimen (BLUETOOTH) -ilmaisin palaa.

  Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, (BLUETOOTH) -ilmaisin jää palamaan.

 9. Määritä älypuhelimesi Wi-Fi-asetukset SongPal-sovelluksen näytölle tulevien ohjeiden mukaisesti.

  Jos vaaditaan salasana, valitse SSID, jonka kirjoitit muistiin vaiheessa 2 ja anna salasana.

  Seuraava näyttö tulee näkyviin.

 10. Tarkista, että kaiuttimen LINK-ilmaisin palaa oranssina.

  Kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu, LINK-ilmaisin syttyy oranssina.

  Ympäristöstä riippuen LINK-ilmaisimen syttyminen saattaa kestää yli minuutin.

  Yhteys on muodostettu.

Huomautus

 • Internet-sopimuksestasi riippuen voit joutua maksamaan tietoliikennemaksun sovelluksen lataamisesta.
 • Kun kaiutin yhdistetään Wi-Fi-verkkoon ensimmäisen kerran ostamisen tai kaiuttimen alustamisen jälkeen, BLUETOOTH/valmiustilatoiminto kytkeytyy päälle automaattisesti.