Henkilökohtainen audiojärjestelmäSRS-X99

BLUETOOTH-audion suoratoistolaadun asettaminen (koodekki)

Voit valita kaiuttimen BLUETOOTH-audion suoratoistolaadun käyttämällä älypuhelimeen/iPhoneen asennettua SongPal-sovellusta.

Teknisiä tietoja ja rakennetta voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

 1. Käynnistä sovellus napauttamalla [SongPal] älypuhelimessa/iPhonessa.

  SongPal

 2. Napauta [SRS-X99].

 3. Napauta [Settings].

 4. Napauta [Other Settings].
 5. Napauta [Bluetooth Codec] ja valitse haluttu koodekki.

  Seuraavat asetukset voidaan tehdä.

  • Auto: Optimaalinen koodekki valitaan automaattisesti vaihtoehdoista AAC, LDAC ja SBC.
  • SBC: SBC valitaan.

Huomautus

 • Jos toistolaatua muutetaan kaiuttimen virran ollessa kytkettynä, BLUETOOTH-yhteys katkaistaan. Yhdistä tällöin BLUETOOTH-laite manuaalisesti uudelleen. Kun yhteys on muodostetaan uudelleen, toistolaatu vaihdetaan.
 • Voit myös joutua muuttamaan yhdistetyn laitteen asetuksia toistolaatuasetuksen muuttamiseksi, kuten SBC, AAC, LDAC. Lisätietoja on laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.